• Výlet prvňáčků
     • Výlet prvňáčků

     • Ve čtvrtek 23. 6. 2022 nasedli prvňáčci do autobusu, který je zavezl na zříceninu hradu Starý Jičín.

      Zde je uvítal kastelán hradu oděný v dobovém kostýmu, se kterým si děti hrály podle staré pověsti na hledače pokladu. Po splnění všech úkolů úspěšní hledači našli klíč k otevření staré truhly s pokladem.

      Kromě pokladu jsme si užili i nakupování suvenýrů a krásné počasí i přírodu.

      Plni zážitků jsme se vrátili domů. 👍

    • Výlet 9. A
     • Výlet 9. A

     • Poslední předprázdninový víkend zahájili žáci 9.A o den dříve. V pátek 24. června se vydali na cestu do Přerova, kde je čekalo dopoledne strávené hraním bowlingu. Pro některé se jednalo o premiéru, takže koule končily častěji ve žlábku než na dráze, ale ke konci už se začínalo dařit i těm méně zkušeným. Přeborníkem třídy se stal Tomáš Anderla, kterému se navzdory zlomenému prstu na ruce povedlo získat nejvíce bodů ze všech. Gratulujeme! Za odměnu jsme si poté všichni pochutnali na místní pizze, bez které by se správný bowling neobešel. 😎

    • Praha moderní
     • Praha moderní

     • Ve středu 22. 6. 2022 se po čtyřech letech vydali deváťáci znovu do Prahy. Tentokrát se zaměřili na poznávání moderní historie.

      První zastávkou byl vyšehradský hřbitov, kde žáci hledali náhrobky slavných českých osobností a vyplnili pracovní list. Metrem se přesunuli k pravoslavnému kostelu sv. Cyrila a Metoděje, prohlédli si i jeho kryptu, ve které zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří spáchali atentát na R. Heydricha.

      Cestou kolem Tančícího domu a Národního divadla se žáci zastavili u sousoší Olbrama Zoubka

      vytvořeného na památku obětem komunismu. Na Kampě všechny překvapila velikost miminek Davida Černého a vznikly krásné fotky u Lenonovy zdi. Přes Karlův most prošli deváťáci kolem Rudolfina do židovského města. Prohlédli si Pinkasovu synagogu, starý židovský hřbitov a Španělskou synagogu, před níž stojí pomník Franze Kafky.

      Po občerstvení v Palladiu se žáci vydali kolem Obecního domu na Václavské náměstí. Lucerna

       a pamětní deska Jana Palacha na místě, kde se upálil, byly posledními zastávkami.

      Ve večerních hodinách dorazili zcela vyčerpaní deváťáci zpět do Lipníka.

     • Pasování prvňáčků na čtenáře

     • Středečního rána se naši prvňáčci nemohli dočkat, neboť je čekal velký den. Za své čtenářské výkony byli v Městské knihovně pasováni na čtenáře a odnesli si dárek v podobě knížky a placky "Jsem čtenář".GRATULUJEME!

    • Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • Dne 22. 6. 2022 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou turnaj ve stolním
      tenisu – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 39 žáků. Tentokrát se hrálo na školním dvoře
      pod širým nebem, systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových
      kategoriích: I. kategorie – 1. - 5. ročník
      II. kategorie – 6. - 9. ročník
      V I. kategorii se umístil na 3. místě překvapivě Jan Polák, na druhém místě skončil Václav
      Uličník, oba z 5.A a 1. místo vybojoval přesvědčivě a bez ztráty setu Lukáš Haluška ze 4.B,
      všichni ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.
      Ve II. kategorii získal 3. místo Antonio Sivák ze ZŠ Osecká 301, 2. místo obsadil Dan Peška a
      vítězem se stal očekávaně Filip Přikryl, oba z 8.A ZŠ Osecká 315.


      Výherci byli odměněni diplomy, medailemi a krásnými poháry.


      Velký dík patří ZŠ Lipník nad Bečvou,  Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám
      umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat a všem zúčastněným.

    • Archeoskanzen a Modrá u Velehradu
     • Archeoskanzen a Modrá u Velehradu

     •  

      Naši sedmáci odjeli 15. června za poznáním do Modré u Velehradu. Nejprve navštívili archeoskanzen, kde se seznámili s řemesly, bydlením, vařením a životem v dobách Velké Moravy. Mohli si vyzkoušet dobový oděv i zbroj, mletí mouky na žernovu a  také ochutnat placky. Poté se příjemnou procházkou kolem rybníka přesunuli na známé poutní místo, Velehrad. Prohlédli si baziliku a přilehlé památníky Cyrila a Metoděje a nevynechali ani návštěvu turistického informačního centra. Na závěr je čekala návštěva v expozici Živá voda, kde mohli v proskleném tunelu sledovat sladkovodní ryby plující nad nimi.  Největší pozornost vyvolala vyza velká, jeseter, štiky a obří kapři. Zlatý hřeb programu však měl teprve přijít. Bylo jím koupání v jezírku nad akváriem, kde se znavení žáci mohli v horkém počasí osvěžit.

      Exkurze zdařile propojila teoretické poznatky z dějepisu, zeměpisu a přírodopisu s praxí a žáci si odnesli spoustu pěkných fotek a příjemných zážitků.

    • Exkurze Krakov - Osvětim
     • Exkurze Krakov - Osvětim

     • Ve středu 8. 6. 2022 se žáci devátých ročníků vydali na exkurzi k našim sousedům do Polska. První zastávkou bylo třetí největší město – Krakov. Jako bývalé hlavní město se Krakov pyšní bohatou historií i památkami. Společně jsme vyšli k majestátnímu hradu Wawel, který se tyčí nad řekou Vislou. Zpod deštníků a pláštěnek, jelikož nás zastihla menší dešťová přeháňka, jsme obdivovali samotný Královský hrad, katedrálu sv. Stanislava a Václava a velkolepé arkádovité nádvoří. Z hradu jsme se nejlépe dochovanou památkovou ulicí Kanonicza (Kanovnická ulice) dostali ke Kostelu sv. Petra a Pavla a dále pak až na Královský rynek (Rynek Główny), kterému ve středu dominují Sukiennice a věž staré radnice. Naneštěstí se deštík proměnil v průtrž a my jsme byli nuceni uschnout v teple nejbližších občerstvení.

      Jakmile však déšť ustal a naše boty nebyly malými rybníčky, navázali jsme na program v Královském rynku, jelikož neméně důležitými památkami jsou vedle Sukiennice také Kostel sv. Vojtěcha, Mariánská bazilika (kostel Nanebevzetí Panny Marie) se dvěma různě vysokými věžemi a kostel sv. Barbory. Nachází se zde i socha nejznámějšího polského romantického spisovatele Adama Mickiewicze.

      Po hodinovém odpočinku a sušení ponožek v autobuse nás čekala tříhodinová komentovaná prohlídka bývalého koncentračního tábora Osvětim a přilehlé Březinky. Areál jsme opouštěli při západu slunce a v nočních hodinách jsme se zcela vyčerpaní, avšak bohatší o kulturní i historické poznatky, navrátili ve večerních hodinách domů.

     • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ

     • Ředitel základní školy / Директор початкової школи: Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace

      oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

      повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

      Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

      • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
      • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

      Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

      • Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022, 13.00 – 15.00
      • Místo zápisu / Місце запису: prostory základní školy
      • Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: není stanoven

      Organizace zápisu / Порядок запису:

      1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

      2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

      3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

      a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE(odkaz je externí)*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ(odkaz je externí)*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

      b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

      c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

      4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

      Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

       

      V /м. Lipníku nad Bečvou/дата 30. 5. 2022                                                          

       

      Ředitel základní školy / Директор початкової школи

      Mgr. Lukáš Rejzek

    • Požární cvičení
     • Požární cvičení

     • Vážení rodiče a žáci,

      v úterý 7. 6. 2022 se v naší škole uskuteční taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se po vyhlášení požárního poplachu budou evakuovat. Požární cvičení proběhne po deváté hodině a bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu. Po požárním cvičení bude pokračovat běžná výuka.

      Bezpečnost Vašich dětí a našich žáků je pro nás důležitou prioritou, proto je zapotřebí krizové situace velmi dobře nacvičit a zvládat.

    • Farmaření budoucnosti
     • Farmaření budoucnosti

     • Víte, co je to aquaponie či hydroponie? Jestli jste tipovali, že toto slovo nějak souvisí s vodou, měli jste pravdu. Jedná se o moderní a ekologický způsob pěstování rostlin ve vodném roztoku, namísto tradičně využívané orné půdy. My jsme se na jednu takovou farmu budoucnosti v obci Kaly jeli podívat 1. června.  Farmou nás provázel Bc. Michal Fojtík, odborník na Aquaponii a prezident Aquaponické asociace.


      V pěstírně nám zaměstnanci ukázali, jak se starají o rostlinky listové zeleniny a bylinek. Kontrolují množství světla, živin a správnou teplotu. Rostlinky jsou umístěny v několika patrech nad sebou, což ušetří prostor. Opakovanou sklizeň po celý rok umožňuje přisvětlování zářivkami. Měli jsme možnost, takto vypěstovaný salát i ochutnat a byl výborný. S ovadlým  salátem ze supermarketu se to vůbec nedá srovnat. Navíc tento salát neobsahuje žádné chemikálie, které se do rostlin při tradičním způsobu pěstování dostávají  spolu s hnojivy a postřiky proti škůdcům.


      V rybárně jsme si prohlédli chov pstruhů, kteří do kádí s vodou vyměšují a tím ji obohacují o živiny, které budou rostliny potřebovat. Voda se samozřejmě filtruje, čistí ozónem a UV světlem a potom čerpá do pěstírny k rostlinám. Pstruzi se po dosažení tržní velikosti prodávají a konzumují a nahradí je nový rybí potěr.
      Na závěr prohlídky jsme  byli seznámeni s výhodami aquaponie. Na rozdíl od tradičního zemědělství nevyžaduje tolik prostoru ani úrodnou půdu, je efektivnější, protože umožňuje několik sklizní po celý rok a především je šetrná k přírodě, protože nepoužívá žádné chemikálie a pracuje s uzavřeným koloběhem živin a vody.


      Návštěva ve Future Farming nám ukázala praktický příklad udržitelného a zároveň ekonomického i ekologického způsobu pěstování rostlin. Tato technologie bude v budoucnosti hrát jistě velkou roli. Kromě zážitků si z farmy odvážíme také 3 aquaponická akvária, ve kterých si vypěstujeme své vlastní rostlinky i na naší škole. I když obec Kaly je od nás poměrně vzdálená, tak pro naše žáky byla akce zdarma. A to díky panu Bc. Martinu Vackovi z firmy VM Light s.r.o., který se na výjezdu pro žáky finančně podílel.

      Mgr. Martina Suchánková

    • Divadelní představení
     • Divadelní představení

     • Dovolujeme si vás 14. 6. 2022 v 15.30 hodin  pozvat do Echa na divadelní představení Čertí mlýn aneb o malém městečku v podání dramatického kroužku naší školy.

      Těšíme se na vás.

      Mgr. Eva Mikešková

    • Soutěž v anglickém jazyce
     • Soutěž v anglickém jazyce

     • Ve čtvrtek 26. května naši žáci Inna Kozáčková ze 6.B, Jana Horáková ze 7.B, Nela Osmančíková z 9. A a Martin Románek z 9.A vytvořili společný tým a zúčastnili se soutěže v anglickém jazyce, která se konala v ZŠ Sluníčko. Soutěž byla rozdělena do 4 částí. Nejprve úspěšně zvládli kvíz zaměřený na znalosti reálií Velké Británie a USA. Potom zhlédli krátké video, na základě kterého odpověděli na připravené otázky. Výtvarně zpracovali obsah vybrané anglické básně. Nakonec ve skupině vytvořili krátkou prezentaci v angličtině na vybrané téma, kterou po uplynutí časového limitu postupně představili ostatním. Výsledky byly opravu těsné a náš tým se umístil na 4. místě.

      Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

    • Zábavné odpoledne v klášterní zahradě #ZVLÁDNEŠ TO?
     • Zábavné odpoledne v klášterní zahradě #ZVLÁDNEŠ TO?

     • Páteční odpoledne 27. května 2022 patřilo žákům (i budoucím), rodičům a příznivcům Základní školy Osecká 315. Spolek rodičů a přátel školy připravil možnost vyzkoušet si neobvyklé aktivity v neobvyklém prostředí klášterní zahrady.

      Děti plnily různé úkoly na deseti stanovištích: zkouška hasičské výstroje (SDH Lipník nad Bečvou), hod granátem s legionáři, lukostřelba se skauty, kvíz městské policie, zatloukání hřebíků, skládání kamenů, slalom na chůdách, lanový žebřík, překvapení v lahvích a hod na cíl. Do plnění aktivit se zapojilo téměř 140 dětí a byly opravdu šikovné – většina zvládla všech deset výzev.

      Další zábavu si děti vybíraly již podle svých zálib – někdo jezdil na koni, někdo skákal na skákacím hradu (díky Ondřeji Vlčkovi a Zdislavu Házovi), jiní se zajímali o ukázku výcviku psů nebo si vyzkoušeli cirkusové činnosti pod vedením pana Jiřího Sadila.

      Nechybělo ani občerstvení. Pro všechny přítomné byl připraven švédský stůl s ovocem a zeleninou na ochutnání zdarma (díky panu řediteli Rejzkovi a panu Daňkovi). Slané občerstvení, pochoutky z udírny či párek v rohlíku, pivo i nealko zajistili dobrovolníci ze Sboru dobrovolných hasičů v Lipníku nad Bečvou. Frgály, muffiny, slané pečivo a kávu si vzali na starost rodiče. K dispozici byl i pravý kotlíkový guláš podle receptu pana Lukáše Kotka.

      Za pomoc s přípravami a organizací děkujeme SDH Lipník nad Bečvou, Městské policii Lipník nad Bečvou, České obci legionářské, skautskému oddílu, kynologickému klubu pod vedením Terezy Bartesové a v neposlední řadě rodičům a zaměstnancům ZŠ Osecká 315. Poděkování za odměny pro děti patří městu Lipník nad Bečvou, Městské knihovně, Městské policii a rodičům ze SRPŠ.

      Celou akci moderoval místní rodák pan Milan Nepustil a právě díky jeho umění jsme byli neustále informováni, co se kde děje a co nás ještě čeká. Jediné, co jsme nedokázali naplánovat, bylo počasí. Déšť před 18. hodinou předčasně ukončil naši akci. Již jsme nestihli společně zapálit táborák, opéci si buřty, zpívat u kytary či se podívat na vystoupení orientálních tanců. Tak možná příště – za rok.

      A co říci na závěr? Všichni jsme si společné odpoledne užili, děti se bavily, rodiče odpočívali. Všem přítomným organizátorům ještě jednou velké díky!

       

      H. Steinbachová, P. Papežová