• Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady při Základní škole, Lipník nad Bečvou Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace.
     • Vzpomínka na distanční výuku se zajímavým hostem ve 3. A

      Distanční výuka byla velmi dlouhá a náročná. I když jsme ji zvládali vcelku dobře bez větších problémů, obohatili jsme si ji o zajímavé hosty, kterým tímto moc děkujeme.

      Prvním hostem byla paní doktorka Blahová-Křiváčková a v úplném závěru distanční výuky přijal naše pozvání do online výuky samotný pan starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. Vyprávěl nám zajímavosti o našem krásném kovářském městě, jaké je to být starostou a o co vše se musí starosta starat. Například o školy, památky, dopravu, přírodu, volný čas, seniory v našem městě apod. Zkrátka o to, aby se nám tu všem dobře žilo. Pozorně jsme poslouchali, ptali se i odpovídali na otázky pana starosty, který nás pochválil, že toho o Lipníku už docela dost víme.

     • Informace pro cizí strávníky

      Výdej obědů do jídlonosičů:

      - přes rampu ze dvora školy se ruší.

      - nově se vydávají obědy ve školní jídelně pouze v čase od 11:00 do 11:30 hod.

      Stravování v jídelně:

      - pro cizí strávníky je umožněno v čase od 11:00 do 12:00 hod.

      Mimo tuto stanovenou dobu bude možné si oběd vyzvednout výjimečně do jídlonosiče přes rampu ze dvora školy, bohužel s delší čekací dobou.

     • Den dětí ve 3. A a 3. B

      Letos oslavili třeťáci z naší školy svůj svátek vycházkou k Jadranu. Cestu si zpestřili úkoly, které pro sebe navzájem přichystali spolužáci ze 3. A a 3. B. V cíli se všichni občerstvili, odpočinuli si a pohráli.

      Dopoledne rychle uběhlo a byl čas na zpáteční cestu se zastávkou na skateparku.
      Oslavenci se vrátili unavení, ale spokojení a plní zážitků.
      Všichni se těší na další výlet.

    • Recyklohraní
     • Recyklohraní

      Společně s dalšími 177 školami jsme se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně ve sběru vybitých baterií.

      V kampani se podařilo vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s poslední baterií urazíme téměř 17 km!!

    • Výšlap sedmáků na Helfštýn
     • Výšlap sedmáků na Helfštýn

      V pátek jsme využili konečně pěkného počasí a vyšlápli si na Helfštýn.

      Po měsících online výuky už bylo potřeba protáhnout si tělo a vyběhnout kopec ke hradu. Většina z nás viděla krásně zrekonstruovaný hrad poprvé a byla překvapena vyhlídkou do krajiny. Moc se nám líbila nově zpřístupněná místa hradu, která připomínala labyrint. Na moderně pojatém nádvoří jsme si připomněli historii hradu, vyslechli si pověst o jeho založení a nakonec splnili krátký kvíz.

    • Jahůdkob(h)raní
     • Jahůdkob(h)raní

      Žáci pátých ročníků se v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zúčastnili „JAHŮDKOB(H)RANÍ“. V pracovních činnostech obdržel každý žák pracovní sadu se semínky měsíčních jahod. Nedílnou součástí této sady byl pracovní list s návodem, skládankou, vystřihovánkou a hrami.

      Děti si nejprve naplnily svůj květináč substrátem, vysely semínka a zalily vodou. Poté si vyrobily zapichovátko, označily si svoji jahůdku a květináč ještě přizdobily přiloženými samolepkami. Pak už jen budou čekat až jahůdky vyrostou a dají své první plody. Celý proces růstu pozorují a dokumentují. Fotografie svých výpěstků pak mohou sdílet na Instagramu a účastnit se zajímavých soutěží s pěknými výhrami.

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Čtvrtek 17. 6. 2021
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje