• Poděkování
    • Vážení rodiče a žáci,
     dovolte nám před vámi "smeknout roušku" a poděkovat za to, že jste to přes "Korona prázdniny" vzali za nás. Víme, že to pro vás nebylo jednoduché.
     Přejeme vám prosluněné a co nejklidnější prázdniny. Ať jsou vaše letní dny plné zdraví, pozitivní energie i neobyčejných dobrodružství.
     Pedagogové ZŠ Osecká 315
    • Letní tábor
     • Letní tábor

      Dnes jsme se po roce zase sešli v Horce v Lovecké chatě. Hráli jsme seznamovací hry, poznávali okolí a těšíme se na příjemně strávený týden. Každý den vám pošleme pár fotek z našeho pobytu.

    • Soutěž v cookingu
     • Soutěž v cookingu

      Dne 26.6.2020 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 plánovanou soutěž v anglickém cookingu, i když jsme museli měnit její podobu. Nakonec nás ani žáky však neodradila složitá situace posledních měsíců a poslední červnový pátek jsme se sešli, aby nám přihlášené týmy předvedly své dovednosti angličtiny a vaření.

    • Informace pro školní rok 2020/2021
     • Informace pro školní rok 2020/2021

      Vážení rodiče a žáci,

      právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

      Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 31. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky.

     • Informace ředitele školy

      Vážení rodiče a žáci,
      vzhledem k informacím starosty města o rozšíření nemoci COVID-19 na území města Lipníka nad Bečvou a uzavření Základní školy v Loučce, vás chceme informovat, že na naší Základní škole nemáme prokázán výskyt nemoci ani u žáků ani u zaměstnanců naší školy.
      Všechny naplánované aktivity běží nadále. Vysvědčení bude žákům předáváno v úterý 30. 6. 2020. O časovém harmonogramu budou informovat jednotliví třídní učitelé.

    • Výsledky SCIO Mapa školy.
     • Výsledky SCIO Mapa školy.

      Vážení rodiče, předkládáme vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření, kterého jste se společně se svými dětmi zúčastnili.
      Z výsledků se nám vyselektovaly oblasti, na které se v dalších letech musíme zaměřit. Jakým způsobem s danými oblastmi budeme pracovat se dozvíte v koncepci rozvoje školy na léta 2020-2024. Koncepce bude představena školské radě a poté uveřejněna na webu školy.
      Tímto vám chceme poděkovat za zodpovdný přístup a za vyplnění dotazníku, který nám poskytl tolik potřebnou zpětnou vazbu.

    • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“
     • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“

      Od září do června jsme sbírali materiál na recyklaci a naše škola získala 730 bodů v celorepublikovém hodnocení.

      • Sběr plechovek – 3560 ks
      • Sběr elektrozařízení – 43,5 kg
      • Sběr telefonů – 10 ks
      • Sběr baterií – 40,1 kg
      • Sběr tonerů a cartridgí – 21 ks
      • Z žáků se nejvíce zapojil Tommi Fridrich, Völk
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pondělí 13. 7. 2020
  • Fotogalerie

   • Kniha se nosí
   • Učíme se společně ve škole i doma
   • Zpátky ve školní lavici
   • Ochutnávání písmenek – učíme se všemi smysly
   • Beseda k 17. listopadu 1989
   • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ
   • OKRESNÍ kolo v minikopané
   • Dýňodlabání
   • Koloběh