• Informace pro školní rok 2020/2021
     • Informace pro školní rok 2020/2021

     • Vážení rodiče a žáci,

      právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

      Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 31. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky. 

      Tak jako přicházejí i odcházejí na naší školu žáci tak je to i mezi učiteli (naštěstí ne tak ve velkém počtu). Níže se dočtete rozdělení třídních i netřídních učitelů, kteří budou příští rok vyučovat.

      1. A - Milena Králová,  1. B - Zuzana Kovářová

      2. A - Jana Horalíková,  2. B - Monika Rytířová

      3. A - Alena Lukačovičová,  3. B - Martina Světnická

      4. A - Michal Ulma,  4. B - Petra Macháňová

      5. A - Pavel Rytíř,  5. B - Eva Mikešková

      6. A - Monika Tvrdá, 6. B - Eliška Čechová

      7. A - Libuše Procházková

      8. A - Gabriela Zaoralová,  8. B - Tereza Schwanzerová

      9. A - Radek Novotný,  9. B - Petr Václavek

      Netřídní: Martina Suchánková, Břetislav Hájek, Lenka Schmidtová, Magda Techetová, Veronika Lívová, Ivo Mádr

       

      Požadavky na nákup pomůcek pro 1. ročníky

      Pomůcky pro žáky 2. - 5. ročníku řeší třídní učitelé na začátku září

      Požadavky na nákup sešitů pro 2. stupeň

       

       

       

       

    • Soutěž v cookingu
     • Soutěž v cookingu

     • Dne 26.6.2020 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 plánovanou soutěž v anglickém cookingu, i když jsme museli měnit její podobu. Nakonec nás ani žáky však neodradila složitá situace posledních měsíců a poslední červnový pátek jsme se sešli, aby nám přihlášené týmy předvedly své dovednosti angličtiny a vaření.

      Soutěžní skupiny do poslední chvíle nevěděly, co je přesně čeká. Až na místě se dozvěděly, že jejich úkolem bude připravit hned dvě jídla podle anglických receptů v asijské tématice, a to klasické kuřecí kung-pao a jako dezert síťované palačinky roti jala.

      Soutěžící měli po zahájení krátký čas na to, aby se seznámili s oběma recepty, které jim byly poskytnuty v angličtině, a dohodli se na postupu vaření. Následně museli oba tyto pokrmy současně připravit během pouhých 90 minut.

      Během vaření byla posuzována samostatnost skupiny a spolupráce jejich členů, schopnost aktivní komunikace v anglickém jazyce a dodržování postupů v receptech. Na posouzení výsledných jídel pak byli přizváni i ředitel školy Mgr. Lukáš Rejzek a zástupkyně ředitele Mgr. Denisa Koláčková, kdy byla hodnocena vizuální prezentace a výsledná chuť připravených pokrmů.

      Všechny skupiny prokázaly, že jim angličtina ani vaření nedělají žádný problém a že připravená jídla by se nemusely stydět naservírovat ani doma nebo ve školní jídelně. Ze všech účastníků však nakonec podal nejlepší výkon tým děvčat ze třídy 8.A ve složení A.Siekliková, T.Stloukalová a N.Šromová. Velké poděkování, které bylo vyjádřeno i krásnými cenami, včetně kuchařek od Romana Vaňka, však patří všem soutěžícím.

      Rovněž děkujeme městu Lipník nad Bečvou, které uspořádání soutěže podpořilo prostřednictvím uděleného grantu, a vedení školy za pomoc s organizací i průběhem akce.

       

      Mgr. Eliška Čechová, Mgr. Petr Václavek

     • Informace ředitele školy

     • Vážení rodiče a žáci,
      vzhledem k informacím starosty města o rozšíření nemoci COVID-19 na území města Lipníka nad Bečvou a uzavření Základní školy v Loučce, vás chceme informovat, že na naší Základní škole nemáme prokázán výskyt nemoci ani u žáků ani u zaměstnanců naší školy.
      Všechny naplánované aktivity běží nadále. Vysvědčení bude žákům předáváno v úterý 30. 6. 2020. O časovém harmonogramu budou informovat jednotliví třídní učitelé.

    • Výsledky SCIO Mapa školy.
     • Výsledky SCIO Mapa školy.

     • Vážení rodiče, předkládáme vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření, kterého jste se společně se svými dětmi zúčastnili. 
      Z výsledků se nám vyselektovaly oblasti, na které se v dalších letech musíme zaměřit. Jakým způsobem s danými oblastmi budeme pracovat se dozvíte v koncepci rozvoje školy na léta 2020-2024. Koncepce bude představena školské radě a poté uveřejněna na webu školy.
      Tímto vám chceme poděkovat za zodpovdný přístup a za vyplnění dotazníku, který nám poskytl tolik potřebnou zpětnou vazbu.

    • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“
     • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“

     • Od září do června jsme sbírali materiál na recyklaci a naše škola získala 730 bodů v celorepublikovém hodnocení.

      • Sběr plechovek – 3560 ks
      • Sběr elektrozařízení – 43,5 kg
      • Sběr telefonů – 10 ks
      • Sběr baterií – 40,1 kg
      • Sběr tonerů a cartridgí – 21 ks
      • Z žáků se nejvíce zapojil Tommi Fridrich, Völkl David a Klika David. Tito žáci budou odměněni dárky od sponzorů akce.
      • Děkujeme a sbírat začneme zase 1. 9. 2020.
    • Předposlední týden ve sportovním
     • Předposlední týden ve sportovním

     • Školní rok se pomalu blíží ke konci, a přestože byl trochu netradiční, rozhodli jsme se jej žákům druhého stupně trochu zpestřit. 

      V pondělí 15. června se sešlo 21 šestáků a vyrazili společně do přírody. Děti měly velkou radost, že se zase vidí a mohou společně strávit pár hodin. Všichni si celou cestu na Jadran vyprávěli, co zažili v době karantény a kam se těší na prázdniny. Po příchodu do školy se nikomu domů nechtělo.

      Úterní den patřil sedmákům, kdy si pro ně učitelé připravili stezku okolo řeky Bečvy. V týmech řešili vědomostní úkoly a museli cestou zdolat nelehké překážky, při kterých ne každá noha zůstala suchá. Na nejlepší tým pak čekala v cíli sladká odměna.

      Osmé ročníky pro změnu ve středu ráno v plné síle vyrazily na kola. Cíl - hrad Drahotuš a samozřejmě si projížďku náramně užít. Cestou necestou stateční žáci překonávali klikaté zatáčky, náročné stoupání i nepřízeň počasí. Přes upadlou šlapku po píchlá kola se ale výlet podařilo přežít většině bez úhony.

      Na všechny zážitky budou žáci určitě rádi a s úsměvem vzpomínat.

    • První místo v soutěži Naší přírodou
     • První místo v soutěži Naší přírodou

     • Ve finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, která se kvůli pandemii covid-19 konala netradičně až 16. června v Biologické stanici v Přerově, vybojovala žákyně 9. ročníku ZŠ Osecká 315, Kristýna Knolová, 1. místo v kategorii vodní společenstva starších žáků.  Kromě diplomu si ze soutěže odnesla také věcné ceny a samozřejmě mnoho nových poznatků, které bude moci využít při pobytu v přírodě, případně při dalším studiu. 

      Děkujeme Kristýně za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci naší školy v přírodovědných soutěžích a přejeme mnoho dalších úspěchů v příštím roce.

      Mgr. Suchánková Martina

    • Kniha se nosí
     • Kniha se nosí

     • V letošním ročníku soutěže měli žáci zadání jednoduché - vyfotit se s knihou. Nešlo ale pouze o jednoduchou fotografii, naopak si žáci museli nápad pořádně promyslet. Všichni zúčastnění zaslali velice originální fotografie a nebylo tak vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší.

      Z druhých a třetích tříd si první místo zasloužil Dominik Kučera z 2. B, následuje Emma Kozáčková a Pavel Kylar z 2. A. Další kategorie patřila žákům čtvrtého až šestého ročníku. Nejoriginálnější nápad zachytila Nela Lukačovičová ze 4. B, druhé místo obsadila Elen Holubová taktéž ze 4. B a třetí příčku Viktor Papež z 5. A. Žáci sedmých až devátých tříd spadali do třetí a poslední kategorie. Julie Janošová ze 7. B dokonale ztvárnila četbu Harryho Pottera a vysloužila si tak první místo. Druhá skončila Nela Osmančíková ze 7. A s četbou knihy hlavou dolů. Třetí místo si pak zaslouženě „vyfotil“ Daniel Dohnal z 8. A.

      Všem žákům děkujeme za krásné nápady. Výhercům gratulujeme a příští týden se mohou těšit na zaslouženou odměnu!

      PS: Všechny fotografie budou vystaveny v následujícím školním roce na nástěnce a můžete se těšit i na příspěvky od učitelů!

      Mgr. Tereza Schwanzerová

      Do galerie kniha byly přidány fotografie.

    • Provoz školní kuchyně omezen!
     • Provoz školní kuchyně omezen!

     • Vážení rodiče,

      z důvodu havárie vody ve školní kuchyni bude zítra žákům zabezpečen oběd formou studené kuchyně.

      Pro cizí strávníky kuchyně nevydává, objednávky byly automaticky odhlášeny.

      O dalším provozu školní kuchyně vás budeme informovat, co nejdříve to bude možné.

      Děkujeme za pochopení

    • Návrat žáků 2. stupně do škol
     • Návrat žáků 2. stupně do škol

     • Vážení žáci a rodiče,

       

      zde jsou velmi důležité informace, týkající se možnosti návratu žáků II. stupně do škol od pondělí 8. 6. 2020.

       

      Z organizačních důvodů a dle doporučení MŠMT se bude jednat pouze o konzultace, které budou probíhat jednou až dvakrát týdně po jednotlivých ročnících.

      Pondělí 6. ročník, úterý 7. ročník, středa 8. ročník, čtvrtek 9. ročník, pátek individuální konzultace.  Žáci se sejdou s třídním učitelem a budou mít třídnické hodiny. 

      Žáci i rodiče se o přesné náplni, termínu a času konzultací dovědí prostřednictvím Edupage a systému, který používali pro web vyučování.

       

      S ohledem na složitost požadavků MŠMT nejsme schopni zajistit žákům druhého stupně oběd.

       

      I nadále platí limit 15 žáků ve skupině, pokud přijde více dětí, třída se bude dělit. Účast žáků je dobrovolná a není nutné se přihlašovat.

       

      Hodiny nemusí probíhat v kmenové třídě, některé učebny jsou již obsazené třídami prvního stupně.

       

      Sraz před vyučováním bude vždy v prostoru před hlavním vchodem.

      S sebou: přezůvky, 2 roušky a čestné prohlášení. Bez něj nebude žák do školy vpuštěn.

       

      Roušku je potřeba si nasadit před vstupem do školy.

       

      Vydávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 podle časového rozpisu, který Vám bude včas oznámen. 

       

      Všichni žáci 6. - 8. ročníku si ponechají učebnice přes prázdniny. V červnu odevzdají učebnice pouze žáci, kteří v září nenastoupí (odchod na víceleté gymnázium nebo na jinou školu, stěhování...).

    • Soutěž s Noe
     • Soutěž s Noe

     • Asi před dvěma měsíci jsme se ptali žáků, kolik hraček firmy Noe jsme ubytovali v naší tělocvičně. Tipů jsme dostali mnoho, ale těm, co se přiblížili k počtu 10 500 ks, přišel dnes pan Beckert poblahopřát. Výhercům zářily oči, když z dárkové tašky na ně vykoukl všem známý František.

    • Hodně štěstí u přijímacích zkoušek !!
     • Hodně štěstí u přijímacích zkoušek !!

     • Od 11. 5. povolilo MŠMT obnovení výuky devátých ročníků, proto jsme se s nadšením vrátili zpět do školních lavic. Hlavní náplní byla příprava na nadcházející přijímací řízení. Denně jsme s chutí a radostí plnili zadané úkoly z českého jazyka a matematiky od našich  vyučujících. Naši dlouhou, únavnou a vyčerpávající přítomnost ve škole jsme se rozhodli obohatit a zpříjemnit příchodem v neobvyklém převleku. Tento jeden vybraný den v týdnu nás motivoval k ještě většímu úsilí, vylepšil náladu a odlehčil stres.

      I když se cítíme na pokraji svých sil, věříme, že to přesto zvládneme! Tak nám v pondělí držte palce.

      Žáci devátých tříd

     • Učíme se společně ve škole i doma

     • Už druhý týden se učíme opět ve škole, ale nezapomínáme ani na ty, kteří se stále učí doma. Dále jim posíláme pozdravy i učivo na dálku a občas se s nimi spojíme přes videohovor ze třídy, který si společně užívají školáci ve škole i doma.

      Zdravíme domškoláky také pomocí fotografií!

      A. Lukačovičová