• Školní poradenské pracoviště

   • Činnost školního poradenského pracoviště (ŠPP) se řídí aktuálně platnou legislativou, tj. Vyhláškou 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
    Poradenská činnost je v rámci krizové intervence poskytována ihned, v ostatních případech v rámci konzultačních hodin či přestávek a volných hodin.
    Školní poradenské pracoviště tvoří zástupkyně ředitele Mgr. Denisa Koláčková, která je zároveň výchovnou poradkyní, školní metodik prevence Mgr. Martina Suchánková a speciální pedagog Mgr. Eva Čechová. Jejich kompetence jsou vymezeny v Preventivním programu školy.

     

    Výchovná poradkyně a zástupce ředitele:      Mgr. Denisa Koláčková                
    Konzultační hodiny: středa:                             
    14 30 – 15 00        
                                                                                 kdykoliv po telefonické domluvě
    Kontakt:                                                              kolackovad@zsosecka.cz    
    Telefon:                                                               581 292  025            


    Školní metodik prevence:          Mgr. Martina Suchánková
    Konzultační hodiny:                   úterý:       14 00 – 15 00
                                                         kdykoliv po telefonické domluvě
    Kontakt:                                      suchankovam@zsosecka.cz
    Telefon:                                      581 292 035


    Speciální pedagog:                    Mgr. Eva Čechová
    Konzultační hodiny:                  nestanoveny
    Telefon:                                       581 292 036