• Informace pro strávníky

   • Setkání ve školní jídelně

     

    Jelikož žáky zajímalo fungování školní jídelny, po společné domluvě jsme naplánovali tématické setkání, kterého se účastnili žáci devátého ročníku na straně jedné a vedoucí školní jídelny s hlavní kuchařkou na straně druhé. 

    Žákům tam byl vysvětlen chod jídelny, veškerá související agenda spočívající v systému objednávek, výpočtů, skladování, plánování dle povinných stanovených norem a tabulek a v neposlední řadě i potravinového koše, který stanovuje doporučenou spotřebu určitých potravin na žáka a den. Tudíž žáci s překvapením zjistili, že vedoucí školní jídelny si nemůže plánovat skladbu jídel, jaká ji napadne nebo dle chuťových preferencí určité věkové skupiny žáků. S tím souvisela i informace, že naše kuchyně vaří i dětem z mateřské školy, čemuž se také musí mnohé podřizovat - zejména co se týče dochucování jídel. Žáci byli také mírně zklamáni, když zjistili, že takové oblíbené hranolky se bohužel na obědovém talíři neobjeví, a to z důvodu nadměrné spotřeby tuku, která by pokryla množství určené na celý týden. To se týká i dalších populárních tučných nebo nezdravých jídel u žáků tolik oblíbených, naši deváťáci ale nejen k tomuto přistupovali velmi rozumně a tento systém a principy evidentně chápali. Po závěrečné prohlídce školní kuchyně byli žáci velmi překvapeni dalšími pravidly, kterými se chod kuchyně a jídelny musí držet. 

    Tato beseda tak byla pro žáky nejen velmi užitečná, ale projevovali i větší pochopení nad tím, jaká a jakým způsobem jsou jídla v naší jídelně servírována, protože mají jasnou představu o tom, co to obnáší a jakými normami a limity se všichni musí řídit.

     

    A protože byla tato beseda natolik úspěšná a přinesla tolik užitečných informací, když školní družina plánovala další povídací akci Křeslo pro hosta, v návaznosti na tuto besedu deváťáků se jasným hostem stala paní hlavní kuchařka Pavlína Špunarová.

    Děti se na paní kuchařku sypaly s nejrůznějšími dotazy, na které ona velmi ochotně odpovídala. Nejvíce děti zajímalo, pro kolik strávníků se u nás ve škole vaří a jaké jídlo si děti nejvíce přidávají.

    Paní kuchařka také sdělila dětem, jaké jídlo je nejnáročnější na přípravu a naopak, které je nejjednodušší.

    Děti se tak mohly dozvědět spoustu zajímavých informací o práci v kuchyni, co všechno paní kuchařky musí řešit, jak zvládají náročné pracovní úkoly a jak jejich běžná práce vlastně vypadá.

    Děti byly nadšené a dozvěděly se spoustu nového o kuchařské práci v naší školní jídelně.

     

    Nám tak za celý tým školní jídelny bylo milým potěšením žáky provázet v poznávání zákulisí školního stravování a budeme se těšit na další společné akce.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Milí strávníci, od února pro vás rozšiřujeme platební možnosti – kromě plateb v hotovosti a trvalým příkazem z účtu je nyní možno platit také PLATEBNÍMI KARTAMI.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    Vážení strávníci, vzhledem k rychlému růstu cen potravin a ostatních  nákladů jsme nuceni zvýšit od 1. 11. 2022 ceny obědů takto:

    Žáci 7 – 10 let

    26,--

    Žáci 11 – 14 let

    30,--

    Žáci 15 let a více

    35,--

     

     

    Cizí strávníci

    95,--

     

     

    Děti MŠ oběd 3 – 6 let

    23,--

    Děti MŠ oběd 7 – 10 let

    26,--

    Děti MŠ ranní svačina

    10,--

    Děti MŠ odpolední svačina

    10,--

     

     

    Školní rok 2022/2023

    Strávníci, kteří hradí platbu za stravu bankovním převodem, jsou automaticky přihlášeni ke stravování po celý školní rok! Platba za stravu bankovním převodem musí být uhrazena do 10. dne každého měsíce na účet číslo: 18536831/0100, variabilní symbol platby je přidělen po odevzdání přihlášky.

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Způsoby úhrady stravného


    Hotově
    V kanceláři ŠJ vždy od 20. každého měsíce je nutné zaplatit obědy na měsíc nový. V případě nezaplacení není strávník přihlášen ke stravování.

    Pokladní hodiny:

    Po    7:30 – 9:00  11:00 – 14:00

    Út    7:30 – 9:00  11:00 – 14:00

    St      ------------     11:00 – 15:30

    ČT   7:30 – 9:00   11:00 – 14:00

    Pá   7:30 – 9:00   11:00 – 14:00

     

    Trvalým příkazem
    Z účtu u jakéhokoliv peněžního ústavu bezhotovostně na účet číslo 18536831/0100. Informace, variabilní symbol a výši zálohy dle kategorií sdělí p. Domesová v kanceláři ŠJ. Přeplatek za uplynulý školní rok bude vyplácen  1x ročně k 30. 6. a  vrácen v červenci na číslo účtu, ze kterého byl zaslán. U tohoto způsobu platby je strávník automaticky přihlášen ke stravování po celý školní rok.

    Přihlašování a odhlašování stravy a volba druhého jídla


    Osobně – v kanceláři školní jídelny

    Telefonicky – na tel. čísle 581 29 20 29

    Čipem – na objednávkovém boxu u vstupu do školní jídelny

    Přes internet – na stránkách www.strava.cz – kód jídelny 0306. Informace o internetovém přihlašování, odhlašování a volbě druhého jídla podá p. Domesová v kanceláři školní jídelny. 

    Volba druhého jídla a přihlášení se provádí dva dny předem do 11:00 hod.

    Odhlašování ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) týž den do 8:00 hod. telefonicky nebo osobně. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost odhlásit stravu, jinak budou k ceně oběda připočteny režijní náklady. První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče.  Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

    Školní výlety a lyžařské kurzy – strávníci jsou povinni si stravu odhlašovat sami dle výše popsaných způsobů.

    Prázdniny, státní svátky a ředitelská volna – strávníci jsou odhlašováni automaticky.

    Každý strávník si musí zakoupit elektronický bezkontaktní čip. Cena čipu je 121,- Kč.

     
   • Ceny obědů od 1. 11. 2022

   • Žáci 7 – 10 let

    26,- Kč

    Žáci 11 – 14 let

    30,- Kč

    Žáci 15 let a více

    35,- Kč

     

     

    Cizí strávníci

    95,- Kč

     

     

     

     

    Děti MŠ oběd 3 – 6 let

    23- Kč

    Děti MŠ oběd 7 – 10 let

    26,- Kč

    Děti MŠ snídaně

    10,- Kč

    Děti MŠ svačina

    10,- Kč

  • Sovinec - hodnocení nás baví