• Informace pro strávníky


   • Vážení strávníci, od února 2023 nebudeme za platbu stravného přijímat stravenky.

    Děkujeme za pochopení.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vážení strávníci, vzhledem k rychlému růstu cen potravin a ostatních  nákladů jsme nuceni zvýšit od 1. 11. 2022 ceny obědů takto:

    Žáci 7 – 10 let

    26,--

    Žáci 11 – 14 let

    30,--

    Žáci 15 let a více

    35,--

     

     

    Cizí strávníci

    95,--

     

     

    Děti MŠ oběd 3 – 6 let

    23,--

    Děti MŠ oběd 7 – 10 let

    26,--

    Děti MŠ ranní svačina

    10,--

    Děti MŠ odpolední svačina

    10,--

     

     

    Školní rok 2022/2023

    Strávníci, kteří hradí platbu za stravu bankovním převodem, jsou automaticky přihlášeni ke stravování po celý školní rok! Platba za stravu bankovním převodem musí být uhrazena do 10. dne každého měsíce na účet číslo: 18536831/0100, variabilní symbol platby je přidělen po odevzdání přihlášky.

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Způsoby úhrady stravného


    Hotově
    V kanceláři ŠJ vždy od 20. každého měsíce je nutné zaplatit obědy na měsíc nový. V případě nezaplacení není strávník přihlášen ke stravování.

    Pokladní hodiny:

    Po    7:30 – 9:00  11:00 – 14:00

    Út    7:30 – 9:00  11:00 – 14:00

    St      ------------     11:00 – 15:30

    ČT   7:30 – 9:00   11:00 – 14:00

    Pá   7:30 – 9:00   11:00 – 14:00

     

    Trvalým příkazem
    Z účtu u jakéhokoliv peněžního ústavu bezhotovostně na účet číslo 18536831/0100. Informace, variabilní symbol a výši zálohy dle kategorií sdělí p. Domesová v kanceláři ŠJ. Přeplatek za uplynulý školní rok bude vyplácen  1x ročně k 30. 6. a  vrácen v červenci na číslo účtu, ze kterého byl zaslán. U tohoto způsobu platby je strávník automaticky přihlášen ke stravování po celý školní rok.

    Přihlašování a odhlašování stravy a volba druhého jídla


    Osobně – v kanceláři školní jídelny

    Telefonicky – na tel. čísle 581 29 20 29

    Čipem – na objednávkovém boxu u vstupu do školní jídelny

    Přes internet – na stránkách www.strava.cz – kód jídelny 0306. Informace o internetovém přihlašování, odhlašování a volbě druhého jídla podá p. Domesová v kanceláři školní jídelny. 

    Volba druhého jídla a přihlášení se provádí dva dny předem do 11:00 hod.

    Odhlašování ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) týž den do 8:00 hod. telefonicky nebo osobně. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost odhlásit stravu, jinak budou k ceně oběda připočteny režijní náklady. První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče.  Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

    Školní výlety a lyžařské kurzy – strávníci jsou povinni si stravu odhlašovat sami dle výše popsaných způsobů.

    Prázdniny, státní svátky a ředitelská volna – strávníci jsou odhlašováni automaticky.

    Každý strávník si musí zakoupit elektronický bezkontaktní čip. Cena čipu je 121,- Kč.

     
   • Ceny obědů od 1. 11. 2022

   • Žáci 7 – 10 let

    26,- Kč

    Žáci 11 – 14 let

    30,- Kč

    Žáci 15 let a více

    35,- Kč

     

     

    Cizí strávníci

    95,- Kč

     

     

     

     

    Děti MŠ oběd 3 – 6 let

    23- Kč

    Děti MŠ oběd 7 – 10 let

    26,- Kč

    Děti MŠ snídaně

    10,- Kč

    Děti MŠ svačina

    10,- Kč

  • Sovinec - hodnocení nás baví