• Plavání
     • Plavání


     •  Žáci třetích tříd navštěvovali v letošním školním roce výuku plavání v plavecké škole v Hranicích.

      Během kurzu jsme se zaměřili na základní plavecké dovednosti, jako je správné dýchání, plavání na břiše i na zádech, a také na různé plavecké techniky. Díky kvalitnímu vedení instruktorů se žákům podařilo zlepšit své plavecké schopnosti a získat větší jistotu v bazénu.

      Doufáme, že žáky kurz motivoval k tomu, aby se v plavání dále zdokonalovali.

       

    • Matematický klokan 2023
     • Matematický klokan 2023

     • Dne 17. března proběhlo na naší škole základní kolo celorepublikové soutěže Matematický klokan 2023. Všichni žáci se hned první vyučovací hodinu pustili do řešení nesnadných matematických a logických úloh. Soutěžili celkem  ve čtyřech kategoriích podle věku. Úspěšným řešitelem jste se stali,  pokud jste dosáhli 80 bodů ze 120- ti možných.

      V následujícím seznamu najdete ty nejlepší z vás a také nejlepší z každé třídy:

      1.kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)

      Hlieb Kucherenko 2.B 76 bodů

      Radim Jemelka 3.B 73 bodů

      Nikola Ďurčíková 2.B 66 bodů

      Matěj Skopalík 2.B 62 bodů

      Čeněk Hanslian 3.A 56 bodů

      Andrea Dobrotková 2.A 45 bodů

       

      2.kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)

      Bořek Hanslian 5.A 70 bodů

      Aleš Matějíček 5.A 69 bodů

      Lukáš Sivák 5.A 69 bodů

      Tadeáš Zavřel 4.A 65 bodů

      Šimon Grygar 5.B 58 bodů

      Richard Rosík 4.B 52 bodů

       

      3.kategorie BENJAMIN (6. a 7. třída)

      Sabina Zelinková 6.B 104 bodů

      Lukáš Orava 7.A 73 bodů

      Tereza Stejskalová 7.A 72 bodů

      Alice Jurečková 7.A 72 bodů

      Tomáš Čech 7.B 64 bodů

      Tina Řezáčová 7.B 64 bodů

      Klára Kalivodová 6.A 62 bodů

       

      4.kategorie KADET (8. a 9 třída)

      Alina Kucherenko 9.A 95 bodů

      Oleksandra  Kovalyk 9.A 70 bodů

      Pavlína Vočková 9.A 65 bodů

      Nela Kovaříková 9.A 65 bodů

      Michaela Horáková 9.A 62 bodů

      Antonín Jedlička 8.A 62 bodů

      Dominik Boháčik 8.A 60 bodů

      David Poletín 8.B 58 bodů

      Přemysl Terich 8.A 58 bodů

       

    • Ponožkový den
     • Ponožkový den

     • Žáci i učitelé naší školy si letos opět připomněli 21. březen -  Světový den Downova syndromu. Jelikož toto zdravotní postižení je způsobené ztrojením 21. chromozomu a chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol akcí k tomuto dni. My jsme si vzali každou ponožku jinou, abychom ukázali, že každý z nás je opravdu trochu jiný.

    • Projektový den
     • Projektový den

     • Ve dnech 14. a 16. 3. se konal projektový den pro žáky druhých a sedmých ročníků na téma:
      Prázdniny? Stačí si vzít knihu. Celý den se nesl v duchu měsíce března – měsíce čtenářů a knih.
      Projekt byl zaměřen na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a vzájemnou kooperaci (spolupráci),
      kdy sedmák učil druháka a naopak.
      Žáci uplatňovali kritické myšlení a osvojovali si základní čtenářské strategie – vytváření představ,
      usuzování a předvídání, vytváření otázek a shrnování obsahu.
      V úvodu byli žáci překvapeni kouzelným kufrem s ukrytými výtvarnými potřebami. Druháci správně
      odhalili, že k tomu, aby mohla vzniknout vodová malba, je za potřebí ještě štětec a voda. Následovala
      práce s knihou Začarovaná třída I. Březinové, ve které namalovaná zvířata obživla díky třem malým
      kouzelníkům. Děti správně vyhodnotily výhody i nevýhody tohoto příběhu a také trable, které by
      nastaly, kdyby obživl třeba takový tygr. Během dne si všichni zopakovali abecedu doplněnou o hru
      na tělo, protože bez písmen by se kniha pro čtenáře určitě neobešla. Ve čtveřicích druháci s pomocí
      sedmáků hledali lístečky s větami, které se vázaly k vylosované literární postavě. Dále poznávali podle
      barvy hlasu literární postavy a sami si posléze zkoušeli hrát s intonací a svým hlasem při čtení. Poznali
      jsme robota, miminko, medvěda, velrybu, skřítka aj. Nesměla chybět burza knih, chvilka tichého čtení
      a sdělování přečteného obsahu. Sedmáci druhákům ukázali, jak na druhém stupni pracují s četbou
      oni. Vylosovali si otázky rozvíjející kritické myšlení na téma postav a předvedli, jak lze na otázky
      odpovídat. Projektový den byl okořeněn tancem s knihou na píseň Budu jejich ochráncem.
      Bylo vidět, jak se žáci navzájem obohacují, pomáhají si plnit úkoly, sdělují si dojmy z četby a
      s aktivitou se zapojují do všech činností.
      Zkuste si vyřešit jeden z příkladů v komentářích, který žáci plnili s nadšením.
      Mgr. Lívová Veronika
      Mgr. Lukačovičová Alena
      Mgr. Mikešková Eva

    • Konverzační soutěž v AJ
     • Konverzační soutěž v AJ

     • V pátek 3. března 2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Jako každým rokem se soutěžilo ve dvou kategoriích a přestože panovala ze strany žáků značná nervozita, všichni podali skvělé výkony, na které mohou být pyšní. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly.

      V I. kategorii (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístila Pavlína Boucníková (7. B), 2. místo obsadil Tomáš Čech (7. B) a z 1. místa se mohla radovat Inna Kozáčková, také ze třídy 7. B. Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) skončil na 3. místě Felix Vebr (8. B), na 2. místě se umístil Tomáš Šedrla (8. B) a 1. místo obsadila Pavlína Vočková (9. A). Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

    • Soutěž YPEF
     • Soutěž YPEF

     • Dne 2. března 2023 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže YPEF, mladí lidé v evropském lese, která se konala v Lipníku nad Bečvou v budově Vojenských lesů a statků. Soutěž se skládala z písemného testu plného záludných otázek a poznávání přírodnin.

      V silné konkurenci 10 týmů ze základních škol a víceletých gymnázií obsadilo družstvo ve složení Pavlína Vočková, Teodor Zverbík a Tadeáš Zverbík krásné 2.místo, stejně jako v loňském roce. Postup do krajského kola si vybojovali žáci z Gymnázia Jakuba Škody.

      Družstvo tvořené Karolínou Kulhánkovou, Lukášem Mořkovským a Kryštofem Spáčilem obsadilo 6. místo a nasbíralo zkušenosti do příštího ročníku soutěže.

      Děkujeme všem soutěžícím, kteří úspěšně reprezentovali naši školu a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším ročníku soutěže.

      Mgr. Suchánková Martina

       

    • Recitační soutěž
     • Recitační soutěž

     • Dne 24. 2. bojovali výherci školního kola recitační soutěže v okresním kole o další postup.

      S velkou radostí přinášíme tyto novinky:

      - V I. kategorii se na 4. místě umístil Matěj Skopalík

      - Ve II. kategorii se na 1. místě umístila Michaela Loučková

      - V III. kategorii se na 1. místě umístila Lucie Vavříková

      Všichni jmenovaní tímto postupují do krajského kola, které se uskuteční v Olomouci.

      Všem účastníkům děkujeme za jejich píli a reprezentování školy.

      Držme jim palce v krajském kole.

    • Masopust na chodbách
     • Masopust na chodbách

     • Masopust – období veselí, zabíjaček, karnevalů a zábavy.
      I my jsme si ve škole připomněli tradiční lidové veselí a po prvním i druhém
      stupni se prošel masopustní průvod. V čele se kolébal hodný medvěd, kterého
      doprovázeli kovbojové, čarodějnice, metaři, policista, smrtka a další přestrojení
      deváťáci.
      Maškary zpívaly tradiční moravské masopustní písničky, zatančily si se žáky a za
      rozveselení dostaly dokonce masopustní koblihy.
      Příští rok se potkáme zase!
      Redakce Světa medvědů

    • Recitační soutěž
     • Recitační soutěž

     • Po roce se na ZŠ Osecké 315 opět recitovalo. Jako první se 27. ledna předvedli žáci 3. a 4. kategorie (6. – 9. ročník).  Texty byly náročné a přednesy propracované. Ve 3. kategorii byla nejlepší Lucie Vavříková ze třídy 7. B s ukázkou z knihy Řeka, která teče pozpátku. Vítězkou nejstarší kategorie se stala Karolína Kulhánková z 8. A s textem od Šimka a Grossmanna.

      První únorový den se pak soutěžilo na prvním stupni. Malých recitátorů bylo celkem 38. Premiéru si vyzkoušeli i ti nejmenší v nulté kategorii, kterou vyhrála Martina Zavadilová z 1. A. Zlato v 1. kategorii si s básničkou Hrnečku, vař! vyrecitoval Danny Sobotka ze třídy 3. A a 2. kategorii ovládla s Červenou Karkulkou Michaela Loučková z 5. A.

      Jelikož se někteří soutěžící účastnili lyžařského kurzu a také žáky čekaly jarní prázdniny, muselo být vyhlášení posunuto. Všichni účastníci si však hned po výkonu odnesli sladkou odměnu za odvahu a snahu. Oficiální výsledky byly tak vyhlášeny 14. února a žáci na prvních třech místech obdrželi hmotné ceny. Navíc v 1. – 4. kategorii dva nejlepší postoupili do okresního kola, které se bude konat koncem února v Přerově.

      T.Schwanzerová, L. Procházková

    • Lyžařský kurz 2023
     • Lyžařský kurz 2023

     • Jako každý rok i letos naše škola zařídila pro své žáky lyžařský kurz. Destinací byly stejně jako v minulém roce Beskydy, tentokrát středisko na hranicích se Slovenskem – Skiareál Kohútka. Kurzu se v letošním roce účastnilo 32 dětí, z toho 8 žáků z osmé třídy a 24 žáků ze sedmých ročníků. Ubytování bylo zajištěno na horské chatě Javorka.                                                                                                                  

      První den se nesl v duchu ‚stěhování národů“. Vyrazili jsme autobusem, který nás dovezl pod kopec, kde leželo naše lyžařské středisko. Na místě jsme z autobusu přeložili zavazadla a výstroj na další auto, které nám je odvezlo k chatě. Žáci a učitelé pokračovali k chatě pěšky. Po výšlapu na nás čekal zasloužený oběd. Poté proběhlo rozdělení pokojů, vybalení, seznámení s personálem a prostředím chaty a příprava výstroje a výzbroje na svah. Po krátkém odpoledním klidu jsme vyrazili na svah, kde jsme rozdělili žáky do družstev podle výkonnosti. Odpolední blok na svahu pokračoval pro některé seznámením s výzbrojí a prvními krůčky na lyžích a snowboardu a pro některé už prvním lyžařsky aktivním seznámením se svahem. Po výuce na svahu navazoval blok teorie, kde jsme si ukázali a vysvětlili, k čemu slouží a jak se správně používá lyžařská výzbroj. Taky jsme žáky poučili o tom, jak se chovat na horách a lyžařských sjezdovkách. Následovala večeře a poté večerní seznámení s okolím formou vycházky. Po vycházce proběhla večerní hygiena a večerka.                                

      Druhý den jsme měli nádherné počasí a to se odrazilo i na výuce. Žáci tento den udělali při zlepšování svých lyžařských dovedností největší pokrok. Ranní i odpolední lyžařský blok proběhl velmi úspěšně. Program byl doplněný o hry v zimní přírodě a výlet na „Slovensko a zpět“. Do celokurzovní bodové tabulky byly připsány první body za pořádek na pokojích. Další body si pokoje připsaly za vytvoření svého „erbu pokoje“, který celý týden zdobil jejich dveře.                                                                     

      Třetí den nám ještě dopoledne počasí přálo a výuka na svahu probíhala vesele a ke spokojenosti všech účastníků. Dostavila se radost z dalších pokroků a dovedností. Odpoledne se počasí začalo zhoršovat, zvedal se vítr obohacený deštěm se sněhem. Program byl doplněn přednáškou profesionálního záchranáře z Horské služby. Do bodovací tabulky si pokoje připsaly body za kvíz, který žákům rozšířil obzory ve více oblastech, ne jen v lyžování.                                                                                        

      Čtvrtý den nám počasí nepřálo, hustě sněžilo a sníh byl „mokrý“, což mnohdy znepříjemňovalo lyžování tím, že se nám doslova lepily lyže na sjezdovku. I tento den jsme zvládli. Večer se žáci pobavili u společenských soutěží a her, za které opět pokoje získaly body. Vyrovnanou celokurzovní tabulku pokojů nakonec definitivně rozhodlo bodování úklidu pokojů. Proběhlo vyhlášení soutěže a byly rozdány diplomy a ceny. Před spaním si žáci na uklizených pokojích už hravě zabalili věci a následovala večerka.                                                                                    

      Poslední pátý den se mohli žáci zúčastnit lyžařského závodu, který proběhl dopoledne na svahu. Žáci si v něm mohli zasoutěžit a změřit své schopnosti se spolužáky. Ti, kteří se závodu neúčastnili, si užili poslední den lyžování, kdy se před obědem počasí umoudřilo a se svahem jsme se nakonec rozloučili s úsměvem na rtech. Po obědě jsme opět naložili sbalená zavazadla a pěšky se vydali směrem k autobusu.                Do autobusu jsme všichni nastoupili plní zážitků, nových dovedností, zkušeností a s novými kamarády. Během kurzu nás provázely i zdravotní nesnáze, ale nakonec vše dobře dopadlo a nikdo se nezranil.

      Mgr. Marián Takáč

    • Recyklohraní, aneb ukliďme si svět
     • Recyklohraní, aneb ukliďme si svět

     • Od září 2022 do února 2023 jsme sbírali plechovky, baterky,.... a získali jsme 605 bodů. Sbírejme dál, jsme v polovině soutěže:-)

      • Sběr plechovek – 1030 ks
      • Sběr elektrozařízení – 33,6 kg
      • Sběr elektrozařízení - telefonů – 9 ks ( soutěž škol v lednu o lístky na Avatara )
      • Sběr baterií – 91,9 kg
      • Sběr tonerů a cartridgí – 17 ks

      Hodnocení tříd:

      2. A 318 bodů

      5. A 129 bodů

      2. B 95 bodů

      B. Hájek

       

    • Kreslení s panem Dostálem
     • Kreslení s panem Dostálem

     • Ve středu 25.1. k nám do družiny přijel malíř a kreslíř pan Lubomír Dostál. Připravil si pro nás mnoho krásných obrázků zvířátek, které jsme postupně podle jeho instrukcí nakreslili. Děti se zábavnou formou naučily malovat např. delfína, lva, tygra, myš, kočku, pandu a spoustu dalších zvířátek. Děti kreslení tímhle způsobem zaujalo, získaly novou zkušenost a domů si odnesly spoustu krásných obrázků.

      Všichni se moc snažili a úspěšně to zvládli.

    • Pyžamový den
     • Pyžamový den

     • Vstát z postele a nemuset se převlékat! To si někdy přeje každý. V pátek si pyžamový den užila celá
      škola. Někdo si se spacím outfitem moc starostí nedělal, jiný ho dokonale sladil. A konečně jsme
      mohli školu ukázat i našim plyšákům, které jsme trochu škodolibě vytáhli z postelí, aby si vyzkoušeli,
      jaké je ranní vstávání! Všechno doplnil kvíz o spaní lidí i zvířat – víte například, že mravenec usne za
      den i 253krát? Vy to ale určitě ve škole nezkoušejte!

     • Společenský večer 17.2.2023

     • Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315 ve spolupráci se SRPŠ vás srdečně zve 17.2.2023 na SPOLEČENSKÝ VEČER pořádaný v KD ECHO.

      Těšíme se na setkání s vámi.

      Lístky jsou k zakoupení v kanceláři školy.

      Za sponzorské dary do tomboly předem děkujeme.

       

    • Den moderních technologií na SŠE Lipník
     • Den moderních technologií na SŠE Lipník

     • V závěru roku 2022 žáci devátých tříd ZŠ Osecká v Lipníku nad Bečvou a ZŠ JAK Přerov Předmostí navštívili naši školu, aby se zúčastnili projektového Dne moderních technologií na SŠE Lipník. Akce se konala v rámci projektu IKAPOK2 CKP 18 Virtuální realita.

      Žáci rozdělení do dvou skupin v průběhu dopoledne procházeli odbornými učebnami. V hlavním areálu školy na Tyršové navštívili učebny programování a robotiky. V nich si prohlédli a prověřili funkce stavebnic robotických technologií a zároveň si zkusili i některé robotické stavebnice naprogramovat. K dispozici jim byly roboti ze stavebnic Fischertechnik a Bioloid. Dále zde byly ukázky naprogramovaných jednočipových mikrokontrolerů obsluhujících různé periferie a stavebnice pro výuku logických obvodů Domino. Žáci zapojovali jednoduché obvody, ověřovali elektrický signál osciloskopem a sestavovali sekvenci pro světelný efekt řízený Arduinem. Žákům základních škol pomáhali žáci prvního a třetího ročníku SŠE a pan učitel Ing. Hronek.

      V učebně ICT probíhala výuka tvorby webových stránek za využití CSS. Žáci se mohli naučit, jak na webovou stránku nahrát obrázek, upravit jeho velikost, nastavit filtry a tvorbu jednoduché animace. Výuku vedl žák maturitního ročníku Jakub Šťastný a aktivity koordinoval pan učitel Mgr. Franek.

      Polovina programu probíhala v učebnách odborného výcviku Na Horecku. V učebně pro výuku slaboproudu pod dohledem pana učitele Frankoviče a žáků třetího ročníku si žáci vyzkoušeli práci pájení s trafopájkou a mikropájkou. Tak si vyzkoušeli pocínování a pájení vodičů. Dále si vyzkoušeli zapojení vypínačů a žárovky pomocí vodičů na malých zapojovacích panelech s bezpečným napětím. V učebně pro výuku silnoproudu pod dohledem pana učitele Roba a žáků elektrikářů si žáci z obou základních škol vyzkoušeli tvarování vodičů dle předlohy za pomocí ručního nářadí a také zapojení domovního zvonku na moderních elektropanelech Diametral.

      Den moderních technologií se i tomto druhém ročníku vydařil. Organizátory těší, že někteří účastníci si řadu aktivit nejenom vyzkoušeli, ale chtějí se jim dále věnovat ve svém středoškolském studiu, a chystají se proto odevzdat přihlášku na SŠE Lipník.  

    • Předvánoční týden
     • Předvánoční týden

     • Na naší škole bereme přípravu na vánoční svátky opravdu zodpovědně. V pondělí 19. prosince jsme trénovali na sledování pohádek. Žákovská samospráva, tentokrát pod taktovkou Káji, Terky a Kláry z 8. A, připravila velký kvíz. Jak znáte vánoční pohádky? – české, světové, podle obrázků – na pěti velkých arších papíru vyvěšených na chodbách čekala na zájemce o předvánoční soutěžení řada otázek o ději, postavách a hercích. Některé pohádky musely děti poznat podle nejznámější hlášky, jiné podle fotky. Nechybělo ani opakování vánočních tradic formou křížovky. Na všechny pohádkoznalce čekala sladká odměna.

      V úterý 20. prosince běhala celá škola. Konal se totiž druhý ročník Běhu do schodů. Prvňáci až deváťáci si běh trénovali celý týden, takže samotný závod zvládli levou zadní. Po fyzicky náročném úterý na nás ve středu 21. prosince čekalo poklidné zpívání koled a vánočních písní v tělocvičně. Zazněly písně české, anglické, ruské i ukrajinské.

      Během předvánočního týdne se všechny třídy druhého stupně také seznámily s tradicí slavení Vánoc u našich ukrajinských spolužáků. V krásné prezentaci, kterou si připravila deváťačka Marharita Petrushenkova, se děti dozvěděly, jak na Ukrajině probíhá advent i tři sváté večery – Vánoce, Svatého Vasilja a Jordánsko. Marharita vysvětlila, z čeho se vaří typická vánoční kuťa /vařená pšenice, med, mák, rozinky/ a jaká další jídla jsou při svátečních večeřích na stole. Celou prezentaci můžete i vy zhlédnout na stránkách naší školy.

      Přejeme všem krásné pohodové Vánoce!

    • Lesní pedagogika
     • Lesní pedagogika

     • Dne 13. prosince jsme se sice probudili do mrazivého rána, ale  to žáky 7.B neodradilo. Dnes totiž nadešel den, kdy jsme si mohli vychutnat odměnu, kterou pro celou třídu získala vítězstvím ve výtvarné soutěži Lesy ČR Inna Kozáčková. V 8 hodin ráno jsme  nasedli do připraveného minibusu a vyrazili k vojenskému újezdu Libavá, ve kterém nás čekal program vánočně laděné lesní pedagogiky. Na první zastávce nás čekala obora plná divočáků. Dostalo se nám zde odborného výkladu o tom, kde a jak divočáci žijí, čím se běžně v zimě živí a také jsme si je zkusili popsat takzvaně „po myslivecku“. Dozvěděli jsme se, kde má takový divočák světla, slechy, pírko, spárky a paspárky, ryj, ráže nebo třeba klektáky (schválně – kolik z těchto názvů znáte?). K tomuto popisu nám výborně posloužil místní chovný samec Ferda, kterého jsme pak za odměnu nakrmili přivezenými dobrotami i s celou jeho početnou rodinou. Následně jsme se přesunuli k lovecké chatě Heřmánky, kde náš program pokračoval. Prošli jsme si celou přezimovací obůrku pro jeleny a další divokou zvěř. V krmelci jsme se prakticky poučili a ukázali si, co nosit a naopak nenosit jako krmení do lesa pro zvěř a ptactvo. Nechali jsme zde další dobroty, které jsme zvěři přinesli a nakonec jsme se promrzlí přesunuli dovnitř lovecké chaty. Zde jsme si prohlédli kožešiny, zuby, lebky a další trofeje všemožných zvířat, která můžeme v lesích najít – divočáků, jelenů, srnců, lišek, daňků, muflonů a dalších. Podebatovali jsme o výhodách a nevýhodách umělých a živých vánočních stromků, kdy jsme se dozvěděli i poměrně nečekané informace. Na závěr jsme si nově nabyté znalosti procvičili ve znalostní hře, která vypadala jako domino. Nakonec jsme si ještě trochu zadováděli ve všudypřítomném sněhu a plni krásných zážitků se odebrali do autobusu na zpáteční cestu. Moc děkujeme paní Romaně Klevarové z Vojenských lesů a statků za krásný a poučný program.

    • Valašské muzeum
     • Valašské muzeum

     •    Dne 7. a 8. 12. se žáci naší školy (2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B) zúčastnili překrásné exkurze v nejrozsáhlejším areálu Valašského muzea v přírodě Valašské dědině. Seznámili jsme se s obvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventní doby, poznali jsme samotné zvyky a tradice, ale hlavně kouzlo Vánoc v dobách minulých. Kromě krásných zážitků jsme si přivezli i drobnou ukázku z lidové valašské tvorby v podobě dárečků, např. perníčky, lodičky ze skořápek, lité olovo, oplatky a svíčky ze včelího vosku. Jsme rádi, že se nám po mnoha letech podařilo na tuto exkurzi přihlásit.