• Zpátky ve školní lavici
     • Zpátky ve školní lavici

     • Dnešní ráno nebylo úplně typické, po 11 týdnech se žáci prvního stupně vrátili do školních lavic. Do školy se vcházelo různými vchody, každá skupina v jiný čas, ale vše jsme zvládli. Žáci se usmívali, byli ukázněni a většina z nich se těšila na kamarády i paní učitelku. Doufáme, že nám dobrá nálada, optimismus a zdraví vydrží do konce června. Zdravíme také všechny, kteří zůstali doma. Nezapomněli jsme ani na ně. Stále budeme pracovat i s nimi.

    • Wi - fi stipendium
     • Wi - fi stipendium

     • Část žáků se vrátila do školních lavic a my jsme ukončili soutěž o wi - fi stipendium. Tady je přehled všech nejpilnějších žáků v domácím prostředí, kteří se po návratu do školních lavic mohou těšit na wi - fi.

      Pracujte i nadále, všechny žáky školy chválíme za snahu při domácím vzdělávání a výhercům blahopřejeme.

     • Školní družina informuje

     • Vážení rodiče,
      z důvodu uzavření školy v době koronaviru budou poplatky za školní družinu, školní klub a zájmové kroužky přesunuty na školní rok 2020 / 2021.

    • Fotosoutěž
     • Fotosoutěž

     • Vyhlašujeme soutěž ....Vytvořte fotografii, na které budete s knihou.Pošlete ji paní učitelce Schwanzerové a těšte se 10. 6. 2020 na výherce.

     • Návrat do školy v číslech

     • Z 215 žáků 1. stupně se jich v pondělí 25. 5. 2020 vrátí 60,5 %.
      Přivítá je 100 % vyučujících (všichni třídní, v 5. ročnících navíc vyučující anglického jazyka, češtiny a přírodopisu).

      Škola bude rozdělena na 3 oddělené části. 
      Budeme učit v 11 skupinách. 
      Odpolední družinu budeme poskytovat v 6 odděleních.
      Pro stravování využijeme 3 místnosti ve školní jídelně.
      Než se 11 skupin v jídelně vystřídá, potrvá to 2 hodiny.

      S ohledem na GDPR budeme během čtvrtečního dopoledne informovat o přesné organizaci všechny rodiče individuálně.
      Organizačně to bylo náročné, přesto se na všechny děti velmi těšíme.

    • Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020
     • Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

     • Vážení rodiče, nabízíme Vám všechny klíčové informace spojené s návratem žáků prvního stupně do škol. 

      Nejdůležitější informace
      Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
      Ranní družina není poskytována. Odpolední činnost (družina) navazuje na dopolední vzdělávání a je poskytována do 16.00 hod.

      Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete na našem webu.

      Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit do 18. 5. 2020. Prohlášení zájmu najdete na našem webu. Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, bude ve škole k dispozici v papírové podobě společně s čestným prohlášením.

      Žákům, kteří navštěvují vzdělávací aktivity ve škole, je umožněno stravování ve školní jídelně. Protože ani v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin, je součástí vyjádření zájmu o docházku také vyjádření zájmu o obědy ve školní jídelně. Ze stejného důvodu je pro nás nezbytné, abyste vyjádřili zájem o odpolední přítomnost Vašich dětí ve škole. Obědy budou mít žáci automaticky přihlášeny, pokud zvolíte tuto možnost v přihlášce k docházce.

      Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. O nošení roušek přímo ve třídě rozhodnou jednotliví pedagogové.

      Předběžná organizace výuky
      •    4 vyučovací hodiny 
      •    Odpolední činnost má charakter školní družiny.
      •    Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupin je neměnné po celý den.
      •    Přímo ve škole budou učit všichni třídní učitelé prvního stupně.
      •    Konkrétní rozvrh připravíme poté, jakmile zjistíme Váš zájem o tuto výuku.
      •    V návaznosti na sdělení Vašeho zájmu o výuku rozdělíme žáky do skupin s přihlédnutím k odpolední výuce a stravování. 
      •    Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
      •    Každá skupina bude mít svůj čas příchodu do školy a vchod, u kterého ji vyzvedne pověřený pracovník.
      •   O rozdělení žáků do skupin, vstupech do školy apod. Vás budeme informovat, jakmile zjistíme Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020.
      •   Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.
      •   Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy, platí obvyklá školní pravidla. S výjimkou přítomnosti rodičů – vstup rodičů do budovy školy je zakázán.

      SHRNUTÍ - CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT
      •    Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
      •    Vyjádřit zájem o docházku do školy (do 18. 5. 2020), o obědy a o „školní družinu“. 
      •    Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.
       

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

     • Dneska z jiného soudku. Ani o výuce distanční, ani o aktuální organizaci výuky, ale o výuce budoucí. V září přivítáme ve škole 45 prváčků! 
      Elektronický zápis do školy absolvovalo 56 dětí, rozhodnutí o přijetí dostalo 45 budoucích prváčků, na další 2 děti se budeme moc těšit příští školní rok. U zbylých 9 dětí pokračuje správní řízení. 
      Všichni účastníci zápisu byli vyrozuměni prostřednictvím České pošty.
      Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry, moc nás těší, že Vás k zápisu přišlo tolik! Termín školy na nečisto sdělíme, jakmile to bude jen trochu možné.

      Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi.

     • Wi-fi stipendium

     • Máme za sebou další týden vzdělávání se doma. Blahopřejeme nejaktivnějším žákům minulého týdne.

    • Informace k otevření škol
     • Informace k otevření škol

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k tomu, že MŠMT zaslalo pokyny k znovuotevření škol až během víkendu a vzhledem k požadavkům MŠMT, bude plánování otevření velmi náročné.
      O organizaci zpřístupnění školy pro žáky 9. ročníků (příprava na příjmací zkoušky od 11. 5. 2020) vás budeme informovat do 7.5.2020.
      O otevření 1. stupně naší školy vás budeme informovat během příštího týdne (předpoklad 25. 5. 2020)

      Děkujeme za trpělivost.

       

      Vzhledem k tomu, že na videohovory, které se uskutečnily v minulém týdnu máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, rozhodli jsme se tento způsob výuky preferovat. Novinkou je nahrávání videohovorů, abychom vás nelimitovali časem vyučování. Plán videohovorů najdete na našich webových stránkách.
      Vedení ZŠ