• SRPŠ

   • SRPŠ neboli Spolek rodičů a přátel školy funguje na naší základní škole již od roku 1991. Sdružuje osoby, které chtějí podporovat školu při vzdělávání a výchově dětí nad rámec finančních možností školy. Členem se stává zákonný zástupce (nebo jiný dárce), který uhradí členský příspěvek v minimální výši 200 Kč na dítě a rok. Nově byla předsedkyní zvolena Ing. Mgr. et Mgr. Gabriela Němčáková a do funkce hospodářky spolku byla zvolena paní Andrea Hynčicová. 

     

    • Snažte se stát člověkem úspěšným, ale také člověkem, který za něco stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všechny, důvěřuj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.
    • Carl Rogers