• Den učitelů
     • Den učitelů

     • Milé paní učitelky a milí páni učitelé.
      Dovolte nám, abychom vám dnes popřáli k vašemu svátku!
      Máme vás rádi. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, neustále dobrou náladu a radost z vaší náročné
      práce.
      Hezký Den učitelů!!
      Vaši žáci

    • Plavání
     • Plavání


     •  Žáci třetích tříd navštěvovali v letošním školním roce výuku plavání v plavecké škole v Hranicích.

      Během kurzu jsme se zaměřili na základní plavecké dovednosti, jako je správné dýchání, plavání na břiše i na zádech, a také na různé plavecké techniky. Díky kvalitnímu vedení instruktorů se žákům podařilo zlepšit své plavecké schopnosti a získat větší jistotu v bazénu.

      Doufáme, že žáky kurz motivoval k tomu, aby se v plavání dále zdokonalovali.

       

    • Matematický klokan 2023
     • Matematický klokan 2023

     • Dne 17. března proběhlo na naší škole základní kolo celorepublikové soutěže Matematický klokan 2023. Všichni žáci se hned první vyučovací hodinu pustili do řešení nesnadných matematických a logických úloh. Soutěžili celkem  ve čtyřech kategoriích podle věku. Úspěšným řešitelem jste se stali,  pokud jste dosáhli 80 bodů ze 120- ti možných.

      V následujícím seznamu najdete ty nejlepší z vás a také nejlepší z každé třídy:

      1.kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)

      Hlieb Kucherenko 2.B 76 bodů

      Radim Jemelka 3.B 73 bodů

      Nikola Ďurčíková 2.B 66 bodů

      Matěj Skopalík 2.B 62 bodů

      Čeněk Hanslian 3.A 56 bodů

      Andrea Dobrotková 2.A 45 bodů

       

      2.kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)

      Bořek Hanslian 5.A 70 bodů

      Aleš Matějíček 5.A 69 bodů

      Lukáš Sivák 5.A 69 bodů

      Tadeáš Zavřel 4.A 65 bodů

      Šimon Grygar 5.B 58 bodů

      Richard Rosík 4.B 52 bodů

       

      3.kategorie BENJAMIN (6. a 7. třída)

      Sabina Zelinková 6.B 104 bodů

      Lukáš Orava 7.A 73 bodů

      Tereza Stejskalová 7.A 72 bodů

      Alice Jurečková 7.A 72 bodů

      Tomáš Čech 7.B 64 bodů

      Tina Řezáčová 7.B 64 bodů

      Klára Kalivodová 6.A 62 bodů

       

      4.kategorie KADET (8. a 9 třída)

      Alina Kucherenko 9.A 95 bodů

      Oleksandra  Kovalyk 9.A 70 bodů

      Pavlína Vočková 9.A 65 bodů

      Nela Kovaříková 9.A 65 bodů

      Michaela Horáková 9.A 62 bodů

      Antonín Jedlička 8.A 62 bodů

      Dominik Boháčik 8.A 60 bodů

      David Poletín 8.B 58 bodů

      Přemysl Terich 8.A 58 bodů

       

    • Ponožkový den
     • Ponožkový den

     • Žáci i učitelé naší školy si letos opět připomněli 21. březen -  Světový den Downova syndromu. Jelikož toto zdravotní postižení je způsobené ztrojením 21. chromozomu a chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol akcí k tomuto dni. My jsme si vzali každou ponožku jinou, abychom ukázali, že každý z nás je opravdu trochu jiný.

    • Projektový den
     • Projektový den

     • Ve dnech 14. a 16. 3. se konal projektový den pro žáky druhých a sedmých ročníků na téma:
      Prázdniny? Stačí si vzít knihu. Celý den se nesl v duchu měsíce března – měsíce čtenářů a knih.
      Projekt byl zaměřen na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a vzájemnou kooperaci (spolupráci),
      kdy sedmák učil druháka a naopak.
      Žáci uplatňovali kritické myšlení a osvojovali si základní čtenářské strategie – vytváření představ,
      usuzování a předvídání, vytváření otázek a shrnování obsahu.
      V úvodu byli žáci překvapeni kouzelným kufrem s ukrytými výtvarnými potřebami. Druháci správně
      odhalili, že k tomu, aby mohla vzniknout vodová malba, je za potřebí ještě štětec a voda. Následovala
      práce s knihou Začarovaná třída I. Březinové, ve které namalovaná zvířata obživla díky třem malým
      kouzelníkům. Děti správně vyhodnotily výhody i nevýhody tohoto příběhu a také trable, které by
      nastaly, kdyby obživl třeba takový tygr. Během dne si všichni zopakovali abecedu doplněnou o hru
      na tělo, protože bez písmen by se kniha pro čtenáře určitě neobešla. Ve čtveřicích druháci s pomocí
      sedmáků hledali lístečky s větami, které se vázaly k vylosované literární postavě. Dále poznávali podle
      barvy hlasu literární postavy a sami si posléze zkoušeli hrát s intonací a svým hlasem při čtení. Poznali
      jsme robota, miminko, medvěda, velrybu, skřítka aj. Nesměla chybět burza knih, chvilka tichého čtení
      a sdělování přečteného obsahu. Sedmáci druhákům ukázali, jak na druhém stupni pracují s četbou
      oni. Vylosovali si otázky rozvíjející kritické myšlení na téma postav a předvedli, jak lze na otázky
      odpovídat. Projektový den byl okořeněn tancem s knihou na píseň Budu jejich ochráncem.
      Bylo vidět, jak se žáci navzájem obohacují, pomáhají si plnit úkoly, sdělují si dojmy z četby a
      s aktivitou se zapojují do všech činností.
      Zkuste si vyřešit jeden z příkladů v komentářích, který žáci plnili s nadšením.
      Mgr. Lívová Veronika
      Mgr. Lukačovičová Alena
      Mgr. Mikešková Eva

    • Konverzační soutěž v AJ
     • Konverzační soutěž v AJ

     • V pátek 3. března 2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Jako každým rokem se soutěžilo ve dvou kategoriích a přestože panovala ze strany žáků značná nervozita, všichni podali skvělé výkony, na které mohou být pyšní. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly.

      V I. kategorii (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístila Pavlína Boucníková (7. B), 2. místo obsadil Tomáš Čech (7. B) a z 1. místa se mohla radovat Inna Kozáčková, také ze třídy 7. B. Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) skončil na 3. místě Felix Vebr (8. B), na 2. místě se umístil Tomáš Šedrla (8. B) a 1. místo obsadila Pavlína Vočková (9. A). Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

    • Soutěž YPEF
     • Soutěž YPEF

     • Dne 2. března 2023 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže YPEF, mladí lidé v evropském lese, která se konala v Lipníku nad Bečvou v budově Vojenských lesů a statků. Soutěž se skládala z písemného testu plného záludných otázek a poznávání přírodnin.

      V silné konkurenci 10 týmů ze základních škol a víceletých gymnázií obsadilo družstvo ve složení Pavlína Vočková, Teodor Zverbík a Tadeáš Zverbík krásné 2.místo, stejně jako v loňském roce. Postup do krajského kola si vybojovali žáci z Gymnázia Jakuba Škody.

      Družstvo tvořené Karolínou Kulhánkovou, Lukášem Mořkovským a Kryštofem Spáčilem obsadilo 6. místo a nasbíralo zkušenosti do příštího ročníku soutěže.

      Děkujeme všem soutěžícím, kteří úspěšně reprezentovali naši školu a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším ročníku soutěže.

      Mgr. Suchánková Martina

       

    • Recitační soutěž
     • Recitační soutěž

     • Dne 24. 2. bojovali výherci školního kola recitační soutěže v okresním kole o další postup.

      S velkou radostí přinášíme tyto novinky:

      - V I. kategorii se na 4. místě umístil Matěj Skopalík

      - Ve II. kategorii se na 1. místě umístila Michaela Loučková

      - V III. kategorii se na 1. místě umístila Lucie Vavříková

      Všichni jmenovaní tímto postupují do krajského kola, které se uskuteční v Olomouci.

      Všem účastníkům děkujeme za jejich píli a reprezentování školy.

      Držme jim palce v krajském kole.