• Výsledky SCIO Mapa školy.
     • Výsledky SCIO Mapa školy.

     • Vážení rodiče, předkládáme vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření, kterého jste se společně se svými dětmi zúčastnili. 
      Z výsledků se nám vyselektovaly oblasti, na které se v dalších letech musíme zaměřit. Jakým způsobem s danými oblastmi budeme pracovat se dozvíte v koncepci rozvoje školy na léta 2020-2024. Koncepce bude představena školské radě a poté uveřejněna na webu školy.
      Tímto vám chceme poděkovat za zodpovdný přístup a za vyplnění dotazníku, který nám poskytl tolik potřebnou zpětnou vazbu.

    • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“
     • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“

     • Od září do června jsme sbírali materiál na recyklaci a naše škola získala 730 bodů v celorepublikovém hodnocení.

      • Sběr plechovek – 3560 ks
      • Sběr elektrozařízení – 43,5 kg
      • Sběr telefonů – 10 ks
      • Sběr baterií – 40,1 kg
      • Sběr tonerů a cartridgí – 21 ks
      • Z žáků se nejvíce zapojil Tommi Fridrich, Völkl David a Klika David. Tito žáci budou odměněni dárky od sponzorů akce.
      • Děkujeme a sbírat začneme zase 1. 9. 2020.
    • Předposlední týden ve sportovním
     • Předposlední týden ve sportovním

     • Školní rok se pomalu blíží ke konci, a přestože byl trochu netradiční, rozhodli jsme se jej žákům druhého stupně trochu zpestřit. 

      V pondělí 15. června se sešlo 21 šestáků a vyrazili společně do přírody. Děti měly velkou radost, že se zase vidí a mohou společně strávit pár hodin. Všichni si celou cestu na Jadran vyprávěli, co zažili v době karantény a kam se těší na prázdniny. Po příchodu do školy se nikomu domů nechtělo.

      Úterní den patřil sedmákům, kdy si pro ně učitelé připravili stezku okolo řeky Bečvy. V týmech řešili vědomostní úkoly a museli cestou zdolat nelehké překážky, při kterých ne každá noha zůstala suchá. Na nejlepší tým pak čekala v cíli sladká odměna.

      Osmé ročníky pro změnu ve středu ráno v plné síle vyrazily na kola. Cíl - hrad Drahotuš a samozřejmě si projížďku náramně užít. Cestou necestou stateční žáci překonávali klikaté zatáčky, náročné stoupání i nepřízeň počasí. Přes upadlou šlapku po píchlá kola se ale výlet podařilo přežít většině bez úhony.

      Na všechny zážitky budou žáci určitě rádi a s úsměvem vzpomínat.

    • První místo v soutěži Naší přírodou
     • První místo v soutěži Naší přírodou

     • Ve finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, která se kvůli pandemii covid-19 konala netradičně až 16. června v Biologické stanici v Přerově, vybojovala žákyně 9. ročníku ZŠ Osecká 315, Kristýna Knolová, 1. místo v kategorii vodní společenstva starších žáků.  Kromě diplomu si ze soutěže odnesla také věcné ceny a samozřejmě mnoho nových poznatků, které bude moci využít při pobytu v přírodě, případně při dalším studiu. 

      Děkujeme Kristýně za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci naší školy v přírodovědných soutěžích a přejeme mnoho dalších úspěchů v příštím roce.

      Mgr. Suchánková Martina

    • Kniha se nosí
     • Kniha se nosí

     • V letošním ročníku soutěže měli žáci zadání jednoduché - vyfotit se s knihou. Nešlo ale pouze o jednoduchou fotografii, naopak si žáci museli nápad pořádně promyslet. Všichni zúčastnění zaslali velice originální fotografie a nebylo tak vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší.

      Z druhých a třetích tříd si první místo zasloužil Dominik Kučera z 2. B, následuje Emma Kozáčková a Pavel Kylar z 2. A. Další kategorie patřila žákům čtvrtého až šestého ročníku. Nejoriginálnější nápad zachytila Nela Lukačovičová ze 4. B, druhé místo obsadila Elen Holubová taktéž ze 4. B a třetí příčku Viktor Papež z 5. A. Žáci sedmých až devátých tříd spadali do třetí a poslední kategorie. Julie Janošová ze 7. B dokonale ztvárnila četbu Harryho Pottera a vysloužila si tak první místo. Druhá skončila Nela Osmančíková ze 7. A s četbou knihy hlavou dolů. Třetí místo si pak zaslouženě „vyfotil“ Daniel Dohnal z 8. A.

      Všem žákům děkujeme za krásné nápady. Výhercům gratulujeme a příští týden se mohou těšit na zaslouženou odměnu!

      PS: Všechny fotografie budou vystaveny v následujícím školním roce na nástěnce a můžete se těšit i na příspěvky od učitelů!

      Mgr. Tereza Schwanzerová

      Do galerie kniha byly přidány fotografie.

    • Provoz školní kuchyně omezen!
     • Provoz školní kuchyně omezen!

     • Vážení rodiče,

      z důvodu havárie vody ve školní kuchyni bude zítra žákům zabezpečen oběd formou studené kuchyně.

      Pro cizí strávníky kuchyně nevydává, objednávky byly automaticky odhlášeny.

      O dalším provozu školní kuchyně vás budeme informovat, co nejdříve to bude možné.

      Děkujeme za pochopení

    • Návrat žáků 2. stupně do škol
     • Návrat žáků 2. stupně do škol

     • Vážení žáci a rodiče,

       

      zde jsou velmi důležité informace, týkající se možnosti návratu žáků II. stupně do škol od pondělí 8. 6. 2020.

       

      Z organizačních důvodů a dle doporučení MŠMT se bude jednat pouze o konzultace, které budou probíhat jednou až dvakrát týdně po jednotlivých ročnících.

      Pondělí 6. ročník, úterý 7. ročník, středa 8. ročník, čtvrtek 9. ročník, pátek individuální konzultace.  Žáci se sejdou s třídním učitelem a budou mít třídnické hodiny. 

      Žáci i rodiče se o přesné náplni, termínu a času konzultací dovědí prostřednictvím Edupage a systému, který používali pro web vyučování.

       

      S ohledem na složitost požadavků MŠMT nejsme schopni zajistit žákům druhého stupně oběd.

       

      I nadále platí limit 15 žáků ve skupině, pokud přijde více dětí, třída se bude dělit. Účast žáků je dobrovolná a není nutné se přihlašovat.

       

      Hodiny nemusí probíhat v kmenové třídě, některé učebny jsou již obsazené třídami prvního stupně.

       

      Sraz před vyučováním bude vždy v prostoru před hlavním vchodem.

      S sebou: přezůvky, 2 roušky a čestné prohlášení. Bez něj nebude žák do školy vpuštěn.

       

      Roušku je potřeba si nasadit před vstupem do školy.

       

      Vydávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 podle časového rozpisu, který Vám bude včas oznámen. 

       

      Všichni žáci 6. - 8. ročníku si ponechají učebnice přes prázdniny. V červnu odevzdají učebnice pouze žáci, kteří v září nenastoupí (odchod na víceleté gymnázium nebo na jinou školu, stěhování...).

    • Soutěž s Noe
     • Soutěž s Noe

     • Asi před dvěma měsíci jsme se ptali žáků, kolik hraček firmy Noe jsme ubytovali v naší tělocvičně. Tipů jsme dostali mnoho, ale těm, co se přiblížili k počtu 10 500 ks, přišel dnes pan Beckert poblahopřát. Výhercům zářily oči, když z dárkové tašky na ně vykoukl všem známý František.

    • Hodně štěstí u přijímacích zkoušek !!
     • Hodně štěstí u přijímacích zkoušek !!

     • Od 11. 5. povolilo MŠMT obnovení výuky devátých ročníků, proto jsme se s nadšením vrátili zpět do školních lavic. Hlavní náplní byla příprava na nadcházející přijímací řízení. Denně jsme s chutí a radostí plnili zadané úkoly z českého jazyka a matematiky od našich  vyučujících. Naši dlouhou, únavnou a vyčerpávající přítomnost ve škole jsme se rozhodli obohatit a zpříjemnit příchodem v neobvyklém převleku. Tento jeden vybraný den v týdnu nás motivoval k ještě většímu úsilí, vylepšil náladu a odlehčil stres.

      I když se cítíme na pokraji svých sil, věříme, že to přesto zvládneme! Tak nám v pondělí držte palce.

      Žáci devátých tříd

     • Učíme se společně ve škole i doma

     • Už druhý týden se učíme opět ve škole, ale nezapomínáme ani na ty, kteří se stále učí doma. Dále jim posíláme pozdravy i učivo na dálku a občas se s nimi spojíme přes videohovor ze třídy, který si společně užívají školáci ve škole i doma.

      Zdravíme domškoláky také pomocí fotografií!

      A. Lukačovičová

    • Zpátky ve školní lavici
     • Zpátky ve školní lavici

     • Dnešní ráno nebylo úplně typické, po 11 týdnech se žáci prvního stupně vrátili do školních lavic. Do školy se vcházelo různými vchody, každá skupina v jiný čas, ale vše jsme zvládli. Žáci se usmívali, byli ukázněni a většina z nich se těšila na kamarády i paní učitelku. Doufáme, že nám dobrá nálada, optimismus a zdraví vydrží do konce června. Zdravíme také všechny, kteří zůstali doma. Nezapomněli jsme ani na ně. Stále budeme pracovat i s nimi.

    • Wi - fi stipendium
     • Wi - fi stipendium

     • Část žáků se vrátila do školních lavic a my jsme ukončili soutěž o wi - fi stipendium. Tady je přehled všech nejpilnějších žáků v domácím prostředí, kteří se po návratu do školních lavic mohou těšit na wi - fi.

      Pracujte i nadále, všechny žáky školy chválíme za snahu při domácím vzdělávání a výhercům blahopřejeme.

     • Školní družina informuje

     • Vážení rodiče,
      z důvodu uzavření školy v době koronaviru budou poplatky za školní družinu, školní klub a zájmové kroužky přesunuty na školní rok 2020 / 2021.

    • Fotosoutěž
     • Fotosoutěž

     • Vyhlašujeme soutěž ....Vytvořte fotografii, na které budete s knihou.Pošlete ji paní učitelce Schwanzerové a těšte se 10. 6. 2020 na výherce.

     • Návrat do školy v číslech

     • Z 215 žáků 1. stupně se jich v pondělí 25. 5. 2020 vrátí 60,5 %.
      Přivítá je 100 % vyučujících (všichni třídní, v 5. ročnících navíc vyučující anglického jazyka, češtiny a přírodopisu).

      Škola bude rozdělena na 3 oddělené části. 
      Budeme učit v 11 skupinách. 
      Odpolední družinu budeme poskytovat v 6 odděleních.
      Pro stravování využijeme 3 místnosti ve školní jídelně.
      Než se 11 skupin v jídelně vystřídá, potrvá to 2 hodiny.

      S ohledem na GDPR budeme během čtvrtečního dopoledne informovat o přesné organizaci všechny rodiče individuálně.
      Organizačně to bylo náročné, přesto se na všechny děti velmi těšíme.

    • Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020
     • Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

     • Vážení rodiče, nabízíme Vám všechny klíčové informace spojené s návratem žáků prvního stupně do škol. 

      Nejdůležitější informace
      Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
      Ranní družina není poskytována. Odpolední činnost (družina) navazuje na dopolední vzdělávání a je poskytována do 16.00 hod.

      Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete na našem webu.

      Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit do 18. 5. 2020. Prohlášení zájmu najdete na našem webu. Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, bude ve škole k dispozici v papírové podobě společně s čestným prohlášením.

      Žákům, kteří navštěvují vzdělávací aktivity ve škole, je umožněno stravování ve školní jídelně. Protože ani v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin, je součástí vyjádření zájmu o docházku také vyjádření zájmu o obědy ve školní jídelně. Ze stejného důvodu je pro nás nezbytné, abyste vyjádřili zájem o odpolední přítomnost Vašich dětí ve škole. Obědy budou mít žáci automaticky přihlášeny, pokud zvolíte tuto možnost v přihlášce k docházce.

      Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. O nošení roušek přímo ve třídě rozhodnou jednotliví pedagogové.

      Předběžná organizace výuky
      •    4 vyučovací hodiny 
      •    Odpolední činnost má charakter školní družiny.
      •    Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupin je neměnné po celý den.
      •    Přímo ve škole budou učit všichni třídní učitelé prvního stupně.
      •    Konkrétní rozvrh připravíme poté, jakmile zjistíme Váš zájem o tuto výuku.
      •    V návaznosti na sdělení Vašeho zájmu o výuku rozdělíme žáky do skupin s přihlédnutím k odpolední výuce a stravování. 
      •    Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
      •    Každá skupina bude mít svůj čas příchodu do školy a vchod, u kterého ji vyzvedne pověřený pracovník.
      •   O rozdělení žáků do skupin, vstupech do školy apod. Vás budeme informovat, jakmile zjistíme Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020.
      •   Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.
      •   Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy, platí obvyklá školní pravidla. S výjimkou přítomnosti rodičů – vstup rodičů do budovy školy je zakázán.

      SHRNUTÍ - CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT
      •    Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
      •    Vyjádřit zájem o docházku do školy (do 18. 5. 2020), o obědy a o „školní družinu“. 
      •    Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.
       

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

     • Dneska z jiného soudku. Ani o výuce distanční, ani o aktuální organizaci výuky, ale o výuce budoucí. V září přivítáme ve škole 45 prváčků! 
      Elektronický zápis do školy absolvovalo 56 dětí, rozhodnutí o přijetí dostalo 45 budoucích prváčků, na další 2 děti se budeme moc těšit příští školní rok. U zbylých 9 dětí pokračuje správní řízení. 
      Všichni účastníci zápisu byli vyrozuměni prostřednictvím České pošty.
      Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry, moc nás těší, že Vás k zápisu přišlo tolik! Termín školy na nečisto sdělíme, jakmile to bude jen trochu možné.

      Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi.