• Komentovaná prohlídka města Lipník n. B.
    • Komentovaná prohlídka města Lipník n. B.

    • 25. 9. 2020
    • Ve čtvrtek 24. 9. a pátek 25. 9. se třeťáci prošli naším krásným kovářským městem s paní průvodkyní z informačního centra. Viděli a slyšeli spoustu zajímavostí o synagoze, náměstí a zvonici. Největší úspěch měl hodinový stroj a zvony, hlavně ten největší zvon Michal vážící 5 000 Kg. Nechyběl ani obdiv kovářského umění, které zdobí náměstí.
     Děkujeme Turistickému informačnímu centru za poučný a krásný pohled na naše město.
     M. Světnická, A. Lukačovičová

   • Už jsme čtenáři
    • Už jsme čtenáři

    • 24. 9. 2020
    • Dne 23. 9. se žáci 2. A a 2. B zúčastnili v nádvoří Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou slavnostního pasování. Patronem naší školy se stal pan místostarosta Ondřej Vlček, který každého žáka oficiálně pasoval na čtenáře. Na této události se podílela královna Knihovna, lipová víla Tilinka a vodník Kašňák, od kterých žáci dostali upomínkové dárky v podobě knížky a odznaku „Už jsem čtenář“. Děti také slíbily, že budou všechny knížky opatrovat a hezky s nimi zacházet. Následně proběhlo vyhodnocení soutěže ve sběru vagónků, kterou z 2. A vyhrál Péťa Čech a z 2.B Kubík Netopil. Výhercům srdečně blahopřejeme. Mockrát děkujeme Městské knihovně za neobyčejný zážitek a příjemně strávené ráno.

   • Turnaj O přeborníka školy v badmintonu
    • Turnaj O přeborníka školy v badmintonu

    • 18. 9. 2020
    • Dne 16. 9. 2020 se uskutečnil turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315. Do turnaje se přihlásilo celkem 26 žáků. Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

     I. kategorie – 1. - 5. ročník

     II. kategorie – 6. - 9. ročník

   • Turnaj ve stolním tenise
    • Turnaj ve stolním tenise

    • 18. 9. 2020
    • Dne 15. 9. 2020 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 turnaj ve stolním tenise – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 32 žáků. Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

     I. kategorie – 1.- 5. ročník

     II. kategorie – 6.- 9. ročník

   • Nařízení MZ
    • Nařízení MZ

    • 9. 9. 2020
    • Vážení rodiče,
     dle mimořádného opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od čtvrtka 10. 9. 2020 budou povinné roušky ve všech společných vnitřních prostorách škol a školských zařízení v celé České republice.
     Prosím přibalte zítra ráno Vašim dětem dvě roušky. Velmi si vážíme toho, že toto nařízení budete respektovat a snažit se vše společnými silami zvládnout.
     Děkujeme za ochotu i pochopení.
     Lukáš Rejzek

   • Sportovně turistický kurz
    • Sportovně turistický kurz

    • 7. 9. 2020
    • Pátek - předpokládaný příjezd ke škole okolo 12:30 hod.

     Čtvrtek - zdravíme z kurzu. Heslo dnešního dne: Kdo si hraje a soutěží, nezlobí. Máme se výborně a nechce se nám domů.

     Středa - táborové aktivity jsou v plném proudu, počasí nám stále přeje. Na oběd budou sladké knedlíky, doplníme energii, kterou jsme vydali při orientačním závodě. Užili jsme si to a večer nás čeká opékání špekáčků, odcházíme chystat dřevo na ohniště.

   • Slavnostní zahájení v prvních třídách
    • Slavnostní zahájení v prvních třídách

    • 3. 9. 2020
    • 1. září bylo venku deštivo, ale v naší škole vládla pohodová atmosféra. Prvňáčci s úsměvem na tváři, s aktovkou na zádech a v doprovodu svých blízkých, statečně vykračovali ke svým prvním třídám. Tam na ně čekaly jejich paní učitelky, které pro ně krásně vyzdobily třídy a nachystaly dárečky. Pozdravit nové žáčky přišel i pan ředitel s paní zástupkyní. Všichni si moc přejeme, aby prvňáčkům jejich úsměv vydržel nejméně po celý školní rok.

   • Informace k začátku školního roku
    • Informace k začátku školního roku

    • 27. 8. 2020
    • Vážení rodiče,

     1. školní den proběhne slavnostní zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 7:55.
     Do pátku 4.9. bude probíhat výuka dle individuálního rozvrhu. 1. stupeň do 11:30, 2. stupeň do 12:00.

     Od pondělí 7.9. se bude vyučovat již dle běžného rozvrhu hodin.

     Školní družina bude otevřena od středy 2.9.

   • Informace pro školní rok 2020/2021
    • Informace pro školní rok 2020/2021

    • 26. 6. 2020
    • Vážení rodiče a žáci,

     právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

     Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 31. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky.

   • Školní jídelna
    • Školní jídelna

    • 13. 7. 2020
    • Od 14. 7. 2020 vaří školní jídelna OPĚT pro cizí strávníky.

     Podrobnější informace získáte na tel. čísle 581 292 029.

     Přejeme dobrou chuť.

   • Letní tábor
    • Letní tábor

    • 12. 7. 2020
    • Den šestý - JE KONEC!!! Jsme doma. Byl to super týden plný zábavy, her a poznání. Děkujeme a těšíme se do Horky zase příští rok.

     Den pátý - dnešní den se nesl v duchu přípravy na večerní maškarní dovádění. Připravovali jsme scénky, masky, hry, soutěže. Fotky z maškarního večera dodáme ráno na fb.

   • Soutěž v cookingu
    • Soutěž v cookingu

    • 30. 6. 2020
    • Dne 26.6.2020 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 plánovanou soutěž v anglickém cookingu, i když jsme museli měnit její podobu. Nakonec nás ani žáky však neodradila složitá situace posledních měsíců a poslední červnový pátek jsme se sešli, aby nám přihlášené týmy předvedly své dovednosti angličtiny a vaření.

    • Informace ředitele školy

    • 25. 6. 2020
    • Vážení rodiče a žáci,
     vzhledem k informacím starosty města o rozšíření nemoci COVID-19 na území města Lipníka nad Bečvou a uzavření Základní školy v Loučce, vás chceme informovat, že na naší Základní škole nemáme prokázán výskyt nemoci ani u žáků ani u zaměstnanců naší školy.
     Všechny naplánované aktivity běží nadále. Vysvědčení bude žákům předáváno v úterý 30. 6. 2020. O časovém harmonogramu budou informovat jednotliví třídní učitelé.

   • Výsledky SCIO Mapa školy.
    • Výsledky SCIO Mapa školy.

    • 22. 6. 2020
    • Vážení rodiče, předkládáme vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření, kterého jste se společně se svými dětmi zúčastnili.
     Z výsledků se nám vyselektovaly oblasti, na které se v dalších letech musíme zaměřit. Jakým způsobem s danými oblastmi budeme pracovat se dozvíte v koncepci rozvoje školy na léta 2020-2024. Koncepce bude představena školské radě a poté uveřejněna na webu školy.
     Tímto vám chceme poděkovat za zodpovdný přístup a za vyplnění dotazníku, který nám poskytl tolik potřebnou zpětnou vazbu.

   • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“
    • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“

    • 22. 6. 2020
    • Od září do června jsme sbírali materiál na recyklaci a naše škola získala 730 bodů v celorepublikovém hodnocení.

     • Sběr plechovek – 3560 ks
     • Sběr elektrozařízení – 43,5 kg
     • Sběr telefonů – 10 ks
     • Sběr baterií – 40,1 kg
     • Sběr tonerů a cartridgí – 21 ks
     • Z žáků se nejvíce zapojil Tommi Fridrich, Völk
   • Předposlední týden ve sportovním
    • Předposlední týden ve sportovním

    • 19. 6. 2020
    • Školní rok se pomalu blíží ke konci, a přestože byl trochu netradiční, rozhodli jsme se jej žákům druhého stupně trochu zpestřit.

     V pondělí 15. června se sešlo 21 šestáků a vyrazili společně do přírody. Děti měly velkou radost, že se zase vidí a mohou společně strávit pár hodin. Všichni si celou cestu na Jadran vyprávěli, co zažili v době karantény a kam se těší na prázdniny. Po příchodu do školy se nikomu domů nechtělo.

   • První místo v soutěži Naší přírodou
    • První místo v soutěži Naší přírodou

    • 18. 6. 2020
    • Ve finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, která se kvůli pandemii covid-19 konala netradičně až 16. června v Biologické stanici v Přerově, vybojovala žákyně 9. ročníku ZŠ Osecká 315, Kristýna Knolová, 1. místo v kategorii vodní společenstva starších žáků. Kromě diplomu si ze soutěže odnesla také věcné ceny a samozřejmě mnoho nových poznatků, které bude moci využít při pobytu v přírodě, případně při dalším studiu.

   • Kniha se nosí
    • Kniha se nosí

    • 10. 6. 2020
    • V letošním ročníku soutěže měli žáci zadání jednoduché - vyfotit se s knihou. Nešlo ale pouze o jednoduchou fotografii, naopak si žáci museli nápad pořádně promyslet. Všichni zúčastnění zaslali velice originální fotografie a nebylo tak vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší.

     Z druhých a třetích tříd si první místo zasloužil Dominik Kučera z 2. B, následuje Emma Kozáčková a Pavel Kylar z 2. A. Další kategorie patřila žákům čtvrtého až šestého ročníku. Nejoriginálnější nápad zachytila Nela Lukačovičová ze 4. B, druhé místo obsadila Elen Holubová taktéž ze 4. B a třetí příčku Viktor Papež z 5. A. Žáci sedmých až devátých tříd spadali do třetí a poslední kategorie. Julie Janošová ze 7. B dokonale ztvárnila četbu Harryho Pottera a vysloužila si tak první místo. Druhá skončila Nela Osmančíková ze 7. A s četbou knihy hlavou dolů. Třetí místo si pak zaslouženě „vyfotil“ Daniel Dohnal z 8. A.

   • Provoz školní kuchyně omezen!
    • Provoz školní kuchyně omezen!

    • 9. 6. 2020
    • Vážení rodiče,

     z důvodu havárie vody ve školní kuchyni bude zítra žákům zabezpečen oběd formou studené kuchyně.

     Pro cizí strávníky kuchyně nevydává, objednávky byly automaticky odhlášeny.

     O dalším provozu školní kuchyně vás budeme informovat, co nejdříve to bude možné.

     Děkujeme za pochopení

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 7. 8. 2022
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje