• Informace pro strávníky

   •  

    Strávníci, kteří platí za obědy převodem z účtu,

    jsou automaticky přihlášeni od 4. září 2023!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Milí strávníci, od února pro vás rozšiřujeme platební možnosti – kromě plateb v hotovosti a trvalým příkazem z účtu je nyní možno platit také PLATEBNÍMI KARTAMI.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Způsoby úhrady stravného


    Hotově
    V kanceláři ŠJ vždy od 20. každého měsíce je nutné zaplatit obědy na měsíc nový. V případě nezaplacení není strávník přihlášen ke stravování.

    Pokladní hodiny:

    Po    7:30 – 9:00  11:00 – 14:00

    Út    7:30 – 9:00  11:00 – 14:00

    St      ------------     11:00 – 15:30

    ČT   7:30 – 9:00   11:00 – 14:00

    Pá   7:30 – 9:00   11:00 – 14:00

     

    Trvalým příkazem
    Z účtu u jakéhokoliv peněžního ústavu bezhotovostně na účet číslo 18536831/0100. Informace, variabilní symbol a výši zálohy dle kategorií sdělí p. Domesová v kanceláři ŠJ. Přeplatek za uplynulý školní rok bude vyplácen  1x ročně k 30. 6. a  vrácen v červenci na číslo účtu, ze kterého byl zaslán. U tohoto způsobu platby je strávník automaticky přihlášen ke stravování po celý školní rok.

    Přihlašování a odhlašování stravy a volba druhého jídla


    Osobně – v kanceláři školní jídelny

    Telefonicky – na tel. čísle 581 29 20 29

    Čipem – na objednávkovém boxu u vstupu do školní jídelny

    Přes internet – na stránkách www.strava.cz – kód jídelny 0306. Informace o internetovém přihlašování, odhlašování a volbě druhého jídla podá p. Domesová v kanceláři školní jídelny. 

    Volba druhého jídla a přihlášení se provádí dva dny předem do 11:00 hod.

    Odhlašování ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) týž den do 8:00 hod. telefonicky nebo osobně. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost odhlásit stravu, jinak budou k ceně oběda připočteny režijní náklady. První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče.  Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

    Školní výlety a lyžařské kurzy – strávníci jsou povinni si stravu odhlašovat sami dle výše popsaných způsobů.

    Prázdniny, státní svátky a ředitelská volna – strávníci jsou odhlašováni automaticky.

    Každý strávník si musí zakoupit elektronický bezkontaktní čip. Cena čipu je 121,- Kč.

     
   • Ceny obědů od 1. 11. 2022

   • Žáci 7 – 10 let

    26,- Kč

    Žáci 11 – 14 let

    30,- Kč

    Žáci 15 let a více

    35,- Kč

     

     

    Cizí strávníci

    95,- Kč

     

     

     

     

    Děti MŠ oběd 3 – 6 let

    23- Kč

    Děti MŠ oběd 7 – 10 let

    26,- Kč

    Děti MŠ snídaně

    10,- Kč

    Děti MŠ svačina

    10,- Kč

  • Sovinec - hodnocení nás baví