• Školní družina a klub

      • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny a školního klubu. Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělena do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

       Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

       Přijetí dětí do ŠK a ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze ŠK a ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
        

       Poplatek za ŠK a ŠD činí 140 Kč za měsíc.

       Poplatek vybíráme za

       1. pololetí do 20. září 2019 a to ve výši 700 Kč.

       2. pololetí do 20. ledna 2020 ve výši 700 Kč.

       Úhradu lze provést hotově nebo převodem na účet školy.

       Č. účtu 18536831/0100

       Variabilní symbol - 999 (do poznámky napište prosím jméno dítěte a zkratku ŠD

       Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD a ŠK průběžně po celý školní rok.

     • KROUŽKY A KLUBY OTEVŘENÉ ve školním roce 2019/2020

     • Nabídka pro rodiče s dětmi – Klub “Sovička” od 3.10.2019 v 10 hod.  ve školní družině -  Horká, Koláčková, Jenišová

      Bližší  informace  lze získat prostředníctvím e-mailu zaslaného na adresu horkam@zsosecka.cz či telefonicky na čísle 581 292 028 (paní Marie Horká).

      Název kroužku

      Věk

      Vedoucí

      Zápis

      Kde

      Balet, výrazový tanec

      od 1. třídy

      Trosenko

      27.9. 14h

      Gymnastické centrum

      Gymnastika přípravka

      od 1. třídy

      Šromotová

      19.9. 15h

      Gymnastické centrum

      Florbal

      od 1. třídy

      Šromota

      12.9. 14.30h

      Tělocvična 1. stupeň

      Stolní tenis

      od 1. třídy

      Rytíř

      24.9. 14h

      Gymnastické centrum

      Badminton

      od 1. třídy

      Rytíř

      24.9. 14.15h

      Tělocvična 1. stupeň

      Sportovky

      od 1. třídy

      Koláčková

      20.9. 14.30h

      Tělocvična 1. stupeň

      Anglická konverzace hrou

      od 1. třídy

      Tvrdá

      16.9. 14h

      Jazyková učebna

      Anglická konverzace hrou

      od 2. třídy

      Světnická

      25.9. 14h

      Jazyková učebna

      Ruština

      od 6. třídy

      Procházková

      17.9. 14h

      Jazyková učebna

      Francouzština

      od 6. třídy

      Horká

      26.9. 14h

      Jazyková učebna

      Kytara začátečníci

      od 1. třídy

      Lívová

      27.9. 14h

      Školní klub

      Kytara pokročilí

      od 2. třídy

      Lívová

      27.9. 14.30h

      Školní klub

      Flétna začátečníci

      od 1. třídy

      Koláčková

      30.9. 15h

      Školní družina

      Flétna pokročilí

      od 2. třídy

      Koláčková

      30.9. 15.15h

      Školní družina

      Sborový zpěv

      od 1. třídy

      Lívová

      27.9. 13.45h

      Školní klub

      Hraní s hudbou

      od 1. třídy

      Lívová

      27.9. 13h

      Školní klub

      Veselé malování

      od 3. třídy

      Schwanzerová

      23.9. 14h

      Učebna výtvarné výchovy

      Vaření a pečení

      od 1. třídy

      Jenišová

      19.9. 14.30h

      Školní družina

      Keramika začátečníci

      od 1. třídy

      Rytíř

      25.9. 14h

      Školní dílny

      Keramika pokročilí

      od 2. třídy

      Rytíř

      25.9. 14.15h

      Školní dílny

      Kolektivní hry

      od 1. třídy

      Zámorská

      11.9. 14h

      Školní klub

      Tvořivá dílna

      od 1. třídy

      Zámorská

      12.9. 14h

      Učebna výtvarné výchovy

      Malý badatel

      od 1. třídy

      Zámorská

      16.9. 14.30h

      Školní klub

      Divadelní

      od 3. třídy

      Mikešková

      11.9. 14h

      3.A

       

       

       

       

       

       

      Název kroužku

      Věk

      Vedoucí

      Zápis

      Kde

      Hudba a divadlo za školou

      od 6. třídy

      Horká

      Dle domluvy

      Detailní informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy

      Inline brusle

      od 1. třídy

      Coufal

      Dle domluvy

      Detailní informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy

      Nadšený chemik

      od 6. třídy

      Techetová

      Dle domluvy

      Detailní informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy

      Příprava na talentové zkoušky z výtvarné výchovy

      od 9. třídy

      Schwanzerová

      Dle domluvy

      Detailní informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy

      Malý cestovatel

      od 6. třídy

      Horká

      Dle domluvy

      Detailní informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy

     • Letní tábor

     • Cesta za poznáním

      Místo pobytu:  Lovecká chata Horka nad Moravou
      Termín pobytu:  14. 7. – 19. 7. 2019
      Cena:        2 500,- Kč
      Organizační zajištění: vedoucí – Marie Horká, pedagogický dozor – Pavla Koláčková 

      Náplň programu pro děti bude přizpůsobena aktuálnímu počasí, bude se skládat z několika bloků: 
      Aktivních výšlapů do okolí, využití sportovního areálu v okolí / lanová dráha, golf / jízdy na koních, soutěží, her, sportovních aktivit a hlavně hodně zábavy. 
      Přihlášky podávejte do 29.5.2019 u paní Horké Marie ve školním klubu, tel. informace na čísle 581 292 028.
      Kontakt: Lovecká chata Horka nad Moravou, telefon a fax: 585 378 070.