• Zápis 2023

   • Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční od 18. 4. do 19. 4. 2023 .

    Koho se zápis týká?

    Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2023, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2024, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

     

   • Rozhodnutí

   • Oznámení o přijetí Vašeho dítěte do naší základní školy bude zveřejněno dálkovým přístupem na webu školy  a vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

    Termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je: 21. 4. 2023  od 8.00 do 13.00 hod. u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace

    Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 31. 4. 2023. Zveřejňují se registrační čísla přijatých dětí. Rozhodnutí bude připraveno k vyzvednutí zákonným zástupcem dítěte na ředitelství školy od 5. 5. 2023. Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky budou odeslána 31. 5. 2023 na uvedenou adresu.

   • Odklad povinné školní docházky

   • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

    Žádosti o odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2023.

    Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy. 

     

 • Formuláře