• Beseda v IPS ÚP
    • Beseda v IPS ÚP

    • 5. 10. 2021
    • Žáci 9. A a 9. B vyrazili do Informačního a poradenského střediska ÚP v Přerově. Čekala je zde přednáška týkající se nadcházejícího přijímacího řízení, výběru střední školy a budoucího povolání. Byli informování o termínech, podmínkách a požadavcích jednotlivých škol i profesí. Měli možnost získat informace o konkrétních středních školách a oborech, o které projevili větší zájem. Mnozí žáci natrefili i na obory, o kterých zatím vůbec netušili. Všem přišla tato přednáška velmi užitečná.

   • Lipenská koloběžka
    • Lipenská koloběžka

    • 30. 9. 2021
    • Dne 29.9.2021 se na stadioně v Lipníku nad Bečvou konal 11. ročník koloběžkových závodů pro žáky škol Mikroregionu Moravská Brána.

     Těchto závodů se zúčastnilo 11 žáků naší školy. První na řadě byl závod jednotlivců ve sprintu na 400 m. Závodníci soutěžili ve dvou kategoriích.

     1. Kategorie ročník 2
   • Sběr kaštanů
    • Sběr kaštanů

    • 29. 9. 2021
    • Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů od 4. 10. - 22. 10. 2021.

     Kaštany se budou vybírat v pondělí od 7:30 - 7.50 hod. u vchodu z Jiráskovy ulice.

     Nejlepší třída bude odměněna.

   • Exkurze - sluneční elektrárna
    • Exkurze - sluneční elektrárna

    • 23. 9. 2021
    • Ve čtvrtek 23. 9. 2021 vyrazili žáci devátého ročníku na exkurzi do slunečních elektráren v Horní Moštěnici, jež je realizována v rámci projektu Evropský týden udržitelného rozvoje. Během přednášky se žáci dozvěděli zajímavé informace o vzniku elektrárny, jejím principu a využití. Nechyběly ani zajímavosti týkající se např. ceny solárních panelů, jejich počtu, výkonu nebo údržby.

   • Turnaj ve stolním tenisu
    • Turnaj ve stolním tenisu

    • 22. 9. 2021
    • Dne 22. 9. 2021 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou turnaj ve stolním tenisu – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 34 žáků. Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

     I. kategorie – 1. - 5. ročník

     II. kategorie – 6. - 9. ročník

   • Skřivánek - pěvecká soutěž
    • Skřivánek - pěvecká soutěž

    • 22. 9. 2021
    • V úterý 21. září 2021 se na naší škole konala již 23. rokem pěvecká soutěž Skřivánek.
     Zúčastnilo se celkem 16 žáků prvního stupně ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Každý ze
     soutěžících zazpíval dvě písně: lidovou a libovolnou.
     Všichni zpěváci se snažili ze všech sil a porota rozhodla takto:


     V kategorii 1. - 2. ročníků zvítězili:
     1. místo - Veronika Charvátová, 2. B
     2. místo - Helena Synková, 2. A
     3. místo - Eliška Špunarová, 2. A

   • Sportovně - turistický kurz
    • Sportovně - turistický kurz

    • 14. 9. 2021
    • V pondělí 6. 9. 2021 vyrazili žáci šestého ročníku na pětidenní sportovně-turistický kurz do Velkých Losin. Po příjezdu do Šumperka jsme se vydali Čarovným lesem, který mapoval místa spojená s čarodějnickými procesy, až do kempu Losinka. Po příchodu jsme se ubytovali a pochutnali si na vydatné večeři, kterou pro nás připravil tamější personál.

   • Požární cvičení
    • Požární cvičení

    • 13. 9. 2021
    • Vážení rodiče a žáci,

     v úterý 7. 6. 2022 se v naší škole uskuteční taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se po vyhlášení požárního poplachu budou evakuovat. Požární cvičení proběhne po deváté hodině a bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu. Po požárním cvičení bude pokračovat běžná výuka.

   • Hurá na plavání
    • Hurá na plavání

    • 8. 9. 2021
    • Epidemiologická situace konečně umožnila, aby i žáci naší školy zahájili plavecký kurz v Hranicích. Výcviku se zúčastní celkem 34 žáků čtvrtých ročníků. V 1. lekci si plavečtí instruktoři rozdělili žáky do čtyř skupin podle výkonnosti. V těchto skupinách budou žáci zdokonalovat a rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti ještě v 9 lekcích.

   • Vítání prvňáčků
    • Vítání prvňáčků

    • 1. 9. 2021
    • Dnes 1. září 2021 byl velký den pro 40 prvňáčků z naší školy ZŠ Osecká, kteří přišli poprvé usednout do školních lavic.

     Hned u vchodu je přivítal maskot školy Sova a děti dostaly šerpu JSEM ŠKOLÁK. Cestu do své krásně vyzdobené třídy jim ukazovaly balónky. Zde je přivítala paní učitelka a pasovala na školáky.
     Pozdravit nové žáčky i jejich rodiče přišel také pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a místostarosta Mgr. Ondřej Vlček.

   • Začátek nového školního roku 2021/2022
    • Začátek nového školního roku 2021/2022

    • 27. 8. 2021
    • Vážení rodiče,

     v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství proti šíření covid 19 budeme postupovat takto. Tam, kde mají manuály ministerstev závazný charakter, dodržíme vše jak je nám ukládáno. Tam, kde mají manuály ministerstev informativní a doporučující charakter, se budeme řídit reálnými možnostmi školy a vlastním rozumem.

