• I v letošním školním roce si každá třída vybrala své dva zástupce do Žákovské samosprávy.

     6. A - Valerie Olejníková, Adolf Vyhlídka

     6. B - Ella Sobotková, Inna Kozáčková

     7. A - Aneta Harenčáková, Karolína Kulhánková

     7. B - Jana Horáková, Martin Karbas

     8. A - Pavlína Vočková, Lukáš Ferenc

     9. A - Michaela Matoušková, Zdeněk Omasta

     9. B - Natálie Škanderová, Jindřich Plachý