• Školní družina a klub

      • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny a školního klubu. Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělena do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

       Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

       Přijetí dětí do ŠK a ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze ŠK a ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
        

       Poplatek za ŠK a ŠD činí 150 Kč za měsíc.

       Poplatek vybíráme za

       1. pololetí do 20. září 2021 a to ve výši 750 Kč.

       2. pololetí do 20. ledna 2022 ve výši 750 Kč.

       Úhradu lze provést hotově nebo převodem na účet školy.

       Č. účtu 18536831/0100

       Variabilní symbol - 999 (do poznámky napište prosím jméno dítěte a zkratku ŠD

       Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD a ŠK průběžně po celý školní rok.

     • Letní tábor

     • Letem, zážitkovým světem…

      Místo pobytu:  Lovecká chata Horka nad Moravou
      Termín pobytu:  11. 7. – 16. 7. 2021
      Cena:        2 850,- Kč
      Organizační zajištění: vedoucí/zdravotník – Pavla Koláčková, pedagogický dozor – Marie Horká 

      Náplň programu pro děti bude přizpůsobena aktuálnímu počasí, bude se skládat z několika bloků: aktivních výšlapů do okolí, využití sportovního areálu v okolí / lanová dráha, golf / jízdy na koních, soutěží, her, vyrábění, sportovních aktivit,
      celotáborové hry a hlavně hodně zábavy.

      Přihlášky podávejte do 25.4.2021 na: e-mail: kolackovap@zsosecka.cz.

      Informace: Pavla Koláčková tel.581 292 020  nebo 724 837 262.

      Platba: Účet u KB č.: 18536831/0100 – do pozn. uveďte jméno dítěte – tábor.                              

      Platbu za tábor v celé výši provádějte od 17. května do 15. června 2021                                              


       

    • Formuláře