• Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Již několik roků na naší škole k podzimu patří i soutěž ve sběru kaštanů. Této akce se zúčastní žáci I. i II. stupně. V letošním roce bylo celkem nasbíráno 3 551 kg kaštanů. Vítězem se stala třída 5. A s výsledkem 767 kg kaštanů.  2. místo obsadila třída 5. B s výsledkem 708 kg kaštanů a na 3. místo se probojovala třída 2. B s výsledkem 492 kg.

      Nasbírané kaštany byly odvezeny do Obůrky pod Hůrkou, která se nachází na konci obce směr Horní Těšice. V této oboře se můžou děti seznámit s jeleny, daňky, muflony, divočáky a další zvěří. Návštěvu obory můžeme doporučit i jako rodinný výlet a podívat se jak naše kaštany zvířátkům chutnají.   

      Marie Horká             

    • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ
     • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ

     • PŘELEZ PŘESKOČ RECYKLUJ je ekologický program zaměřený na recyklaci elektra, který v pátek 18. 10. 2019 uspořádalo město Lipník nad Bečvou ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN a.s. na náměstí T. G. Masaryka.

      Tohoto programu, který byl obohacený o zábavné hry a kvízy s praktickými informacemi o správném recyklování věcí kolem nás, se zúčastnili i někteří žáci naší školy.

      Na edukační expozici popisující recyklační koloběh a proces zpracování jsme se dozvěděli důležité informace o recyklaci vysloužilých elektrozařízení, zahráli jsme si tématické hry a zazávodili na nafukovací atrakci.

      Za aktivní účast a drobné staré spotřebiče jsme dostali spoustu dárečků, které nám budou připomínat důležitost recyklace.

      A proč se vlastně odpady třídí? Kdyby se netřídily, časem by nás zavalily a to doslova. Navíc tříděním odpadů šetříme primární suroviny jako ropu, uhlí nebo dřevo - tříděním ušetříme také energii a místo na skládkách. Proto se odpady, které se dají nadále nějak využít, třídí. Z nich pak vzniká spousta nových věcí.

      Staré elektrospotřebiče (např. televize, lednice, zářivky, rádia apod.) patří do nejbližšího sběrného dvora nebo do vybraných elektro prodejen či opraváren.

      Děkujeme městu Lipník n. B. a firmě ELEKTROWIN a.s. za tento naučný program, který jsme si nadšeně užili a kromě dárečků jsme si odnesli také užitečné infomace.

      https://www.elektrowin.cz/cs/informace-pro-verejnost/kolobeh-elektrospotrebice.html

      Alena Lukačovičová

       

       

    • Den stromů
     • Den stromů

     • Den stromů slaví lidé po celém světě již od 19. století jako svátek oslavující stromy co by jedinečné a nepostradatelné součásti našeho života a naší krajiny. Myšlenka slavit Den stromů pochází ze Spojených států amerických. V českých zemích se slaví Dne stromů již od roku 1906, ale tato tradice byla na dlouho přerušena. Naštěstí se tento krásný svátek od roku 2000 postupně do našich měst a obcí České republiky vrací. Ve střední Evropě se Den stromů slaví 20. října.

      Také naše ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou se účastnila oslav Dne stromů, a to prostřednictvím projektového dne, který připadl na pátek 18. 10. 2019. V rámci tohoto projektu měli žáci 3. - 9. ročníku za úkol ve výtvarné výchově ve skupinách nakreslit vybrané druhy listnatých stromů a v  rámci hodiny přírodovědy nasbírat na vycházce patřičné listy. Tyto měli vylisovat a následně vlepit do korun jednotlivých stromů. Každý strom pak krátce charakterizovali a nakonec přiřadili daný vzorek dřeva. Svou práci zdokumentovali a výkresy  instalovali na nástěnky. Projektový den se všem líbil, neboť žáci pracovali v týmech a spojili své výtvarné nadání s šikovností a přírodovědnými znalostmi.

                                                                                                                  

            Pavel Rytíř

    • Podzimní radování
     • Podzimní radování

     • Ve středu 16. 10. se v areálu ZŠ Osecká 315 sešli děti, rodiče a přátelé školy, aby společně strávili odpoledne plné podzimních radovánek spojené s dlabáním dýní pod vedením pana učitele Rytíře, prodejem vyřazených knih ze školní knihovny, podzimní výstavou výrobků žáků 2. stupně a ochutnávkou sezónních dobrot. Nejen ty však mohly děti ochutnat, ale čekalo na ně občerstvení firmy Happy Snack, která dodává ovoce a zeleninu do škol.  

      Vyvrcholením akce bylo ocenění nejkrásnějších dýní, což pro pořadatele nebylo vůbec jednoduché. Žáci si odnesli nejenom bohaté zkušenosti, zážitky, ale i ceny, diplomy a pamětní listy.    

      Program nám zpestřilo poutavé vystoupení Moniky Rytířové, která nám zazpívala pár moderních písní.  

      Chtěli bychom poděkovat rodině pana Kociána z Radotína, která darovala naší škole 5 obrovských dýní, panu Frankovičovi za perfektní ozvučení a všem kolegům a žákům, kteří se podíleli na organizaci.

      Přestože počasí se na nás zpočátku mračilo v podobě dešťové přeháňky, nakonec vše dobře dopadlo a my jsme prožili skvělé odpoledne na školním dvoře.

      Eva Mikešková

    • OKRESNÍ kolo v minikopané
     • OKRESNÍ kolo v minikopané

     • 15.10.2019 se v Přerově konalo okresní kolo v minikopané starších žáků . Ve vzájemných utkáních každý s každým skončily tři školy s devíti body. Rozhodovala tak minitabulka , ve které jsme obsadili 3. místo za školou 1. Máje , přestože jsme je v utkání porazili a díky tomu vyhrála nakonec ZŠ U Tenisu,Přerov .

      Nejlepšími našimi střelci byli Šimon Koláček a Patrik Vybíral.

      Schmidtová Lenka.

    • Okrskové kolo v minikopané
     • Okrskové kolo v minikopané

     • 10. 10. 2019 se v Hranicích uskutečnilo okrskové kolo ve fotbale. Zúčastnilo se 8 základních škol. Naši fotbalisté si ,,vykopali " postup do okresního kola v Přerově.

      15. 10. držíme palce !!!

    • Pěšky do školy !!!
     • Pěšky do školy !!!

     •  

      V prvním říjnovém týdnu jsme se přidali k ostatním školám v republice, abychom podpořili tuto akci.

      A jak  jsme dopadli?

      Akce se zúčastnily všechny třídy naší školy a přidalo se i 39 zaměstnanců.  A kdo byl nejlepší? Kdo ušel nejvíc kilometrů? Sportovci a tělocvikáři nám jdou příkladem.

      Na 1. místě se umístil pan ředitel Lukáš Rejzek, který ušel a najezdil na kole celkem 36,2 km. První den si vyšel z Hranic až do Lipníka dokonce pěšky podél Bečvy.

      Krásné 2. místo s 35 kilometry si „vyjezdila“ paní vychovatelka Lenka Jenišová, která každý den ujede na kole cestu z Bohuslávek a zpět.  Bronzové umístění má paní učitelka Eliška Čechová, která ušla a ujela celkem 13,9 km. Na čtvrtém místě skončila paní učitelka Tereza Schwanzerová se 7,6 kilometry  a na  pátém místě paní kuchařka Dagmar Hostášková se 7,4 km.

      A jak dopadli naši žáci? Výsledkové tabulky všech tříd září zeleně. To znamená, že velká většina dětí chodí každý den pěšky, děti z okolních vesnic využívají hromadnou dopravu a 2-3 děti z každé třídy vozí rodiče autem. 

      Při této celorepublikové akci „Pěšky do školy“ jsme si potvrdili, že jsme na tom víc než dobře. Většina z nás chodí pěšky nebo na kole, nekazíme ovzduší výfuky z aut a ještě děláme i něco pro své zdraví.

      Tak zítra vykročme opět pravou!                                   Jana Horalíková

       

    • Akce sběru plechovek
     • Akce sběru plechovek

     • Není obal jako obal - sbírejte ty, které se dají recyklovat!!!

      Pokud máte plechovku, sešlápněte ji a doneste do školy. Přispějeme k ochraně životního prostředí.

      Sběrné místo je u pana učitele Hájka.

    • Dýňodlabání
     • Dýňodlabání

     • Dne 3.10.2019 se uskutečnil v Olomouci již 4. ročník soutěže v dlabání dýní. Tuto soutěž připravily společnosti Výstaviště Flora Olomouc a.s., Semo a.s. a sdružení OK4Inovace pod záštitou statutárního města Olomouce. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 dvojčlenných týmů z různých škol Olomouckého kraje. Soutěžilo se v několika kategoriích.

       V kategorii A – žáci dlabali vlastní vypěstované dýně ze semen poskytovaných od firmy Semo a.s., tato kategorie měla ještě podkategorie I. a II. stupeň ZŠ. V kategorii B – žáci dlabali dýně přidělené pořadateli soutěže.

      Naše škola vyslala do soutěže 3 dvojčlenné týmy složené z  žáků  4. ročníku, a to do kategorie A. Žáci si své dýně vypěstovali ze semínek v rámci pracovních činností v našem nově založeném pařeništi na školním dvoře sami. Přesto, že jsme byli v této soutěži nováčci, neodjeli jsme domů s prázdnou. Týmová dvojice ve složení Helena Novosadová a Elen Hubálovská obsadila ve své kategorii pěkné 3. místo. Všichni soutěžící obdrželi upomínkové tašky, výherci pak zaslouženě diplomy a ceny. Všechna vydlabaná díla byla vystavena v pavilonu H po dobu trvání výstavy na Výstavišti Flora Olomouc.

      Tato soutěž se naším žákům velmi líbila, neboť kromě soutěžení v „dýňodlabání“ si mohli také prohlédnout pavilony s expozicemi a nakoupit suvenýry. Už se těšíme na „Dýňodlabání 2020".

       

                                                                                                                                           Mgr. Pavel Rytíř