• KRESLENÍ S PANEM DOSTÁLEM

   •  

     Ve středu 25.1. k nám do družiny přijel malíř a kreslíř pan Lubomír Dostál. Připravil si pro nás mnoho krásných obrázků zvířátek, které jsme postupně podle jeho instrukcí nakreslili. Děti se zábavnou formou naučily malovat např. delfína, lva, tygra, myš, kočku, pandu a spoustu dalších zvířátek. Děti kreslení tímhle způsobem zaujalo, získaly novou zkušenost a domů si odnesly spoustu krásných obrázků.

    Všichni se moc snažili a úspěšně to zvládli.

                 

     

     

     

     

     

    •                ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

    •                                        

   • Vánoční hrad

   • Výlet na hrad Šternberk konaný ve středu 14.12.2022 byl předvánočním
           zpestřením odpoledních činností ve školních družinách. Tam si nejprve děti vyrobily dáreček v podobě hrníčku s vánočním motivem a potom jsme se vydali
    na prohlídku hradu. V rámci prohlídky děti slyšely zajímavé informace o historii
    Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid.
    Interiéry hradu doplnila slavnostní vánoční výzdoba, betlémy nebo historické
    hračky. Na dolním nádvoří hradu dotvořil atmosféru dřevěný betlém v životní
    velikosti. Vánoční náladu umocnila i chumelenice na zpáteční cestě.

         

   • Vánoční vystoupení v Pečovatelském domě


   • V Lipníku na věži už zvony zvoní,

    na stole v kuchyni cukroví voní. 

    Taky se vaří vánoční grog,

    tak ať jsme zdraví po celý rok.

     

    Ve čtvrtek 15.12. 2022 jsme s vybranými dětmi šli navštívit babičky a dědečky do Pečovatelského domu. Měli jsme pro ně připravený program složený z Vánočních písniček, básniček a tanečků. Na konci jsme všem popřáli ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE a rozdali Vánoční přáníčka, které děti pro babičky a dědečky samy vyrobily.

     

     

     

  • ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

    

   V pátek 2. prosince jsme na školním dvoře s našimi dětmi slavnostně rozsvítili vánoční stromeček .

   Na školní dvůr zavítal Mikuláš společně s andělem a čertem. Pro děti byla připravena vědomostní soutěž nazvaná: „ Čertovská stezka“. Děti v družině pilně nacvičovaly básničky, písničky a tanečky. U stromečku se pak předvedly s krátkým programem, který se všem přítomným moc líbil. Za svá vystoupení sklidily velký potlesk.

    Na závěr proběhlo vyhlášení soutěže „ O nejkrásnější vánoční ozdobu“, kterou vyhrál se svým Andělem Vilém Papež. Na druhém místě se umístila Tereza Smejkalová, třetí byl Martin Kurfürst a na čtvrtém místě skončila Eliška Dujsíková. Mimořádnou cenu v soutěži získal Jakub Grygar. Děti napekly společně se svými vychovatelkami v družině vánoční perníčky, které se jim moc povedly a hlavně všem chutnaly.

   Děkujeme SRPŠ za spolupráci a přejeme všem krásné adventní dny. 

               

                

                 

  •                                                                                                           

    • KŘESLO PRO HOSTA


    • V pondělí 28. listopadu se v naší družině konalo premiérové  Křeslo pro hosta. Do našeho horkého křesla jako první host usedl náš pan ředitel Lukáš Rejzek. Děti si pro něho připravily mnoho zajímavých otázek, (někdy i na tělo). Otázky byly různorodé a některé velmi nápadité. Pan ředitel na všechny otázky odpověděl a děti se o něm a o jeho životě dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Panu řediteli za návštěvu moc děkujeme a těšíme se na dalšího odvážlivce, který usedne do našeho horkého křesla.

  • HERNA DŽUNGLE

   Dne 21.11.2022 školní družina uskutečnila výlet do naší oblíbené herny Džungle v Hranicích. Děti bohatě využily všech nabízených atrakcí, nakoupily sladkosti a příjemně unaveni jsme se vrátili zpět do školy.

        

     

  •  

   LAND ART

   Land Art je oslavou barev podzimu, kreativity a pospolitosti. Veškerý materiál poskytuje příroda. Land art v překladu znamená zemní umění neboli umění země. Umělcům, kteří vytvářejí tyto události v přírodě, se říká land-artisté. I naše děti ze školní družiny se tento týden staly takovými malými umělci, když na našem školním dvoře vytvořily přírodní koberec. 

       

               

    •  SBĚR KAŠTANŮ

    • I v letošním roce vyhlásila školní družina oblíbenou soutěž ve sběru kaštanů. Do soutěže se zapojili žáci prvního stupně. Během tří týdnů přinesly děti za pomoci svých rodičů a prarodičů 1 600 kilogramů kaštanů. Ty si pro svou zvěř odvezli lesníci do Obůrky pod Hůrkou. Všichni medailisté dostali krásné míče ve tvaru kaštanů a prvňáčci, kteří nasbírali nejvíce kilo, si zasloužili sladkou odměnu v podobě dortu.

     1. místo 1.A   453kg

     2. místo 3.B   251kg

     3. místo 3.A   246kg

      Nejlepším sběračem se stal žák 1. A Daniel Šik, který nasbíral 168,5 kg.

     Všem sběračům děkujeme a výhercům gratulujeme.

        

       

   • PODZIMNÍ SLAVNOSTI

    V úterý 25. října 2022 se v odpoledních hodinách na školním dvoře uskutečnila Podzimní slavnost  pro rodiče a děti ze družiny. Slavnost zahájily paní vychovatelky společně s žákem 7. A , který si pro slavnosti vybral jméno Cylindr, díky svému tematickému klobouku. Cylindr žákům představil pravidla hry a jednotlivá stanoviště s úkoly, které si připravili žáci ze 7. A.
    Stanoviště obsahovala spousty zajímavých úkolů, například opičí dráhu, třídění lentilek dle barev do kelímků, hledání předmětu v kbelících zázraků a spousty dalších soutěží. Během plnění úkolů na stanovištích mohli žáci vyplňovat také podzimní stezku s tajenkou, která byla rozmístěna v prostorách školního dvora. Společně s rodiči se děti mohly občerstvit hallowenským občerstvením, které připravily děti ŠD, či se pobavit ve skákacím hradě.
    Skvělou zábavu a usměvavou náladu umocnil stánek s prodejem párků v rohlíku, který zprostředkovalo SRPŠ a přehlídka krásně vydlabaných dýní, na kterých se podíleli žáci prvního stupně.
    Děkujeme VLS Lipník nad Bečvou za zapůjčení skákacího hradu.

         
        

         

    • Školní družina

    • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny.  Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělen do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou  činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

     Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

     Přijetí dětí do  ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze  ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
      

     Poplatek za ŠD činí 180,- Kč za měsíc.

     Poplatek vybíráme za

     1. pololetí do 20. září 2022 a to ve výši 720,- Kč (září- prosinec 2022)

     2. pololetí od 3.ledna - do 20. ledna 2023 ve výši 1080,- Kč (leden-červen 2023), platbu můžete provést i čtvrtletně 540,- Kč do 20. ledna a 540,- Kč do 20.dubna 2023. PLATBY NEPROVÁDĚJTE DOPŘEDU V PROSINCI 2022.

     Úhradu požadujeme provést převodem na účet školy, ten kdo nemá založený bankovní účet, může platbu provést hotově u vedoucí školní družiny.

     Č. účtu 18536831/0100

     Variabilní symbol:    999 (do poznámky napište prosím jméno dítěte a zkratku ŠD)

     Konstantní symbol: 0308

     Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD  průběžně po celý školní rok.

   • Zájmové kroužky 

   •  

         Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

                Kroužky začínají v říjnu

    Název kroužku

     

    věk

    Vedoucí

    kdy

    Kde

    Stolní tenis

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Středa 5.10.

    13:35- 15:35

    Gymnastické centrum

    Badminton

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Pátek 7.10.

    13:00-15:00

    Tělocvična 1. stupeň

    Vybíjená

    od 3. třídy

    Rytířová M.

    Středa 5.10.

    13:30-14:30

    Tělocvična 1. stupeň

    Gymnastická průprava

     

    5-12 let

    Šromotová M.

    Středa 5.10.

    15:30- 17:00

    Gymnastické centrum

    Školní kapela  -  OWLÁCI

    5.6.7.8.9.tř.

    Lívová V.

    Středa 5.10.

    14:00- 15:00

    7.A

    Florbal

     

    1.2.3.tř.

    Šromota J.

    Čtvrtek 6.10.

     14:00-15:30

    Tělocvična 1. stupeň

    Keramika začátečníci

     

    od 1. třídy

    Rytíř P.

    Úterý 4.10.

    13:00- 14:00

    Školní dílny

    Keramika pokročilí

     

    od 2. třídy

    Rytíř P.

    Úterý 4.10.

    14:00- 15:00

    Školní dílny

    Divadelní

     

    od 3. třídy

    Mikešková E.

    úterý 4.10.

    13:00- 15:00

    2.B

    Příprava na příjímací zk. z VV

     

            -

    Schwanzerová T.

     

    Učebna výtvarné výchovy

    Příprava na příjímací zk. z HV

     

     

    Lívová V.

     

    7.A

    Záhoráček

    Hudebně-pohybový

    Od 1.- 5. třídy

    Kohoutková K.

    Čtvrtek 6.10.

    13:00- 14:30

    1.A

     


     

     

     

           

     

  •                                                                                      

                                                                                          

    

                                                                                          

                                                                                                         

  •                                                                                

                                                                                           

    

                                                                                                                                                                          

    

    

    •               Kreslení s panem Dostálem


    •         KDY?   25.1.2023

             V KOLIK?  Ve 13:00 hod.

             CENA?  50,- Kč