ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Dne 23.6.2016 se v prostoru oseckého Jadranu uskutečnilo tradiční klání v netradičním triatlonu. Borci a borkyně 4.- 9. tříd změřili své síly v závodu děleném na tři části - horské kolo, in-line brusle a závěrečný krosový běh.

V nádherném počasí byli diváci svědky úporného zápolení štafet a především v prostoru předávky nebyla o dramatické okamžiky nouze. Závodníky na horském kole prověřila rychlá, ale technicky náročná trať v okolí strouhy, bruslaře zase trápila rozpálený asfalt na otevřené rovince okolo Bečvy a běžci podávali v cíli závodu výkony na hranici svých sil.

Z vítězství a zisku poháru se letos radovaly tyto třídy:

Benjamíni -                5.B

Mladší žactvo -          7. třída

Starší žactvo -           9. třída

Gratulujeme a těšíme se na příští jubilejní 13. ročník

                               Radek Novotný

pizap.com14671097042311

 

Vyučování ve středu 22. června bylo trošku jiné… Na 9 hodin jsme šli na akci  městské knihovny " Knížky nejen pro prvňáčky". Děti byly napjaté. Věděly, že pan starosta s paní knihovnicí ocení nejlepší čtenáře 1. tříd. Ale kdo to bude? Jelikož se všechny děti po celý školní rok moc snažily - nejprve se seznamovaly s písmenky, pak skládaly a četly slabiky, časem i slova a nakonec se naučily číst celé věty. A opravdu můžu potvrdit, že se všechny děti za první školní rok číst naučily. A proto byl důvod ocenit všechny děti krásnou knížkou s názvem "Knihožrouti", která bude určitě prázdninovou četbou všech prvňáčků.

Tak přejeme dětem pěkné a poutavé čtení!

                                                                    Učitelé 1. tříd

pizap.com14667709056511

 

 

 

                  

Folklorní soubor Haná Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově vyhlásil v rámci folklorního festivalu ,, V zámku a podzámčí“, který se uskutečnil ve dnech 17. a 18.6.2016, dětskou pěveckou soutěž ,, O zámecký klíč“. Výběrové kolo proběhlo 9.4.2016 v Přerově na Horním náměstí. V tomto konkurzu, jak jsme již informovali v dubnu na školních stránkách, uspěl a postoupil žák naší školy Kryštof Šulák z 8.B třídy.
Následoval nácvik a nahrávka zvolené hanácké písně, kterou dne 20.6. zpíval jako jeden z vybraných finalistů na zmíněném hudebním festivalu. Za pěkné pěvecké výkony byli zpěváčci odměněni dary od sponzorů této akce.
Blahopřejeme a přejeme úspěchy i v dalších letech!

                                   Vlasta Kadaňková

Natálie Rýznarová z 5.B vyhrála výtvarnou soutěž - Jaro v lesích Libavska. Zástupci VLS Lipník n.Beč. Natálce předali dort, cenné dárky a poukaz pro celou třídu. V období prosinec - leden pojedou už šesťáci přikrmovat zvěř. Natálce moc blahopřejeme!!!!

                                                   Denisa Koláčková

pizap.com14666187752881

a další známé melodie rozezpívaly publikum v sále kulturního domu ECHO v Lipníku nad Bečvou ve středu 15. června. Děti z dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315 si nacvičily pod vedením paní učitelky Evy Mikeškové divadelní představení S ČERTY NEJSOU ŽERTY, inspirované filmovým zpracováním pohádky Čertův švagr podle Boženy Němcové, v úpravě paní Markéty Dujsíkové.
Všechna tři vystoupení děti odehrály s plným nasazením. Jejich nadšení se přeneslo na malé i velké diváky. Svou roli sehrály výpravné kulisy zhotovené panem učitelem Pavlem Rytířem i krásné kostýmy, které ušila firma NOE. Vše mohlo být pořízeno díky grantu města Lipníka nad Bečvou a s podporou školy.
Chceme poděkovat dramatickému kroužku, SVČ Lipník nad Bečvou, vedení naší školy  a všem, kteří se zasloužili o krásný kulturní zážitek.

 

pizap.com14662551476021

Další fotografie naleznete v Nové fotogalerii (v hlavním menu).

 

Ve dnech 30. 5. až 3. 6. 2016 se zúčastnilo celkem 45 žáků
4. ročníků pobytu v přírodě. Hlavním cílem byl aktivní pobyt v přírodě doplněný o hry a pohybové aktivity, poznávání místních zajímavostí, památek a historie a upevňování znalostí z vlastivědy a přírodovědy.
Během pobytu jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách s doprovodnou výstavou o historii školních pomůcek a výrobnu ručního papíru. V Koutech nad Desnou jsme se prošli Pohádkovým lesem, prohlédli si horskou přírodu. Velkým zážitkem byla cesta tam a zpět – vlakem.
Děti většinu pobytu, pokud počasí dovolilo, trávily na místních sportovištích, hrály různé míčové a kolektivní hry, soutěžily, plnily úkoly s přírodovědnou a vlastivědnou tématikou. Vše zajímavé si poznamenávaly do deníku.
Celý pobyt proběhl bez problémů a úrazů. Nedošlo k žádným konfliktům. Děti se chovaly velmi pěkně, při prohlídce zámku i ruční papírny vzorně a ukázněně.
Celá akce se vyznačovala klidnou a pohodovou atmosférou, která byla zásluhou všech zúčastněných pedagogických pracovníků, kteří projevili profesionální přístup při přípravě i v přímé činnosti s žáky.

pizap.com14659384193261