• Prázdniny
     • Prázdniny

     • Přejeme žákům i rodičům krásné slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

       

      Deváťáci, načerpejte o prázdninách energii a v září vykročte tou správnou nohou do nové školy.

    • Organizace školního roku 2021/2022
     • Organizace školního roku 2021/2022

     • Vážení rodiče a žáci,

      právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

      Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 30. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky. 

      Tak jako přicházejí i odcházejí na naší školu žáci, tak je to i mezi učiteli (naštěstí ne tak ve velkém počtu). Níže se dočtete rozdělení třídních i netřídních učitelů, kteří budou příští rok vyučovat.

      1. A - Alena Lukačovičová,  1. B - Eva Mikešková

      2. A - Milena Králová,  2. B - Zuzana Kovářová

      3. A - Jana Horalíková,  3. B - Monika Rytířová

      4. A - Pavel Rytíř,  4. B - Martina Světnická

      5. A - Michal Ulma,  5. B - Petra Macháňová

      6. A - Veronika Lívová, 6. B - Petr Václavek

      7. A - Monika Tvrdá, 7. B - Martina Suchánková

      8. A - Libuše Procházková

      9. A - Gabriela Zaoralová,  9. B - Tereza Schwanzerová

      Netřídní: Radek Novotný, Břetislav Hájek, Lenka Schmidtová, Alena Doležalová, Marián Takáč, Ivo Mádr

       

      Požadavky na nákup pomůcek pro 1. ročníky

      Pomůcky pro žáky 2. - 5. ročníku řeší třídní učitelé na začátku září

      Požadavky na nákup sešitů pro 2. stupeň

    • Sedmáci poznávali Prahu
     • Sedmáci poznávali Prahu

     • Poslední pátek letošního školního roku vyjeli sedmáci do Prahy. První zastávkou byl pomník obětem komunismu od Olbrama Zoubka, který si prohlédli před nástupem do lanovky na Petřín. Po chvilce bloudění v bludišti se vydali na Pražský hrad, náladu a kochání z výhledu na Prahu jim nezkazilo ani deštivé počasí. Nezvykle liduprázdné Hradčanské náměstí nevypadalo ani jako náměstí v hlavním městě. Děti si prohlédly katedrálu sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Vladislavský sál a na vlastní oči viděly okno, ze kterého byli vyhozeni nenávidění místodržící při pražské defenestraci, o které se učily v dějepise. Zlatá ulička a Daliborka a už se šlo přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem a místem popravy 27 českých pánů. Vyčerpaní sedmáci dále pokračovali na náměstí Václavské a přes Pařížskou ulici k vysněnému odpočinku v obchodním centru Palladium. Po doplnění energie a nakoupení suvenýrů se děti vydaly zpátky na Václavské náměstí, kde se pořídila povinná fotka s Václavem. Pak už zbývalo jen dojít na hlavní nádraží a usednout do vlaku. 

    • Pasování prvňáčků na čtenáře
     • Pasování prvňáčků na čtenáře

     • Na středu 23. 6. se děti moc těšily. Na nádvoří Městské knihovny se zúčastnily slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti přivítala Královna Knihovna v doprovodu princezny, víly Tilinky, vodníka Kašňáka a rytíře Brtníka. Patronem naší školy byla paní ředitelka MŠ Lenka Kašíková. Všechny děti složily čtenářský slib a kromě slavnostní nálady si každý odnesl i drobné dárky. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

      Děti a paní učitelky 1. tříd

    • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná
     • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná

     • Místo pobytu u vody trávili deváťáci páteční červnový horký den v našem hlavním městě.

      Náplní exkurze bylo propojení znalostí získaných ve škole s konkrétními místy a památkami naší novější historie.

       

      První zastávkou byl vyšehradský hřbitov, kde žáci hledali náhrobky slavných českých osobností, např. K. H. Máchy, Milady Horákové či Waldemara Matušky. Hlavním cílem se stala prohlídka pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Právě 18. června si připomínáme smrt československých parašutistů, kteří spáchali atentát na R. Heydricha.

       

      Cestou kolem Tančícího domu a Národního divadla se žáci zastavili u sousoší Olbrama Zoubka

      vytvořeného na památku obětem komunismu. Poté se výprava přesunula na Kampu, kde všechny překvapily velikost a zpracování soch miminek Davida Černého a pestrost Lenonovy zdi. Přes mile prázdný Karlův most došli již skoro vyčerpaní deváťáci k Rudolfinu a do židovského města. Prohlédli si Pinkasovu synagogu, starý židovský hřbitov a synagogu Španělskou, před níž stojí pomník Franze Kafky.

      Po vytouženém ochlazení a občerstvení v Palladiu se zmožení žáci vydali kolem Obecního domu na Václavské náměstí. Zde odbočili k Lucerně, ve které obdivovali moderní zpracování jezdecké sochy sv. Václava. Poslední zastávkou byla pamětní deska Jana Palacha na místě, kde se upálil.

      Deváťáci skoleni vedrem tak tak došli na hlavní nádraží a ve večerních hodinách dorazili zpět do Lipníka.

    • Turnaj v badmintonu
     • Turnaj v badmintonu

     • Období postupného rozvolňování protiepidemických opatření dovolilo uspořádat naší škole ZŠ Osecké 315 turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj se uskutečnil dne 16.6.2021 v tělocvičně I. stupně.

       Do turnaje se přihlásilo celkem 22 žáků. Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě J. Šatánek ze třídy 5. A, na druhém místě skončil F. Šuver z 5. B a 1. místo vybojoval s přehledem A. Vyhlídka z 5. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo O. Kalivoda z 9.A, 2. místo obsadil D. Simon z 6.A a celkovým vítězem se stal po vyrovnaném boji D. Dohnal z 9. A. Většina zápasů měla kvalitní úroveň, nechyběla bojovnost a houževnatost. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair play. Tři nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomy a krásnými poháry, všichni zúčastnění pak sladkostmi.

      Poděkování patří ZŠ Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, které nám prostřednictvím grantu turnaj zafinancovalo a všem žákům a kolegům, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

      Pavel Rytíř

     • Vzpomínka na distanční výuku se zajímavým hostem ve 3. A

     •  

      Distanční výuka byla velmi dlouhá a náročná. I když jsme ji zvládali vcelku dobře bez větších problémů, obohatili jsme si ji o zajímavé hosty, kterým tímto moc děkujeme.

      Prvním hostem byla paní doktorka Blahová-Křiváčková a v úplném závěru distanční výuky přijal naše pozvání do online výuky samotný pan starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. Vyprávěl nám zajímavosti o našem krásném kovářském městě, jaké je to být starostou a o co vše se musí starosta starat. Například o školy, památky, dopravu, přírodu, volný čas, seniory v našem městě apod. Zkrátka o to, aby se nám tu všem dobře žilo. Pozorně jsme poslouchali, ptali se i odpovídali na otázky pana starosty, který nás pochválil, že toho o Lipníku už docela dost víme.

       

      Panu starostovi moc děkujeme za tento nevšední zážitek a těšíme někdy na další případné setkání tentokrát už snad mimo obrazovky počítačů.

      Alena Lukačovičová a žáci 3. A

     • Informace pro cizí strávníky

     • Výdej obědů do jídlonosičů:

      - přes rampu ze dvora školy se ruší.

      - nově se vydávají obědy ve školní jídelně pouze v čase od 11:00  do 11:30 hod.

       

      Stravování v jídelně:

      - pro cizí strávníky je umožněno v čase od 11:00 do 12:00 hod.

       

      Mimo tuto stanovenou dobu bude možné si oběd vyzvednout výjimečně do jídlonosiče přes rampu ze dvora školy, bohužel s delší čekací dobou.

      Strávníci smí vstoupit do vnitřních prostor jídelny, nevykazují-li žádné příznaky onemocnění covid-19 a jsou schopni se prokázat potvrzením o:

      1. očkování
      2. provedeném platném negativním antigenním testu
      3. provedeném platném negativním PCR testu
      4. prodělaném onemocnění covid-19

      Prosíme o předložení potvrzení před vstupem do školní jídelny a to u pokladního okénka. Děkujeme.

     • Den dětí ve 3. A a 3. B

     • Letos oslavili třeťáci z naší školy svůj svátek vycházkou k Jadranu. Cestu si zpestřili úkoly, které pro sebe navzájem přichystali spolužáci ze 3. A a 3. B. V cíli se všichni občerstvili, odpočinuli si a pohráli.

      Dopoledne rychle uběhlo a byl čas na zpáteční cestu se zastávkou na skateparku. 
      Oslavenci se vrátili unavení, ale spokojení a plní zážitků.
      Všichni se těší na další výlet.

    • Recyklohraní
     • Recyklohraní

     • Společně s dalšími 177 školami jsme se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně ve sběru vybitých baterií.

      V kampani se podařilo vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s poslední baterií urazíme téměř 17 km!!

      Veškeré odevzdané baterie budou dál roztříděny a předány k dalšímu zpracování.

      Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí.