• Podávání stížností

  • Informace o vedení Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace

   Ředitel školy: Mgr. Lukáš Rejzek
   Datum jmenování do funkce: 1.8.2018
   Jmenoval: Rada města Lipník nad Bečvou

    

   Jméno pracovníka oprávněného podávat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

   Mgr. Lukáš Rejzek
   tel: 739 671 147
   e-mail: reditel@zsosecka.cz

    

   Jméno pracovníka oprávněného podávat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

   Mgr. Lukáš Rejzek
   tel: 739 671 147
   e-mail: reditel@zsosecka.cz

    

   Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb.

   1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
   2. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ředitel školy. Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podána ve smyslu tohoto zákona a odkládá se.
   3. Ředitel ZŠ posoudí obsah žádosti a:
    • v případě, že je žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
    • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli
    • poskytne žadateli informace ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti
   4. O postupu při poskytnutí informace se pořídí záznam
   5. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

    

   Nejdůležitější předpisy

   Při výkonu své působnosti se ředitel řídí příslušnými zákony a předpisy. Znění najdete ve Věstníku MŠMT ČR, na webových stránkách www. MSMT.cz . Příslušné školské předpisy a zákony mohou být předloženy k nahlédnutí vždy ve pátek od 9:00 do 11:00 v kanceláři školy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací

   Účtujeme průměrnou cenu hodinové mzdy pracovníka, který tuto práci vykonal (podle skutečného času vynaloženého na tuto práci) + administrativní náklady spojené s touto prací.