• Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně
    • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně

    • 7. 4. 2022
    • Na „apríla“ se žáci osmých a devátých ročníků vydali za kulturou. Cílem bylo divadelní představení Noc na Karlštejně v podání Moravského divadla Olomouc. Po dvouleté covidové pauze se ojedinělého zážitku žáci nemohli dočkat a ani nepřízeň počasí je neodradila. Z chlapců se tedy ze dne na den stali elegáni v košilích a děvčata vyměnila kalhoty za šaty.

     Slavné dílo Jaroslava Vrchlického, oblíbeného i díky filmové adaptaci, doprovázel živý orchestr a účinkujícími vedle herců byli i opravdoví šermíři olomoucké skupiny ADOREA. Snad každý v hledišti si nejednou se souborem zanotoval známé písně Karla Svobody jako např. Do věží či Lásko má, já stůňu. Po skončení představení jsme se plni zážitků přesunuli do Galerie Šantovka na krátké občerstvení před cestou zpět do Lipníka nad Bečvou.

   • XXVIII. ročník ve šplhu
    • XXVIII. ročník ve šplhu

    • 1. 4. 2022
    • Žáci lipenských a okolních škol se účastnili soutěže ve šplhu v tělocvičně naší školy. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích.

     Za první stupeň si prvenství ,,vyšplhali" Tomáš Belhar a Anna Buzrlová, v kategorii 6.–⁠⁠⁠9. třídy první místa obsadili Dominik Ficnar a Daniela Nguienová. Pohár si odvezli vítězové Základní školy 1. Máje Hranice.

   • Světový den Downova syndromu
    • Světový den Downova syndromu

    • 24. 3. 2022
    • 21.3. jsme si vzali každou ponožku jinou. Symbol rozdílných ponožek nám zvýšil povědomí o Downově syndromu a připomněl nám, že jsme každý jiný. Tento ten byl pestrý a lepší.

   • Světový den vody
    • Světový den vody

    • 24. 3. 2022
    • V úterý 22. března jsme slavili Světový den VODY. Připomeňme si její důležitost!

     V roce 1993 vyhlásilo OSN datum 22. března jako Světový den vody, abychom si uvědomili a každoročně připomínali, co voda pro život člověka a celé planety znamená, a také proč a jak bychom o ni měli pečovat.

     I my jsme si v 1. A o vodě povídali, kreslili, zkoumali ji, pustili si pohádku o koloběhu vody https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M a připili si vodou na zdraví, protože víme, že bez vody se žít nedá!

   • Biologická olympiáda - školní kolo
    • Biologická olympiáda - školní kolo

    • 23. 3. 2022
    • V úterý 22.3.2022 proběhlo na ZŠ Osecká 315 školní kolo Biologické olympiády. Žáci sedmých tříd srovnávali své znalosti o životě ve vodě a u vody formou testu a poté praktickým poznáváním rostlin a živočichů. Děkuji všem zúčastněným za snahu a gratuluji vítězům. Dále uvádím 11 nejúspěšnějších žáků (z celkového počtu 44), kteří obdrží diplomy a drobné odměny, první 3 také wifi-stipendium.

   • Beseda v Domečku
    • Beseda v Domečku

    • 11. 3. 2022
    • 11. března si děti ze druhých tříd zpříjemnily dopoledne návštěvou Městské dětské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Na setkání se současným českým autorem pro děti, Pavlem Bryczem, určitě dlouho nezapomenou. Zaujal je nejen poutavým čtením svých knih, ale také zajímavým vyprávěním o svém životě a tvorbě. Děkujeme knihovně za příjemné dopoledne.

   • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
    • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

    • 1. 3. 2022
    • V pátek 25. února 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a zájem byl opravdu veliký. Letošního ročníku se v porovnání s tím předchozím zúčastnil dvojnásobný počet žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly. V I. kategorii (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístila Anna Lucie Zahradníková (7. A), 2. místo obsadil Felix Vebr (7. B) a z 1. místa se mohl radovat Richard Ferenc ze 7. A. Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) skončila na 3. místě Pavlína Vočková (8. A), na 2. místě se umístil Martin Románek (9. A) a 1. místo obsadil Tomáš Anderla (9. A).

   • Masopustní vodění medvěda
    • Masopustní vodění medvěda

    • 1. 3. 2022
    • Masopust – období veselí, zabíjaček, karnevalů a zábavy.

     Také po chodbách naší školy se v masopustní úterý prošel průvod. V jeho čele vedl hrdý medvědář zuřivého medvěda, provázeli ho Karkulka, policista, metaři, čarodějnice, kořenářka, víly – naši osmáci.

     Maškary zpívaly tradiční moravské masopustní písničky, tančily s žáky i učiteli a za doprovodu vozembouchu rozveselily celou školu.

   • 22. 2. 2022 – magické datum
    • 22. 2. 2022 – magické datum

    • 22. 2. 2022
    • Podle astrologů dávají dvojky dni neskutečnou energii. Jsou symbolem harmonie. Člověk by v takový den neměl být pohodlný, ale zvednout se ze židle a jít za něčím novým.

     Naši kluci a holky na druhém stupni opravdu na židlích neseděli. Běhali po chodbách a plnili úkoly spojené s dvojkou. Čekalo na ně celkem 20 otázek z různých oblastí lidské činnosti. Odpovědi zapisovali na záznamové lístky, které měli záludně schované ve třídě a museli si je nejprve najít. Vše pečlivě kontrolovali zástupci žákovské samosprávy a jen tak někomu sladkost nebo drobnou odměnu nevydali! Ale protože šikovných žáků máme dost, košíky s odměnami se během přestávek vyprázdnily.

   • Mezinárodní den mateřského jazyka - 21. únor
    • Mezinárodní den mateřského jazyka - 21. únor

    • 22. 2. 2022
    • Rodný, mateřský, národní - český. Všechna tato pojmenování znají žáci z hodin češtiny.

     V pondělí se zájemci z jednotlivých ročníků zapojili do oslavy českého jazyka opravami chyb. Pro každý ročník byl na chodbách vyvěšený text s přiměřeným počtem hrubek. Žáci na papírky napsali chybná slova správně, nechali si svoji korekturu zkontrolovat paní učitelkou češtiny a za námahu dostali karamelku.

   • Recitační soutěž
    • Recitační soutěž

    • 18. 2. 2022
    • Recitační soutěže se po roční pauze zúčastnila spousta odvážlivců. Soutěžilo se celá dvě dopoledne, a
     to v pěti kategoriích.


     Na valentýnské pondělí přednášeli žáci druhého stupně. Vítězkou III. kategorie (6. a 7. ročník) se stala
     Eliška Habermannová s ukázkou z Malého prince a IV. kategorii (8. a 9. ročník) vyhrála Michaela
     Matoušková, která vsadila na moderní poezii.

   • Soutěž YPEF
    • Soutěž YPEF

    • 11. 2. 2022
    • Letos se opět po roční přestávce způsobené covidem-19 konala soutěž YPEF, mladí lidé v evropských lesích. Naší školu reprezentovali žáci Pavlína Vočková a Teodor Zverbík z 8.A, Michaela Matoušková, Zdeněk Omasta, Andrea Netopilová, Nela Osmančíková a Vojtěch Pikonski z 9.A.

     V první části soutěže vyplňovali znalostní test o lesích, v druhé části soutěže museli prokázat praktické znalosti při poznávání přírodnin. V poznávačce nechyběla například lebka jezevce, šiška borovice vejmutovky či harvestor na kácení stromů. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 družstev ze tří škol z Lipníka a Přerova.

   • Školní kolo Olympiády v Čj
    • Školní kolo Olympiády v Čj

    • 7. 2. 2022
    • Ve středu 2. února proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Na naší škole soutěží žáci v I. kategorii - 8. a 9. ročník. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 žáků, kteří nejprve vyplnili úkoly z mluvnice a skladby, poté následoval slohový úkol na téma U nás na náměstí/návsi. Nejlépe se umístily a do okresního kola postupují tři žákyně - Pavlína Vočková a Michaela Horáková z 8. A a Nela Osmančíková z 9. A. Všem češtinářkám gratulujeme a v březnu jim budeme držet palce.

   • PF 2022
   • Běh do schodů
    • Běh do schodů

    • 22. 12. 2021
    • 21. 12. se na naší škole uskutečnila soutěž v běhu do schodů. Účastnili se vybraní žáci z každé třídy a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník.

     Nejrychlejším běžcem celé soutěže byl David Neubauer z 9. B s časem pod 13 sekund.

     Snad tří patrové převýšení všichni rozdýchali.

   • Vánoční Olomouc
    • Vánoční Olomouc

    • 21. 12. 2021
    • V pondělí 20. 12. 2021 vyrazili žáci devátého ročníku v doprovodu třídních učitelek na historickou vánoční exkurzi do Olomouce. Ihned po příjezdu je čekala historická prohlídka se zastávkami u Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově náměstí, v parku Bezručovy sady - u streetartového díla portrétu T. G. M., u secesní vily Primavesi a na Horním i Dolním náměstí.

   • Vánoční pohár 2021
    • Vánoční pohár 2021

    • 15. 12. 2021
    • Středisko volného času Lipník nad Bečvou pořádalo XXII. ročník lezecké soutěže na obtížnost Vánoční pohár 2021. Pohár byl určen pro začínající lezce a žáky, kteří si tento sport chtěli vyzkoušet. My jsme vybrali šikovné ,,lezce" a šli jsme do nové sportovní haly porovnat síly.

     Blahopřejeme soutěžící Emmě Kozáčkové (1.místo), Tereze Dobrotkové (3.místo). Holky soutěžily v mladší kategorii lezců.

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 4. 6. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje