• Putování osmáků za historickými památkami
    • Putování osmáků za historickými památkami

    • 5. 5. 2022
    • První květnovou středu vyrazili osmáci za historickými památkami. Prvním cílem exkurze byl památník Mohyla míru, který připomíná bitvu tří císařů u Slavkova. Při komentované prohlídce žáci zjistili podrobnosti o Napoleonově vojenské taktice, prohlédli si dobové uniformy, archeologické nálezy a dozvěděli se zajímavosti o stavbě samotného památníku.

   • Výšlap na Lysou horu
    • Výšlap na Lysou horu

    • 5. 5. 2022
    • Celý měsíc duben jsme si zapisovali kroky a soutěžili jsme, která třída ,,dojde" na Lysou horu.

     9.B blahopřejeme - v průměru každý žák ušel 135,7 km . Všichni by viděli charakteristický telekomunikační vysílač, meteorologickou stanici a několik horských chat.

     Královnu Moravskoslezských Beskyd by zdolal i Pavel Nový (9.A), který za měsíc duben ušel 313 km, Michaela Horáková (8.A) s 296 km a Kateřina Ježková s 272 km. ,,Turistům" ke krokům blahopřejeme.

   • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023
    • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

    • 4. 5. 2022
    • K zápisu do první třídy, který se konal ve dvou dnech, dorazilo 42 dětí s rodiči.

     Do prvních tříd jsme přijali 32 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 10 žádostí o odklad, jeden odklad byl udělen a u 9 dětí se čeká na dodání podkladů.

     Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kanceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry.

   • Minifotbal - okresní kolo
    • Minifotbal - okresní kolo

    • 26. 4. 2022
    • Na podzim jsme prošli okrskovým turnajem bez prohry a zaslouženě postoupili do okresního
     kola. Na tuto akci jsme vycestovali v rozšířené sestavě o žáky z nižších ročníků, aby získali
     cenné zkušenosti do příštích let. Počasí nám přálo a v úvodu proběhl los určující pořadí
     utkání. První utkání jsme odehráli s družstvem, které nakonec turnaj vyhrálo. Další utkání
     jsme odehráli ve vysokém tempu a úspěšně jsme vzdorovali silnějším a hlavně sehranějším
     soupeřům. V utkáních jsme nakonec vždy tahali za kratší konec a postup do kraje se nám
     bohužel vybojovat nepodařilo. Žáci až na malé chyby, které ke sportu patří, odevzdali
     maximum. Skvělými výkony se zaskvěli mladší žáci David Simon, Martin Sedlák a Štěpán
     Molin. Deváťáci si odehráli svůj standard.

   • Den Země
    • Den Země

    • 26. 4. 2022
    • Všechny třídy se vydaly v pátek 22.4.2022 ,,oslavit" Den Země do přírody.

     První stupeň šel na farmu domácích zvířat, prošli se přírodou v okolí Škrabalky, Piskáče a stihli plnit úkoly spojené s přírodou.

     Šestáci absolvovali program Lesní pedagogiky s paní Bc. Klevarovou v oboře v Bohuslávkách, kam také pěšky z Lipníka dorazili. Seznámili se s lesními rostlinami i živočichy a zahráli si různé hry. Sedmáci navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast, kde mohli obdivovat krasovou výzdobu i jarní květiny. Osmáci se v tento den dozvěděli, kde se nachází a jak funguje čistírna odpadních vod v našem městě a co se děje s odpadem po té, co ho odneseme do Sběrného dvora.

   • Workshop bojových technik
    • Workshop bojových technik

    • 20. 4. 2022
    • Dnešní hodinu TV měli osmáci a šesťáci velmi zajímavou. S paní Chytrou přijeli studenti SOŠ Hranice a udělali žákům workshop bojových technik. Zkusili si střílet na terč, ubránit se přepadení a naučili se pár prvků ze sebeobrany.

     Všem se to moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.

   • Poděkování
    • Poděkování

    • 19. 4. 2022
    • Drazí přátelé,

     chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za spolupráci v loňském roce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a nám společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.

   • Velikonoce ve škole
    • Velikonoce ve škole

    • 13. 4. 2022
    • My, Hanáci od Lipníka, víte, co to znamená?

     Haná, ta je na Moravě, je to zem zaslíbená.

     Obilíčko u nás roste, gde se Hanák podívá,

     staré zvyk a rozum prosté, mezi nama přebývá.

     Su Hanačka ešče malá, ale věru chytrá dosť,

     dyby fšeci taci byli, bylo by teho až dosť.

     Lidové zvyky a obyčeje dávno zapomenutého Lipenského Záhoří se už po čtyři desitky let snaží uchovávat a oživovat Dětský folklorní soubor Maleníček ze Střediska volného času v Lipníku.

   • Deváťákům přejeme u přijímacích zkoušek hodně štěstí a pevné nervy. Držte se.
   • Úspěch našich přírodovědců
    • Úspěch našich přírodovědců

    • 11. 4. 2022
    • Naši žáci opět slaví úspěch na přírodovědné soutěži. Po 1. místě v soutěži Naší přírodou a 2. místě v soutěži YPEF, tentokrát bodovali v soutěži Jaloveček, která se konala 8. dubna v krásných prostorách zámku ve Vsetíně. Družstvu Lipanů ve složení Pavlína Vočková, Teodor Zverbík, Jana Horáková a Sára Sedláčková se podařilo vybojovat 2. místo v konkurenci dalších 17. týmů. Žáci museli prokázat svoje znalosti o vodních živočiších a rostlinách, řece Bečvě, vodě v krajině i ekologických aspektech spotřeby vody. Za svůj výkon si odnesli také krásné ceny. Družstvo Jelců ve složení David Simon, Lukáš Mořkovský, František Solmoši, Karolína Kulhánková a Anna Lucie Zahradníková na svůj velký den teprve čeká.

   • Výlet se školní družinou
    • Výlet se školní družinou

    • 8. 4. 2022
    • Celý čtvrteční den byly děti neklidné. Věděly totiž, že ve školní družině pojedou do multikina Šantovka v Olomouci na pohádku "Příšerákovi 2".

     A odpoledne bylo tady!! V autobuse byly děti natěšené a nemohly se dočkat popcornu a pohádky.

     Příběh byl moc pěkný a poučný. Moc se nám všem v kině líbilo a těšíme se na další odpolední program v družině.

   • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně
    • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně

    • 7. 4. 2022
    • Na „apríla“ se žáci osmých a devátých ročníků vydali za kulturou. Cílem bylo divadelní představení Noc na Karlštejně v podání Moravského divadla Olomouc. Po dvouleté covidové pauze se ojedinělého zážitku žáci nemohli dočkat a ani nepřízeň počasí je neodradila. Z chlapců se tedy ze dne na den stali elegáni v košilích a děvčata vyměnila kalhoty za šaty.

     Slavné dílo Jaroslava Vrchlického, oblíbeného i díky filmové adaptaci, doprovázel živý orchestr a účinkujícími vedle herců byli i opravdoví šermíři olomoucké skupiny ADOREA. Snad každý v hledišti si nejednou se souborem zanotoval známé písně Karla Svobody jako např. Do věží či Lásko má, já stůňu. Po skončení představení jsme se plni zážitků přesunuli do Galerie Šantovka na krátké občerstvení před cestou zpět do Lipníka nad Bečvou.

   • XXVIII. ročník ve šplhu
    • XXVIII. ročník ve šplhu

    • 1. 4. 2022
    • Žáci lipenských a okolních škol se účastnili soutěže ve šplhu v tělocvičně naší školy. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích.

     Za první stupeň si prvenství ,,vyšplhali" Tomáš Belhar a Anna Buzrlová, v kategorii 6.–⁠⁠⁠9. třídy první místa obsadili Dominik Ficnar a Daniela Nguienová. Pohár si odvezli vítězové Základní školy 1. Máje Hranice.

   • Světový den Downova syndromu
    • Světový den Downova syndromu

    • 24. 3. 2022
    • 21.3. jsme si vzali každou ponožku jinou. Symbol rozdílných ponožek nám zvýšil povědomí o Downově syndromu a připomněl nám, že jsme každý jiný. Tento ten byl pestrý a lepší.

   • Světový den vody
    • Světový den vody

    • 24. 3. 2022
    • V úterý 22. března jsme slavili Světový den VODY. Připomeňme si její důležitost!

     V roce 1993 vyhlásilo OSN datum 22. března jako Světový den vody, abychom si uvědomili a každoročně připomínali, co voda pro život člověka a celé planety znamená, a také proč a jak bychom o ni měli pečovat.

     I my jsme si v 1. A o vodě povídali, kreslili, zkoumali ji, pustili si pohádku o koloběhu vody https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M a připili si vodou na zdraví, protože víme, že bez vody se žít nedá!

   • Biologická olympiáda - školní kolo
    • Biologická olympiáda - školní kolo

    • 23. 3. 2022
    • V úterý 22.3.2022 proběhlo na ZŠ Osecká 315 školní kolo Biologické olympiády. Žáci sedmých tříd srovnávali své znalosti o životě ve vodě a u vody formou testu a poté praktickým poznáváním rostlin a živočichů. Děkuji všem zúčastněným za snahu a gratuluji vítězům. Dále uvádím 11 nejúspěšnějších žáků (z celkového počtu 44), kteří obdrží diplomy a drobné odměny, první 3 také wifi-stipendium.

   • Beseda v Domečku
    • Beseda v Domečku

    • 11. 3. 2022
    • 11. března si děti ze druhých tříd zpříjemnily dopoledne návštěvou Městské dětské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Na setkání se současným českým autorem pro děti, Pavlem Bryczem, určitě dlouho nezapomenou. Zaujal je nejen poutavým čtením svých knih, ale také zajímavým vyprávěním o svém životě a tvorbě. Děkujeme knihovně za příjemné dopoledne.

   • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
    • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

    • 1. 3. 2022
    • V pátek 25. února 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a zájem byl opravdu veliký. Letošního ročníku se v porovnání s tím předchozím zúčastnil dvojnásobný počet žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly. V I. kategorii (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístila Anna Lucie Zahradníková (7. A), 2. místo obsadil Felix Vebr (7. B) a z 1. místa se mohl radovat Richard Ferenc ze 7. A. Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) skončila na 3. místě Pavlína Vočková (8. A), na 2. místě se umístil Martin Románek (9. A) a 1. místo obsadil Tomáš Anderla (9. A).

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 7. 8. 2022
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje