• Plavání
     • Plavání

     • Žáci čtvrtého ročníku se v letošním školním roce zúčastnili plaveckého výcviku na plovárně v Hranicích. Kurz probíhal v měsících září až listopad, v návaznosti na plavecké dovednosti z předešlého ročníku. Pod vedením renomovaných instruktorů se žáci zdokonalovali v různých plaveckých stylech (prsa, znak, kraul). Nakonec se naučili všichni plavat a ti nejlepší uplavali až 500 metrů. Plavecký kurz se všem dětem velmi líbil.     

        P. Rytíř, E. Mikešková

    • Zábavné odpoledne školní družiny
     • Zábavné odpoledne školní družiny

     • Konečně jsme se dočkali a dnes jsme s paní vychovatekou vyrazili do herního centra ,,Džungle" v Hranicích. Dvě hodiny pohybu a zábavy nás všechny vyčerpaly . Se zákuskem v ruce jsme všichni spokojeně odjížděli domů a těšíme se na další ,,akční" odpoledne.

       

    • Týden globálního vzdělávání
     • Týden globálního vzdělávání

     • V listopadu se žáci devátých ročníků naší školy zapojili do Týdne globálního vzdělávání. Ve spolupráci s organizací ARPOK jsme realizovali dvě výukové lekce na téma Klima se mění a my s ním.  V rámci hodin přírodopisu a zeměpisu se žáci  zamýšleli nad každodenními činnostmi z hlediska jejich vlivu na klimatické změny a hledali způsoby, jak oni sami mohou eliminovat, nebo alespoň snížit  jejich negativní vliv na globální změny klimatu. Druhá skupina  žáků shlédla video Forest man o obyčejném muži z Indie, který vlastními silami vysázel les o velikosti 500 hektarů. Následovala diskuse o důvodech, které ho k tomu vedly a především o tom, komu a jaký prospěch tato činnost přinesla. Žáci byli překvapeni, do jaké míry  může ovlivnit jeden člověk krajinu i klima  v širokém okolí. Na závěr žáci zpracovávali myšlenkové mapy, kde se zamýšleli nad souvislostmi mezi kácením respektive vysazováním lesů a změnami klimatu.

    • Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem
     • Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem

     • Naše škola se zapojila do charitativní akce sdružení Šance Olomouc - Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem. Zakoupením vánoční hvězdy přispějete na nemocné děti, které se léčí na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
      Cena za kus 100Kč.

      V případě zájmu peníze posílejte do 29.11. třídnímu učiteli. Vánoční hvězdy budou dětem předány 6.12.

      Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování.

    • Beseda k 17. listopadu 1989
     • Beseda k 17. listopadu 1989

     • V tomto roce si připomínáme 30 let od chvíle, kdy padla železná opona, byla zbourána Berlínská zeď a komunistický totalitní systém ve střední Evropě se zhroutil. Pádu totalitního režimu u nás předcházely události v SSSR (nástup Michaila Gorbačova a jeho Perestrojka), činnost odborového hnutí Solidarita v Polsku, odchod desetitisíců východních Němců přes ČSR a Maďarsko do západního Německa, činnost Charty 77 v ČSR. Země sovětského bloku tehdy měly hlídané hranice a po lidech, kteří se snažili odejít přes „železnou oponu“, do Rakouska a západního Německa, se střílelo. Lidé byli zatýkáni za své politické názory a pronásledováni za projevy nesouhlasu s politikou komunistů.  Po 17. listopadu 1989 tak zavládl všeobecný optimismus z dalšího demokratického vývoje.  Lidé pak mohli svobodně cestovat, politicky se organizovat, svobodně vyjadřovat své politické názory, účastnit se svobodných pluralitních voleb, svobodně studovat.

      Tyto události jsme si připomněli v rámci projektu Paměť národa v diskuzi s přímým účastníkem a organizátorem změn v roce 1989 Tomášem Hradílkem. Tomáš Hradílek je bývalý český a československý disident, signatář Charty 77, po sametové revoluci politik Občanského fóra, ministr vnitra České republiky a poslanec Federálního shromáždění.

    • Školská futsalova liga
     • Školská futsalova liga

     • Vybraní žáci z 8. a 9. třídy se zúčastnili oblastního kola školské futsalové ligy pro osmé a deváté třídy. Hráli v domácím prostředí nové sportovní haly v Lipníku nad Bečvou. Zde uvítali tři soupeře (Přerov – ZŠ Trávník, Přerov – ZŠ U Tenisu, ZŠ a MŠ Nezamyslice.)

