• Informační schůzka Edupage
     • Informační schůzka Edupage

     • Vážení rodiče,

      na základě Vašich požadavků se ve čtvrtek 3.10. 2019 od 15:00 do 15:30 uskuteční krátká informační schůzka ohledně funkčnosti elektronické žákovské knížky.

      Schůzka je určena především pro ty, kteří mají s funkčností problémy (nefunkčnost hesla, nejde se přihlásit, aj.).

      Na schůzku se prosím předem přihlaste na e-mail lukacovicovaa@zsosecka.cz a napište krátce s čím máte problém, ať se můžeme připravit.

      Těšíme se na Vás

    • Pěšky do školy
     • Pěšky do školy

     • Pěšky, na kole, autem nebo autobusem! Jak chodíte do školy vy? Já nejčastěji na kole. A co když prší nebo je zima? Tak se ráda svezu autem nebo se projdu pod deštníkem.

      Pojďme to všichni zkusit pěšky – den, dva nebo i déle. Co vy na to? Zapojme se mezi ostatní školy do akce „Pěšky do školy“ a dokažme si, že to zvládneme. A co ti, kteří nutně musí autem nebo autobusem, protože bydlí daleko nebo dokonce mimo Lipník? Zaparkujte auto 5 až 10 minut od školy a dokončete cestu pěšky nebo použijte hromadnou dopravu.

      Příští týden od 30.9. do 4.10. „pojďme na to“ a pojďme do školy pěšky.

      A všichni vykročme tou správnou nohou!                                                                        Mgr. Jana Horalíková

    • Evropský den jazyků
     • Evropský den jazyků

     •  

      Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září. Cílem je podpořit jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, posílit interkulturní porozumění a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání na školách i mimo ni.

       

      Naši žáci se dnes v hodinách angličtiny zábavnou formou dozvídali zajímavé informace o jazycích z celé Evropy, poslouchali ukázky cizích jazyků, zkoušeli různé jazykolamy a testovali znalosti ve vědomostním kvízu. Opomenuta nebyla ani znaková řeč, která spoustu žáků uchvátila natolik, že se naučili znakovat svá jména.

    • Koloběh
     • Koloběh

     • Naše družstva vybraných žáků z pátých ročníků se mezi velkou konkurencí na dnešním závodě neztratily.

      Štafeta s ročníkem narození 2009 (Hájek Ondřej, Hanák Mikuláš, Bílovská Monika, Sochůrková Sarah) získala krásné druhé místo.

      Štafeta, s ročníkem narození 2008 (Plachká Marie, Plachká Eliška, Marejka Jakub, Pokorná Kristýna), se neprobojovala do finále díky pádu Jakuba, který tím ztratil pár vteřinek, které dělily štafetu od postupové příčky do finálové rozjížďky.

      Děkujeme za reprezentaci naší školy.

      Břetislav Hájek

    • Badminton
     • Badminton

     •  

      Dne 25. 9. 2019 se uskutečnil turnaj O přeborníka města v badmintonu – dvouher. Tento turnaj uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou ve sportovní hale. Do turnaje se přihlásilo celkem 38 žáků ze dvou místních základní škol ( ZŠ Osecká 315 a ZŠ Hranická 511.). Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě P. Březovský, na druhém místě skončil A. Vyhlídka a

      1. místo vybojoval přesvědčivě Matěj Procházka, všichni ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.

      Ve II. kategorii získal 3. místo M. Kulifajt, 2. místo obsadil F. Vávra, oba ze ZŠ Hranická 511 a vítězem se stal zaslouženě Šimon Koláček z pořádající školy ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Většina zápasů měla vysokou úroveň, mnohým žákům nechyběla bojovnost a zarputilost. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair play. Nakonec soutěžící obdrželi drobné občerstvení, výherci pak byli odměněni prostřednictvím pana místostarosty Mgr. Ondřeje Vlčka diplomy, medailemi a vítězové jednotlivých kategorií poháry.

       

      Poděkování patří ZŠ Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, které nám prostřednictvím grantu turnaj zafinancovalo, panu J. Frankovičovi, hlavnímu rozhodčímu, panu V. Matuškovi, správci haly a všem žákům a kolegům, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

                                                                         Mgr. P. Rytíř

    • Zájezd do německy mluvících zemí
     • Zájezd do německy mluvících zemí

     • 19. - 22. 5. 2020 pořádáme zájezd do německy mluvících zemí. 

      Žáci si prohlédnou Rýnské vodopády, Kostnici, Bodamské jezero, Mnichov, muzeum BMW, Salzburg, .......a mnoho jiných zajímavých míst.

      Předpokládaná cena : 5890,- Kč

      Pokud vaše dítě zaujal program školního zájezdu, nahlaste se u paní učitelky Suchánkové do 11. 10. 2019.

       

    • Burza práce a vzdělání
     • Burza práce a vzdělání

     • 24. 9. 2019 se žáci devátých ročníků zúčastnili prezentační výstavy nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. Žáci se dozvěděli, které profese jsou a budou žádané, jaké obory mohou studovat a prakticky si vyzkoušeli  některé činnosti .

      Tato návštěva Burzy práce a vzdělání v Přerově byla pro žáky dobrou zkušeností a inspirací při výběru povolání.

    • Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     •  

      Dne 18. 9. 2019 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 turnaj ve stolním tenise – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 46 žáků ze čtyř základní škol (ZŠ Osecká 315, ZŠ Osecká 301, ZŠ Hranická 511 a ZŠ 1. máje, Hranice).

      Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

      I. kategorie – 1. - 5. ročník

      II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě O. Hájek, na druhém místě skončil J. Zamazal a 1. místo vybojoval bez ztráty setu M. Skopalík, všichni ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.

      Ve II. kategorii získal 3. místo A. Sivák ze ZŠ Osecká 301, 2. místo obsadil M. Adámek a vítězem se stal J. Pavelka, oba ze ZŠ 1. máje, Hranice.

      Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení, výherci pak byli odměněni prostřednictvím pana místostarosty Mgr. Ondřeje Vlčka diplomy, medailemi a vítězové jednotlivých kategorií získali poháry.

      Velký dík patří ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat, panu J. Frankovičovi, jakožto hlavnímu rozhodčímu a TJ Sokolu Jezernice za zapůjčení pingpongových stolů.

                                                                          Mgr. Pavel Rytíř

    • Elektronická žákovská knížka
     • Elektronická žákovská knížka

     • S novým školním rokem 2019/2020 přichází i naše škola s několika novinkami.

      Společně s novým  osvětlením a šatnami se posouváme dopředu i ve využití komunikačních technologií a pro zlepšení komunikace s rodiči zavádíme nový informační systém Edupage v podobě elektronické žákovské knížky (dále jen E-ŽK) pro žáky 4. – 9. tříd.

      Online POMOC PRO RODIČE: https://help.edupage.org/index.php?lang_id=2&id=2882#523

      Věříme, že se používání nového systému osvědčí a přinese mnohé výhody.

      • žák nemůže E-ŽK zapomenout, zápis známky je možný vždy a z libovolného místa, žák má kompletní přehled o známkách
      • informace se dostávají k rodičům okamžitě
      • snáze se udržuje objektivní informovanost a předchází se tak případným nedorozuměním
      • žáci nemohou své známky, chování a případnou absenci ve škole rodičům zapírat
      • přehledně zobrazované výsledky mohou žáky motivovat k další práci na udržení nebo zlepšení výsledků
      • vědomí, že informace o dění ve škole jsou rodičům trvale přístupné, ovlivňuje i chování žáků a jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům, může mít pozitivní vliv na chování žáků, E-ŽK může také pozitivně ovlivnit klima školy
    • Návštěva hasičské stanice v Lipníku
     • Návštěva hasičské stanice v Lipníku

     • Sednout si za volant hasičské cisterny a omrknout její vybavení, vyzkoušet si dýchací přístroj nebo si osahat výstroj potápěčů a lezců. To vše jsme zažili 13. září 2019. Konal se totiž Den požární bezpečnosti, při němž se veřejnosti otevřely prostory hasičských stanic. 

    • Hurá, JUDO! Ukázka Klubu JUDO Hranice a nábor nových členů
     • Hurá, JUDO! Ukázka Klubu JUDO Hranice a nábor nových členů

     • Judo je styl japonského bojového umění a velmi rozšířený sport.

      Žáci 1. - 3. třídy si mohli pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušet chvaty a obranu v rámci ukázky Klubu JUDO Železo Hranice přímo v tělocvičně naší školy.

      Malí bojovníci zápasili nadšeně podle pokynů dospělých judistů.
      Na závěr dostali letáčky s kontakty a informacemi, aby se mohli v případě zájmu stát členy tohoto klubu.

      Klubu JUDO Železo Hranice tímto velmi děkujeme za nevšední zážitek.

      třídní učitelky 1. - 3. tříd

    • Legiovlak
     • Legiovlak

     • Dne 10. 9. 2019 navštívili žáci osmých a devátých tříd ZŠ Osecká 315 legendární  LEGIOVLAK. Jde o věrnou repliku skutečných vlaků československých legií, které bojovaly v průběhu 1. světové války na východní frontě. Legionářské vlaky se pohybovaly v letech 1918-1920 na Transsibiřské magistrále. Zde se účastnily válečných operací československých legií. Legie měly velký politický a vojenský význam, protože výraznou měrou přispěly ke vzniku samostatného Československa v roce 1918.

      Vstup do expozice žáci zahájili promítnutím historických záběrů o vzniku a významu legií v Rusku, Francii a Itálii. Prohlídka repliky vlaku byla doplněna erudovaným výkladem, který žáky zaujal.  Žáci se postupně seznámili se životem legionářů v průběhu válečných střetnutí.

    • Vítání prvňáčků
     • Vítání prvňáčků

     • Dnes jsme v naší škole přivítali 53 prvňáčků, kteří před školou dostali šerpu „Jsem školák“ a uvítal je náš maskot – sovička. Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně, kde s krátkým programem vystoupily děti ze sborového zpěvu pod vedením paní učitelky Zuzany Kovářové. Děti pozdravil i pan starosta Ing. Miloslav Přikryl a náš pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek. Po slavnostním zahájení si paní učitelky prvňáčky odvedly do krásně vyzdobených tříd, kde poprvé usedli do školních lavic. Všichni si přejeme, aby se prvňáčkům u nás líbilo!

                                                                                                                                          Mgr. Zuzana Kovářová