• Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Organizace od 4. 1. 2021
     • Organizace od 4. 1. 2021

      Vážení rodiče a žáci,

      dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020 nastupují v pondělí 4. 1. 2021 k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem (z domu).
      Výuka bude probíhat jako dříve a jak ji dobře známe.
      Děti mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu již od pondělí. Ranní družina bude k dispozici od 6:00 a v odpolední družině bude zajištěn dohled nad žáky do 16:00. Žáci v družině budou ve stejných skupinách jako při vyučování (nebudou se míchat).
      Stravování ve školní jídelně bude probíhat jako při běžném provozu s dodržením všech platných hygienických opatření. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Zbytek žáků si může odebrat obědy do jídlonosičů ze školního dvora.

    • Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
     • Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

      V úterý a ve středu nás navštívila známá spisovatelka, lektorka a scénáristka Klára Smolíková. Žákům první a páté třídy představila komiksy, které děti znají,ale i žhavé novinky. Při workshopu žáci dokreslovali, spojovali, navrhovali, vymýšleli, tvořili a hlavně se bavili a dopoledne si moc užili.Za splněné úkoly si odnesli mnoho příjemných zážitků, vědomostí a dárků. Žáci si mohli zakoupit knihu paní spisovatelky a nechat si ji podepsat.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

      Vážení rodiče a žáci,

      MŠMT stanovuje 21. prosince a 22. prosince pro žáky základních škol volné dny.

      Obědy byly všem žákům na tyto dny hromadně odhlášeny.

      O další organizaci vzdělávání v naší škole vás budeme včas informovat obvyklým způsobem.

    • Den Slabikáře
     • Den Slabikáře

      Čtvrtek 10. prosince byl pro nás prvňáčky slavnostní den. Navštívila nás totiž sova a přinesla nám dopisy a slabikáře.

      Kdo chtěl získat slabikář, musel, tak jako v pohádce, splnit tři úkoly. Byli jsme šikovní a vše jsme zvládli. K novému slabikáři jsme dostali i sladkou odměnu.

      Byl to zkrátka prima den!

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 22. 1. 2021
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje