• Nosit, natírat, nosit, natírat

     • Prostory bývalé čítárny se oficiálně stanou školní knihovnou. Ovšem aby nová knihovna vypadala k světu, musí se pro to něco udělat. Také ne vše bude nové, nýbrž zrenovované.

      Nejdříve se musely veškeré knihy přenést, utřídit a seřadit. Pak přišel čas na staronové regály, které dostanou trošku jinou podobu - změní barvu. Tímto bych chtěla poděkovat žákům za jejich obratnost se štětci a válečky. Práce každopádně ještě nekončí a věřím, že je ve škole ještě někdo s nezabarveným kouskem oblečení.

        

    • Aula

    • I v naší nové aule se pracuje. Přibyly krásné regály, které se pomalu plní naučnou literaturou.

        

     • Provozní doba

     • Knihovna prochází rekonstrukcí, a proto je provozní doba dočasně zrušena.

      Pokud si potřebujete některý titul vypůjčit, neváhejte se obrátit na druhém stupni na vyučující českého jazyka (Mgr. Schwanzerová, Mgr. Procházková, Bc. Lívová) a na prvním stupni na vedoucí knihovny Mgr. Macháňovou.

      Děkujeme cool

     • Školní knihovna

     • Knihy je možné půjčovat i mimo půjčovní dobu, vždy však po domluvě s pracovníky knihovny - Mgr. P. Macháňová, Mgr. T. Schwanzerová.

      Když přijdete, uvidíte:
      - přibližně 10 tisíc svazků knih, poezii, prózu, beletrii, odbornou literaturu, odebíraná periodika, hudební a filmové nosiče a některého z našich čtyř stovek čtenářů

      Pořádané akce a události:

      - knihovna je využívána k vyučovacím hodinám s videoprezentací a prací s příručkami či literaturou
      - pro 3.ročníky je každoročně organizována knihovnicko - informativní hodina

      Vedoucí knihovny: Mgr. Petra Macháňová