• Den pro přírodu
     • Den pro přírodu

     • Oslavy Dne Země na naší škole letos proběhly již 17. dubna, jarní počasí nám přálo a celá akce se vydařila.

      Žáci 6. ročníku se díky  finanční podpoře Města Lipníka nad Bečvou mohli vydat do ZOO Zlín, kde nahlédli do tropického pralesa střední Ameriky, africké savany, asijské stepi či japonské zahrady. Navštívili také centrum Caudata, kde se zabývají ochranou a chovem obojživelníků a vzdělávací expozici o rostlinách éry dinosaurů s archeologickým nalezištěm. Největším zážitkem však pro ně bylo krmení rejnoků krevetami. Během návštěvy ZOO žáci vyplňovali pracovní listy ZOO RALLYE, které pro žáky základních škol připravila zoologická zahrada.  Nejšikovnější z nich obdrželi malou odměnu.

      Žáci sedmého ročníku navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast, která je nejhlubší v Evropě. V jeskyních se dozvěděli o principech vzniku jeskyní, krápníků a propastí. V lesích okolo propasti pak mohli obdivovat krásu mnoha jarních chráněných bylin. Někteří žáci jeli z Lipníka do Teplic na kole a díky pěknému počasí si vyjížďku do přírody opravdu užili.

      Osmáci  navštívili Záchranou stanici pro hendicapované živočichy, kterou provozuje Ornitologická stanice v Přerově. Žáci se dozvěděli, čím jsou ptáci ohroženi a kam hlásit případy zraněného či nemocného ptactva. Prohlédli si celý areál stanice, vyslechli si krátkou přednášku a byli přítomni také krmení poraněných živočichů.

      Deváťáci v tento den mohli proniknout do tajů přírody v Pevnosti poznání v Olomouci. Navštívili expozice Živá  voda, Věda v pevnosti, Rozum v hrsti a Světlo a tma. Prohlédli si modely lidského mozku a  oka, řešili logické úkoly, objevovali podstatu světelného záření a přečetli si dvanáctidílný komiks o vzniku olomoucké pevnosti. V korytě řeky, tůni a podmořské jeskyni obdivovali nekonečnou rozmanitost vodních živočichů a prohlédli si také funkční model přečerpávací elektrárny, čistírny odpadních vod či simulátor povodní.

       

      Mgr. Suchánková Martina

    • Oznámení o přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
     • Oznámení o přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

     • 2. a 3. dubna proběhl zápis do 1. ročníků. Přišlo k nám 64 dětí, 54 jsme přijali a 10 dětí požádalo o odklad. 

      Velmi nás těší, že Vás bylo tolik, vážíme si toho. Díky Vám můžeme otevřít (znovu) dvě první třídy a můžeme vyhovět všem, kteří k nám do školy chtěli.

      Děkujeme za důvěru a těšíme se v září na viděnou.

       

       

      Rozhodutí o přijetí si vyzvedněte v kanceláři školy.

       

    • Velikonoce
     • Velikonoce

     • Vajíčko si obarvíte,travičku si zasadíte.

      Až k Vám přijde zajíček,nadělí Vám balíček.

      Všem přejeme veselé, slunečné a usměvavé velikonoční svátky

    • Přijímací zkoušky na SŠ
     • Přijímací zkoušky na SŠ

     • Většina deváťáků v pátek 12. 4. a v pondělí 15. 4.  půjde na přijímací zkoušky na střední školu.

      Štěstí přeje připraveným, takže všem držíme palce !!!!!

    • Noviny 5. A
     • Noviny 5. A

     • Co si budeme povídat, hodiny českého jazyka jistě nepatří k nejoblíbenějším školním disciplínám, naučit se používat všechna  pravidla pravopisu, zvládnout všechny  mluvnické kategorie, to není nic jednoduchého. A to jsem ještě zapomněla na disciplínu z „nejoblíbenějších“, pro život naprosto nepotřebnou, na diktáty. Tak jak vás ta čeština má bavit, že jo?

                      Naštěstí je součástí výuky českého jazyka také čtení a sloh. A v jedné takové hodině slohu, kdy jsme trénovali rozhovor, se zrodil nápad (na doporučení autorů pracovního sešitu) některé z rozhovorů přepsat a vydat jako třídní noviny.

                  Dvojice a trojice dětí (některé působily jako poradci na otázky týkající se slavných osobností) si rozdělily úlohy reportérů a slavných osobností. Některé zpovídané osobnosti byly skutečné (informace o nich jsme hledali na internetu), některé vymyšlené (tak jako některé odpovědi, kde jsme zapojili spíš svoji fantazii, než se drželi reality).

      Tak jsme si povídali s umělci, sportovci, s kouzelníkem a taky s panem Miroslavem Zikmundem, jehož sté narozeniny jsme si v té době připomínali. Součástí novin je také křížovka, která nesmí v žádných pořádných novinách a časopisech chybět.

      Velké poděkování patří rodičům, kteří svým dětem (redaktorům) pomohli s elektronickým zpracováním a odesláním „šéfredaktorce“ (třídní učitelce). Taky dětem, které to zvládly samy.

                  Marcela Vrubelová, třídní učitelka 5. A

    • 2. duben - Den povědomí o autismu
     • 2. duben - Den povědomí o autismu

     • 2. dubna jsme přišli v modrém.

      Proč v modrém?? Protože modrá je barva komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

      Cílem osvětové akce, do které se zapojili všichni učitelé i žáci naší školy, je proměnit povědomí o autismu a jeho přijetí natolik, aby se lidé s autismem mohli plně začlenit do běžné společnosti a nebyli diskriminováni na trhu práce či v oblasti vzdělání.

    • XXVII. ROČNÍK VE ŠPLHU
     • XXVII. ROČNÍK VE ŠPLHU

     • 28. 3. 2019 byl nejen Den učitelů, ale u nás ve škole proběhla soutěž ve šplhu. 

      27 let se sjíždí žáci z okolních škol a měří své síly na šplhací tyči.

      159 ,,šplhounů" se snažilo ve dvou kategoriích získat Putovní pohár ředitele školy a zapsat se do historie soutěže s nejlepším časem.

      Vítězům blahopřejeme!

       

    • DEN UČITELŮ V 5. A
     • DEN UČITELŮ V 5. A

     • Jan Amos Komenský by měl radost ... aspoň myslím. Z toho, jakým způsobem jsme si u nás ve třídě připomenuli výročí jeho narození.

      Krásně načasováno, v hodinách vlastivědy si právě povídáme o smutné části naší historie, době pobělohorské, o Komenském, který musel opustit svoji milovanou vlast a zbytek  života dožil v cizině.

      Zmínila jsem se před dětmi, že na tento den nabízím svým žákům výměnu „rolí“. Někdo z nich může učit, ze mě se stane naopak zase žák. Hned se toho chytili a výsledkem byly toho dne tři hodiny odučené dětmi.

      Překvapili, přípravy i s pracovními listy si udělali sami, v českém jazyce došlo i na tradiční rozbor věty připravené na tabuli (samozřejmě tématicky zaměřené). Vyučování zvládli výborně, hodně sil je stálo usměrňování žáků, kteří výuku svými spolužáky brali jako legraci. Do žákovských knížek vkládali lístky se zprávami rodičům, pochvalnými za ochotu a práci a napomínajícími za nevhodné chování.

      Vyučování nám všem rychle uběhlo, i do jídelny odváděly děti „paní učitelky“. Jenom jít v řadě přednostně, jako učitelé, to už nemohly.

      Všichni zúčastnění dostali pochvalu do žákovské knížky, patří jim pochvala za odvahu stoupnout si před třídu a vyzkoušet si ne vždy lehkou „roli“ učitele.

      Mgr. Marcela Vrubelová, třídní učitelka 5. A

    • Hasiči ve druhé třídě
     • Hasiči ve druhé třídě

     • Ne, nebojte se! V naší škole nedošlo k požáru ani evakuaci. To nás navštívili ve středu 27. března 2019 lipenští hasiči a povídali si s námi o tom, jak se zachovat v mimořádných situacích. Dozvěděli jsme se, co dělat při úrazu kamaráda, když vidíme, že hoří nebo při autonehodě. Hasiče jsme překvapili svými znalostmi, za které jsme dostali pochvalu.
      Za odměnu nás pozvali na prohlídku místní hasičské stanice, na kterou se všichni už teď těšíme.

