• Vítání prvňáčků
    • Vítání prvňáčků

    • 1. 9. 2021
    • Dnes 1. září 2021 byl velký den pro 40 prvňáčků z naší školy ZŠ Osecká, kteří přišli poprvé usednout do školních lavic.

     Hned u vchodu je přivítal maskot školy Sova a děti dostaly šerpu JSEM ŠKOLÁK. Cestu do své krásně vyzdobené třídy jim ukazovaly balónky. Zde je přivítala paní učitelka a pasovala na školáky.
     Pozdravit nové žáčky i jejich rodiče přišel také pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a místostarosta Mgr. Ondřej Vlček.

   • Začátek nového školního roku 2021/2022
    • Začátek nového školního roku 2021/2022

    • 27. 8. 2021
    • Vážení rodiče,

     v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství proti šíření covid 19 budeme postupovat takto. Tam, kde mají manuály ministerstev závazný charakter, dodržíme vše jak je nám ukládáno. Tam, kde mají manuály ministerstev informativní a doporučující charakter, se budeme řídit reálnými možnostmi školy a vlastním rozumem.

   • Letní tábor
    • Letní tábor

    • 13. 7. 2021
    • Uteklo to jako voda a je konec tábora. Všem se nám to moooc líbilo, pojedeme příští rok znovu. Poslední den byl úplně jiný, celé dopoledne jsme se projížděli na koních.

     Třetí den jsme strávili na Sluňákově. Energie dětem neubývá ani po náročném programu.

     Druhý den proběhl v duchu her, soutěží a sportu. Odměnou byla sladká večeře.

   • Prázdniny
    • Prázdniny

    • 30. 6. 2021
    • Přejeme žákům i rodičům krásné slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

     Deváťáci, načerpejte o prázdninách energii a v září vykročte tou správnou nohou do nové školy.

   • Organizace školního roku 2021/2022
    • Organizace školního roku 2021/2022

    • 30. 6. 2021
    • Vážení rodiče a žáci,

     právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

     Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 30. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky.

   • Sedmáci poznávali Prahu
    • Sedmáci poznávali Prahu

    • 29. 6. 2021
    • Poslední pátek letošního školního roku vyjeli sedmáci do Prahy. První zastávkou byl pomník obětem komunismu od Olbrama Zoubka, který si prohlédli před nástupem do lanovky na Petřín. Po chvilce bloudění v bludišti se vydali na Pražský hrad, náladu a kochání z výhledu na Prahu jim nezkazilo ani deštivé počasí. Nezvykle liduprázdné Hradčanské náměstí nevypadalo ani jako náměstí v hlavním městě. Děti si prohlédly katedrálu sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Vladislavský sál a na vlastní oči viděly okno, ze kterého byli vyhozeni nenávidění místodržící při pražské defenestraci, o které se učily v dějepise. Zlatá ulička a Daliborka a už se šlo přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem a místem popravy 27 českých pánů. Vyčerpaní sedmáci dále pokračovali na náměstí Václavské a přes Pařížskou ulici k vysněnému odpočinku v obchodním centru Palladium. Po doplnění energie a nakoupení suvenýrů se d

   • Pasování prvňáčků na čtenáře
    • Pasování prvňáčků na čtenáře

    • 24. 6. 2021
    • Na středu 23. 6. se děti moc těšily. Na nádvoří Městské knihovny se zúčastnily slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti přivítala Královna Knihovna v doprovodu princezny, víly Tilinky, vodníka Kašňáka a rytíře Brtníka. Patronem naší školy byla paní ředitelka MŠ Lenka Kašíková. Všechny děti složily čtenářský slib a kromě slavnostní nálady si každý odnesl i drobné dárky. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

   • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná
    • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná

    • 21. 6. 2021
    • Místo pobytu u vody trávili deváťáci páteční červnový horký den v našem hlavním městě.

     Náplní exkurze bylo propojení znalostí získaných ve škole s konkrétními místy a památkami naší novější historie.

     První zastávkou byl vyšehradský hřbitov, kde žáci hledali náhrobky slavných českých osobností, např. K. H. Máchy, Milady Horákové či Waldemara Matušky. Hlavním cílem se stala prohlídka pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Právě 18. června si připomínáme smrt československých parašutistů, kteří spáchali atentát na R. Heydricha.

   • Turnaj v badmintonu
    • Turnaj v badmintonu

    • 18. 6. 2021
    • Období postupného rozvolňování protiepidemických opatření dovolilo uspořádat naší škole ZŠ Osecké 315 turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj se uskutečnil dne 16.6.2021 v tělocvičně I. stupně.

     Do turnaje se přihlásilo celkem 22 žáků. Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

    • Vzpomínka na distanční výuku se zajímavým hostem ve 3. A

    • 8. 6. 2021
    • Distanční výuka byla velmi dlouhá a náročná. I když jsme ji zvládali vcelku dobře bez větších problémů, obohatili jsme si ji o zajímavé hosty, kterým tímto moc děkujeme.

     Prvním hostem byla paní doktorka Blahová-Křiváčková a v úplném závěru distanční výuky přijal naše pozvání do online výuky samotný pan starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. Vyprávěl nám zajímavosti o našem krásném kovářském městě, jaké je to být starostou a o co vše se musí starosta starat. Například o školy, památky, dopravu, přírodu, volný čas, seniory v našem městě apod. Zkrátka o to, aby se nám tu všem dobře žilo. Pozorně jsme poslouchali, ptali se i odpovídali na otázky pana starosty, který nás pochválil, že toho o Lipníku už docela dost víme.

