• Český jazyk

  • Úniková hra - autor Veronika Lívová

   Výukové tutoriály - autor Veronika Lívová

   KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN

   Píseň - Pan Slon - "s" na začátku slov

   Píseň - Paní Zebra - "z" na začátku slov 

   Druhy podmětu - nevyjádřený, holý, rozvitý, několikanásobný

   PRÓZA, POEZIE, DRAMA (hodí se deváťákům na přijímačky) 


   HLÁSKOSLOVÍ 


   FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ DOPIS


   SLOVNÍ MRAKY


   LIDOVÁ SLOVESNOST

    

    

 • Úniková hra - Uteč z ředitelny- autor Lukáš Rejzek

  Určeno pro opakování znalostí žáků 5.r v předmětu Informatika