                                                                                                    Žáci druhých tříd

    • Mokrá štafeta
     • Mokrá štafeta

     • 26. 3. 2019 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili plaveckých závodů v Hranicích. Všichni předvedli úžasný plavecký styl a Martin Karbas a Mikuláš Hanák se kraulem proplavali k  1. a 2. místu

      Blahopřejeme!!!

       

    • Vítání jara
     • Vítání jara

     • Jaro je tady! Žáci naší školy jej přivítali již tradičním zpíváním "na schodech". Vyjádřili tak úctu a radost z nového života a ze všeho krásného, co štědrá příroda přináší.

    • PONOŽKOVÝ DEN - Světový den Downova syndromu
     • PONOŽKOVÝ DEN - Světový den Downova syndromu

     • Dnes jsme si oblékli každou ponožku jinou a podpořili tak nejen lidi s Downovým syndromem.
      Světový den Downova syndromu je letos věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní.

       "Každý jsme jiný, ale každý výjimečný a jedinečný“.
      Ponožky symbolizují chromozomy - část buňky, jejichž anomálie způsobuje Downův syndrom.

    • Školní kolo biologické olympiády
     • Školní kolo biologické olympiády

     • V průběhu února a března proběhlo školní kolo biologické olympiády, kterého  se zúčastnilo celkem 21 žáků  z osmých tříd a 19 žáků sedmých tříd. Všichni museli prokázat svou znalost přírodnin, provést a správně vyhodnotit praktický úkol týkající se dýchací soustavy a na závěr  si žáci změřili své znalosti a vědomosti testem na téma „Příjem a výdej látek“.

      A zde jsou výsledky těch nejlepších:

      Mladší žáci:

      1. místo   Nikola Muchová

      2. místo   Adéla Fridrichová

      3. místo   Vojtěch Mastný

      Starší žáci:

      1. místo   Alena Horáková

      2. místo   Johana Habermannová

      3. místo   Natálie Rýznarová

      Blahopřejeme!!!

       

    • Basketbal
     • Basketbal

     • 14. 3. 2019 proběhlo v Přerově na ZŠ U Tenisu okresní kolo v basketbale žáků a žákyň II. stupně .

      Naše starší  žákyně z 8. A (Szczyrbová, Chlápková, Horáková, Kunstovná) po urputných bojích vybojovaly ve skupině pěti základních škol krásné 1. místo.

       Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za krásný sportovní výkon.

       

      Mgr. Schmidtová Lenka

    • Lesní pedagogika na naší škole
     • Lesní pedagogika na naší škole

     • Začátkem března navštívila naše žáky přírodovědných praktik paní Bc. Romana Klevarová a připravila si zábavný program na téma zimní les.  Žáci 7. a 8. ročníku se dozvěděli spoustu zajímavých informací o práci lesníků a zimním přikrmování lesní zvěře. Žáci  soutěžili, poskládali domino, „nakrmili“ zvěř vhodnou potravou, poslechli si zvuky zvěře a mohli si prohlédnout a osahat trofeje. Za aktivní přístup dostali malou sladkou odměnu.

      Mgr. Suchánková Martina

    • Škola nanečisto
     • Škola nanečisto

     • Už jen pár dnů zbývá, než předškoláci projdou bránou naší školy k zápisu do 1. třídy. Rozhodli jsme se jim tento slavnostní okamžik usnadnit a připravili jsme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 15. 3. 2019 ŠKOLU NANEČISTO.

      Doprovázeni svými rodiči poprvé vkročili do tříd, kde usedli do školních lavic a vyzkoušeli si, jaké to asi bude, až budou opravdovými školáky.

      Zatímco rodičům pan ředitel představil koncepci školy a sdělil důležité informace týkající se zápisu do 1. třídy, děti si pod vedením učitelů prožily první vyučovací hodinu plnou aktivit jako je např. poznávání čísel, počítání, básnička s pohybem, práce s interaktivní tabulí, zahrály si pohádku O veliké řepě apod.

      Na závěr se rodiče přišli podívat na své děti, jak jim to v lavici sluší a co se za tuto krátkou chvíli naučily. Potleskem všichni nakonec vyjádřili, jak se jim ve škole líbilo.

      Přejeme dětem, aby jim stejné nadšení vydrželo i do dalších let a u zápisu na shledanou!

    • Úspěšný, snaživý a nadaný Matěj Procházka
     • Úspěšný, snaživý a nadaný Matěj Procházka

     • 10 x (6 x 7 – 4 x 3) + 12 x 20  „Kdo spočítá první, dostane jedničku“ říká paní učitelka v páté třídě. Jak to, že se hlásí Matěj Procházka ze 4. A?? Přece proto, že Matěj je nadaný na matematiku a 2x týdně chodí o ročník výš, kde učivo zvládá úplně lehce.

      30. ledna 2019 zkusil Matěj porovnat své matematické znalosti a schopnosti v okresním kole Matematické olympiády. Počítal se staršími žáky z jiných škol a „propočítal se“ k 2. místu.

      Matějovi moc blahopřejeme!!

       Z jeho matematických úspěchů máme radost a přejeme mu spoustu vyřešených příkladů.

    • Úspěch v okresním kole recitační soutěže
     • Úspěch v okresním kole recitační soutěže

     • Okouzlit porotu se podařilo v okresním kole recitační soutěže 8. března 2019 v prostorách SVČ Atlas a Bios v Přerově žákyni 3. B Kristýně Linhartové s básní Jiřího Žáčka Hrnečku, vař!, která v konkurenci 27 recitátorů z celého okresu získala krásné 2. místo ve své kategorii a postupuje tak do krajského kola v Olomouci, které se uskuteční 5. dubna.

      Budeme ji držet palce!

      Naši školu vzorně reprezentovaly i žákyně Ella Sobotková, Gabriela Kovářová, Daniela Jurečková, Julie Vidrmanová, Kristýna Banarová, Kristýna Knolová a Dorota Bonková.

      Všem recitátorkám děkujeme za skvěle podané výkony!   

    • Trapas nepřežiju, aneb Ten řízek nezvedej!
     • Trapas nepřežiju, aneb Ten řízek nezvedej!

     • Žáci 8. A, 8. B, 9. A se 11. 3. 2019 vypravili do Městského divadla v Prostějově na představení Trapas nepřežiju, aneb Ten řízek nezvedej! V hlavní roli se představila skvělá Michaela Dolinová a nezapomenutelný výkon podal i Ladislav Ondřej, coby Karel Louda. Louda je žákem 8. B, přichází do nové školy v novém městě, bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK. Na pomoc mu přijde paní RY - PO - SLUCH (Rychlá pomoc slušného chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá, navzájem se poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. V této komedii se tančí, zpívá i edukuje. Žáci se dozvěděli zábavnou formou jak se představit, jak se chovat v kině, v dopravních prostředcích či na večírku.

      Představení o základech slušného chování bralo vše s nadhledem a u našich žáků mělo kladné ohlasy.

    • PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 6. 3. 2019
     • PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 6. 3. 2019

     • Ve středu 6. 3. 2019 jsme navštívili Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka, kde nás, prvňáčky, čekalo pohádkové pasování na ČTENÁŘE za přítomnosti KRÁLOVNY KNIHOVNY, PRINCEZNY, VÍLY TILINKY, VODNÍKA KAŠŇÁKA, pana starosty Miloslava Přikryla, který se stal "PATRONEM" 1. A a paní Pavlíny Papežové (vedoucí odboru školství a kultury), která se stala "PATRONKOU" 1. B.

      Složili jsme "čtenářský" slib a náš patron nás pasoval na ČTENÁŘE.
      Tuto slavnost nám zpříjemnili žáci ZUŠ písničkami z pohádek a žákyně 3. B naší školy recitací básniček.
      Byl to krásný zážitek, za který děkujeme všem, kteří jej pro nás připravili, především paní Simoně Ryšavé z Městské knihovny.

      Budeme se snažit náš slib dodržet.

      Do galerie 1.A: Webová stránka: PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 6. 3. 2019 byly přidány fotografie.