• EduPage a GDPR

   Pokud se chcete dozvědět o opatřeních a závazcích, které EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnily požadavky GDPR, přečtěte si prosím: www.edupage.org/gdpr/
    

   Zásady ochrany osobních údajů

   Pro EduPage je soukromí velmi důležité. Pokud se chcete dozvědět jak EduPage udržuje vaše data v bezpečí, pokračujte prosím na následující adresu: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

    
  • Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

   Správce, Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

   Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává Filip Hradil,DiS.

    

   Kontaktními údaji pověřence jsou:

   • Jméno: Filip Hradil, DiS.
   • Telefon: +420 774 574 662
   • Mail: poverenec@filiphradil.cz
   • ID datové schránky: dx2qe4f

    

    

   Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

   Nejenže aktivně sledujeme vývoj české legislativy a legislativy EU, abychom implementovali veškeré požadavky uložené zákonem, ale aktivně se věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že máme definovanou a funkční roli POVĚŘENCE – Filip Hradil, DiS. (Tel: +420 774 574 662, mail: gdpr@filiphradil.cz) – Data Privacy Officera, zaměstnance vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich studentů/zaměstnanců Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace.

   Můžeme deklarovat, že splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementujeme požadavky nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a tedy ke dni aplikovatelnosti budeme připraveni na plnění povinností kladených GDPR jak na správce osobních údajů, tak na případy, kde bude Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace v pozici zpracovatele osobních údajů.

    

   Nové povinnosti podle GDPR

   Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování

   Ke dni aplikovatelnosti GDPR, tedy k 25. 5. 2018, budou nastaveny veškeré procesy nezbytné k vedení záznamů v rozsahu požadovaném GDPR, a to jak na případy, kdy je Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace v pozici správce, tak na případy, kdy je Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace v pozici zpracovatele. Již dnes dokumentujeme veškeré činnosti zpracování, které jsou podle současné platné právní úpravy předmětem registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

   Máme nastaveny procesy pro řádné dokumentování veškerých bezpečnostních incidentů a pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamování subjektu údajů.

   Ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů

   Máme ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.

   Jméno: Filip Hradil

   Telefon: +420 774 574 662

   Mail: gdpr@filiphradil.cz nebo poverenec@filiphradil.cz

    

   Práva subjektu údajů

   Ke dni aplikovatelnosti GDPR budou plněny veškeré povinnosti kladené na Základní školu Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace jako správce ve vztahu k právům subjektu údajů. Zároveň bude naše společnost zajišťovat veškerou součinnost správcům nutnou k plnění jejich zákonných povinností podle GDPR, jimž bude poskytovat služby v pozici zpracovatele.