• Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • Dne 22. 6. 2022 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou turnaj ve stolním
      tenisu – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 39 žáků. Tentokrát se hrálo na školním dvoře
      pod širým nebem, systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových
      kategoriích: I. kategorie – 1. - 5. ročník
      II. kategorie – 6. - 9. ročník
      V I. kategorii se umístil na 3. místě překvapivě Jan Polák, na druhém místě skončil Václav
      Uličník, oba z 5.A a 1. místo vybojoval přesvědčivě a bez ztráty setu Lukáš Haluška ze 4.B,
      všichni ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.
      Ve II. kategorii získal 3. místo Antonio Sivák ze ZŠ Osecká 301, 2. místo obsadil Dan Peška a
      vítězem se stal očekávaně Filip Přikryl, oba z 8.A ZŠ Osecká 315.


      Výherci byli odměněni diplomy, medailemi a krásnými poháry.


      Velký dík patří ZŠ Lipník nad Bečvou,  Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám
      umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat a všem zúčastněným.

    • Archeoskanzen a Modrá u Velehradu
     • Archeoskanzen a Modrá u Velehradu

     •  

      Naši sedmáci odjeli 15. června za poznáním do Modré u Velehradu. Nejprve navštívili archeoskanzen, kde se seznámili s řemesly, bydlením, vařením a životem v dobách Velké Moravy. Mohli si vyzkoušet dobový oděv i zbroj, mletí mouky na žernovu a  také ochutnat placky. Poté se příjemnou procházkou kolem rybníka přesunuli na známé poutní místo, Velehrad. Prohlédli si baziliku a přilehlé památníky Cyrila a Metoděje a nevynechali ani návštěvu turistického informačního centra. Na závěr je čekala návštěva v expozici Živá voda, kde mohli v proskleném tunelu sledovat sladkovodní ryby plující nad nimi.  Největší pozornost vyvolala vyza velká, jeseter, štiky a obří kapři. Zlatý hřeb programu však měl teprve přijít. Bylo jím koupání v jezírku nad akváriem, kde se znavení žáci mohli v horkém počasí osvěžit.

      Exkurze zdařile propojila teoretické poznatky z dějepisu, zeměpisu a přírodopisu s praxí a žáci si odnesli spoustu pěkných fotek a příjemných zážitků.

    • Exkurze Krakov - Osvětim
     • Exkurze Krakov - Osvětim

     • Ve středu 8. 6. 2022 se žáci devátých ročníků vydali na exkurzi k našim sousedům do Polska. První zastávkou bylo třetí největší město – Krakov. Jako bývalé hlavní město se Krakov pyšní bohatou historií i památkami. Společně jsme vyšli k majestátnímu hradu Wawel, který se tyčí nad řekou Vislou. Zpod deštníků a pláštěnek, jelikož nás zastihla menší dešťová přeháňka, jsme obdivovali samotný Královský hrad, katedrálu sv. Stanislava a Václava a velkolepé arkádovité nádvoří. Z hradu jsme se nejlépe dochovanou památkovou ulicí Kanonicza (Kanovnická ulice) dostali ke Kostelu sv. Petra a Pavla a dále pak až na Královský rynek (Rynek Główny), kterému ve středu dominují Sukiennice a věž staré radnice. Naneštěstí se deštík proměnil v průtrž a my jsme byli nuceni uschnout v teple nejbližších občerstvení.

      Jakmile však déšť ustal a naše boty nebyly malými rybníčky, navázali jsme na program v Královském rynku, jelikož neméně důležitými památkami jsou vedle Sukiennice také Kostel sv. Vojtěcha, Mariánská bazilika (kostel Nanebevzetí Panny Marie) se dvěma různě vysokými věžemi a kostel sv. Barbory. Nachází se zde i socha nejznámějšího polského romantického spisovatele Adama Mickiewicze.

      Po hodinovém odpočinku a sušení ponožek v autobuse nás čekala tříhodinová komentovaná prohlídka bývalého koncentračního tábora Osvětim a přilehlé Březinky. Areál jsme opouštěli při západu slunce a v nočních hodinách jsme se zcela vyčerpaní, avšak bohatší o kulturní i historické poznatky, navrátili ve večerních hodinách domů.

     • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ

     • Ředitel základní školy / Директор початкової школи: Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace

      oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

      повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

      Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

      • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
      • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

      Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

      • Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022, 13.00 – 15.00
      • Místo zápisu / Місце запису: prostory základní školy
      • Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: není stanoven

      Organizace zápisu / Порядок запису:

      1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

      2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

      3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

      a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE(odkaz je externí)*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ(odkaz je externí)*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

      b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

      c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

      4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

      Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

       

      V /м. Lipníku nad Bečvou/дата 30. 5. 2022                                                          

       

      Ředitel základní školy / Директор початкової школи

      Mgr. Lukáš Rejzek

    • Požární cvičení
     • Požární cvičení

     • Vážení rodiče a žáci,

      v úterý 7. 6. 2022 se v naší škole uskuteční taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se po vyhlášení požárního poplachu budou evakuovat. Požární cvičení proběhne po deváté hodině a bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu. Po požárním cvičení bude pokračovat běžná výuka.

      Bezpečnost Vašich dětí a našich žáků je pro nás důležitou prioritou, proto je zapotřebí krizové situace velmi dobře nacvičit a zvládat.

    • Farmaření budoucnosti
     • Farmaření budoucnosti

     • Víte, co je to aquaponie či hydroponie? Jestli jste tipovali, že toto slovo nějak souvisí s vodou, měli jste pravdu. Jedná se o moderní a ekologický způsob pěstování rostlin ve vodném roztoku, namísto tradičně využívané orné půdy. My jsme se na jednu takovou farmu budoucnosti v obci Kaly jeli podívat 1. června.  Farmou nás provázel Bc. Michal Fojtík, odborník na Aquaponii a prezident Aquaponické asociace.


      V pěstírně nám zaměstnanci ukázali, jak se starají o rostlinky listové zeleniny a bylinek. Kontrolují množství světla, živin a správnou teplotu. Rostlinky jsou umístěny v několika patrech nad sebou, což ušetří prostor. Opakovanou sklizeň po celý rok umožňuje přisvětlování zářivkami. Měli jsme možnost, takto vypěstovaný salát i ochutnat a byl výborný. S ovadlým  salátem ze supermarketu se to vůbec nedá srovnat. Navíc tento salát neobsahuje žádné chemikálie, které se do rostlin při tradičním způsobu pěstování dostávají  spolu s hnojivy a postřiky proti škůdcům.


      V rybárně jsme si prohlédli chov pstruhů, kteří do kádí s vodou vyměšují a tím ji obohacují o živiny, které budou rostliny potřebovat. Voda se samozřejmě filtruje, čistí ozónem a UV světlem a potom čerpá do pěstírny k rostlinám. Pstruzi se po dosažení tržní velikosti prodávají a konzumují a nahradí je nový rybí potěr.
      Na závěr prohlídky jsme  byli seznámeni s výhodami aquaponie. Na rozdíl od tradičního zemědělství nevyžaduje tolik prostoru ani úrodnou půdu, je efektivnější, protože umožňuje několik sklizní po celý rok a především je šetrná k přírodě, protože nepoužívá žádné chemikálie a pracuje s uzavřeným koloběhem živin a vody.


      Návštěva ve Future Farming nám ukázala praktický příklad udržitelného a zároveň ekonomického i ekologického způsobu pěstování rostlin. Tato technologie bude v budoucnosti hrát jistě velkou roli. Kromě zážitků si z farmy odvážíme také 3 aquaponická akvária, ve kterých si vypěstujeme své vlastní rostlinky i na naší škole. I když obec Kaly je od nás poměrně vzdálená, tak pro naše žáky byla akce zdarma. A to díky panu Bc. Martinu Vackovi z firmy VM Light s.r.o., který se na výjezdu pro žáky finančně podílel.

      Mgr. Martina Suchánková

    • Divadelní představení
     • Divadelní představení

     • Dovolujeme si vás 14. 6. 2022 v 15.30 hodin  pozvat do Echa na divadelní představení Čertí mlýn aneb o malém městečku v podání dramatického kroužku naší školy.

      Těšíme se na vás.

      Mgr. Eva Mikešková

    • Soutěž v anglickém jazyce
     • Soutěž v anglickém jazyce

     • Ve čtvrtek 26. května naši žáci Inna Kozáčková ze 6.B, Jana Horáková ze 7.B, Nela Osmančíková z 9. A a Martin Románek z 9.A vytvořili společný tým a zúčastnili se soutěže v anglickém jazyce, která se konala v ZŠ Sluníčko. Soutěž byla rozdělena do 4 částí. Nejprve úspěšně zvládli kvíz zaměřený na znalosti reálií Velké Británie a USA. Potom zhlédli krátké video, na základě kterého odpověděli na připravené otázky. Výtvarně zpracovali obsah vybrané anglické básně. Nakonec ve skupině vytvořili krátkou prezentaci v angličtině na vybrané téma, kterou po uplynutí časového limitu postupně představili ostatním. Výsledky byly opravu těsné a náš tým se umístil na 4. místě.

      Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

    • Zábavné odpoledne v klášterní zahradě #ZVLÁDNEŠ TO?
     • Zábavné odpoledne v klášterní zahradě #ZVLÁDNEŠ TO?

     • Páteční odpoledne 27. května 2022 patřilo žákům (i budoucím), rodičům a příznivcům Základní školy Osecká 315. Spolek rodičů a přátel školy připravil možnost vyzkoušet si neobvyklé aktivity v neobvyklém prostředí klášterní zahrady.

      Děti plnily různé úkoly na deseti stanovištích: zkouška hasičské výstroje (SDH Lipník nad Bečvou), hod granátem s legionáři, lukostřelba se skauty, kvíz městské policie, zatloukání hřebíků, skládání kamenů, slalom na chůdách, lanový žebřík, překvapení v lahvích a hod na cíl. Do plnění aktivit se zapojilo téměř 140 dětí a byly opravdu šikovné – většina zvládla všech deset výzev.

      Další zábavu si děti vybíraly již podle svých zálib – někdo jezdil na koni, někdo skákal na skákacím hradu (díky Ondřeji Vlčkovi a Zdislavu Házovi), jiní se zajímali o ukázku výcviku psů nebo si vyzkoušeli cirkusové činnosti pod vedením pana Jiřího Sadila.

      Nechybělo ani občerstvení. Pro všechny přítomné byl připraven švédský stůl s ovocem a zeleninou na ochutnání zdarma (díky panu řediteli Rejzkovi a panu Daňkovi). Slané občerstvení, pochoutky z udírny či párek v rohlíku, pivo i nealko zajistili dobrovolníci ze Sboru dobrovolných hasičů v Lipníku nad Bečvou. Frgály, muffiny, slané pečivo a kávu si vzali na starost rodiče. K dispozici byl i pravý kotlíkový guláš podle receptu pana Lukáše Kotka.

      Za pomoc s přípravami a organizací děkujeme SDH Lipník nad Bečvou, Městské policii Lipník nad Bečvou, České obci legionářské, skautskému oddílu, kynologickému klubu pod vedením Terezy Bartesové a v neposlední řadě rodičům a zaměstnancům ZŠ Osecká 315. Poděkování za odměny pro děti patří městu Lipník nad Bečvou, Městské knihovně, Městské policii a rodičům ze SRPŠ.

      Celou akci moderoval místní rodák pan Milan Nepustil a právě díky jeho umění jsme byli neustále informováni, co se kde děje a co nás ještě čeká. Jediné, co jsme nedokázali naplánovat, bylo počasí. Déšť před 18. hodinou předčasně ukončil naši akci. Již jsme nestihli společně zapálit táborák, opéci si buřty, zpívat u kytary či se podívat na vystoupení orientálních tanců. Tak možná příště – za rok.

      A co říci na závěr? Všichni jsme si společné odpoledne užili, děti se bavily, rodiče odpočívali. Všem přítomným organizátorům ještě jednou velké díky!

       

      H. Steinbachová, P. Papežová

    • 197 společných kilometrů
     • 197 společných kilometrů

     • 23. – 27. května jsme byli na  cykloturistickém kurzu v Horce na Moravě.

      Protože nejsme ,,bábovky“, nejeli jsme autobusem ani vlakem, ale od školy vyrazili hned na kolech.

      Po 45 kilometrech jsme dojeli do pondělního cíle, kterým byla krásná Lovecká chata, ve které jsme bydleli.

      V úterý po snídani jsme se  vypravili do centra Litovelského Pomoraví – Litovle, kde  jsme si prohlédli kamenný most, na radniční věži si při zvonění na zvon něco tajně přáli a stihli jsme i zmrzlinu.  Odpoledne po příjezdu jsme hráli hry, minigolf a udělali tématicky zaměřený kvíz.

      Středeční deštivé dopoledne, neboli odpočinkový den, jsme strávili v pevnosti FORT Křelov, kde jsme si mohli vyzkoušet středověké zbraně a prohlédli si pevnost. Program se nám moc líbil.

       

      Zámecký park v Náměšti na Hané byl cílem čtvrtečního výletu. Večer byl táborák, u kterého jsme si opekli špekáček a dokonce si zazpívali. Bylo veselo 😊

      Po páteční snídani jsme odstartovali svých zpátečních 45 kilometrů do Lipníka.

      Všichni jsme dojeli spokojeni, unaveni, zpocení ……se spoustou cyklistických zážitků.

      Cyklisté 8.A

    • Exkurze v Praze
     • Exkurze v Praze

     • Poslední květnový pátek se sedmáci vydali na exkurzi do našeho hlavního města, někteří zamířili do Prahy poprvé. Cílem bylo poznávání míst spjatých s naší historií. První zastávkou byl Petřín, jeho bludiště a rozhledna. Přes most Legií prošli sedmáci kolem Národního divadla na Staroměstské náměstí s orlojem a místem popravy 27 českých pánů. Přeplněnými uličkami se nakonec dostali na spodní část Václavského náměstí a zamířili na polední pauzu do obchodního centra Palladium. Odpolední program začali procházkou přes Karlův most a výšlapem na Pražský hrad. Zde měli žáci zajištěnou komentovanou prohlídku katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dále Vladislavského sálu se slavnými okny ještě slavnějších defenestrací a nakonec je čekala Zlatá ulička, bohužel už pořádně zmoklá. Metrem dojeli sedmáci na Václavské náměstí, kde se pořídila povinná fotka s Václavem. A zbývalo už jen dostat se na hlavní nádraží a konečně si po náročném výletě odpočinout v kupé vlaku.

    • Mimořádný úspěch žákyně ZUŠ A. Dvořáka
     • Mimořádný úspěch žákyně ZUŠ A. Dvořáka

     • Veronika Muchová z 5.B  je na první pohled celkem obyčejná jedenáctiletá dívka, která ale hraje na největší dechový nástroj – tubu. Už při zápisu do naší ZUŠ v Lipníku nad Bečvou, mě zarazila odpovědí na otázku: „Slečno, na co bys chtěla hrát“? “Na tubu“!!

      Její začátky studia jsou stejné jako u dalších dětí. Prvním přípravným nástrojem byla zobcová flétna, následovaly dva roky studia na baryton a momentálně hraje již druhým rokem na tubu. Od letošního roku je také platným členem dechového orchestru.

      V tomto školním roce 2021/22 byla vyhlášena soutěž ve hře na dechové nástroje pod záštitou MŠMT. Tyto soutěže jsou celkem čtyřkolové, Veronika absolvovala v lednu školní kolo v naší zuš, v březnu okresní kolo v ZUŠ Přerov a v dubnu oblastní kolo v ZUŠ Zábřeh. V těchto soutěžích vždy byla hodnocena na 1. místě s postupem do dalšího kola. Tímto se probojovala do ústředního kola, které probíhalo od 19. - 21. května na ZUŠ Jana Hanuše v Praze. Soutěž ve hře na tubu byla na pořadí v sobotu 21. května od 18.00 hodiny. Veronika zahrála bezchybně jistým výkonem, který byl porotou ohodnocen mimořádným úspěchem – prvním místem. Ve své věkové kategorii do dvanácti let je nejlepším tubistou v celé naší republice!

                  Moc jí blahopřeji a přeji jí mnoho dalších úspěchů! Při této příležitosti bych velmi rád poděkoval hlavně její rodině za podporu ve studiu, dále kolegyni Petře Urbánkové za skvělý klavírní doprovod a v neposlední řadě vedení naší ZUŠ A. Dvořáka.

                                                                                                                          Petr Slaměník vyučující ZUŠ

    • #ZVLÁDNEŠ TO?
     • #ZVLÁDNEŠ TO?

     • Vážení rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Osecká,

      Spolek rodičů a přátel školy Vás zve na zábavné odpoledne v klášterní zahradě dne 27. 5. 2022 od 16 do 18 hod. + táborák.

      Těšit se můžete např. na ukázku techniky a výstroje dobrovolných hasičů, žonglování či stanoviště s aktivitami, které si děti mohou samy vyzkoušet - lezení po lanovém žebříku, lukostřelba, chůze na chůdách, jízda na koni, zatloukání hřebíků, stavba věže z kamenů atd. Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení. Po oficiálním programu můžete večer posedět u ohně, opéct si špekáčky a zazpívat si v doprovodu kytary.

      Zároveň prosíme rodiče, kteří by byli ochotni pomoci se zajištěním organizace programu pro děti, aby napsali na email hanasteinbachova@seznam.cz (předsedkyně SRPŠ). 

      Předem děkujeme a těšíme se, že si akci užijí jak děti tak dospělí. 

    • Okresní kolo Pohár rozhlasu
     • Okresní kolo Pohár rozhlasu

     • Naši žáci 6. – 9. ročníků se zúčastnili soutěže v atletice , kde se soutěžilo v šesti disciplinách:

      běh na 60 m, 1500m, skok daleký a skok vysoký , vrh koulí a štafetě 4 x 60 m. Výsledky z každé disciplíny se převádí na body , které se sečtou a družstvo získá celkový počet bodů.. V tvrdé  konkurenci ostatních 10 škol jsme součtem bodů ve všech disciplinách  dosáhli nejlepšího výsledku u mladších děvčat, která se umístila na 6. místě. U ostatních tří kategorií nám bohužel došlo k výpadku některých klíčových závodníků, takže součet bodů nestačil na lepší umístění.

      Pěkné výkony předvedla Habermannová Eliška a Banarová Kristýna v běhu na 60 m - 2. místo, Budai Petr v téže disciplíně. Na prvním místě se umístila štafeta mladších dívek.

      Všechny závodníky chválíme za nasazení, obětavost a reprezentaci školy.

    • Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
     • Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

     • Díky svým žákům se Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,22 t.  Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

      Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

      Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 2,59 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

      Nebylo nutné vytěžit 128,98 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 5 krát.

      Došlo také k úspoře 1 327,73 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1328 krát.

      Podařilo se recyklovat 126,66 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 6 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

      Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4,46 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 794 1€ mincí, nebo 5,42 kg hliníku, který by stačil na výrobu 362 plechovek o objemu 0,33 l.

    • Putování osmáků za historickými památkami
     • Putování osmáků za historickými památkami

     • První květnovou středu vyrazili osmáci za historickými památkami. Prvním cílem exkurze byl památník Mohyla míru, který připomíná bitvu tří císařů u Slavkova. Při komentované prohlídce žáci zjistili podrobnosti o Napoleonově vojenské taktice, prohlédli si dobové uniformy, archeologické nálezy a dozvěděli se zajímavosti o stavbě samotného památníku.

      Po asi hodinovém přejezdu všechny čekala prohlídka nádherného barokního zámku Milotice, kde se natáčela řada pohádek /např. Za humny je drak/ a filmů, třeba Poslední aristokratka – podle knižní předlohy Evžena Bočka, který je zároveň kastelánem zámku Milotice. Krásně vybavený zámek obklopuje francouzský park se vznešenými pávy.

      Poslední kulturní zastávkou byla návštěva jediného ženského cisterciáckého kláštera v republice Porta coeli /Brána nebes/v Předklášteří u Tišnova. Jeho portál je světoznámou ukázkou gotického stavitelství.

      Následovala cesta domů s plánovanou zastávkou na Rohlence, kde se všichni za odměnu dosyta najedli.

      Příště pojedeme zas!

    • Výšlap na Lysou horu
     • Výšlap na Lysou horu

     • Celý měsíc duben jsme si zapisovali kroky a soutěžili jsme, která třída ,,dojde" na Lysou horu.  

      9.B blahopřejeme - v průměru každý žák ušel 135,7 km . Všichni by viděli charakteristický telekomunikační vysílač, meteorologickou stanici a několik horských chat.

      Královnu Moravskoslezských Beskyd by zdolal i Pavel Nový (9.A), který za měsíc duben ušel 313 km, Michaela Horáková (8.A) s 296 km a Kateřina Ježková s 272 km. ,,Turistům" ke krokům blahopřejeme.

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

     • K zápisu do první třídy, který se konal ve dvou dnech, dorazilo 42 dětí s rodiči.

      Do prvních tříd jsme přijali 32 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 10 žádostí o odklad, jeden odklad byl udělen a u 9 dětí se čeká na dodání podkladů.

      Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kanceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry.

      V tuto chvíli nezbývá nic jiného než se těšit na slavnostní  datum 1. září. My se už těšíme.

    • Minifotbal - okresní kolo
     • Minifotbal - okresní kolo

     • Na podzim jsme prošli okrskovým turnajem bez prohry a zaslouženě postoupili do okresního
      kola. Na tuto akci jsme vycestovali v rozšířené sestavě o žáky z nižších ročníků, aby získali
      cenné zkušenosti do příštích let. Počasí nám přálo a v úvodu proběhl los určující pořadí
      utkání. První utkání jsme odehráli s družstvem, které nakonec turnaj vyhrálo. Další utkání
      jsme odehráli ve vysokém tempu a úspěšně jsme vzdorovali silnějším a hlavně sehranějším
      soupeřům. V utkáních jsme nakonec vždy tahali za kratší konec a postup do kraje se nám
      bohužel vybojovat nepodařilo. Žáci až na malé chyby, které ke sportu patří, odevzdali
      maximum. Skvělými výkony se zaskvěli mladší žáci David Simon, Martin Sedlák a Štěpán
      Molin. Deváťáci si odehráli svůj standard.

      Klukům za vzornou reprezentaci patří velké díky.
       

    • Den Země
     • Den Země

     • Všechny třídy se vydaly v pátek 22.4.2022 ,,oslavit" Den Země do přírody.

      První stupeň šel na farmu domácích zvířat, prošli se přírodou v okolí Škrabalky, Piskáče a stihli plnit úkoly spojené s přírodou.

      Šestáci absolvovali program Lesní pedagogiky s paní Bc. Klevarovou v oboře v Bohuslávkách, kam také pěšky z Lipníka dorazili. Seznámili se s lesními rostlinami i živočichy a zahráli si různé hry. Sedmáci navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast, kde mohli obdivovat krasovou výzdobu i jarní květiny. Osmáci se v tento den dozvěděli, kde se nachází a jak funguje čistírna odpadních vod v našem městě a co se děje s odpadem po té, co ho odneseme do Sběrného dvora.

      43 žáků  9. ročníku se připojilo k projektu Ukliďme Česko! Uklidili oblast kolem Bečvy, skateparku a cyklostezky od odpadků. Našli jich opravdu velké množství, odhadem asi 60 kg, což stačilo na naplnění celého kontejneru. Nechyběly staré pneumatiky, sklo, PET láhve, plechovky či elektroodpad (žehlička) nebo cigaretové nedopalky a dokonce staré dveře. Jako nejaktivnější sběrač odpadu byl třídními učitelkami zvolen David Mikulič z 9.B, který za svůj výkon obdrží tričko s logem Ukliďme Česko, z 9.A byl nejaktivnější Vojtěch Pikonski. Děkujeme všem zúčastněným žákům, že se podíleli na úklidu našeho okolí a přispěli tak k tomu, abychom si  procházku okolní přírodou více užili.

       

       

      Mgr. Suchánková Martina