• Atletický čtyřboj
     • Atletický čtyřboj

     • 22.9. 2022 naše starší žačky bojovaly v okresním kole Atletického čtyřboje na krásném stadionu Viktorky Přerov. Většina dívek si zlepšila svá osobní maxima, zejména v běžeckých disciplínách . Po sečtení bodů se umístily na 5. místě.

      Děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchu na dalších akcích .

      Lenka Schmidtová

    • Úspěch Patrície Žeravíkové na golfovém hřišti
     • Úspěch Patrície Žeravíkové na golfovém hřišti

     • Dovoluji si Vás informovat o skvělém úspěchu žákyně vaší školy Patricie Žeravíkové, která se stala mistryní golfového klubu Radíkov mezi ženami, který se odehrál ve dnech 10. a 11.9.2022 na hřišti v Radíkově.

      Patricie byla rovněž členkou extaligového týmu žen, který letos bojoval v nejvyšší celostátní soutěži.

      Jako mistryně klubu GC Radíkov bude ve dnech 8. a 9.10.2022 reprezentovat náš klub na turnaji Mistrů a Mistryň klubů České republiky v Golf Resortu Konopiště. 

      Dosažený výsledek však není ojedinělý, neboť v předchozích, předcovidových letech Patricie byla členkou čtyřčleného týmu dětí, který bojoval v celostátním finále Snag golfu (hra s plastovými holemi) v golfovém resortu Albatross u Prahy. Mezi dvanácti týmy  se umístili na vynikajícím druhém a 2x na třetím místě. Turnaj se hrál jako součást projektu České golfové federace Se školou na golf. 

      Pochvalu zaslouží za houževnatost a cílevědomost, který přináší výsledky a je vzorem pro naše mladé členy.

      Přejeme Patricii úspěšnou reprezentaci našeho klubu, školy a regionu na tomto vrcholném celostátním golfovém klání.

      Na adresu školy napsal

      Jaroslav Jiříček

      prezident klubu

      GOLF CLUB Radíkov, z.s.

    • Slavnostní otevření odborné učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků
     • Slavnostní otevření odborné učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků

     • 1. září bývá tradičně pojato ve svátečním duchu. Pro nás byl tento den doprovázen ještě jednou významnou událostí, a to díky slavnostnímu otevření nových multimediálních učeben přírodních věd a cizích jazyků, které byly na naší škole vybudovány. Celkem projekt trval 4 roky a nakonec se vyšplhal na 5 milionů korun, přičemž 4 500 000 byly kryty dotačním fondem IROP. 
      Události se účastnilo několik desítek lidí z řad učitelů, vedení školy, vedení a funkcionářů města a taky pedagogických pracovníků z okolních lipenských škol. Po úvodním projevu hlavních aktérů přestřihli okrasnou mašli lemující vstup dveří do těchto učeben pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a pan starosta Ing. Miloslav Přikryl. 
      V učebně přírodních věd nás přivítali Mgr. Martina Suchánková a Mgr. Ondřej Kubes, kteří nás seznámili s širokým spektrem pomůcek a možným využitím nově nainstalované techniky. Seznámit jsme se mohli např. s multimediálním panelem, digitálním mikroskopem, vizualizérem, výškově ovladatelným stolem, třemi badatelskými pracovišti s možností připojení k elektřině, nerozbitným přenosným mikrofonem v molitanové kostce nebo dalšími pomůckami zaměřenými na téma elektřina, magnetismus, optika a jiné. Učebnu lze pomocí rolet úplně zatemnit a provádět tak atraktivní pokusy, což nám efektivně demonstroval Mgr. Ondřej Kubes. Aktivně se do pokusů zapojil i pan starosta, který si nechal dobrovolně zapálit svou dlaň. Nutno podotknout, že nikdo z aktérů nepřišel ke zdravotní újmě.
      Učebna cizích jazyků je situována do tvaru U s aktivně využitým meziprostorem, který je vybaven sedacími vaky. Každé místo obsahuje tablet s odnímatelnou klávesnicí a sluchátka, které může učitel libovolně ovládat pomocí stanice softwaru jazykové laboratoře Mercurius 21. Funkce sluchátek je obzvláště nápomocná při rozhovorech, neboť žáci slyší pouze svého spolužáka, se kterým mohou aktivně komunikovat a plně se soustředit na jejich vzájemnou interakci. 
      Pevně věříme, že se zde budou cítit žáci příjemně, odnesou si spoustu vědomostí a dovedností a na hodiny budou docházet s úsměvy na tvářích. Poděkování patří všem, kteří se na projektu těchto dvou učeben angažovali.