• Vítání prvňáčků
     • Vítání prvňáčků

     • Dnes 1. září 2021 byl velký den pro 40 prvňáčků z naší školy ZŠ Osecká, kteří přišli poprvé usednout do školních lavic.

      Hned u vchodu je přivítal maskot školy Sova a děti dostaly šerpu JSEM ŠKOLÁK. Cestu do své krásně vyzdobené třídy jim ukazovaly balónky. Zde je přivítala paní učitelka a pasovala na školáky.
      Pozdravit nové žáčky i jejich rodiče přišel také pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a místostarosta Mgr. Ondřej Vlček.

      Věříme, že si školáci odnesli kromě dárečků také krásný zážitek z prvního školního dne. Novým školáčkům přejeme, ať mají stále úsměv na tváři a ve škole se jim vše daří.

      Třídní učitelky Mgr. Eva Mikešková, Mgr. Alena Lukačovičová

    • Začátek nového školního roku 2021/2022
     • Začátek nového školního roku 2021/2022

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství proti šíření covid 19 budeme postupovat takto. Tam, kde mají manuály ministerstev závazný charakter, dodržíme vše jak je nám ukládáno. Tam, kde mají manuály ministerstev informativní a doporučující charakter, se budeme řídit reálnými možnostmi školy a vlastním rozumem.

      V praxi tak bude platit:

      • Testování ve dnech 1. 9. (prváčci 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021. Testovat se nemusí děti, které mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (tuto skutečnost potřebujeme doložit). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Pokud by dítě ve škole mělo pozitivní test, budeme kontaktovat zákonné zástupce a vysvětlíme si další postup.
      • Roušky či respirátory ve společných prostorách školy (pro děti, pedagogy i přicházející osoby), nikoliv přímo ve třídách.
      • Toto je prakticky nutné minimum pro běžný a radostný chod školy.

      Z manuálů o několika desítkách stran považujeme výše uvedená sdělení za nejdůležitější. Potřebujete-li vědět víc, neváhejte nás kontaktovat.

      Děkujeme vám, za respektování výše uvedených pravidel.

       

       

    • Letní tábor
     • Letní tábor

     • Uteklo to jako voda a je konec tábora. Všem se nám to moooc líbilo, pojedeme příští rok znovu. Poslední den byl úplně jiný, celé dopoledne jsme se projížděli na koních.

      Třetí den jsme strávili na Sluňákově. Energie dětem neubývá ani po náročném programu.

      Druhý den proběhl v duchu her, soutěží a sportu. Odměnou byla sladká večeře.

      Školní družina pořádá tábor v Horce nad Moravou. Všichni nás zdraví z Lovecké chaty. Hrají si, chodí na vycházky po okolí a  vyrábí dárky pro maminky.

    • Prázdniny
     • Prázdniny

     • Přejeme žákům i rodičům krásné slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

       

      Deváťáci, načerpejte o prázdninách energii a v září vykročte tou správnou nohou do nové školy.

    • Organizace školního roku 2021/2022
     • Organizace školního roku 2021/2022

     • Vážení rodiče a žáci,

      právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

      Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 30. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky. 

      Tak jako přicházejí i odcházejí na naší školu žáci, tak je to i mezi učiteli (naštěstí ne tak ve velkém počtu). Níže se dočtete rozdělení třídních i netřídních učitelů, kteří budou příští rok vyučovat.

      1. A - Alena Lukačovičová,  1. B - Eva Mikešková

      2. A - Milena Králová,  2. B - Zuzana Kovářová

      3. A - Jana Horalíková,  3. B - Monika Rytířová

      4. A - Pavel Rytíř,  4. B - Martina Světnická

      5. A - Michal Ulma,  5. B - Petra Macháňová

      6. A - Veronika Lívová, 6. B - Petr Václavek

      7. A - Monika Tvrdá, 7. B - Martina Suchánková

      8. A - Libuše Procházková

      9. A - Gabriela Zaoralová,  9. B - Tereza Schwanzerová

      Netřídní: Radek Novotný, Břetislav Hájek, Lenka Schmidtová, Alena Doležalová, Marián Takáč, Ivo Mádr

       

      Požadavky na nákup pomůcek pro 1. ročníky

      Pomůcky pro žáky 2. - 5. ročníku řeší třídní učitelé na začátku září

      Požadavky na nákup sešitů pro 2. stupeň

    • Sedmáci poznávali Prahu
     • Sedmáci poznávali Prahu

     • Poslední pátek letošního školního roku vyjeli sedmáci do Prahy. První zastávkou byl pomník obětem komunismu od Olbrama Zoubka, který si prohlédli před nástupem do lanovky na Petřín. Po chvilce bloudění v bludišti se vydali na Pražský hrad, náladu a kochání z výhledu na Prahu jim nezkazilo ani deštivé počasí. Nezvykle liduprázdné Hradčanské náměstí nevypadalo ani jako náměstí v hlavním městě. Děti si prohlédly katedrálu sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Vladislavský sál a na vlastní oči viděly okno, ze kterého byli vyhozeni nenávidění místodržící při pražské defenestraci, o které se učily v dějepise. Zlatá ulička a Daliborka a už se šlo přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem a místem popravy 27 českých pánů. Vyčerpaní sedmáci dále pokračovali na náměstí Václavské a přes Pařížskou ulici k vysněnému odpočinku v obchodním centru Palladium. Po doplnění energie a nakoupení suvenýrů se děti vydaly zpátky na Václavské náměstí, kde se pořídila povinná fotka s Václavem. Pak už zbývalo jen dojít na hlavní nádraží a usednout do vlaku. 

    • Pasování prvňáčků na čtenáře
     • Pasování prvňáčků na čtenáře

     • Na středu 23. 6. se děti moc těšily. Na nádvoří Městské knihovny se zúčastnily slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti přivítala Královna Knihovna v doprovodu princezny, víly Tilinky, vodníka Kašňáka a rytíře Brtníka. Patronem naší školy byla paní ředitelka MŠ Lenka Kašíková. Všechny děti složily čtenářský slib a kromě slavnostní nálady si každý odnesl i drobné dárky. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

      Děti a paní učitelky 1. tříd

    • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná
     • Exkurze devátých tříd – Praha moderní a současná

     • Místo pobytu u vody trávili deváťáci páteční červnový horký den v našem hlavním městě.

      Náplní exkurze bylo propojení znalostí získaných ve škole s konkrétními místy a památkami naší novější historie.

       

      První zastávkou byl vyšehradský hřbitov, kde žáci hledali náhrobky slavných českých osobností, např. K. H. Máchy, Milady Horákové či Waldemara Matušky. Hlavním cílem se stala prohlídka pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Právě 18. června si připomínáme smrt československých parašutistů, kteří spáchali atentát na R. Heydricha.

       

      Cestou kolem Tančícího domu a Národního divadla se žáci zastavili u sousoší Olbrama Zoubka

      vytvořeného na památku obětem komunismu. Poté se výprava přesunula na Kampu, kde všechny překvapily velikost a zpracování soch miminek Davida Černého a pestrost Lenonovy zdi. Přes mile prázdný Karlův most došli již skoro vyčerpaní deváťáci k Rudolfinu a do židovského města. Prohlédli si Pinkasovu synagogu, starý židovský hřbitov a synagogu Španělskou, před níž stojí pomník Franze Kafky.

      Po vytouženém ochlazení a občerstvení v Palladiu se zmožení žáci vydali kolem Obecního domu na Václavské náměstí. Zde odbočili k Lucerně, ve které obdivovali moderní zpracování jezdecké sochy sv. Václava. Poslední zastávkou byla pamětní deska Jana Palacha na místě, kde se upálil.

      Deváťáci skoleni vedrem tak tak došli na hlavní nádraží a ve večerních hodinách dorazili zpět do Lipníka.

    • Turnaj v badmintonu
     • Turnaj v badmintonu

     • Období postupného rozvolňování protiepidemických opatření dovolilo uspořádat naší škole ZŠ Osecké 315 turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj se uskutečnil dne 16.6.2021 v tělocvičně I. stupně.

       Do turnaje se přihlásilo celkem 22 žáků. Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě J. Šatánek ze třídy 5. A, na druhém místě skončil F. Šuver z 5. B a 1. místo vybojoval s přehledem A. Vyhlídka z 5. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo O. Kalivoda z 9.A, 2. místo obsadil D. Simon z 6.A a celkovým vítězem se stal po vyrovnaném boji D. Dohnal z 9. A. Většina zápasů měla kvalitní úroveň, nechyběla bojovnost a houževnatost. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair play. Tři nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomy a krásnými poháry, všichni zúčastnění pak sladkostmi.

      Poděkování patří ZŠ Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, které nám prostřednictvím grantu turnaj zafinancovalo a všem žákům a kolegům, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

      Pavel Rytíř

     • Vzpomínka na distanční výuku se zajímavým hostem ve 3. A

     •  

      Distanční výuka byla velmi dlouhá a náročná. I když jsme ji zvládali vcelku dobře bez větších problémů, obohatili jsme si ji o zajímavé hosty, kterým tímto moc děkujeme.

      Prvním hostem byla paní doktorka Blahová-Křiváčková a v úplném závěru distanční výuky přijal naše pozvání do online výuky samotný pan starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. Vyprávěl nám zajímavosti o našem krásném kovářském městě, jaké je to být starostou a o co vše se musí starosta starat. Například o školy, památky, dopravu, přírodu, volný čas, seniory v našem městě apod. Zkrátka o to, aby se nám tu všem dobře žilo. Pozorně jsme poslouchali, ptali se i odpovídali na otázky pana starosty, který nás pochválil, že toho o Lipníku už docela dost víme.

       

      Panu starostovi moc děkujeme za tento nevšední zážitek a těšíme někdy na další případné setkání tentokrát už snad mimo obrazovky počítačů.

      Alena Lukačovičová a žáci 3. A

     • Informace pro cizí strávníky

     • Výdej obědů do jídlonosičů:

      - přes rampu ze dvora školy se ruší.

      - nově se vydávají obědy ve školní jídelně pouze v čase od 11:00  do 11:30 hod.

       

      Stravování v jídelně:

      - pro cizí strávníky je umožněno v čase od 11:00 do 12:00 hod.

       

      Mimo tuto stanovenou dobu bude možné si oběd vyzvednout výjimečně do jídlonosiče přes rampu ze dvora školy, bohužel s delší čekací dobou.

      Strávníci smí vstoupit do vnitřních prostor jídelny, nevykazují-li žádné příznaky onemocnění covid-19 a jsou schopni se prokázat potvrzením o:

      1. očkování
      2. provedeném platném negativním antigenním testu
      3. provedeném platném negativním PCR testu
      4. prodělaném onemocnění covid-19

      Prosíme o předložení potvrzení před vstupem do školní jídelny a to u pokladního okénka. Děkujeme.

     • Den dětí ve 3. A a 3. B

     • Letos oslavili třeťáci z naší školy svůj svátek vycházkou k Jadranu. Cestu si zpestřili úkoly, které pro sebe navzájem přichystali spolužáci ze 3. A a 3. B. V cíli se všichni občerstvili, odpočinuli si a pohráli.

      Dopoledne rychle uběhlo a byl čas na zpáteční cestu se zastávkou na skateparku. 
      Oslavenci se vrátili unavení, ale spokojení a plní zážitků.
      Všichni se těší na další výlet.

    • Recyklohraní
     • Recyklohraní

     • Společně s dalšími 177 školami jsme se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně ve sběru vybitých baterií.

      V kampani se podařilo vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s poslední baterií urazíme téměř 17 km!!

      Veškeré odevzdané baterie budou dál roztříděny a předány k dalšímu zpracování.

      Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí.

    • Výšlap sedmáků na Helfštýn
     • Výšlap sedmáků na Helfštýn

     • V pátek jsme využili konečně pěkného počasí a vyšlápli si na Helfštýn.

      Po měsících online výuky už bylo potřeba protáhnout si tělo a vyběhnout kopec ke hradu. Většina z nás viděla krásně zrekonstruovaný hrad poprvé a byla překvapena vyhlídkou do krajiny. Moc se nám líbila nově zpřístupněná místa hradu, která připomínala labyrint. Na moderně pojatém nádvoří jsme si připomněli historii hradu, vyslechli si pověst o jeho založení a nakonec splnili krátký kvíz.

      Všem, kteří nový Helfštýn ještě neviděli, jeho návštěvu vřele doporučujeme!

      L. Procházková a 7. A

    • Jahůdkob(h)raní
     • Jahůdkob(h)raní

     • Žáci pátých ročníků se v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zúčastnili „JAHŮDKOB(H)RANÍ“. V pracovních činnostech obdržel každý žák pracovní sadu se semínky měsíčních jahod. Nedílnou součástí této sady byl pracovní list s návodem, skládankou, vystřihovánkou a hrami. 

      Děti si nejprve naplnily svůj květináč substrátem, vysely semínka a zalily vodou. Poté si vyrobily zapichovátko, označily si svoji jahůdku a květináč ještě přizdobily přiloženými samolepkami. Pak už jen budou čekat až jahůdky vyrostou a dají své první plody. Celý proces růstu pozorují a dokumentují. Fotografie svých výpěstků pak mohou sdílet na Instagramu a účastnit se zajímavých soutěží s pěknými výhrami.

      Pavel Rytíř

    • Organizace výuky od 24. května
     • Organizace výuky od 24. května

     • Vážení rodiče,

      od 24. května je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

       

      VYUČOVÁNÍ: 

      • Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: 

      • Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. - zůstává
      • Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení. - zůstává
      • Jsou umožněny sportovní činnosti. - nově
      • Homogenita tříd a skupin není povinná. - nově

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
     • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

     • Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady při Základní škole, Lipník nad Bečvou Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace.


      Termín konání voleb: 17. 6. 2021 – 24. 6. 2021, vždy od 07.30 do 16.30.


      Místo konání voleb: Vestibul ZŠ Lipník nad Bečvou Osecká 315.


      Volit své zástupce do školské rady mohou všichni zákonní zástupci žáka.
      Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenovaní a volení. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů volí zákonní zástupci žáků. 


      Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci. Kandidát musí s návrhem souhlasit. Návrhy eviduje ředitel školy, podávat návrhy je možné do 14. 6. 2021, do 12.00, a to osobně v kanceláři školy, doporučenou poštou na adresu školy (rozhoduje datum a čas doručení) nebo e-mailem na adresu zsosecka@zsosecka.cz. Seznam kandidátů bude zveřejněn a bude také voličům k dispozici v místě konání voleb.


      Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně.


      Pro zabezpečení voleb do školské rady jmenuji tříčlenný přípravný výbor ve složení: Mgr. Koláčková Denisa, Marie Horká, Hynčicová Andrea.

       

      V Lipníku nad Bečvou 17. 5. 2021 


      Mgr. Lukáš Rejzek 
      ředitel školy 


      Obecná ustanovení
      Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
      Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
      Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
      Funkční období členů školské rady je tři roky.
      Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
      Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
      Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.


      Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:
      Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
      Schvaluje školní řád.
      Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
      Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
      Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
      Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
      Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
      Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
       

    • Zahrajme si pohádku
     • Zahrajme si pohádku

     • Během května se postupně všechny třídy prvního stupně Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315 zúčastnily v rámci polytechnického vzdělávání workshopu „ZAHRAJME SI POHÁDKU“, kterou připravil místní výrobce textilních hraček a kostýmů firma Noe ve spolupráci s MAS Moravská Brána.

      V rámci workshopu si žáci pod vedením lektorky Elišky Beckertové vyrobili jednoduché kulisy, aby si na závěr společně zahráli známou pohádku “O Červené Karkulce“. Během dvouhodinových bloků si jednotlivé třídy dotvořily předem připravené ilustrace za pomoci šablon různých tvarů a s využitím dodaných barevných látkových výseků. Zručnější děti si tvary samy vystřihly. Jednotlivé tvůrčí týmy popustily uzdu své fantazii a vytvořily krásné koláže.

      Starší žáci prvního stupně se navíc dozvěděli, jakým způsobem se jednotlivé textilní materiály vyrábějí a využívají v praxi. Také se nově seznámili s termínem UPCYKLACE, tedy způsobem přeměny odpadového či nepotřebného materiálu na něco nového užitečného, na jehož principu je založen i tento workshop. V závěru programu si každá třída „za odměnu“ zahrála pohádku v nových kulisách látkového divadla a s pomocí pohádkových maňásků firmy Noe s.r.o. Vzhledem k tomu, že žáci byli zároveň i účastníky vystoupení, často se stávalo, že si vytleskali reprízu pohádky.

    • Organizace výuky od 17. května
     • Organizace výuky od 17. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti se změnou organizace výuky od 17. května vám přinášíme tyto informace:

       

      17.5. - 21.5. PREZENČNĚ: celý první stupeň, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní třídy distančně

       

      VYUČOVÁNÍ: Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.

      ŠATNY: Všichni žáci přítomní ve škole budou již využívat šatny.

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Návrat žáků do škol od 10. května
     • Návrat žáků do škol od 10. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s návratem žáků i druhého stupně vám přinášíme tyto informace.

      KDO SE VRACÍ?
      Žáci druhého stupně rotačním způsobem.
      Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

       

      OD 10.5. - 14.5. PREZENČNĚ
      1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
      6.A, 6.B, 7.A, 
      ostatní třídy distančně

      OD 17.5. - 21.5. PREZENČNĚ
      1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
      8.A, 8.B, 9.A, 9.B 
      ostatní třídy distančně
       

      VYUČOVÁNÍ
      Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.


      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
      Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy.
      Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.


      ŠKOLNÍ DRUŽINA
      Ano, bude fungovat ve standardní době, ale vždy jen pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku. Ranní družina bude již v pondělí.


      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů. Tímto vás žádáme o kontrolu objednávek a dostatečného kreditu pro platbu.

      ŠATNY
      1. stupeň jako doposud.
      2. stupeň využívá šatny jako za běžného režimu. 


      TESTOVÁNÍ
      JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?
      Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

      KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?
      Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

      CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?
      Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Bude ale postupovat jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

      CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?
      V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva viz. níže. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

      Na všechny se těšíme, vše jistě spolu zvládneme.


      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy