• Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády platné od 14. 10. 2020
     • Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády platné od 14. 10. 2020

     • 14. října až 1. listopadu se všichni žáci vzdělávají distančním způsobem výuky (z domu). Nefunguje tedy ani školní družina.

      26. a 27. října jsou stanoveny MŠMT dny volna (nevzdělává se), na ně navazuje státní svátek a podzimní prázdniny. Předpokládaný nástup do školy je 2. listopadu.      Distanční vzdělávání (z domu):

      • distanční výuka je dle Novely školského zákona č. 349 s účinností od 25. 8. 2020 povinná
      • žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin, který je v předstihu uveřejněn na stránkách školy 
      • v rozvrhu je kladen důraz na předměty M, Čj a Aj, přímo u monitorů žáci stráví vždy maximálně 4 vyučovací hodiny denně
      • neúčast na distančním vzdělávání je zákonný zástupce povinen omluvit dle platného školního řádu
      • distanční výuka probíhá v prostředí Google Učebny, sdílených složek na webu školy a prostředí Google Meet, ve kterém žáci pracovali během měsíce září, takže toto prostředí dobře znají
      • pokud si  potřebujete půjčit notebook, kontaktujte nás, v rámci možností se vám budeme snažit vyhovět
      • pro připojení k hodině není ale notebook nutný, postačí telefon nebo tablet
      • pokud máte problém s připojením, domluvte si jiný způsob práce


      Školní jídelna:

      • žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na oběd za dotovanou cenu
      • oběd si musí vyzvednou do jídlonosiče v časech mezi 11:00 až 14:00 
      • z organizačních důvodů byly obědy žákům odhlášeny, pokud budete mít zájem obědy odebírat, je nutné si je zpětně přihlásit
      • vzhledem k usnesení vlády č. 1021 není umožněn vstup veřejnosti do stravovacích zařízení, obědy pro cizí strávníky budou vydávány do jídlonosičů v obvyklé časy z prostoru školní rampy

      Žádosti o ošetřovné:

      • Podle prvotních informací se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
      • https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

      ---

      Vaše dotazy směřujte na tyto kontakty:

      ředitel: Mgr. Lukáš Rejzek - 739 671 147, reditel@zsosecka.cz
      zástupce ředitele: Mgr. Denisa Koláčková - 775 633 136, kolackovad@zsosecka.cz
      Vyučující učitele kontaktujte přes aplikaci Edupage

       

    • Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády
     • Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády

     • V rámci krizových opatření vlády vzhledem k COVID-19 se mění organizace vyučování na ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 takto:

      12. října až 16. října se bude 8. a 9.ročník vzdělávat distančně (z domu). Ostatní ročníky včetně 1. stupně se vzdělávají beze změn (dochází do školy prezenčně).

      19. až 23. října se bude 6. a 7.ročník vzdělávat distančně (z domu). Ostatní ročníky včetně 1. stupně se vzdělávají beze změn (dochází do školy prezenčně).

      26. a 27. října jsou stanoveny MŠMT dny volna (nevzdělává se), na ně navazuje státní svátek a podzimní prázdniny. Předpokládaný nástup do školy je 2. listopadu.

       

      Distanční vzdělávání (z domu):

      • distanční výuka je dle Novely školského zákona č. 349 s účinností od 25. 8. 2020 povinná
      • žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin, který je v předstihu uveřejněn na stránkách školy
      • neúčast na distančním vzdělávání je zákonný zástupce povinen omluvit dle platného školního řádu
      • distanční výuka probíhá v prostředí Google učebny, ve které žáci pracovali během měsíce září

       

      Prezenční výuka (ve škole):

      • probíhá dle platného rozvrhu, který je uveřejněn na stránkách školy většinou beze změn

       

      Školní jídelna:

      • žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na oběd za dotovanou cenu
      • oběd si musí vyzvednou do jídlonosiče v časech mezi 11:00 až 11:30 a 13:30 až 14:00
      • z organizačních důvodů byly odhlášeny obědy žáků 8. a 9. ročníku, pokud budete mít zájem obědy odebírat, je nutno si je zpětně přihlásit do 7:30 pondělí 12. října.

      Školní klub:

      • dle krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školním klubu (týká se žáků 5. ročníku)
      • provoz školní družiny není jinak omezen 
    • BESEDA se spisovatelkou Eliškou Fojtovou
     • BESEDA se spisovatelkou Eliškou Fojtovou

     • "Tajemství staré pumpy" je název knihy spisovatelky Elišky Fojtové, která za námi přijela v pondělí 5. 10. 2020 do školy na besedu. Povídali jsme si o práci spisovatele, o svých přáních a užili jsme si i autorské čtení. Na závěr paní spisovatelka ocenila 6 dětí svou knihou i s věnováním a přáním splnění snů.
      Děkujeme 
      Městské knihovně Lipník nad Bečvou za tento pěkný nevšední zážitek.
      A. Lukačovičová, M. Světnická a žáci 3. A, 3. B