• Školní družina

    • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny.  Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělen do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou  činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

     Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

     Přijetí dětí do  ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze  ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
      

     Poplatek za ŠD činí 180,- Kč za měsíc.

     Poplatek vybíráme za

     1. pololetí do 20. září 2022 a to ve výši 720,- Kč (září- prosinec 2022)

     2. pololetí do 20. ledna 2023 ve výši 1080,- Kč (leden-červen 2023), platbu můžete provést i čtvrtletně 540,- Kč do 20.ledna a 540,- Kč do 20.dubna 2023

     Úhradu požadujeme provést převodem na účet školy, ten kdo nemá založený bankovní účet, může platbu provést hotově u vedoucí školní družiny.

     Č. účtu 18536831/0100

     Variabilní symbol:    999 (do poznámky napište prosím jméno dítěte a zkratku ŠD)

     Konstantní symbol: 0308

     Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD  průběžně po celý školní rok.

    •       SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ

    •  

                             OD 3.10. 2022 DO 21.10.2022

                   Kaštany se budou vybírat v pondělí

                             od 7:30 do 7:50 hod.

                         u vchodu z Jiráskovy ulice

      

                          Nejlepší třída bude odměněna

      

      

   • Zájmové kroužky 

   •  

         Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

                Kroužky začínají v říjnu

    Název kroužku

     

    věk

    Vedoucí

    kdy

    Kde

    Stolní tenis

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Středa 5.10.

    13:35- 15:35

    Gymnastické centrum

    Badminton

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Pátek 7.10.

    13:00-15:00

    Tělocvična 1. stupeň

    Vybíjená

    od 3. třídy

    Rytířová M.

    Středa 5.10.

    13:30-14:30

    Tělocvična 1. stupeň

    Gymnastická průprava

     

    5-12 let

    Šromotová M.

    Středa 5.10.

    15:30- 17:00

    Gymnastické centrum

    Školní kapela  -  OWLÁCI

    5.6.7.8.9.tř.

    Lívová V.

    Středa 5.10.

    14:00- 15:00

    7.A

    Florbal

     

    1.2.3.tř.

    Šromota J.

    Čtvrtek 6.10.

     14:00-15:30

    Tělocvična 1. stupeň

    Keramika začátečníci

     

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Úterý 4.10.

    13:00- 14:00

    Školní dílny

    Keramika pokročilí

     

    od 2. třídy

    Rytíř P.

    Úterý 4.10.

    14:00- 15:00

    Školní dílny

    Divadelní

     

    od 3. třídy

    Mikešková E.

    úterý 4.10.

    13:00- 15:00

    2.B

    Příprava na příjímací zk. z VV

     

            -

    Schwanzerová T.

     

    Učebna výtvarné výchovy

    Příprava na příjímací zk. z HV

     

     

    Lívová V.

     

    7.A

    Záhoráček

    Hudebně-pohybový

    Od 1.- 5. třídy

    Kohoutková K.

    Čtvrtek 6.10.

    13:00- 14:30

    1.A