• Lego v 5. ročníku
    • Lego v 5. ročníku

    • 26. 4. 2023
    • Žáci pátého ročníku naší školy se právě seznámili s neuvěřitelně zábavným a užitečným zdrojem výuky - LEGO Education stavebnicemi. Tato novinka v rámci výuky informatiky a programování má za cíl rozvíjet kreativitu, logické myšlení a problémové řešení u našich žáků.

     Prvním úkolem žáků bylo postavit golfové hřiště s využitím blokového programování. Na první pohled se to může zdát jako hra, ale v pozadí se skrývá mnoho učení. Žáci museli vytvořit funkční mechanismus, který umožní pálkování míčku a jeho dopravu do jamky. Přitom se museli zamyslet nad tím, jakým způsobem budou řešit úkoly a jaké kroky budou programovat.

   • Den Země
    • Den Země

    • 24. 4. 2023
    • Den Země se slaví 22. dubna již mnoho let. Naše škola si tento svátek planety Země letos připomněla v pátek 21.dubna. Každá třída absolvovala jednu celodenní exkurzi za poznáním přírody.

     Šestáci absolvovali program Lesní pedagogiky s paní Bc. Klevarovou v oboře v Bohuslávkách, kam také pěšky z Lipníka dorazili. Poznávali lesní rostliny i živočichy, zahráli si různé hry a došlo i na propojení s angličtinou.

   • Výsledky zápisu
    • Výsledky zápisu

    • 20. 4. 2023
    • Drazí rodiče a budoucí žáci,

     s velkou radostí Vám sdělujeme, že k zápisu do naší školy přišlo 51 dětí, z čehož 9 žádalo o odklad. Toto číslo nás velmi potěšilo a chceme Vám za to poděkovat. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu a projevili nám tak důvěru.

     Naše škola se snaží vytvářet příjemné a kreativní prostředí, které podporuje nejen akademický rozvoj, ale také všeobecný rozvoj dětí. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má svůj vlastní talent a snažíme se ho podporovat a rozvíjet.

   • XXIX. ROČNÍK soutěže VE ŠPLHU
    • XXIX. ROČNÍK soutěže VE ŠPLHU

    • 19. 4. 2023
    • ZŠ Osecká hostila úspěšnou soutěž ve šplhu, která se konala v tělocvičně 2. stupně. Soutěž se rozdělila do dvou kategorií podle věkového rozmezí soutěžících, a to 1. - 5. ročníky a 6. - 9. ročníky.

     Soutěže se zúčastnily čtyři školy, a to ZŠ Osecká, ZŠ Hranická, Sluníčko a ZŠ 1. máje z Hranic, což dohromady přineslo celkový počet 124 soutěžících.

   • Hledáme tělocvikáře
    • Hledáme tělocvikáře

    • 18. 4. 2023
    • Do našeho týmu hledáme nového kolegu. Ideálně s aprobací tělesná výchova.

     Znáš někoho takového nebo jsi to právě ty?

     Požadujeme:

     - VŠ magisterské vzdělání, odborná kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.

     - Pozitivní myšlení a ochotu se dále vzdělávat

     - Týmovost a spolehlivost

     - Preferovaná aprobace - Tv

   • Na statku
    • Na statku

    • 17. 4. 2023
    • Jedno zrnko popela, druhé zrnko máku …

     V pondělí 17. dubna jsme se neocitli v pohádce o Popelce, ale na statku v Lipníku nad Bečvou. Hned u vchodu nás prvňáčky radostně vítaly ovečky a kozy se svými mláďaty. My jsme je za milé přivítání odměnili laskominami v podobě jablíček, mrkví a tvrdého pečiva. Domácí drůbež a králíky jsme nakrmili zrním, jablíčky, čerstvě natrhanou trávou a pampeliškami. Celým programem nás prováděla paní Klementová a přítulná kočka Anežka. Oběma patří velký dík za trpělivost a hezké vyprávění.

   • Záhoráček v Praze
    • Záhoráček v Praze

    • 13. 4. 2023
    • Děti ze souboru Záhoráček vyrazily na Bílou sobotu do Prahy, aby roztančily a rozezpívaly Staroměstské náměstí. Děvčata svým půlhodinovým jarním pořadem přiblížila divákům lidové zvyky našich prababiček z Lipenského Záhoří.

     V prvním pořadu vynesla paní Zimu, které se na našem Lipenském Záhoří říká MORANA .

   • Deváťáci, přejeme vám hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Držte se!!!
   • Naši přírodou
    • Naši přírodou

    • 12. 4. 2023
    • Ve finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, která se konala 11. dubna v Biologické stanici
     v Přerově, získala žákyně 7.B, Jolana Poláková, 3. místo v kategorii společenstva polí, luk a
     pastvin mladších žáků a Kryštof Spáčil, rovněž z 7.B vybojoval dokonce 2. místo v kategorii
     společenstva lesa v mladších žácích. Kromě diplomu si ze soutěže odnesli také věcné ceny a
     samozřejmě mnoho nových poznatků. Ella Sobotková ze 7.B a Jana Horáková z 8.B se
     musely spokojit pouze s „bramborovou medailí“. Všichni účastníci finále pojedou za odměnu
     v květnu na přírodovědnou exkurzi na Jižní Moravu, kde navštíví hadcovou step Mohelno.
     Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů v příštím
     roce.

   • Soutěž - vyfoť báseň/knihu
    • Soutěž - vyfoť báseň/knihu

    • 12. 4. 2023
    • V březnu u nás na škole probíhala soutěž – Vyfoť báseň/knihu s tím, co s ní souvisí. Porota vybrala do finále 10 fotek z 1. a 2. stupně. Sada 20 fotek tak zdobila poslední týden v březnu přízemí naší školy. O celkovém vítězi nerozhodovala porota, ale žáci celé školy, kteří mohli hlasovat nalepením samolepky z druhé strany fotografie.

   • Barevná pastelka
    • Barevná pastelka

    • 5. 4. 2023
    • 28. 3. se na ZŠ a MŠ Hranická za spoluúčasti města Lipník nad Bečvou tradičně pořádala
     výtvarná soutěž Barevná pastelka. Letošním společným tématem byla budoucnost – pro 1. a
     2. kategorii Čím budu? a pro 3. a 4. kategorii Cesta do budoucnosti. Naše škola vyslala
     soutěžit celkem 20 účastníku z prvního i druhého stupně.
     V mladších kategoriích uspěla Hana Bebjaková z 1. A, která si vymalovala cenu poroty.
     Ve 3. kategorii slavila úspěch druhým místem Polina Kucherenko z 6. A. a třetí místo
     v nejstarší kategorii obsadil Patrik Kreutz z 9. A.

   • Vynášení Morany
    • Vynášení Morany

    • 5. 4. 2023
    • Vynášení Morany je starobylý lidový zvyk spojený s příchodem jara. Tento rituál se provádí většinou dva týdny před Velikonocemi a to na Smrtnou neděli nebo také na postní neděli Družebnou a Květnou.

     V úterý 4. dubna všichni žáci prvního stupně navštívili program Vítání jara v kulturním domě Echo, který nám předvedly děti z dětského folklórního souboru Maleníček a Záhoráček ze ZŠ Osecká 315 pod vedením paní Květy Kohoutkové a Markéty Matuškové. Po krásném vystoupení jsme se společně všichni za zpěvu lidových písní vydali k řece Bečvě, kde jsme se rozloučili se zimou vynesením Morany a tím jsme přivítali jaro.

   • Zájezd do Londýna
   • Den učitelů
    • Den učitelů

    • 28. 3. 2023
    • Milé paní učitelky a milí páni učitelé.
     Dovolte nám, abychom vám dnes popřáli k vašemu svátku!
     Máme vás rádi. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, neustále dobrou náladu a radost z vaší náročné
     práce.
     Hezký Den učitelů!!
     Vaši žáci

   • Plavání
    • Plavání

    • 27. 3. 2023

    • Žáci třetích tříd navštěvovali v letošním školním roce výuku plavání v plavecké škole v Hranicích.

     Během kurzu jsme se zaměřili na základní plavecké dovednosti, jako je správné dýchání, plavání na břiše i na zádech, a také na různé plavecké techniky. Díky kvalitnímu vedení instruktorů se žákům podařilo zlepšit své plavecké schopnosti a získat větší jistotu v bazénu.

   • Matematický klokan 2023
    • Matematický klokan 2023

    • 22. 3. 2023
    • Dne 17. března proběhlo na naší škole základní kolo celorepublikové soutěže Matematický klokan 2023. Všichni žáci se hned první vyučovací hodinu pustili do řešení nesnadných matematických a logických úloh. Soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích podle věku. Úspěšným řešitelem jste se stali, pokud jste dosáhli 80 bodů ze 120- ti možných.

   • Ponožkový den
    • Ponožkový den

    • 21. 3. 2023
    • Žáci i učitelé naší školy si letos opět připomněli 21. březen - Světový den Downova syndromu. Jelikož toto zdravotní postižení je způsobené ztrojením 21. chromozomu a chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol akcí k tomuto dni. My jsme si vzali každou ponožku jinou, abychom ukázali, že každý z nás je opravdu trochu jiný.

   • Projektový den
    • Projektový den

    • 17. 3. 2023
    • Ve dnech 14. a 16. 3. se konal projektový den pro žáky druhých a sedmých ročníků na téma:
     Prázdniny? Stačí si vzít knihu. Celý den se nesl v duchu měsíce března – měsíce čtenářů a knih.
     Projekt byl zaměřen na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a vzájemnou kooperaci (spolupráci),
     kdy sedmák učil druháka a naopak.
     Žáci uplatňovali kritické myšlení a osvojovali si základní čtenářské strategie – vytváření představ,
     usuzování a předvídání, vytváření otázek a shrnování obsahu.
     V úvodu byli žáci překvapeni kouzelným kufrem s ukrytými výtvarnými potřebami. Druháci správně
     odhalili, že k tomu, aby mohla vzniknout vodová malba, je za potřebí ještě štětec a voda. Následovala
     práce s knihou Začarovaná třída I. Březinové, ve které namalovaná zvířata obživla díky třem malým
     kouzelníkům. Děti správně vyhodnotily výhody i nevýhody tohoto příběhu a také trable, které by
     nastaly, kdyby obživl třeba tako

   • Konverzační soutěž v AJ
    • Konverzační soutěž v AJ

    • 9. 3. 2023
    • V pátek 3. března 2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Jako každým rokem se soutěžilo ve dvou kategoriích a přestože panovala ze strany žáků značná nervozita, všichni podali skvělé výkony, na které mohou být pyšní. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly.

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 4. 6. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje