• Slavnostní předávání slabikářů
     • Slavnostní předávání slabikářů

     • Tento týden se žáci prvních tříd nemohli dočkat školy. Děti se těšily na nový slabikář, který jim přinesla školní sova. Ale nejdříve se musela přesvědčit, zda si děti slabikář zaslouží. V dopise, který přinesla, byly tři úkoly. Děti modelovaly písmena z "chlupatého" drátku, z kostek skládaly slova a psaly diktát písmen na tabulku. Sova i naši hosté vše bedlivě sledovali a zjistili, že si děti  slabikář opravdu zaslouží. Čeká nás zde hodně pěkných obrázků, ale hlavně nových písmen, slov a vět.  Jako odměnou byl pro všechny dort v podobě sladkého slabikáře.

       Přejeme dětem, ať se jim slabikář líbí a naučí se z něj číst na jedničku.

       

    • Novinky ve školní jídelně
     • Novinky ve školní jídelně

     • V rámci modernizace naší školy byl zaveden i nový systém pro objednávání a výdej stravy.

      Strávníkům přináší řadu výhod:

      • obědy si mohou odhlašovat přes internet i na novém objednávkovém boxu týž den ráno do 8:00 hod.
      • vybírat jídlo je možné z přehlednějšího jídelníčku
      •  pokud strávník zapomene kartičku, nemusí již kontaktovat vedoucí jídelny a čekat na lísteček, ale tento problém vyřeší přímo paní kuchařky u výdeje oběda
      • místo kartičky je možné zakoupit u vedoucí jídelny za 115,-  Kč bezkontaktní čip, díky kterému má strávník snadný přístup (bez hesla) k novému objednávkovému boxu
      • čip je navíc malý, odolný vůči mechanickému poškození a vhodný k nošení na klíčích

      Rodiče a žáci, kteří využívají elektronickou žákovskou knížku, budou moci od prosince objednávat stravu přes školní webové stránky.

      Doufáme, že strávníci budou s našimi novinkami spokojeni.

      Přejeme pohodlnější Dobrou chuť!

    • V soutěži Naší přírodou opět vítězství
     • V soutěži Naší přírodou opět vítězství

     • Dne 26. listopadu 2019 se žáci naší školy zúčastnili základního kola soutěže Naší přírodou pořádanou Biologickou stanicí v Přerově. Zúročili svou důkladnou přípravu a všem se podařilo obsadit medailová umístění. Ze třetího místa se radovala Michaela Matoušková v oboru Společenstva lidských sídel, Zdeněk Omasta v oboru Společenstva lesů a v kategorii  starších žáků Johanka Habermannová v oboru Společenstva luk a polí. Kousek příslovečného štěstí k získání nejvyššího umístění scházelo Johance Habermannové v oboru Společenstva lidských sídel, Natálii Rýznarové v oboru Společenstva lesů starších žáků a Andree Netopilové v oboru Společenstva vod a Nele Osmančíkové v oboru Společenstva luk a polí mladších žáků a tak se nakonec musely spokojit s 2. místem.  Nejvíce se v této soutěži již tradičně dařilo Kristýně Knollové, která v oboru Společenstva vod starších žáků vybojovala první místo a tím si zajistila postup do finále, které se bude konat v březnu a také účast v odměnovém zájezdu na některou přírodovědecky cennou lokalitu v květnu.

      Děkujeme všem soutěžícím, kteří úspěšně reprezentovali naši školu, gratulujeme vítězce a přejeme jí mnoho úspěchů ve finále.

      Mgr. Suchánková Martina

    • Prevence ve škole
     • Prevence ve škole

     • Součástí prevence sociálně patologických jevů je i znalost poskytování první pomoci. Naši školu navštívili dne 26.11.2019 odborníci na slovo vzatí – záchranáři z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, aby teoreticky i prakticky seznámili žáky 8. ročníku se svou prací. Žáci si vyzkoušeli na maketě umělé dýchání a také první pomoc při krvácení. Součástí přednášky byly i dokumenty z reálné praxe záchranářů. Žáci se na vlastní oči přesvědčili o tom, že tato práce je nejen náročná na fyzickou zdatnost, ale i na psychiku. Na závěr přednášky záchranáři zodpovídali otázky žáků. Děkujeme za zajímavé přiblížení práce záchranářů. Těší nás o to víc, že mezi ně patří i bývalá žákyně naší školy, studentka Lékařské fakulty OU a zároveň členka záchranářského týmu – Klára Kadaňková.

      Aby nebylo líto prvnímu stupni, Městská policie zahájila dne 25.11.2019 blok přednášek v prvních ročnících a pokračovali následující den u druháků a třeťáků. Žáci byli seznámeni se správným chováním chodců i cyklistů. Samozřejmostí byli informováni o tom, kde a jak používat skateboardy a kolečkové brusle. Příslušníci policie také ochotně zodpověděli otázky žáků. Teď jen doufáme, že získané teoretické vědomosti budou umět používat i v životě praktickém. Čtvrté a páté ročníky se dočkají proškolení v novém roce 2020. Určitě se již dnes těší.

    • Školská florbalová liga - ČEPS CUP
     • Školská florbalová liga - ČEPS CUP

     • 25. 11. 2019 se konalo okresní kolo ve florbale pro žáky 1. stupně.

      Naše družstvo vybraných žáků z pátých ročníků se mezi konkurencí neztratilo. Všechna mužstva byla na podobné herní úrovni. Kluci se snažili, bojovali, běhali, stříleli ....a vybojovali 3. místo v okresním kole florbalu.

      Blahopřejeme !!!

      B. Hájek

    • Bobřík informatiky
     • Bobřík informatiky

     • je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.

      Naše škola se zúčastnila on-line soutěže v kategoriích:

       „Mini“ žáci 4. – 5. tříd          4.- 8. 11. 2019

      „Benjamin“ žáci 6. – 7. tříd   4.- 8. 11. 2019

      „Kadet“ žáci 8. – 9. tříd        13.-15. 11. 2019

      Žáci řešili 14 logických otázek, které byly hodnoceny bodově. Body se přičítaly a odčítaly za správné či nesprávné odpovědi.

      Nejlepším řešitelem naší školy byl Mastný Vojtěch 8. B se získanými 160 body.

      Soutěž se všem líbila a příště se zase zúčastníme.

      Břetislav Hájek

    • Strojírenství - naše priorita
     • Strojírenství - naše priorita

     • Dne 21.11.2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili akce Strojírenství – Naše priorita, kterou každoročně pořádá Střední průmyslová škola Hranice ve spolupráci s hranickými strojírenskými podniky a Úřadem práce.

      Cílem akce byla prezentace strojírenských oborů a možností jejich uplatnění v životě. Ta byla podána formou nejrůznějších her a soutěží, do kterých se žáci aktivně zapojovali. Na ty nejšikovnější, kteří dokázali úspěšně absolvovat prezentované disciplíny, pak čekala možnost vyhrát zajímavé ceny.

      Celá událost byla pro žáky velice přínosná, neboť měli jedinečnou možnost vyzkoušet si zajímavé aktivity ze světa strojírenství a pochopit smysl těchto oborů pro každodenní život všech lidí.

      Mgr. Radek Novotný a Mgr. Petr Václavek

    • Naše nová kuchyňka
     • Naše nová kuchyňka

     • Nakonec jsme se dočkali a od posledního říjnového dne jsme mohli začít využívat novou cvičnou kuchyňku, ve které žáci mohou testovat a vylepšovat své kulinářské dovednosti. Hlavní roli zatím obstarávají žáci osmého ročníku, kteří zde mají výuku v rámci anglického cookingu (vaření podle anglických receptů, kdy i samotná výuka je vedena v anglickém jazyce). Žáci tak mají skvělou možnost prakticky využívat své získané znalosti angličtiny v reálných situacích při vaření.

      Stále se s novým prostředím trochu sžíváme, což s sebou nese i nějaké neúspěchy, ovšem i každá chyba nás posouvá dále. Při premiéře jsme se vrhli na přípravu typického britského dezertu, muffinů, které se nám povětšinou povedly na výbornou. Poté jsme zabrousili i do vod neprozkoumaných a vyzkoušeli jsme si připravit zdravější verzi hranolků. Ty jsme pekli v troubě a připravovali jsme je z mrkve a sladkých brambor. Samozřejmě jsme si k nim připravili i vlastní dip. Příště nás čeká italská kuchyně ve formě spaghetti carbonara. Tak se těšte, s výsledky se opět rádi pochlubíme. 

    • Plavání
     • Plavání

     • Žáci čtvrtého ročníku se v letošním školním roce zúčastnili plaveckého výcviku na plovárně v Hranicích. Kurz probíhal v měsících září až listopad, v návaznosti na plavecké dovednosti z předešlého ročníku. Pod vedením renomovaných instruktorů se žáci zdokonalovali v různých plaveckých stylech (prsa, znak, kraul). Nakonec se naučili všichni plavat a ti nejlepší uplavali až 500 metrů. Plavecký kurz se všem dětem velmi líbil.     

        P. Rytíř, E. Mikešková

    • Zábavné odpoledne školní družiny
     • Zábavné odpoledne školní družiny

     • Konečně jsme se dočkali a dnes jsme s paní vychovatekou vyrazili do herního centra ,,Džungle" v Hranicích. Dvě hodiny pohybu a zábavy nás všechny vyčerpaly . Se zákuskem v ruce jsme všichni spokojeně odjížděli domů a těšíme se na další ,,akční" odpoledne.

       

    • Týden globálního vzdělávání
     • Týden globálního vzdělávání

     • V listopadu se žáci devátých ročníků naší školy zapojili do Týdne globálního vzdělávání. Ve spolupráci s organizací ARPOK jsme realizovali dvě výukové lekce na téma Klima se mění a my s ním.  V rámci hodin přírodopisu a zeměpisu se žáci  zamýšleli nad každodenními činnostmi z hlediska jejich vlivu na klimatické změny a hledali způsoby, jak oni sami mohou eliminovat, nebo alespoň snížit  jejich negativní vliv na globální změny klimatu. Druhá skupina  žáků shlédla video Forest man o obyčejném muži z Indie, který vlastními silami vysázel les o velikosti 500 hektarů. Následovala diskuse o důvodech, které ho k tomu vedly a především o tom, komu a jaký prospěch tato činnost přinesla. Žáci byli překvapeni, do jaké míry  může ovlivnit jeden člověk krajinu i klima  v širokém okolí. Na závěr žáci zpracovávali myšlenkové mapy, kde se zamýšleli nad souvislostmi mezi kácením respektive vysazováním lesů a změnami klimatu.

    • Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem
     • Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem

     • Naše škola se zapojila do charitativní akce sdružení Šance Olomouc - Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem. Zakoupením vánoční hvězdy přispějete na nemocné děti, které se léčí na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
      Cena za kus 100Kč.

      V případě zájmu peníze posílejte do 29.11. třídnímu učiteli. Vánoční hvězdy budou dětem předány 6.12.

      Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování.

    • Beseda k 17. listopadu 1989
     • Beseda k 17. listopadu 1989

     • V tomto roce si připomínáme 30 let od chvíle, kdy padla železná opona, byla zbourána Berlínská zeď a komunistický totalitní systém ve střední Evropě se zhroutil. Pádu totalitního režimu u nás předcházely události v SSSR (nástup Michaila Gorbačova a jeho Perestrojka), činnost odborového hnutí Solidarita v Polsku, odchod desetitisíců východních Němců přes ČSR a Maďarsko do západního Německa, činnost Charty 77 v ČSR. Země sovětského bloku tehdy měly hlídané hranice a po lidech, kteří se snažili odejít přes „železnou oponu“, do Rakouska a západního Německa, se střílelo. Lidé byli zatýkáni za své politické názory a pronásledováni za projevy nesouhlasu s politikou komunistů.  Po 17. listopadu 1989 tak zavládl všeobecný optimismus z dalšího demokratického vývoje.  Lidé pak mohli svobodně cestovat, politicky se organizovat, svobodně vyjadřovat své politické názory, účastnit se svobodných pluralitních voleb, svobodně studovat.

      Tyto události jsme si připomněli v rámci projektu Paměť národa v diskuzi s přímým účastníkem a organizátorem změn v roce 1989 Tomášem Hradílkem. Tomáš Hradílek je bývalý český a československý disident, signatář Charty 77, po sametové revoluci politik Občanského fóra, ministr vnitra České republiky a poslanec Federálního shromáždění.

    • Školská futsalova liga
     • Školská futsalova liga

     • Vybraní žáci z 8. a 9. třídy se zúčastnili oblastního kola školské futsalové ligy pro osmé a deváté třídy. Hráli v domácím prostředí nové sportovní haly v Lipníku nad Bečvou. Zde uvítali tři soupeře (Přerov – ZŠ Trávník, Přerov – ZŠ U Tenisu, ZŠ a MŠ Nezamyslice.)

      V systému hry každý s každým jsme předvedli vyrovnanou hru se všemi soupeři.

      S výsledkem dvou výher a jedné prohry jsme se umístili na druhém postupovém místě. 

      Nyní  očekáváme rozlosování dalšího kola a možný postup do dalších zápasů futsalové ligy.

      Musím všechny pochválit za jejich obětavost při soutěži a reprezentaci školy.

      Hájek Břetislav

    • Výlet školní družiny
     • Výlet školní družiny

     • ŠD a ŠK 20. 11. 2019 pořádá výlet do herního centra ,,Džungle" v Hranicích. Kdo se chce ,,vydovádět", může se přihlásit u paní vychovatelky.

    • POP NOTA 2019
     • POP NOTA 2019

     • Tato pěvecká soutěž je určena pro děti a mládež od 6 do 18 let z celého Olomouckého kraje.

      Naši školu ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou prezentovaly dívky Adéla Fridrichová z 8.B a Johanka Habermannová z 9.A, která postoupila do finále 10.11.2019, které se koná v Hranicích. 

      Svou interpretací písně Angel v angličtině a á capella uspěla ve velké konkurenci ostatních soutěžících.

      Gratulujeme a držíme pěsti ve finále!

      Johanka se neumístila jen v této soutěži, ale 7. 11. si vyzpívala umístění mezi nejlepšími ve Zlatém pásmu v pěvecké soutěži, kterou pořádá SVČ ATLAS BIOS v Přerově. 

      Vlasta Kadaňková

     • Provoz naší školy bude ve středu 6.11. bez omezení

     • Vážení rodiče,


      pedagogický sbor naší školy se dohodl, že se stávky vyhlášené ČMOS nezúčastní.

      Připadá nám absolutně nedůstojné, jakým způsobem probíhá vyjednávání o navyšovaní platů ve školství a jak se celá situace medializuje.

      Nejde nám pouze o peníze, jde nám především o důstojné a férové jednání a v neposlední řadě o profesní hrdost.

      Proto ve středu Vaše děti s úsměvem přivítáme.

     • Stávková pohotovost

     • Vážení rodiče, vedení školy aktuálně zjišťuje, kolik zaměstnanců se zapojí do středeční stávky. Dle výsledného počtu pak bude rozhodnuto o úpravě provozu ZŠ a ŠD, příp. o vyhlášení volného dne pro žáky.

      Rozhodnutí bude zveřejněno v pondělí do 16:00.

      Děkujeme za pochopení.