   • Letní tábor
    • Letní tábor

    • 13. 7. 2021
    • Uteklo to jako voda a je konec tábora. Všem se nám to moooc líbilo, pojedeme příští rok znovu. Poslední den byl úplně jiný, celé dopoledne jsme se projížděli na koních.

     Třetí den jsme strávili na Sluňákově. Energie dětem neubývá ani po náročném programu.

     Druhý den proběhl v duchu her, soutěží a sportu. Odměnou byla sladká večeře.

   • Prázdniny
    • Prázdniny

    • 30. 6. 2021
    • Přejeme žákům i rodičům krásné slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

     Deváťáci, načerpejte o prázdninách energii a v září vykročte tou správnou nohou do nové školy.

   • Organizace školního roku 2021/2022
    • Organizace školního roku 2021/2022

    • 30. 6. 2021
    • Vážení rodiče a žáci,

     právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

     Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 30. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky.

   • Sedmáci poznávali Prahu
    • Sedmáci poznávali Prahu

    • 29. 6. 2021
    • Poslední pátek letošního školního roku vyjeli sedmáci do Prahy. První zastávkou byl pomník obětem komunismu od Olbrama Zoubka, který si prohlédli před nástupem do lanovky na Petřín. Po chvilce bloudění v bludišti se vydali na Pražský hrad, náladu a kochání z výhledu na Prahu jim nezkazilo ani deštivé počasí. Nezvykle liduprázdné Hradčanské náměstí nevypadalo ani jako náměstí v hlavním městě. Děti si prohlédly katedrálu sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Vladislavský sál a na vlastní oči viděly okno, ze kterého byli vyhozeni nenávidění místodržící při pražské defenestraci, o které se učily v dějepise. Zlatá ulička a Daliborka a už se šlo přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem a místem popravy 27 českých pánů. Vyčerpaní sedmáci dále pokračovali na náměstí Václavské a přes Pařížskou ulici k vysněnému odpočinku v obchodním centru Palladium. Po doplnění energie a nakoupení suvenýrů se d

   • Pasování prvňáčků na čtenáře
    • Pasování prvňáčků na čtenáře

    • 24. 6. 2021
    • Na středu 23. 6. se děti moc těšily. Na nádvoří Městské knihovny se zúčastnily slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti přivítala Královna Knihovna v doprovodu princezny, víly Tilinky, vodníka Kašňáka a rytíře Brtníka. Patronem naší školy byla paní ředitelka MŠ Lenka Kašíková. Všechny děti složily čtenářský slib a kromě slavnostní nálady si každý odnesl i drobné dárky. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

   • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná
    • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná

    • 21. 6. 2021
    • Místo pobytu u vody trávili deváťáci páteční červnový horký den v našem hlavním městě.

     Náplní exkurze bylo propojení znalostí získaných ve škole s konkrétními místy a památkami naší novější historie.

     První zastávkou byl vyšehradský hřbitov, kde žáci hledali náhrobky slavných českých osobností, např. K. H. Máchy, Milady Horákové či Waldemara Matušky. Hlavním cílem se stala prohlídka pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Právě 18. června si připomínáme smrt československých parašutistů, kteří spáchali atentát na R. Heydricha.

   • Turnaj v badmintonu
    • Turnaj v badmintonu

    • 18. 6. 2021
    • Období postupného rozvolňování protiepidemických opatření dovolilo uspořádat naší škole ZŠ Osecké 315 turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj se uskutečnil dne 16.6.2021 v tělocvičně I. stupně.

     Do turnaje se přihlásilo celkem 22 žáků. Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

    • Vzpomínka na distanční výuku se zajímavým hostem ve 3. A

    • 8. 6. 2021
    • Distanční výuka byla velmi dlouhá a náročná. I když jsme ji zvládali vcelku dobře bez větších problémů, obohatili jsme si ji o zajímavé hosty, kterým tímto moc děkujeme.

     Prvním hostem byla paní doktorka Blahová-Křiváčková a v úplném závěru distanční výuky přijal naše pozvání do online výuky samotný pan starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. Vyprávěl nám zajímavosti o našem krásném kovářském městě, jaké je to být starostou a o co vše se musí starosta starat. Například o školy, památky, dopravu, přírodu, volný čas, seniory v našem městě apod. Zkrátka o to, aby se nám tu všem dobře žilo. Pozorně jsme poslouchali, ptali se i odpovídali na otázky pana starosty, který nás pochválil, že toho o Lipníku už docela dost víme.

    • Informace pro cizí strávníky

    • 7. 6. 2021
    • Výdej obědů do jídlonosičů:

     - přes rampu ze dvora školy se ruší.

     - nově se vydávají obědy ve školní jídelně pouze v čase od 11:00 do 11:30 hod.

     Stravování v jídelně:

     - pro cizí strávníky je umožněno v čase od 11:00 do 12:00 hod.

     Mimo tuto stanovenou dobu bude možné si oběd vyzvednout výjimečně do jídlonosiče přes rampu ze dvora školy, bohužel s delší čekací dobou.

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 4. 6. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje