• Informace pro strávníky

   • Způsoby úhrady stravného


    Hotově
    V kanceláři ŠJ vždy od 20. každého měsíce je nutné zaplatit obědy na měsíc nový. V případě nezaplacení není strávník přihlášen ke stravování

    Trvalým příkazem
    Z účtu u jakéhokoliv peněžního ústavu. Informace a výši zálohy dle kategorií sdělí p. Novosadová v kanceláři ŠJ. Přeplatky jsou vráceny strávníkům na účet 2x ročně. U tohoto způsobu platby je strávník automaticky přihlášen ke stravování po celý školní rok.

     

    Přihlašování a odhlašování stravy a volba druhého jídla


    Osobně – v kanceláři školní jídelny

    Telefonicky – na tel. čísle 581 29 20 29

    Kartou strávníka – na objednávkovém boxu u vstupu do školní jídelny

    Přes internet – informace o internetovém přihlašování, odhlašování a volbě druhého jídla podá p. Novosadová v kanceláři školní jídelny.
    www.strava.cz kód ídelny 306

    Volba druhého jídla, přihlášení a odhlášení se provádí dva dny předem do 13:30 hod., ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) týž den do 8:00 hod. telefonicky. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.
    Školní výlety a lyžařské kurzy – strávníci jsou povinni si stravu odhlašovat sami dle výše popsaných způsobů.
    Prázdniny, státní svátky a ředitelská volna – strávníci jsou odhlašováni automaticky.
    Každý strávník si musí zakoupit kreditní kartu. Cena karty je 42,-- Kč.
     

   • Ceny obědů od 1. 9. 2018

   • Žáci 7 – 10 let

    20,-- Kč

    Žáci 11 – 15 let

    23,-- Kč

    Žáci 15 let a více

    26,-- Kč

     

     

    Cizí strávníci

    65,-- Kč

    Důchodci ZŠ Osecká

    49,-- Kč

     

     

    Děti MŠ oběd 3 – 6 let

    18,-- Kč

    Děti MŠ oběd 7 – 10 let

    20,-- Kč

    Děti MŠ snídaně

    8,-- Kč

    Děti MŠ svačina

    8,-- Kč