• EDUbus
     • EDUbus

     • 1.11.2021 k nám do školy přijel EDUbus. V mobilní laboratoři tohoto autobusu žáci propojili stavebnici Lego WeDo s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkoušeli naprogramovat svého robota tak, aby plnil dané zadání. Tato činnost vedla k pozitivnímu vztahu k programování, rozvíjela kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku.

      Žákům se tento vzdělávací blok velmi líbil.

      Odpolední program byl pro pedagogy velmi přínosný. Zkusili jsme si nové pomůcky, nové metody a experimenty, které využijeme ve výuce.

      Děkujeme MAP  Moravská brána za zprostředkování této vzdělávací akce.

    • Exkurze Terezín
     • Exkurze Terezín

     • V úterý před podzimními prázdninami vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Terezína a Litoměřic. Po dlouhé cestě autobusem byl prvním cílem Terezín. Prohlídku tohoto klidného a smutného města začali žáci návštěvou Muzea Ghetta v budově bývalé městské školy. Po úvodním filmu následovala prohlídka stálé expozice „Terezín v 'konečném řešení židovské otázky'1941 – 1945“ a Pamětní síně dětí z terezínského ghetta, věnované jeho nejmladším obětem a výběru ze světoznámých kreseb dětí z ghetta. Druhým navštíveným místem se stala Magdeburská kasárna. Zde byl v roce 1941 zřízen koncentrační tábor pro židovské vězně z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Transporty v letech 1941–1945 přivážely do Terezína mnoho významných osobností z různých oblastí kultury a ti rozvíjeli v Terezíně širokou škálu kulturních aktivit, což bylo v tehdejší válečné Evropě nevídané. Na poslední prohlídku se deváťáci přesunuli do Malé pevnosti. Ta fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa a můžeme si v ní prohlédnout expozici o historii policejní věznice. Na všechny padl smutek při vyprávění pana průvodce o perzekuci českého národa za nacistické okupace. Přejezd do Litoměřic a prohlídka tohoto krásného města na soutoku Labe a Ohře všem zvedla náladu. Stejně jako v Terezíně i tady žáci vyplnili pracovní list a seznámili se s hlavními historickými památkami města. Po krátkém rozchodu nasedli všichni do autobusu a v noci se vrátili unavení, ale obohacení o nové poznatky o naší zemi do Lipníka.

      L. Procházková, T. Scwanzerová

    • Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Jako každoročně, tak i letos proběhla v naší škole soutěž ve sběru kaštanů. Této soutěže se zúčastnili převážně žáci prvního stupně.
      Během tří týdnů přinesly děti za pomocí svých rodičů a prarodičů 2329 kilogramů.
      Nasbírané kaštany si odvezli lesníci do Obůrky pod Hůrkou, kde žijí mufloni, divočáci, jeleni, daňci a další zvěř. Do této obory se pojedeme na jaře podívat.


      Výhercem této soutěže a krásného dortu se stala třída 1.B
      1.místo 1.B 427 kg
      2.místo 2.A 407 kg
      3.místo 1.A 279 kg


      Cenu nejlepšího sběrače pro tento školní rok získala žákyně 1.A Karolínka Pešanová.
      Všem sběračům děkujeme a výhercům blahopřejeme.


      Markéta Matušková

    • Dýňodlabání
     • Dýňodlabání

     • Naše škola, ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou, uspořádala v týdnu od 18.10. – 25.10. 2021 soutěž o nejkrásnější vydlabanou dýni v prostorách školy.

      Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích. V I. kategorii – 1. stupeň, se umístila na 3. místě Tereza Vřeská, 2. místo obsadil Pavel Kylar a vítězem se stal Tommi Fridrich, všichni ze třídy 4.A. Ve II. kategorii – 2. stupeň, skončila na 3. místě Nikola Balcárková, 2. místo si vydlabala Alice Jurečková a nakonec po dlouhém rozhodování poroty zvítězila Helena Novosadová se svojí kočkou.

      Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi, nejlepší tři v každé kategorii obdrželi věcné ceny, medaile a vítězové i zlatý pohár. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se už na další soutěž v dlabání dýní. Velký dík patří také Městu Lipníku nad Bečvou, jakožto statutárnímu orgánu, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tuto soutěž zafinancovat, ZŠ Osecká 315 a všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli.

      Pavel Rytíř

    • Okrskové kolo v minifotbale
     • Okrskové kolo v minifotbale

     • Dne 19. 10. 2021 jsme se zúčastnili okrskového kola v minifotbale. Místo konání byl fotbalový stadion v Hranicích.  Družstvo ve složení David a Lukáš Neubauer, Pavel Nový, Pavel Galeta, Lukáš Válek, Aleš Tihelka a Damián Jaroš ,,kopalo" v kategorii starších žáků. Systém turnaje nám umožnil změřit si síly se všemi účastníky. Pořadatel na místě rozhodl, že vzhledem k počtu družstev, které dorazily, se utká každý s každým. Hrálo se 2x 10 minut a čekalo nás 5 utkání. V pondělí nám onemocněli 2 chlapci, a tak jsme neměli nikoho na střídání. Chlapci si s touto situací poradili a celý turnaj s vypětím sil odehráli na výbornou. Ve všech utkáních jsme dominovali herně i výsledkově. Zaslouženě jsme většinu družstev porazili s větším rozdílem a bez inkasované branky.

      V turnaji jsme uspěli a vybojovali postup do okresního kola z prvního místa. Klukům patří za odvedený výkon velké díky. Okresní kolo, kde se pobijeme o postup do kraje, se bude konat v Přerově na jaře.

      Marián Takáč

    • Puntíkový den - 25. 10. 2021
     • Puntíkový den - 25. 10. 2021

     • Světový den psoriázy

      Psoriáza neboli lupénka je autonomní onemocnění celého organismu s viditelnými projevy na kůži. Toto onemocnění není infekční, dá se léčit, ale bohužel se nedá zcela vyléčit. 

      Světový den psoriázy, neboli PUNTÍKOVÝ DEN, připadá na 29. 10. 2021. V tento den jsou podzimní prázdniny, proto podpoříme pacienty s lupénkou v pondělí 25.10.2021.

      Budeme rádi, když si na sebe vezmete oblečení či doplňky s puntíky.

       

      Puntíkový den jsme si užili - můžete se podívat na fotky - puntík kam se podíváš :-)

       

      Žákovská samospráva

    • STAVITEL MĚSTA v 1. třídě
     • STAVITEL MĚSTA v 1. třídě

     • V pátek 15. října žáci prvních tříd zajímavě zakončili školní týden. Čekalo na ně překvapení v podobě programu Malé technické univerzity. Děti se na chvíli staly staviteli, architekty a postavily nové město z Lega, ke kterému nakreslily i plány. Páteční dopoledne jsme si užili a těšíme se na další projektové dny ve spolupráci s MAS Moravská brána.  

      Žáci 1. A, 1. B, třídní učitelky A. Lukačovičová, E. Mikešková

    • Beseda se spisovatelkou
     • Beseda se spisovatelkou

     • Dne 8. 10. 2021 navštívili žáci šestých tříd výstavní sál Domeček Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou, kde je přivítala paní spisovatelka Petra Braunová.

      Dozvěděli jsme se, jak vypadá práce spisovatele, jak k nim připlouvají toky myšlenek, ale také to, jakým složitým procesem kniha prochází, než je předána tisku.

      Paní spisovatelka nám ukázala, jak jsou její knihy čtivé, originální a plné skvělých myšlenek. Zaujalo nás například téma klonování v knize Dům doktora Fišera. Vřele tuto knihu doporučujeme ke čtení.

      První zájemce z 6. B se objevil ihned po besedě a do čtení se s chutí zakousl. 

    • Doučování
     • Doučování

     • Vážení rodiče a žáci,

      vzhledem k Národnímu plánu doučování na období podzim 2021 vám přinášíme tyto informace.

       

      Naše myšlenka doučování

      • doučování je možnost, jak si žáci individuální a nenásilou formou mohou osvojit poznatky, které jim díky uzavření škol chybí
      • doučování v žádném případě nechápejte jako trest

      Pro koho je doučování určeno?

      • doučování je určeno pro všechny žáky 

      Kdo bude doučovat?

      • naši učitelé
      • externisté (studenti pedagogického oboru, bývalí učitelé)

      Kde bude doučování probíhat?

      • doučování bude probíhat ve třídách naší školy
      • doučování může také probíhat on-line z vašeho domu

      Kdy bude doučování probíhat?

       doučovací hodina bude většinou navazovat na vyučování

      Jak se dozvím, že se mé dítě bude doučovat?

      • na doučování se vždy domluví vyučující daného předmětu přímo s dítětem
      • prostřednictvím Edupage bude informován rodič o možnosti doučování

      Je doučování povinné?

      • doučování není povinné, ale jsme povinni si vést evidenci o přítomnosti žáků
      • proto prosíme o "omlouvání" nepřítomných žáků (stačí odpovědět na zprávu v Edu)

      Kolik doučování stojí:

      • doučování je pro žáky zdarma
      • je plně hrazeno z prostředků MŠMT

       

       

      Externisté - kontakty - online doučování

       

      Mgr. Miluše Horáková 

      • doučuje  Matematiku a Fyziku - pouze prezenčně

      Štěpán Kudláček 

      • doučuje Matematiku a Chemii - doučuje prezenčně i online
      • e-mail: stepakudlacek@gmail.com - tel.: 703999415

      Adéla Strmisková 

      • doučuje Přírodopis a Zeměpis - doučuje prezenčně i online
      • e-mail: adela.strmiskova7@gmail.com - tel.: 704554457

      Pavla Rytířová

      • doučuje převážně předměty na prvním stupni - pouze prezenčně
      • e-mail: rytirovap@zsosecka.cz

       

      Pokud máte zájem o on-line doučování, můžete kontaktovat doučující přímo na uvedený kontakt a domluvit si vhodný čas.

       

       

       

       

       

    • Přespolní běh
     • Přespolní běh

     • Přespolního běhu ve Všechovicích 5. 10. 2021 jsme se zúčastnili ve všech čtyřech kategoriích.

      Nejlépe zabojovala naše mladší děvčata ve složení Janišová, Poláková, Pikonská, Habermannová, Žeravíková a Grammerová, která obsadila krásné 3. místo a získala pohár, diplom a věcné ceny.

      Starší dívky obsadily 6. místo, starší hoši skončili na 7. místě a mladší žáci se umístili na 8. místě.

      Všem moc děkujeme za pěkné a obětavé výkony a mladším dívkám gratulujeme a přejeme jim úspěchy v dalších soutěžích.

    • Beseda v IPS ÚP
     • Beseda v IPS ÚP

     • Žáci 9. A a 9. B vyrazili do Informačního a poradenského střediska ÚP v Přerově. Čekala je zde přednáška týkající se nadcházejícího přijímacího řízení, výběru střední školy a budoucího povolání. Byli informování o termínech, podmínkách a požadavcích jednotlivých škol i profesí. Měli možnost získat informace o konkrétních středních školách a oborech, o které projevili větší zájem. Mnozí žáci natrefili i na obory, o kterých zatím vůbec netušili. Všem přišla tato přednáška velmi užitečná.

    • Lipenská koloběžka
     • Lipenská koloběžka

     • Dne 29.9.2021 se na stadioně v Lipníku nad Bečvou konal 11. ročník koloběžkových závodů pro žáky škol Mikroregionu Moravská Brána.

      Těchto závodů se zúčastnilo 11 žáků naší školy. První na řadě byl závod jednotlivců ve sprintu na 400 m. Závodníci  soutěžili ve dvou kategoriích.

      1. Kategorie ročník 2011, 2012, 2013

       

      • 2. místo Klára Barošová       5. A
      • 2. místo Tomáš Mořkovský  5. B

       

      1.  Kategorie ročník 2009, 2010

       

      • 2. místo Klára Hradilová     7. A
      • 3. místo Sára Sochurková 7. A

       

      Na závěr se jely smíšené štafety na 400 m. V obou kategoriích jsme získali zlaté medaile.

      1. Kategorie ročník 2011, 2012, 2013

       

        1. místo

                Klára Barošová          5. A

                Tomáš Mořkovský     5. B

                Tomáš Polívka            4.A

                Aleš Matějíček            4.A

       

      1. Kategorie ročník 2009, 2010

          1.místo

                 Klára Hradilová          7. A

                 Sára  Sochurková     7. A

                 Alice Jurečková        6.A

                 Lukáš Mořkovský     7.A     

      Děkujeme všem zúčastněným závodníkům za reprezentaci školy a medailistům blahopřejeme.

      Markéta Matušková

    • Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů od 4. 10. - 22. 10. 2021.

      Kaštany se budou vybírat v pondělí od 7:30 - 7.50 hod. u vchodu z Jiráskovy ulice.

      Nejlepší třída bude odměněna.

    • Exkurze - sluneční elektrárna
     • Exkurze - sluneční elektrárna

     • Ve čtvrtek 23. 9. 2021 vyrazili žáci devátého ročníku na exkurzi do slunečních elektráren v Horní Moštěnici, jež je realizována v rámci projektu Evropský týden udržitelného rozvoje. Během přednášky se žáci dozvěděli zajímavé informace o vzniku elektrárny, jejím principu a využití. Nechyběly ani zajímavosti týkající se např. ceny solárních panelů, jejich počtu, výkonu nebo údržby.

      Po návratu do školy žáky čekala skupinová práce v podobě pracovního listu, která sloužila k ověření nově nabytých znalostí.

      G. Zaoralová, A. Doležalová

    • Turnaj ve stolním tenisu
     • Turnaj ve stolním tenisu

     • Dne 22. 9. 2021 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou turnaj ve stolním tenisu – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 34 žáků. Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě Jan  Zamazal ze třídy 5. B, na druhém místě skončil Václav Uličník a 1. místo vybojoval Dominik Přikryl, oba ze třídy 5. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo David Mikulič z 9. A, 2. místo obsadil Adolf Vyhlídka z 6. A a vítězem se stal Filip Přikryl z 8. A.

       Nejlepší hráči byli odměněni diplomy, medailemi a poháry.

      Velký dík patří Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat, ZŠ Osecká 315 a všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

       

      Mgr. Pavel Rytíř

    • Skřivánek - pěvecká soutěž
     • Skřivánek - pěvecká soutěž

     • V úterý 21. září 2021 se na naší škole konala již 23. rokem pěvecká soutěž Skřivánek.
      Zúčastnilo se celkem 16 žáků prvního stupně ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Každý ze
      soutěžících zazpíval dvě písně: lidovou a libovolnou.
      Všichni zpěváci se snažili ze všech sil a porota rozhodla takto:


      V kategorii 1. - 2. ročníků zvítězili:
      1. místo - Veronika Charvátová, 2. B
      2. místo - Helena Synková, 2. A
      3. místo - Eliška Špunarová, 2. A


      V kategorii 3. - 5. ročníků se umístili:
      1. místo - Tereza Dobrotková, 4. A
      2. místo - Jan Jurečka, 3. A
      3. místo - Kamila Macháčková, 5. B


      Odměnou pro vítěze byla medaile, dárková taška, zpěvník plný překrásných písniček a
      diplom. Ostatní účinkující obdrželi omalovánky, sladkou odměnu a pamětní list.
      Vítězům ještě jednou moc gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, odvahu a
      příjemné dopoledne.
      Velké poděkování patří také městu Lipník nad Bečvou za finanční podporu formou grantu.


      “Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.” (Božena Němcová)


      Mgr. Monika Rytířová

    • Sportovně - turistický kurz
     • Sportovně - turistický kurz

     • V pondělí 6. 9. 2021 vyrazili žáci šestého ročníku na pětidenní sportovně-turistický kurz do Velkých Losin. Po příjezdu do Šumperka jsme se vydali Čarovným lesem, který mapoval místa spojená s čarodějnickými procesy, až do kempu Losinka. Po příchodu jsme se ubytovali a pochutnali si na vydatné večeři, kterou pro nás připravil tamější personál. 

      Žáci se kromě pěších a turistických aktivit zúčastnili celotáborové soutěže, která byla spjata s různorodými úkoly zaměřenými na seznamování, sport, paměť, vědomosti, zručnost, Morseovu abecedu a další. 

      Celotáborovou hru vystřídala návštěva ruční papírny ve Velkých Losinách, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o výrobě papíru. Středeční odpoledne jsme strávili v místním termálním aquaparku, kde jsme si odpočinuli a načerpali síly na další den. Čtvrteční den plný aktivit završilo opékání špekáčků a vyhodnocení celotáborové soutěže. S celkovým počtem 58 bodů vyhrál tým Shreků. Výsledky všech skupin byly těsné, proto patří poklona a ocenění všem zúčastněným. U ohně jsme si zazpívali známé táborové písně s doprovodem na kytaru a podtrhli tak celkovou příjemnou atmosféru celého týdne. 

      Kurz hodnotíme jako velice zdařilý, moc jsme si ho užili.  

    • Požární cvičení
     • Požární cvičení

     • Vážení rodiče a žáci,

      v úterý 7. 6. 2022 se v naší škole uskuteční taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se po vyhlášení požárního poplachu budou evakuovat. Požární cvičení proběhne po deváté hodině a bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu. Po požárním cvičení bude pokračovat běžná výuka.

      Bezpečnost Vašich dětí a našich žáků je pro nás důležitou prioritou, proto je zapotřebí krizové situace velmi dobře nacvičit a zvládat.

    • Hurá na plavání
     • Hurá na plavání

     • Epidemiologická situace konečně umožnila, aby i žáci naší školy zahájili plavecký  kurz v Hranicích. Výcviku se zúčastní celkem 34 žáků čtvrtých ročníků. V 1. lekci si plavečtí instruktoři rozdělili žáky do čtyř skupin podle výkonnosti. V těchto skupinách budou žáci zdokonalovat a rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti ještě v 9 lekcích.         

      P. Rytíř, M. Světnická