• Organizace od 4. 1. 2021
     • Organizace od 4. 1. 2021

     • Vážení rodiče a žáci,

      dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020 nastupují v pondělí 4. 1. 2021 k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem (z domu).
      Výuka bude probíhat jako dříve a jak ji dobře známe.
      Děti mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu již od pondělí. Ranní družina bude k dispozici od 6:00 a v odpolední družině bude zajištěn dohled nad žáky do 16:00. Žáci v družině budou ve stejných skupinách jako při vyučování (nebudou se míchat).
      Stravování ve školní jídelně bude probíhat jako při běžném provozu s dodržením všech platných hygienických opatření. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Zbytek žáků si může odebrat obědy do jídlonosičů ze školního dvora.

      Vzhledem ke zkušenostem s odebíráním obědů do jídlonosičů byly všem žákům 3. - 9. ročníku obědy odhlášeny (sami si je můžete zpětně přihlásit). 
      Dítě, prosím, vybavte několika rouškami. Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci roušku nasazenou. Respektujte, prosím, zákaz vstupu cizích osob do školy a dodržujte zvýšená hygienická opatření.

      Přejeme všem do nového roku mnoho zdraví a pozitivní energie a také jen negativní testy.

    • TOUR FOR THE FUTURE na ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315
     • TOUR FOR THE FUTURE na ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315

     •  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

      dne  1. října 2020 odstartovalo projekt Tour For The Future, jehož cílem je seznámit žáky napříč republikou s technikou a novými technologiemi.

      Mezi pouhých 35 zastávek se v celé České republice podařilo zařadit i naši školu. Jakmile se rozplynuly obavy o tom, jestli se vůbec kamion na náš školní dvůr dostane, mohly začít dva plánované workshopy pro žáky devátých tříd.  

      Z epidemiologických důvodů jsme museli vybrat ze dvou devátých tříd pouze jednu. Výběr proběhl losováním a do kamionu na první workshop mohla vyrazit třída 9. A.

      Žáci se v mobilní učebně seznámili s 3D  tiskem, s rozšířenou realitou a také zlehka s pneumatickými zařízeními. Při praktickém workshopu si žáci vyrobili na 3D tiskárně přívěšek na klíče, kolečko do vozíku a modely dle vlastní fantazie.

      Součástí této akce bylo i kariérové poradenství. Zkušený tým lektorů pomáhal s volbou povolání našim žákům, aby co nejvíce odpovídalo jejich přáním, zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu lektoři využili dotazníky, které žáky  příjemnou a zajímavou formou  provedly volbou povolání. Dozvěděli se, která povolání jsou pro ně vhodná, která střední škola je dokáže na vybrané povolání připravit a jakou mají šanci uplatnit se na trhu práce.

      Odpolední program byl určen pro dospělé. Pod vedením speciálního týmu lektorů se workshopu zúčastnili i  zástupci okolních škol, MAS a také pan místostarosta Lipníku nad Bečvou Mgr.  Ondřej Vlček. V rámci odpoledního programu dostala škola jednoduchý úkol, pokud ho splní, obdrží v rámci projektu  jednu ze 3D tiskáren zdarma. Na 3D tiskárnu se už těšíme a připravujeme jí  místo v právě rekonstruované PC učebně. 

    • Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
     • Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

     • V úterý a ve středu nás navštívila známá spisovatelka, lektorka a scénáristka Klára Smolíková. Žákům první a páté třídy představila komiksy, které děti znají,ale i žhavé novinky. Při workshopu žáci dokreslovali, spojovali, navrhovali, vymýšleli, tvořili a hlavně se bavili a dopoledne si moc užili.Za splněné úkoly si odnesli mnoho příjemných zážitků, vědomostí a dárků. Žáci si mohli zakoupit knihu paní spisovatelky a nechat si ji podepsat.

      Děkujeme MAP Lipník nad Bečvou za zprostředkování této besedy a za zakoupení knih pro naši školu.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Vážení rodiče a žáci,

      MŠMT stanovuje 21. prosince a 22. prosince pro žáky základních škol volné dny.

      Obědy byly všem žákům na tyto dny hromadně odhlášeny.

      O další organizaci vzdělávání v naší škole vás budeme včas informovat obvyklým způsobem.

    • Den Slabikáře
     • Den Slabikáře

     • Čtvrtek 10. prosince byl pro nás prvňáčky slavnostní den. Navštívila nás totiž sova a přinesla nám dopisy a slabikáře.

      Kdo chtěl získat slabikář, musel, tak jako v pohádce, splnit tři úkoly. Byli jsme šikovní a vše jsme zvládli. K novému slabikáři jsme dostali i sladkou odměnu.

      Byl to zkrátka prima den!

                                                    Žáci 1.A a 1.B

    • Vánoční sbírky
     • Vánoční sbírky

     • Minulý týden se naše škola zapojila do celorepublikové vánoční sbírky pro děti ze sociálně slabých rodin "Vánoce v krabici od bot".

      Celkem jsme dárky naplnili 29 krabic pro děti různého věku i pohlaví.

      Zúčastnili jsme se také charitativní akce sdružení Šance Olomouc. Zakoupením 173 ks vánočních hvězd jsme pomohli naplnit sny nemocných dětí z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci.

      Děkujeme všem žákům a jejich rodinám za účast v těchto dobročinných projektech. 

    • PROJEKT JUMANJI
     • PROJEKT JUMANJI

     • Do projektu Jumanji se k dnešnímu datu zapojilo 25 žáků, kteří se na hledání QR kódů a úspěšném plnění úkolů aktivně podílejí každý týden. 

      Všechny levely jsou stále aktuální, což znamená, že se můžete zapojit i nyní a jednotlivé úkoly zpětně vyřešit. 

      Těšíme se na další odvážlivce, kteří se z počítačové hry Jumanji dokážou vrátit zpět do reality.

    • Projekt P.B.O.
     • Projekt P.B.O.

     • od 16.11. probíhá pro žáky II. stupně pohybový projekt plný odměn. Celkem se registrovalo 16 týmu a téměř všichni zúčastnění žáci dosáhli díky cvičení na zasloužené odměny. Týmy si vybíraly z balíčků cviků jako např. běh (v součtu za tým) 20km, video rozcvička, Pozdrav slunci, či série cviků angličák - klik - dřep. Za splnění úkolu celý tým obdržel body, které pak směnil například za hrníčky s logem školy, Mikulášské sladkosti, košík plný vitamínů a mnoho dalšího.

      Umístění za dvě kola projektu P.B.O. je následovné:

      I. kolo

      1. místo: tým Sportovci/ tým Uličníci

      2. místo: tým Pandičky

      3. místo: Sedmikrásky

      II. kolo

      1. místo: tým Blondýnky

      2. Místo: tým Pandičky

      3. místo: tým Hráči

      Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se vaše další sportovní výkony. 

      Mgr. Eliška Čechová

    • Vánoční hvězda
     • Vánoční hvězda

     • letos jsme se zapojili do charitativní akce Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem - sdružení Šance.

      Zakoupením přispějete na nemocné děti, které se léčí na hemato - onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

      Cena za kus 100Kč.

      Objednávky i s penězi odevzdejte do 4. 12. 2020 třídní učitelce. Vánoční hvězdy budou dětem předány v příštím týdnu.

      Děkujeme.

    • Vánoce v krabici od bot
     • Vánoce v krabici od bot

     • Naše škola zprovoznila tabletovou učebnu s dvaceti tablety.

      Po tabletech zbyly prázdné krabice a tak si říkáme, co s nimi? Nebylo by pěkné, je něčím naplnit a udělat někomu radost? Ano, bylo. A proto jsme se rozhodli zapojit do celostátní akce "krabice od bot" v našem případě od tabletů. 

       

      Cílem projektu je udělat na Vánoce radost dětem z chudých rodin. 

       

      Jak se můžeš zapojit i ty, tvoje třída nebo skupina kamarádů?

      Vyzvedni si u paní učitelky Čechové krabici.

      Zabal do ní pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost a napiš na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určena.    

      Krabici odnes do kabinetu ČJ nejpozději v pátek 4.12.2020.