    • Informace pro cizí strávníky

    • 7. 6. 2021
    • Výdej obědů do jídlonosičů:

     - přes rampu ze dvora školy se ruší.

     - nově se vydávají obědy ve školní jídelně pouze v čase od 11:00 do 11:30 hod.

     Stravování v jídelně:

     - pro cizí strávníky je umožněno v čase od 11:00 do 12:00 hod.

     Mimo tuto stanovenou dobu bude možné si oběd vyzvednout výjimečně do jídlonosiče přes rampu ze dvora školy, bohužel s delší čekací dobou.

    • Den dětí ve 3. A a 3. B

    • 7. 6. 2021
    • Letos oslavili třeťáci z naší školy svůj svátek vycházkou k Jadranu. Cestu si zpestřili úkoly, které pro sebe navzájem přichystali spolužáci ze 3. A a 3. B. V cíli se všichni občerstvili, odpočinuli si a pohráli.

     Dopoledne rychle uběhlo a byl čas na zpáteční cestu se zastávkou na skateparku.
     Oslavenci se vrátili unavení, ale spokojení a plní zážitků.
     Všichni se těší na další výlet.

   • Recyklohraní
    • Recyklohraní

    • 3. 6. 2021
    • Společně s dalšími 177 školami jsme se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně ve sběru vybitých baterií.

     V kampani se podařilo vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s poslední baterií urazíme téměř 17 km!!

   • Výšlap sedmáků na Helfštýn
    • Výšlap sedmáků na Helfštýn

    • 28. 5. 2021
    • V pátek jsme využili konečně pěkného počasí a vyšlápli si na Helfštýn.

     Po měsících online výuky už bylo potřeba protáhnout si tělo a vyběhnout kopec ke hradu. Většina z nás viděla krásně zrekonstruovaný hrad poprvé a byla překvapena vyhlídkou do krajiny. Moc se nám líbila nově zpřístupněná místa hradu, která připomínala labyrint. Na moderně pojatém nádvoří jsme si připomněli historii hradu, vyslechli si pověst o jeho založení a nakonec splnili krátký kvíz.

   • Jahůdkob(h)raní
    • Jahůdkob(h)raní

    • 24. 5. 2021
    • Žáci pátých ročníků se v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zúčastnili „JAHŮDKOB(H)RANÍ“. V pracovních činnostech obdržel každý žák pracovní sadu se semínky měsíčních jahod. Nedílnou součástí této sady byl pracovní list s návodem, skládankou, vystřihovánkou a hrami.

     Děti si nejprve naplnily svůj květináč substrátem, vysely semínka a zalily vodou. Poté si vyrobily zapichovátko, označily si svoji jahůdku a květináč ještě přizdobily přiloženými samolepkami. Pak už jen budou čekat až jahůdky vyrostou a dají své první plody. Celý proces růstu pozorují a dokumentují. Fotografie svých výpěstků pak mohou sdílet na Instagramu a účastnit se zajímavých soutěží s pěknými výhrami.

   • Organizace výuky od 24. května
    • Organizace výuky od 24. května

    • 19. 5. 2021
    • Vážení rodiče,

     od 24. května je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

     VYUČOVÁNÍ:

     • Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

     PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE:

     • Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. - zůstává
     • Pravidelné testová
   • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
    • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

    • 17. 5. 2021
    • Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady při Základní škole, Lipník nad Bečvou Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace.

   • Zahrajme si pohádku
    • Zahrajme si pohádku

    • 14. 5. 2021
    • Během května se postupně všechny třídy prvního stupně Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315 zúčastnily v rámci polytechnického vzdělávání workshopu „ZAHRAJME SI POHÁDKU“, kterou připravil místní výrobce textilních hraček a kostýmů firma Noe ve spolupráci s MAS Moravská Brána.

     V rámci workshopu si žáci pod vedením lektorky Elišky Beckertové vyrobili jednoduché kulisy, aby si na závěr společně zahráli známou pohádku “O Červené Karkulce“. Během dvouhodinových bloků si jednotlivé třídy dotvořily předem připravené ilustrace za pomoci šablon různých tvarů a s využitím dodaných barevných látkových výseků. Zručnější děti si tvary samy vystřihly. Jednotlivé tvůrčí týmy popustily uzdu své fantazii a vytvořily krásné koláže.

   • Organizace výuky od 17. května
    • Organizace výuky od 17. května

    • 12. 5. 2021
    • Vážení rodiče,

     v souvislosti se změnou organizace výuky od 17. května vám přinášíme tyto informace:

     17.5. - 21.5. PREZENČNĚ: celý první stupeň, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní třídy distančně

     VYUČOVÁNÍ: Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

     PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.

   • Návrat žáků do škol od 10. května
    • Návrat žáků do škol od 10. května

    • 5. 5. 2021
    • Vážení rodiče,

     v souvislosti s návratem žáků i druhého stupně vám přinášíme tyto informace.

     KDO SE VRACÍ?
     Žáci druhého stupně rotačním způsobem.
     Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

     OD 10.5. - 14.5. PREZENČNĚ
     1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
     6.A, 6.B, 7.A,
     ostatní třídy distančně

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 7. 8. 2022
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje