• Puntíkový den - 25. 10. 2021
     • Puntíkový den - 25. 10. 2021

     • Světový den psoriázy

      Psoriáza neboli lupénka je autonomní onemocnění celého organismu s viditelnými projevy na kůži. Toto onemocnění není infekční, dá se léčit, ale bohužel se nedá zcela vyléčit. 

      Světový den psoriázy, neboli PUNTÍKOVÝ DEN, připadá na 29. 10. 2021. V tento den jsou podzimní prázdniny, proto podpoříme pacienty s lupénkou v pondělí 25.10.2021.

      Budeme rádi, když si na sebe vezmete oblečení či doplňky s puntíky.

       

      Puntíkový den jsme si užili - můžete se podívat na fotky - puntík kam se podíváš :-)

       

      Žákovská samospráva

    • STAVITEL MĚSTA v 1. třídě
     • STAVITEL MĚSTA v 1. třídě

     • V pátek 15. října žáci prvních tříd zajímavě zakončili školní týden. Čekalo na ně překvapení v podobě programu Malé technické univerzity. Děti se na chvíli staly staviteli, architekty a postavily nové město z Lega, ke kterému nakreslily i plány. Páteční dopoledne jsme si užili a těšíme se na další projektové dny ve spolupráci s MAS Moravská brána.  

      Žáci 1. A, 1. B, třídní učitelky A. Lukačovičová, E. Mikešková

    • Beseda se spisovatelkou
     • Beseda se spisovatelkou

     • Dne 8. 10. 2021 navštívili žáci šestých tříd výstavní sál Domeček Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou, kde je přivítala paní spisovatelka Petra Braunová.

      Dozvěděli jsme se, jak vypadá práce spisovatele, jak k nim připlouvají toky myšlenek, ale také to, jakým složitým procesem kniha prochází, než je předána tisku.

      Paní spisovatelka nám ukázala, jak jsou její knihy čtivé, originální a plné skvělých myšlenek. Zaujalo nás například téma klonování v knize Dům doktora Fišera. Vřele tuto knihu doporučujeme ke čtení.

      První zájemce z 6. B se objevil ihned po besedě a do čtení se s chutí zakousl. 

    • Doučování
     • Doučování

     • Vážení rodiče a žáci,

      vzhledem k Národnímu plánu doučování na období podzim 2021 vám přinášíme tyto informace.

       

      Naše myšlenka doučování

      • doučování je možnost, jak si žáci individuální a nenásilou formou mohou osvojit poznatky, které jim díky uzavření škol chybí
      • doučování v žádném případě nechápejte jako trest

      Pro koho je doučování určeno?

      • doučování je určeno pro všechny žáky 

      Kdo bude doučovat?

      • naši učitelé
      • externisté (studenti pedagogického oboru, bývalí učitelé)

      Kde bude doučování probíhat?

      • doučování bude probíhat ve třídách naší školy
      • doučování může také probíhat on-line z vašeho domu

      Kdy bude doučování probíhat?

       doučovací hodina bude většinou navazovat na vyučování

      Jak se dozvím, že se mé dítě bude doučovat?

      • na doučování se vždy domluví vyučující daného předmětu přímo s dítětem
      • prostřednictvím Edupage bude informován rodič o možnosti doučování

      Je doučování povinné?

      • doučování není povinné, ale jsme povinni si vést evidenci o přítomnosti žáků
      • proto prosíme o "omlouvání" nepřítomných žáků (stačí odpovědět na zprávu v Edu)

      Kolik doučování stojí:

      • doučování je pro žáky zdarma
      • je plně hrazeno z prostředků MŠMT

       

       

      Externisté - kontakty - online doučování

       

      Mgr. Miluše Horáková 

      • doučuje  Matematiku a Fyziku - pouze prezenčně

      Štěpán Kudláček 

      • doučuje Matematiku a Chemii - doučuje prezenčně i online
      • e-mail: stepakudlacek@gmail.com - tel.: 703999415

      Adéla Strmisková 

      • doučuje Přírodopis a Zeměpis - doučuje prezenčně i online
      • e-mail: adela.strmiskova7@gmail.com - tel.: 704554457

      Pavla Rytířová

      • doučuje převážně předměty na prvním stupni - pouze prezenčně
      • e-mail: rytirovap@zsosecka.cz

       

      Pokud máte zájem o on-line doučování, můžete kontaktovat doučující přímo na uvedený kontakt a domluvit si vhodný čas.

       

       

       

       

       

    • Přespolní běh
     • Přespolní běh

     • Přespolního běhu ve Všechovicích 5. 10. 2021 jsme se zúčastnili ve všech čtyřech kategoriích.

      Nejlépe zabojovala naše mladší děvčata ve složení Janišová, Poláková, Pikonská, Habermannová, Žeravíková a Grammerová, která obsadila krásné 3. místo a získala pohár, diplom a věcné ceny.

      Starší dívky obsadily 6. místo, starší hoši skončili na 7. místě a mladší žáci se umístili na 8. místě.

      Všem moc děkujeme za pěkné a obětavé výkony a mladším dívkám gratulujeme a přejeme jim úspěchy v dalších soutěžích.

    • Beseda v IPS ÚP
     • Beseda v IPS ÚP

     • Žáci 9. A a 9. B vyrazili do Informačního a poradenského střediska ÚP v Přerově. Čekala je zde přednáška týkající se nadcházejícího přijímacího řízení, výběru střední školy a budoucího povolání. Byli informování o termínech, podmínkách a požadavcích jednotlivých škol i profesí. Měli možnost získat informace o konkrétních středních školách a oborech, o které projevili větší zájem. Mnozí žáci natrefili i na obory, o kterých zatím vůbec netušili. Všem přišla tato přednáška velmi užitečná.

    • Lipenská koloběžka
     • Lipenská koloběžka

     • Dne 29.9.2021 se na stadioně v Lipníku nad Bečvou konal 11. ročník koloběžkových závodů pro žáky škol Mikroregionu Moravská Brána.

      Těchto závodů se zúčastnilo 11 žáků naší školy. První na řadě byl závod jednotlivců ve sprintu na 400 m. Závodníci  soutěžili ve dvou kategoriích.

      1. Kategorie ročník 2011, 2012, 2013

       

      • 2. místo Klára Barošová       5. A
      • 2. místo Tomáš Mořkovský  5. B

       

      1.  Kategorie ročník 2009, 2010

       

      • 2. místo Klára Hradilová     7. A
      • 3. místo Sára Sochurková 7. A

       

      Na závěr se jely smíšené štafety na 400 m. V obou kategoriích jsme získali zlaté medaile.

      1. Kategorie ročník 2011, 2012, 2013

       

        1. místo

                Klára Barošová          5. A

                Tomáš Mořkovský     5. B

                Tomáš Polívka            4.A

                Aleš Matějíček            4.A

       

      1. Kategorie ročník 2009, 2010

          1.místo

                 Klára Hradilová          7. A

                 Sára  Sochurková     7. A

                 Alice Jurečková        6.A

                 Lukáš Mořkovský     7.A     

      Děkujeme všem zúčastněným závodníkům za reprezentaci školy a medailistům blahopřejeme.

      Markéta Matušková

    • Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů od 4. 10. - 22. 10. 2021.

      Kaštany se budou vybírat v pondělí od 7:30 - 7.50 hod. u vchodu z Jiráskovy ulice.

      Nejlepší třída bude odměněna.

    • Exkurze - sluneční elektrárna
     • Exkurze - sluneční elektrárna

     • Ve čtvrtek 23. 9. 2021 vyrazili žáci devátého ročníku na exkurzi do slunečních elektráren v Horní Moštěnici, jež je realizována v rámci projektu Evropský týden udržitelného rozvoje. Během přednášky se žáci dozvěděli zajímavé informace o vzniku elektrárny, jejím principu a využití. Nechyběly ani zajímavosti týkající se např. ceny solárních panelů, jejich počtu, výkonu nebo údržby.

      Po návratu do školy žáky čekala skupinová práce v podobě pracovního listu, která sloužila k ověření nově nabytých znalostí.

      G. Zaoralová, A. Doležalová

    • Turnaj ve stolním tenisu
     • Turnaj ve stolním tenisu

     • Dne 22. 9. 2021 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou turnaj ve stolním tenisu – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 34 žáků. Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě Jan  Zamazal ze třídy 5. B, na druhém místě skončil Václav Uličník a 1. místo vybojoval Dominik Přikryl, oba ze třídy 5. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo David Mikulič z 9. A, 2. místo obsadil Adolf Vyhlídka z 6. A a vítězem se stal Filip Přikryl z 8. A.

       Nejlepší hráči byli odměněni diplomy, medailemi a poháry.

      Velký dík patří Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat, ZŠ Osecká 315 a všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

       

      Mgr. Pavel Rytíř

    • Skřivánek - pěvecká soutěž
     • Skřivánek - pěvecká soutěž

     • V úterý 21. září 2021 se na naší škole konala již 23. rokem pěvecká soutěž Skřivánek.
      Zúčastnilo se celkem 16 žáků prvního stupně ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Každý ze
      soutěžících zazpíval dvě písně: lidovou a libovolnou.
      Všichni zpěváci se snažili ze všech sil a porota rozhodla takto:


      V kategorii 1. - 2. ročníků zvítězili:
      1. místo - Veronika Charvátová, 2. B
      2. místo - Helena Synková, 2. A
      3. místo - Eliška Špunarová, 2. A


      V kategorii 3. - 5. ročníků se umístili:
      1. místo - Tereza Dobrotková, 4. A
      2. místo - Jan Jurečka, 3. A
      3. místo - Kamila Macháčková, 5. B


      Odměnou pro vítěze byla medaile, dárková taška, zpěvník plný překrásných písniček a
      diplom. Ostatní účinkující obdrželi omalovánky, sladkou odměnu a pamětní list.
      Vítězům ještě jednou moc gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, odvahu a
      příjemné dopoledne.
      Velké poděkování patří také městu Lipník nad Bečvou za finanční podporu formou grantu.


      “Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.” (Božena Němcová)


      Mgr. Monika Rytířová

    • Sportovně - turistický kurz
     • Sportovně - turistický kurz

     • V pondělí 6. 9. 2021 vyrazili žáci šestého ročníku na pětidenní sportovně-turistický kurz do Velkých Losin. Po příjezdu do Šumperka jsme se vydali Čarovným lesem, který mapoval místa spojená s čarodějnickými procesy, až do kempu Losinka. Po příchodu jsme se ubytovali a pochutnali si na vydatné večeři, kterou pro nás připravil tamější personál. 

      Žáci se kromě pěších a turistických aktivit zúčastnili celotáborové soutěže, která byla spjata s různorodými úkoly zaměřenými na seznamování, sport, paměť, vědomosti, zručnost, Morseovu abecedu a další. 

      Celotáborovou hru vystřídala návštěva ruční papírny ve Velkých Losinách, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o výrobě papíru. Středeční odpoledne jsme strávili v místním termálním aquaparku, kde jsme si odpočinuli a načerpali síly na další den. Čtvrteční den plný aktivit završilo opékání špekáčků a vyhodnocení celotáborové soutěže. S celkovým počtem 58 bodů vyhrál tým Shreků. Výsledky všech skupin byly těsné, proto patří poklona a ocenění všem zúčastněným. U ohně jsme si zazpívali známé táborové písně s doprovodem na kytaru a podtrhli tak celkovou příjemnou atmosféru celého týdne. 

      Kurz hodnotíme jako velice zdařilý, moc jsme si ho užili.  

    • Požární cvičení
     • Požární cvičení

     • Vážení rodiče a žáci,

      v úterý 7. 6. 2022 se v naší škole uskuteční taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se po vyhlášení požárního poplachu budou evakuovat. Požární cvičení proběhne po deváté hodině a bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu. Po požárním cvičení bude pokračovat běžná výuka.

      Bezpečnost Vašich dětí a našich žáků je pro nás důležitou prioritou, proto je zapotřebí krizové situace velmi dobře nacvičit a zvládat.

    • Hurá na plavání
     • Hurá na plavání

     • Epidemiologická situace konečně umožnila, aby i žáci naší školy zahájili plavecký  kurz v Hranicích. Výcviku se zúčastní celkem 34 žáků čtvrtých ročníků. V 1. lekci si plavečtí instruktoři rozdělili žáky do čtyř skupin podle výkonnosti. V těchto skupinách budou žáci zdokonalovat a rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti ještě v 9 lekcích.         

      P. Rytíř, M. Světnická                   

    • Vítání prvňáčků
     • Vítání prvňáčků

     • Dnes 1. září 2021 byl velký den pro 40 prvňáčků z naší školy ZŠ Osecká, kteří přišli poprvé usednout do školních lavic.

      Hned u vchodu je přivítal maskot školy Sova a děti dostaly šerpu JSEM ŠKOLÁK. Cestu do své krásně vyzdobené třídy jim ukazovaly balónky. Zde je přivítala paní učitelka a pasovala na školáky.
      Pozdravit nové žáčky i jejich rodiče přišel také pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a místostarosta Mgr. Ondřej Vlček.

      Věříme, že si školáci odnesli kromě dárečků také krásný zážitek z prvního školního dne. Novým školáčkům přejeme, ať mají stále úsměv na tváři a ve škole se jim vše daří.

      Třídní učitelky Mgr. Eva Mikešková, Mgr. Alena Lukačovičová

    • Začátek nového školního roku 2021/2022
     • Začátek nového školního roku 2021/2022

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství proti šíření covid 19 budeme postupovat takto. Tam, kde mají manuály ministerstev závazný charakter, dodržíme vše jak je nám ukládáno. Tam, kde mají manuály ministerstev informativní a doporučující charakter, se budeme řídit reálnými možnostmi školy a vlastním rozumem.

      V praxi tak bude platit:

      • Testování ve dnech 1. 9. (prváčci 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021. Testovat se nemusí děti, které mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (tuto skutečnost potřebujeme doložit). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Pokud by dítě ve škole mělo pozitivní test, budeme kontaktovat zákonné zástupce a vysvětlíme si další postup.
      • Roušky či respirátory ve společných prostorách školy (pro děti, pedagogy i přicházející osoby), nikoliv přímo ve třídách.
      • Toto je prakticky nutné minimum pro běžný a radostný chod školy.

      Z manuálů o několika desítkách stran považujeme výše uvedená sdělení za nejdůležitější. Potřebujete-li vědět víc, neváhejte nás kontaktovat.

      Děkujeme vám, za respektování výše uvedených pravidel.

       

       

    • Letní tábor
     • Letní tábor

     • Uteklo to jako voda a je konec tábora. Všem se nám to moooc líbilo, pojedeme příští rok znovu. Poslední den byl úplně jiný, celé dopoledne jsme se projížděli na koních.

      Třetí den jsme strávili na Sluňákově. Energie dětem neubývá ani po náročném programu.

      Druhý den proběhl v duchu her, soutěží a sportu. Odměnou byla sladká večeře.

      Školní družina pořádá tábor v Horce nad Moravou. Všichni nás zdraví z Lovecké chaty. Hrají si, chodí na vycházky po okolí a  vyrábí dárky pro maminky.

    • Prázdniny
     • Prázdniny

     • Přejeme žákům i rodičům krásné slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

       

      Deváťáci, načerpejte o prázdninách energii a v září vykročte tou správnou nohou do nové školy.

    • Organizace školního roku 2021/2022
     • Organizace školního roku 2021/2022

     • Vážení rodiče a žáci,

      právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

      Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 30. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky. 

      Tak jako přicházejí i odcházejí na naší školu žáci, tak je to i mezi učiteli (naštěstí ne tak ve velkém počtu). Níže se dočtete rozdělení třídních i netřídních učitelů, kteří budou příští rok vyučovat.

      1. A - Alena Lukačovičová,  1. B - Eva Mikešková

      2. A - Milena Králová,  2. B - Zuzana Kovářová

      3. A - Jana Horalíková,  3. B - Monika Rytířová

      4. A - Pavel Rytíř,  4. B - Martina Světnická

      5. A - Michal Ulma,  5. B - Petra Macháňová

      6. A - Veronika Lívová, 6. B - Petr Václavek

      7. A - Monika Tvrdá, 7. B - Martina Suchánková

      8. A - Libuše Procházková

      9. A - Gabriela Zaoralová,  9. B - Tereza Schwanzerová

      Netřídní: Radek Novotný, Břetislav Hájek, Lenka Schmidtová, Alena Doležalová, Marián Takáč, Ivo Mádr

       

      Požadavky na nákup pomůcek pro 1. ročníky

      Pomůcky pro žáky 2. - 5. ročníku řeší třídní učitelé na začátku září

      Požadavky na nákup sešitů pro 2. stupeň