      V systému hry každý s každým jsme předvedli vyrovnanou hru se všemi soupeři.

      S výsledkem dvou výher a jedné prohry jsme se umístili na druhém postupovém místě. 

      Nyní  očekáváme rozlosování dalšího kola a možný postup do dalších zápasů futsalové ligy.

      Musím všechny pochválit za jejich obětavost při soutěži a reprezentaci školy.

      Hájek Břetislav

    • Výlet školní družiny
     • Výlet školní družiny

     • ŠD a ŠK 20. 11. 2019 pořádá výlet do herního centra ,,Džungle" v Hranicích. Kdo se chce ,,vydovádět", může se přihlásit u paní vychovatelky.

    • Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Již několik roků na naší škole k podzimu patří i soutěž ve sběru kaštanů. Této akce se zúčastní žáci I. i II. stupně. V letošním roce bylo celkem nasbíráno 3 551 kg kaštanů. Vítězem se stala třída 5. A s výsledkem 767 kg kaštanů.  2. místo obsadila třída 5. B s výsledkem 708 kg kaštanů a na 3. místo se probojovala třída 2. B s výsledkem 492 kg.

      Nasbírané kaštany byly odvezeny do Obůrky pod Hůrkou, která se nachází na konci obce směr Horní Těšice. V této oboře se můžou děti seznámit s jeleny, daňky, muflony, divočáky a další zvěří. Návštěvu obory můžeme doporučit i jako rodinný výlet a podívat se jak naše kaštany zvířátkům chutnají.   

      Marie Horká             

    • POP NOTA 2019
     • POP NOTA 2019

     • Tato pěvecká soutěž je určena pro děti a mládež od 6 do 18 let z celého Olomouckého kraje.

      Naši školu ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou prezentovaly dívky Adéla Fridrichová z 8.B a Johanka Habermannová z 9.A, která postoupila do finále 10.11.2019, které se koná v Hranicích. 

      Svou interpretací písně Angel v angličtině a á capella uspěla ve velké konkurenci ostatních soutěžících.

      Gratulujeme a držíme pěsti ve finále!

      Johanka se neumístila jen v této soutěži, ale 7. 11. si vyzpívala umístění mezi nejlepšími ve Zlatém pásmu v pěvecké soutěži, kterou pořádá SVČ ATLAS BIOS v Přerově. 

      Vlasta Kadaňková

     • Provoz naší školy bude ve středu 6.11. bez omezení

     • Vážení rodiče,


      pedagogický sbor naší školy se dohodl, že se stávky vyhlášené ČMOS nezúčastní.

      Připadá nám absolutně nedůstojné, jakým způsobem probíhá vyjednávání o navyšovaní platů ve školství a jak se celá situace medializuje.

      Nejde nám pouze o peníze, jde nám především o důstojné a férové jednání a v neposlední řadě o profesní hrdost.

      Proto ve středu Vaše děti s úsměvem přivítáme.

     • Stávková pohotovost

     • Vážení rodiče, vedení školy aktuálně zjišťuje, kolik zaměstnanců se zapojí do středeční stávky. Dle výsledného počtu pak bude rozhodnuto o úpravě provozu ZŠ a ŠD, příp. o vyhlášení volného dne pro žáky.

      Rozhodnutí bude zveřejněno v pondělí do 16:00.

      Děkujeme za pochopení.

    • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ
     • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ

     • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ je ekologický program zaměřený na recyklaci elektra, který v pátek 18. 10. 2019 uspořádalo město Lipník nad Bečvou ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN a.s. na náměstí T. G. Masaryka.

      Tohoto programu, který byl obohacený o zábavné hry a kvízy s praktickými informacemi o správném recyklování věcí kolem nás, se zúčastnili i někteří žáci naší školy.

      Na edukační expozici popisující recyklační koloběh a proces zpracování jsme se dozvěděli důležité informace o recyklaci vysloužilých elektrozařízení, zahráli jsme si tématické hry a zazávodili na nafukovací atrakci.

      Za aktivní účast a drobné staré spotřebiče jsme dostali spoustu dárečků, které nám budou připomínat důležitost recyklace.

      A proč se vlastně odpady třídí? Kdyby se netřídily, časem by nás zavalily a to doslova. Navíc tříděním odpadů šetříme primární suroviny jako ropu, uhlí nebo dřevo - tříděním ušetříme také energii a místo na skládkách. Proto se odpady, které se dají nadále nějak využít, třídí. Z nich pak vzniká spousta nových věcí.

      Staré elektrospotřebiče (např. televize, lednice, zářivky, rádia apod.) patří do nejbližšího sběrného dvora nebo do vybraných elektro prodejen či opraváren.

      Děkujeme městu Lipník n. B. a firmě ELEKTROWIN a.s. za tento naučný program, který jsme si nadšeně užili a kromě dárečků jsme si odnesli také užitečné infomace.

      https://www.elektrowin.cz/cs/informace-pro-verejnost/kolobeh-elektrospotrebice.html

      Alena Lukačovičová

       

       

    • Den stromů
     • Den stromů

     • Den stromů slaví lidé po celém světě již od 19. století jako svátek oslavující stromy co by jedinečné a nepostradatelné součásti našeho života a naší krajiny. Myšlenka slavit Den stromů pochází ze Spojených států amerických. V českých zemích se slaví Dne stromů již od roku 1906, ale tato tradice byla na dlouho přerušena. Naštěstí se tento krásný svátek od roku 2000 postupně do našich měst a obcí České republiky vrací. Ve střední Evropě se Den stromů slaví 20. října.

      Také naše ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou se účastnila oslav Dne stromů, a to prostřednictvím projektového dne, který připadl na pátek 18. 10. 2019. V rámci tohoto projektu měli žáci 3. - 9. ročníku za úkol ve výtvarné výchově ve skupinách nakreslit vybrané druhy listnatých stromů a v  rámci hodiny přírodovědy nasbírat na vycházce patřičné listy. Tyto měli vylisovat a následně vlepit do korun jednotlivých stromů. Každý strom pak krátce charakterizovali a nakonec přiřadili daný vzorek dřeva. Svou práci zdokumentovali a výkresy  instalovali na nástěnky. Projektový den se všem líbil, neboť žáci pracovali v týmech a spojili své výtvarné nadání s šikovností a přírodovědnými znalostmi.

                                                                                                                  

            Pavel Rytíř

    • Podzimní radování
     • Podzimní radování

     • Ve středu 16. 10. se v areálu ZŠ Osecká 315 sešli děti, rodiče a přátelé školy, aby společně strávili odpoledne plné podzimních radovánek spojené s dlabáním dýní pod vedením pana učitele Rytíře, prodejem vyřazených knih ze školní knihovny, podzimní výstavou výrobků žáků 2. stupně a ochutnávkou sezónních dobrot. Nejen ty však mohly děti ochutnat, ale čekalo na ně občerstvení firmy Happy Snack, která dodává ovoce a zeleninu do škol.  

      Vyvrcholením akce bylo ocenění nejkrásnějších dýní, což pro pořadatele nebylo vůbec jednoduché. Žáci si odnesli nejenom bohaté zkušenosti, zážitky, ale i ceny, diplomy a pamětní listy.    

      Program nám zpestřilo poutavé vystoupení Moniky Rytířové, která nám zazpívala pár moderních písní.  

      Chtěli bychom poděkovat rodině pana Kociána z Radotína, která darovala naší škole 5 obrovských dýní, panu Frankovičovi za perfektní ozvučení a všem kolegům a žákům, kteří se podíleli na organizaci.

      Přestože počasí se na nás zpočátku mračilo v podobě dešťové přeháňky, nakonec vše dobře dopadlo a my jsme prožili skvělé odpoledne na školním dvoře.

      Eva Mikešková

    • OKRESNÍ kolo v minikopané
     • OKRESNÍ kolo v minikopané

     • 15.10.2019 se v Přerově konalo okresní kolo v minikopané starších žáků . Ve vzájemných utkáních každý s každým skončily tři školy s devíti body. Rozhodovala tak minitabulka , ve které jsme obsadili 3. místo za školou 1. Máje , přestože jsme je v utkání porazili a díky tomu vyhrála nakonec ZŠ U Tenisu,Přerov .

      Nejlepšími našimi střelci byli Šimon Koláček a Patrik Vybíral.

      Schmidtová Lenka.

    • Okrskové kolo v minikopané
     • Okrskové kolo v minikopané

     • 10. 10. 2019 se v Hranicích uskutečnilo okrskové kolo ve fotbale. Zúčastnilo se 8 základních škol. Naši fotbalisté si ,,vykopali " postup do okresního kola v Přerově.

      15. 10. držíme palce !!!

    • Pěšky do školy !!!
     • Pěšky do školy !!!

     •  

      V prvním říjnovém týdnu jsme se přidali k ostatním školám v republice, abychom podpořili tuto akci.

      A jak  jsme dopadli?

      Akce se zúčastnily všechny třídy naší školy a přidalo se i 39 zaměstnanců.  A kdo byl nejlepší? Kdo ušel nejvíc kilometrů? Sportovci a tělocvikáři nám jdou příkladem.

      Na 1. místě se umístil pan ředitel Lukáš Rejzek, který ušel a najezdil na kole celkem 36,2 km. První den si vyšel z Hranic až do Lipníka dokonce pěšky podél Bečvy.

      Krásné 2. místo s 35 kilometry si „vyjezdila“ paní vychovatelka Lenka Jenišová, která každý den ujede na kole cestu z Bohuslávek a zpět.  Bronzové umístění má paní učitelka Eliška Čechová, která ušla a ujela celkem 13,9 km. Na čtvrtém místě skončila paní učitelka Tereza Schwanzerová se 7,6 kilometry  a na  pátém místě paní kuchařka Dagmar Hostášková se 7,4 km.

      A jak dopadli naši žáci? Výsledkové tabulky všech tříd září zeleně. To znamená, že velká většina dětí chodí každý den pěšky, děti z okolních vesnic využívají hromadnou dopravu a 2-3 děti z každé třídy vozí rodiče autem. 

      Při této celorepublikové akci „Pěšky do školy“ jsme si potvrdili, že jsme na tom víc než dobře. Většina z nás chodí pěšky nebo na kole, nekazíme ovzduší výfuky z aut a ještě děláme i něco pro své zdraví.

      Tak zítra vykročme opět pravou!                                   Jana Horalíková

       

    • Akce sběru plechovek
     • Akce sběru plechovek

     • Není obal jako obal - sbírejte ty, které se dají recyklovat!!!

      Pokud máte plechovku, sešlápněte ji a doneste do školy. Přispějeme k ochraně životního prostředí.

      Sběrné místo je u pana učitele Hájka.

     • Lyžařský kurz sedmých ročníků

     • Nově jsme uveřejnili informace o lyžařském kurzu sedmých ročníků.

    • Dýňodlabání
     • Dýňodlabání

     • Dne 3.10.2019 se uskutečnil v Olomouci již 4. ročník soutěže v dlabání dýní. Tuto soutěž připravily společnosti Výstaviště Flora Olomouc a.s., Semo a.s. a sdružení OK4Inovace pod záštitou statutárního města Olomouce. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 dvojčlenných týmů z různých škol Olomouckého kraje. Soutěžilo se v několika kategoriích.

       V kategorii A – žáci dlabali vlastní vypěstované dýně ze semen poskytovaných od firmy Semo a.s., tato kategorie měla ještě podkategorie I. a II. stupeň ZŠ. V kategorii B – žáci dlabali dýně přidělené pořadateli soutěže.

      Naše škola vyslala do soutěže 3 dvojčlenné týmy složené z  žáků  4. ročníku, a to do kategorie A. Žáci si své dýně vypěstovali ze semínek v rámci pracovních činností v našem nově založeném pařeništi na školním dvoře sami. Přesto, že jsme byli v této soutěži nováčci, neodjeli jsme domů s prázdnou. Týmová dvojice ve složení Helena Novosadová a Elen Hubálovská obsadila ve své kategorii pěkné 3. místo. Všichni soutěžící obdrželi upomínkové tašky, výherci pak zaslouženě diplomy a ceny. Všechna vydlabaná díla byla vystavena v pavilonu H po dobu trvání výstavy na Výstavišti Flora Olomouc.

      Tato soutěž se naším žákům velmi líbila, neboť kromě soutěžení v „dýňodlabání“ si mohli také prohlédnout pavilony s expozicemi a nakoupit suvenýry. Už se těšíme na „Dýňodlabání 2020".

       

                                                                                                                                           Mgr. Pavel Rytíř