• Školní družina a klub

      • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny a školního klubu. Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělena do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

       Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

       Přijetí dětí do ŠK a ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze ŠK a ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
       Měsíční poplatek za ŠK a ŠD činí 110 Kč za měsíc. Poplatek je nutno uhradit vždy do 20. dne v měsíci. Úhradu lze provést hotově nebo převodem na účet školy (jednorázově  nejméně 330 Kč).

       Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD a ŠK průběžně po celý školní rok.

     • Rozpis zájmových kroužků ve školním roce 2018/19

     • Pondělí

      13.30- 15.30 hod.

      Badminton  

      Rytíř   

      Tv 1. stupeň

      13.15 – 14.15 hod.

      Anglická konverzace hrou

      Tvrdá

      Jaz. učebna

      13.15 – 14.15 hod.

      Flétna                      

      Koláčková

      Š  ŠD

      13.45 – 15.45 hod.

      Muzikálová přípravka

      Lívová

      Uč. HV (každé liché)

       

      Úterý

      13.30 – 15.30 hod.

      Stolní tenis

      Rytíř

      Gymn.c.

      13.00 – 14.00 hod.

      Anglická konverzace hrou

       Světnická

      Jaz. učebna

      15.30 – 17.00 hod.

      Gymnastická přípravka

       Šromotová       

      Gymnastické centrum

      Středa

      13.00 – 15.00 hod.

      Keramika

      Rytíř

      Školní dílny

      14.00 – 15.30 hod.

      Divadelní

      Mikešková

      3. B

      14.00 – 16.00 hod.

      Vaření

      Jenišová

      Školní kuchyňka

      14.00 – 16.00 hod.

      Malý badatel

      Zámorská T.

      ŠK

      14.00 – 16.00 hod.

      Deskové hry

      Zámorská K.

      ŠD

      13.00 – 14.30 hod.

      Kytara

      Lívová

      3. A

      Čtvrtek

      13.30 – 15.00 hod.

      S počítačem hravě

      Hájek

      Uč. PC

      15.00 – 16.30 hod.

      Gymnastická přípravka

      Šromotová

      Gymnastické centrum

      Pátek

      13.00 – 14.30 hod.

      Sportovky

      Koláčková

      Hřiště, TV

      14.00 – 16.00 hod.

      Balet, výrazový tanec     

      Trosenko

      Gymnastické centrum

      15.00 – 16.30 hod.

      Florbal

      Mastný

      TV, 1. stupeň

      14.00 – 15.30 hod.

      Práce s FIMO hmotou

      Zámorská K.

      ŠD

     • Letní tábor

     • Cesta za poznáním

      Místo pobytu:  Lovecká chata Horka nad Moravou
      Termín pobytu:  14. 7. – 19. 7. 2019
      Cena:        2 500,- Kč
      Organizační zajištění: vedoucí – Marie Horká, pedagogický dozor – Pavla Koláčková 

      Náplň programu pro děti bude přizpůsobena aktuálnímu počasí, bude se skládat z několika bloků: 
      Aktivních výšlapů do okolí, využití sportovního areálu v okolí / lanová dráha, golf / jízdy na koních, soutěží, her, sportovních aktivit a hlavně hodně zábavy. 
      Přihlášky podávejte do 29.5.2019 u paní Horké Marie ve školním klubu, tel. informace na čísle 581 292 028.
      Kontakt: Lovecká chata Horka nad Moravou, telefon a fax: 585 378 070.