• Školní družina

     • Vítáme Vás na stránkách naší školní družiny.  Naše školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu a svého ročního plánu. Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6.00 do 7.30 hodin ráno a odpoledne od 11.30 do 16.30 hodin. Provoz školní družiny je rozdělen do tří oddělení se zaměřením na pohybovou a výtvarně-tvořivou činnost, z využitím všech volnočasových aktivit. Zde si dítě dle zájmů může zvolit z nabídky kroužků.

      Spojovací číslo do školní družiny: 581 292 028

      Přijetí dětí do  ŠD se děje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky s popisem a časem odchodu z našeho zařízení. Děti lze ze  ŠD uvolnit samostatně v jiném časem na základě písemného sdělení. 
       

      Poplatek za ŠD činí 150 Kč za měsíc.

      Poplatek vybíráme za

      1. pololetí do 20. září 2021 a to ve výši 750 Kč.

      2. pololetí do 20. ledna 2022 ve výši 750 Kč.

      Úhradu lze provést hotově nebo převodem na účet školy.

      Č. účtu 18536831/0100

      Variabilní symbol - 999 (do poznámky napište prosím jméno dítěte a zkratku ŠD

      Na těchto stránkách se můžete podívat i na konkrétní zdokumentované akce organizované ŠD  průběžně po celý školní rok.

   • Formuláře

    • Malý šampión

    •  V letošním školním roce jsme otevřeli nový sportovní kroužek pro děti předškolního věku. Předškoláci z MŠ Na Zelince se tak mohou rozvíjet v základech atletiky, gymnastiky, rytmiky, ale i třeba v dětské józe, nebo při hrách s míčem.

     Společně s našimi prvňáčky jsme uspořádali sportovní dopoledne. Děti si tak mohly společně změřit své sportovní dovednosti. Těšíme se na naše předškoláky, až se za námi přijdou podívat do školy.