• KVĚTINOVÝ DEN

   •  

    Ve středu 24.května 2023 se v naší škole konal květinový den. Dá se říci, že v tento den doslova rozkvetla celá naše škola. Celý měsíc květen děti ve školní družině vyráběly různé druhy kytiček a tím se výrazně podílely na výzdobě školy. Ráno na školním dvoře proběhlo vytváření živé květiny a odpoledne jsme pokračovali dalším programem . Navštívili jsme i školní jídelnu, kde jsme všem přítomným zatancovali náš tanec s deštníky.

    Na školním dvoře děti soutěžily v květinových družstvech, plnily různé ůkoly jako například: z daných slov musely vytvořit květinovou básničku, poskládat květinové puzzle a táké i zatancovat Připravený program z básniček písniček a tanečků předvedly svým rodičům a kamarádům, kteří se na ně přišli podívat. Dětem se vystoupení podařilo. Děkujeme všem kteří se do této akce zapojili.

     

                           

   • KŘESLO PRO HOSTA

   • Ve středu 10. května se v  naší školní družině  konalo Křeslo pro hosta. Tentokrát jsme navštívili školní jídelnu. Dalším hostem který usedl do našeho horkého křesla byla paní vedoucí kuchařka Pavlína Špunarová.  Děti si pro ni připravily  spoustu otázek. Dozvěděly se například, jestli si u vaření zpívají, které jídlo je nejnáročnější, nebo naopak nejjednodušší na přípravu, kde se inspirují, kolik barev triček mají společně paní kuchařky v kuchyni, nebo co by uvařila, kdyby přijeli na návštěvu z Masterchefa. Děti zajímalo pro kolik strávníků se u nás ve škole vaří, a taky které jídlo si děti nejvíce přidávají. Paní kuchařka dětem slíbila, že se někdy na jídelníčku objeví pizza a za to sklidila potlesk. Děkujeme za příjemné povídání a těšíme se na dalšího hosta.

     

     

                                                    

   • DOPRAVNÍ VÝCHOVA

   • V úterý 25.4.2023 se ve školní družině uskutečnil workshop uspořádaný firmou Noe s.r.o. na téma „Dopravní výchova“, kterého se účastnily děti z 1. a 2. tříd. Cílem realizovaných aktivit bylo seznámit děti se základními pravidly silničního provozu se zaměřením na bezpečné chování v blízkosti silnice.

    Hlavní motivací workshopu bylo pod vedením lektorky firmy Noe s.r.o. prostřednictvím různých her seznámit děti se základními dopravními pravidly, bezpečnostními návyky i možnými následky při nevhodném chování v blízkosti silnice. Při jednotlivých aktivitách byla využita sada bavlněných vestiček s dopravními značkami, semafory a autíčky, díky kterým si děti mohou hravou formou naučit nejen poznávat základní značky nebo např. barvy na semaforu, ale i prožít různé dopravní situace „na vlastní kůži“ v bezpečném prostředí školy.

                                                                        

     

   • ZUMBA

   • Aby se vám v Zumbě dařilo, nemusíte umět tancovat.Je to dynamický fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Dnes si to vyzkoušely i děti ze školní družiny na hodině Zumby s Natálkou.Trenérka Natálka si pro děti připravila sestavu zumby, kterou se se zaujetím naučily. Za odměnu si pak zahráli i pohybové hry „Molekuly“ nebo „Sochy“.

     

        

   • DEN ZEMĚ

   •  

    V průběhu celého týdne, v rámci Dne Země, se děti ze školní družiny věnovaly různým aktivitám.  Pozorovaly život v přírodě, vyráběly si herbáře, poznávaly květiny a malovaly obrázky. Hravou formou se seznámily se všemi stromy, které rostou kolem nás, zahrály si na les a vypracovaly pracovní listy.

    Do malých květináčů si v pátek 21.dubna děti zasadily stromečky. Až stromečky povyrostou, půjdeme je přesadit na louku, nebo do lesa.

     

     

   • VŠÍMÁLEK

   • "Březen - měsíc čtenářů"  jsme ve školní družině zakončili slibovaným  "Pohádkovým odpolednem". Děti nejprve poznávaly znělky z Večerníčků, vyplňovaly kvízy na pracovních listech a nakonec, za pomoci spolužáků ze 4. a 5. tříd, plnily úkoly pohádkové stezky.

    Za správně vyplněnou tajenku děti získaly diplom, záložku do knihy a sladkou odměnu.

      

                                                                                                      

     

     

  • Ve středu 29.3.2023 se školní družina opět po roce vypravila do multikina Cinestar v Olomouci. Po krátké cestě autobusem jsme dorazili na místo, koupili popcorn, nápoj a hurá na pohádku. Tentokrát jsme si vybrali "Kocour v botách - Poslední přání".

    

                  

   • NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

   •  

     V pondělí 27.3.2023 jsme navštívili městskou knihovnu. Přivítala nás paní knihovnice Simona Ryšavá, která dětem vysvětlila, jak to v knihovně funguje a připomněla, jak správně zacházet s knihami. Představila spoustu knižních novinek a přečetla nám úsměvný příběh z prázdnin. Zúčastnili jsme se hrníčkové burzy a nakonec jsme navštívili Velikonoční výstavu v Domečku.

          

   •     BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY


   • Březen je měsíc knihy a proto ani u nás ve školní družině nechybělo povídání o knížkách. 

    V pátek 10. března k nám přišla na návštěvu knihovnice Simona Ryšavá z dětského oddělení Městské knihovny v Lipníku. Připravila si pro nás zajímavou besedu z dětských detektivek. Děti vyslechly úryvky a plnily úkoly s detektivní zápletkou. Na závěr besedy kreslily Identikit.

    Po celý měsíc probíhá ve školní družině výstava nejoblíbenějších knížek našich dětí.

    Se staršími dětmi se chystáme na návštěvu knihovny a máme v plánu se zúčastnit hrníčkové burzy, která v knihovně probíhá.

    Na závěr měsíce pro děti připravujeme pohádkovou stezku.   • KARNEVAL

   •  Ve středu 22.2.2023 se konal v odpoledních hodinách ve školní družině masopustní karneval. Děti si

    zatančily, předvedly se v krásných maskách, zasoutěžily a hezké odpoledne zakončily sladkou

    odměnou.

     

     

                            

    • ŠKOLNÍ DRUŽINA

    • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny.  Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělen do tří oddělení se zaměřením na hudebně - pohybovou, výtvarně-tvořivou a přírodovědnou činnost, s využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

     Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

     Přijetí dětí do  ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze  ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
      

     Poplatek za ŠD činí 180,- Kč za měsíc.

     Poplatek vybíráme za

     1. pololetí do 20. září 2022 a to ve výši 720,- Kč (září- prosinec 2022)

     2. pololetí od 3.ledna - do 20. ledna 2023 ve výši 1080,- Kč (leden-červen 2023), platbu můžete provést i čtvrtletně 540,- Kč do 20. ledna a 540,- Kč do 20.dubna 2023. PLATBY NEPROVÁDĚJTE DOPŘEDU V PROSINCI 2022.

     Úhradu požadujeme provést převodem na účet školy, ten kdo nemá založený bankovní účet, může platbu provést hotově u vedoucí školní družiny.

     Č. účtu 18536831/0100

     Variabilní symbol:    999 (do poznámky napište prosím jméno dítěte a zkratku ŠD)

     Konstantní symbol: 0308

     Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD  průběžně po celý školní rok.

   • KRESLENÍ S PANEM DOSTÁLEM

   •  

     Ve středu 25.1. k nám do družiny přijel malíř a kreslíř pan Lubomír Dostál. Připravil si pro nás mnoho krásných obrázků zvířátek, které jsme postupně podle jeho instrukcí nakreslili. Děti se zábavnou formou naučily malovat např. delfína, lva, tygra, myš, kočku, pandu a spoustu dalších zvířátek. Děti kreslení tímhle způsobem zaujalo, získaly novou zkušenost a domů si odnesly spoustu krásných obrázků.

    Všichni se moc snažili a úspěšně to zvládli.

                 

     

     

     

     

     

   • VÁNOČNÍ HRAD

   • Výlet na hrad Šternberk konaný ve středu 14.12.2022 byl předvánočnímzpestřením odpoledních činností ve školních družinách. Tam si nejprve děti vyrobily dáreček v podobě hrníčku s vánočním motivem a potom jsme se vydali na prohlídku hradu. V rámci prohlídky děti slyšely zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplnila slavnostní vánoční výzdoba, betlémy nebo historické hračky. Na dolním nádvoří hradu dotvořil atmosféru dřevěný betlém v životní velikosti. Vánoční náladu umocnila i chumelenice na zpáteční cestě.

         

   • VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ


   • V Lipníku na věži už zvony zvoní,

    na stole v kuchyni cukroví voní. 

    Taky se vaří vánoční grog,

    tak ať jsme zdraví po celý rok.

     

    Ve čtvrtek 15.12. 2022 jsme s vybranými dětmi šli navštívit babičky a dědečky do Pečovatelského domu. Měli jsme pro ně připravený program složený z Vánočních písniček, básniček a tanečků. Na konci jsme všem popřáli ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE a rozdali Vánoční přáníčka, které děti pro babičky a dědečky samy vyrobily.

     

     

     

  • ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

    

   V pátek 2. prosince jsme na školním dvoře s našimi dětmi slavnostně rozsvítili vánoční stromeček .

   Na školní dvůr zavítal Mikuláš společně s andělem a čertem. Pro děti byla připravena vědomostní soutěž nazvaná: „ Čertovská stezka“. Děti v družině pilně nacvičovaly básničky, písničky a tanečky. U stromečku se pak předvedly s krátkým programem, který se všem přítomným moc líbil. Za svá vystoupení sklidily velký potlesk.

    Na závěr proběhlo vyhlášení soutěže „ O nejkrásnější vánoční ozdobu“, kterou vyhrál se svým Andělem Vilém Papež. Na druhém místě se umístila Tereza Smejkalová, třetí byl Martin Kurfürst a na čtvrtém místě skončila Eliška Dujsíková. Mimořádnou cenu v soutěži získal Jakub Grygar. Děti napekly společně se svými vychovatelkami v družině vánoční perníčky, které se jim moc povedly a hlavně všem chutnaly.

   Děkujeme SRPŠ za spolupráci a přejeme všem krásné adventní dny. 

                      

                 

    • KŘESLO PRO HOSTA


    • V pondělí 28. listopadu se v naší družině konalo premiérové  Křeslo pro hosta. Do našeho horkého křesla jako první host usedl náš pan ředitel Lukáš Rejzek. Děti si pro něho připravily mnoho zajímavých otázek, (někdy i na tělo). Otázky byly různorodé a některé velmi nápadité. Pan ředitel na všechny otázky odpověděl a děti se o něm a o jeho životě dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Panu řediteli za návštěvu moc děkujeme a těšíme se na dalšího odvážlivce, který usedne do našeho horkého křesla.

  • HERNA DŽUNGLE

   Dne 21.11.2022 školní družina uskutečnila výlet do naší oblíbené herny Džungle v Hranicích. Děti bohatě využily všech nabízených atrakcí, nakoupily sladkosti a příjemně unaveni jsme se vrátili zpět do školy.

        

     

  •  

   LAND ART

   Land Art je oslavou barev podzimu, kreativity a pospolitosti. Veškerý materiál poskytuje příroda. Land art v překladu znamená zemní umění neboli umění země. Umělcům, kteří vytvářejí tyto události v přírodě, se říká land-artisté. I naše děti ze školní družiny se tento týden staly takovými malými umělci, když na našem školním dvoře vytvořily přírodní koberec. 

       

               

    •  SBĚR KAŠTANŮ

    • I v letošním roce vyhlásila školní družina oblíbenou soutěž ve sběru kaštanů. Do soutěže se zapojili žáci prvního stupně. Během tří týdnů přinesly děti za pomoci svých rodičů a prarodičů 1 600 kilogramů kaštanů. Ty si pro svou zvěř odvezli lesníci do Obůrky pod Hůrkou. Všichni medailisté dostali krásné míče ve tvaru kaštanů a prvňáčci, kteří nasbírali nejvíce kilo, si zasloužili sladkou odměnu v podobě dortu.

     1. místo 1.A   453kg

     2. místo 3.B   251kg

     3. místo 3.A   246kg

      Nejlepším sběračem se stal žák 1. A Daniel Šik, který nasbíral 168,5 kg.

     Všem sběračům děkujeme a výhercům gratulujeme.

        

       

   • PODZIMNÍ SLAVNOSTI

    V úterý 25. října 2022 se v odpoledních hodinách na školním dvoře uskutečnila Podzimní slavnost  pro rodiče a děti ze družiny. Slavnost zahájily paní vychovatelky společně s žákem 7. A , který si pro slavnosti vybral jméno Cylindr, díky svému tematickému klobouku.
    Cylindr žákům představil pravidla hry a jednotlivá stanoviště s úkoly, které si připravili žáci ze 7. A.
    Stanoviště obsahovala spousty zajímavých úkolů, například opičí dráhu, třídění lentilek dle barev do kelímků, hledání předmětu v kbelících zázraků a spousty dalších soutěží. Během plnění úkolů na stanovištích mohli žáci vyplňovat také podzimní stezku s tajenkou, která byla rozmístěna v prostorách školního dvora. Společně s rodiči se děti mohly občerstvit hallowenským občerstvením, které připravily děti ŠD, či se pobavit ve skákacím hradě.

    Skvělou zábavu a usměvavou náladu umocnil stánek s prodejem párků v rohlíku, který zprostředkovalo SRPŠ a přehlídka krásně vydlabaných dýní, na kterých se podíleli žáci prvního stupně.
    Děkujeme VLS Lipník nad Bečvou za zapůjčení skákacího hradu.

         
        

         

   • Zájmové kroužky 

   •  

         Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

                Kroužky začínají v říjnu

    Název kroužku

     

    věk

    Vedoucí

    kdy

    Kde

    Stolní tenis

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Středa 5.10.

    13:35- 15:35

    Gymnastické centrum

    Badminton

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Pátek 7.10.

    13:00-15:00

    Tělocvična 1. stupeň

    Vybíjená

    od 3. třídy

    Rytířová M.

    Středa 5.10.

    13:30-14:30

    Tělocvična 1. stupeň

    Gymnastická průprava

     

    5-12 let

    Šromotová M.

    Středa 5.10.

    15:30- 17:00

    Gymnastické centrum

    Školní kapela  -  OWLÁCI

    5.6.7.8.9.tř.

    Lívová V.

    Středa 5.10.

    14:00- 15:00

    7.A

    Florbal

     

    1.2.3.tř.

    Šromota J.

    Čtvrtek 6.10.

     14:00-15:30

    Tělocvična 1. stupeň

    Keramika začátečníci

     

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Úterý 4.10.

    13:00- 14:00

    Školní dílny

    Keramika pokročilí

     

    od 2. třídy

    Rytíř P.

    Úterý 4.10.

    14:00- 15:00

    Školní dílny

    Divadelní

     

    od 3. třídy

    Mikešková E.

    úterý 4.10.

    13:00- 15:00

    2.B

    Příprava na příjímací zk. z VV

     

            -

    Schwanzerová T.

     

    Učebna výtvarné výchovy

    Příprava na příjímací zk. z HV

     

     

    Lívová V.

     

    7.A

    Záhoráček

    Hudebně-pohybový

    Od 1.- 5. třídy

    Kohoutková K.

    Čtvrtek 6.10.

    13:00- 14:30

    1.A

     


     

     

     

           

     

  •                                                                                

                                                                                                       

    

    

    •               Kreslení s panem Dostálem


    •         KDY?   25.1.2023

             V KOLIK?  Ve 13:00 hod.

             CENA?  50,- Kč

    •                ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

    •                                        

  •                                                                                                           

  •                                                                                      

                                                                                          

    

                                                                                          

                                                                                                         

  • KINO


   Dne 29.3.2023 pojedeme s dětmi ŠD na představení pohádky

              KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ

   promítané v multikinu Šantovka v Olomouci.

   Odjezd od školy: 12:40 hod.

   Příjezd ke škole: kolem 16:30 hod.

   Vybíráme: 150,-KČ

   S sebou: drobné kapesné do 100,- Kč. Děti mají nárok na zvýhodněné školní menu- malý popcorn a malý nápoj za 99,-Kč