• Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády platné od 14. 10. 2020
     • Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády platné od 14. 10. 2020

     • 14. října až 1. listopadu se všichni žáci vzdělávají distančním způsobem výuky (z domu). Nefunguje tedy ani školní družina.

      26. a 27. října jsou stanoveny MŠMT dny volna (nevzdělává se), na ně navazuje státní svátek a podzimní prázdniny. Předpokládaný nástup do školy je 2. listopadu.      Distanční vzdělávání (z domu):

      • distanční výuka je dle Novely školského zákona č. 349 s účinností od 25. 8. 2020 povinná
      • žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin, který je v předstihu uveřejněn na stránkách školy 
      • v rozvrhu je kladen důraz na předměty M, Čj a Aj, přímo u monitorů žáci stráví vždy maximálně 4 vyučovací hodiny denně
      • neúčast na distančním vzdělávání je zákonný zástupce povinen omluvit dle platného školního řádu
      • distanční výuka probíhá v prostředí Google Učebny, sdílených složek na webu školy a prostředí Google Meet, ve kterém žáci pracovali během měsíce září, takže toto prostředí dobře znají
      • pokud si  potřebujete půjčit notebook, kontaktujte nás, v rámci možností se vám budeme snažit vyhovět
      • pro připojení k hodině není ale notebook nutný, postačí telefon nebo tablet
      • pokud máte problém s připojením, domluvte si jiný způsob práce


      Školní jídelna:

      • žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na oběd za dotovanou cenu
      • oběd si musí vyzvednou do jídlonosiče v časech mezi 11:00 až 14:00 
      • z organizačních důvodů byly obědy žákům odhlášeny, pokud budete mít zájem obědy odebírat, je nutné si je zpětně přihlásit
      • vzhledem k usnesení vlády č. 1021 není umožněn vstup veřejnosti do stravovacích zařízení, obědy pro cizí strávníky budou vydávány do jídlonosičů v obvyklé časy z prostoru školní rampy

      Žádosti o ošetřovné:

      • Podle prvotních informací se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
      • https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

      ---

      Vaše dotazy směřujte na tyto kontakty:

      ředitel: Mgr. Lukáš Rejzek - 739 671 147, reditel@zsosecka.cz
      zástupce ředitele: Mgr. Denisa Koláčková - 775 633 136, kolackovad@zsosecka.cz
      Vyučující učitele kontaktujte přes aplikaci Edupage

       

    • Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády
     • Změny v organizaci výuky vzhledem ke krizovým opatřením vlády

     • V rámci krizových opatření vlády vzhledem k COVID-19 se mění organizace vyučování na ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 takto:

      12. října až 16. října se bude 8. a 9.ročník vzdělávat distančně (z domu). Ostatní ročníky včetně 1. stupně se vzdělávají beze změn (dochází do školy prezenčně).

      19. až 23. října se bude 6. a 7.ročník vzdělávat distančně (z domu). Ostatní ročníky včetně 1. stupně se vzdělávají beze změn (dochází do školy prezenčně).

      26. a 27. října jsou stanoveny MŠMT dny volna (nevzdělává se), na ně navazuje státní svátek a podzimní prázdniny. Předpokládaný nástup do školy je 2. listopadu.

       

      Distanční vzdělávání (z domu):

      • distanční výuka je dle Novely školského zákona č. 349 s účinností od 25. 8. 2020 povinná
      • žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin, který je v předstihu uveřejněn na stránkách školy
      • neúčast na distančním vzdělávání je zákonný zástupce povinen omluvit dle platného školního řádu
      • distanční výuka probíhá v prostředí Google učebny, ve které žáci pracovali během měsíce září

       

      Prezenční výuka (ve škole):

      • probíhá dle platného rozvrhu, který je uveřejněn na stránkách školy většinou beze změn

       

      Školní jídelna:

      • žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na oběd za dotovanou cenu
      • oběd si musí vyzvednou do jídlonosiče v časech mezi 11:00 až 11:30 a 13:30 až 14:00
      • z organizačních důvodů byly odhlášeny obědy žáků 8. a 9. ročníku, pokud budete mít zájem obědy odebírat, je nutno si je zpětně přihlásit do 7:30 pondělí 12. října.

      Školní klub:

      • dle krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školním klubu (týká se žáků 5. ročníku)
      • provoz školní družiny není jinak omezen 
    • BESEDA se spisovatelkou Eliškou Fojtovou
     • BESEDA se spisovatelkou Eliškou Fojtovou

     • "Tajemství staré pumpy" je název knihy spisovatelky Elišky Fojtové, která za námi přijela v pondělí 5. 10. 2020 do školy na besedu. Povídali jsme si o práci spisovatele, o svých přáních a užili jsme si i autorské čtení. Na závěr paní spisovatelka ocenila 6 dětí svou knihou i s věnováním a přáním splnění snů.
      Děkujeme 
      Městské knihovně Lipník nad Bečvou za tento pěkný nevšední zážitek.
      A. Lukačovičová, M. Světnická a žáci 3. A, 3. B

    • Komentovaná prohlídka města Lipník n. B.
     • Komentovaná prohlídka města Lipník n. B.

     • Ve čtvrtek 24. 9. a pátek 25. 9. se třeťáci prošli naším krásným kovářským městem s paní průvodkyní z informačního centra. Viděli a slyšeli spoustu zajímavostí o synagoze, náměstí a zvonici. Největší úspěch měl hodinový stroj a zvony, hlavně ten největší zvon Michal vážící 5 000 Kg. Nechyběl ani obdiv kovářského umění, které zdobí náměstí.
      Děkujeme Turistickému informačnímu centru za poučný a krásný pohled na naše město.
                                                                                                                                         M. Světnická, A. Lukačovičová

    • Už jsme čtenáři
     • Už jsme čtenáři

     • Dne 23. 9. se žáci 2. A a 2. B zúčastnili v nádvoří Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou slavnostního pasování. Patronem naší školy se stal pan místostarosta Ondřej Vlček, který každého žáka oficiálně pasoval na čtenáře. Na této události se podílela královna Knihovna, lipová víla Tilinka a vodník Kašňák, od kterých žáci dostali upomínkové dárky v podobě knížky a odznaku „Už jsem čtenář“. Děti také slíbily, že budou všechny knížky opatrovat a hezky s nimi zacházet. Následně proběhlo vyhodnocení soutěže ve sběru vagónků, kterou z 2. A vyhrál Péťa Čech a z 2.B Kubík Netopil. Výhercům srdečně blahopřejeme. Mockrát děkujeme Městské knihovně za neobyčejný zážitek a příjemně strávené ráno.

      Mgr. Monika Rytířová, Mgr. Jana Horalíková

    • Turnaj O přeborníka školy v badmintonu
     • Turnaj O přeborníka školy v badmintonu

     • Dne 16. 9. 2020 se uskutečnil turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315. Do turnaje se přihlásilo celkem 26 žáků. Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě J. Šatánek ze třídy 5. A, na druhém místě skončil F. Šuver z 5. B a 1. místo vybojoval A. Vyhlídka z 5. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo O. Kalivoda, 2. místo obsadil D. Dohnal, oba ze třídy 9. A a celkovým vítězem se stal po dramatickém boji J. Macháček z 9. B. Většina zápasů měla kvalitní úroveň, nechyběla bojovnost a houževnatost. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair play. Výherci byli odměněni diplomy, medailemi a krásnými poháry.

      Poděkování patří ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, které nám prostřednictvím grantu turnaj zafinancovalo a všem žákům a kolegům, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

      Mgr. Pavel Rytíř

    • Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • Dne 15. 9. 2020 uspořádala naše škola ZŠ  Lipník nad Bečvou, Osecká 315 turnaj ve stolním tenise – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 32 žáků. Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1.- 5. ročník

       II. kategorie – 6.- 9. ročník

       

      V I. kategorii se umístil na 3. místě A. Vyhlídka ze třídy 5. A, na druhém místě skončil D. Přikryl a 1. místo vybojoval T. Haluška, oba ze třídy 4. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo R. Bortl z 8. A, 2. místo obsadil Š. Koláček z 9. A a vítězem se stal F. Přikryl ze 7. A. Nejlepší hráči byli odměněni prostřednictvím pana místostarosty Mgr. Ondřeje Vlčka taškami s upomínkovými předměty, diplomy, medailemi a poháry.

       

      Velký dík patří Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat, ZŠ Lipník nad Bečvou,Osecká 315, panu J. Frankovičovi, jakožto hlavnímu rozhodčímu,  TJ Sokolu Jezernice za zapůjčení pingpongových stolů a všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

      Mgr. Pavel Rytíř

    • Nařízení MZ
     • Nařízení MZ

     • Vážení rodiče,
      dle mimořádného opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od čtvrtka 10. 9. 2020 budou povinné roušky ve všech společných vnitřních prostorách škol a školských zařízení v celé České republice. 
      Prosím přibalte zítra ráno Vašim dětem dvě roušky. Velmi si vážíme toho, že toto nařízení budete respektovat a snažit se vše společnými silami zvládnout. 
      Děkujeme za ochotu i pochopení.
      Lukáš Rejzek

    • Sportovně turistický kurz
     • Sportovně turistický kurz

     • Pátek - předpokládaný příjezd ke škole okolo 12:30 hod.

      Čtvrtek - zdravíme z kurzu. Heslo dnešního dne: Kdo si hraje a soutěží, nezlobí. Máme se výborně a nechce se nám domů.

      Středa - táborové aktivity jsou v plném proudu, počasí nám stále přeje. Na oběd budou sladké knedlíky, doplníme energii, kterou jsme vydali při orientačním závodě. Užili jsme si to a večer nás čeká opékání špekáčků, odcházíme chystat dřevo na ohniště.

      Úterý - dnes jsme soutěžili, běhali po lese a při večerní hře se i trochu báli.

      Pondělí - ráno šesté třídy vyrazily na kurz, kde budou sportovat, seznamovat se a bavit se. Kurz začal výstupem na Hostýn. Sluníčko svítí a nálada je výborná.

    • Slavnostní zahájení v prvních třídách
     • Slavnostní zahájení v prvních třídách

     • 1. září bylo venku deštivo, ale v naší škole vládla pohodová atmosféra. Prvňáčci s úsměvem na tváři, s aktovkou na zádech a v doprovodu svých blízkých, statečně vykračovali ke svým prvním třídám. Tam na ně čekaly jejich paní učitelky, které pro ně krásně vyzdobily třídy a nachystaly dárečky. Pozdravit nové žáčky přišel i pan ředitel s paní zástupkyní. Všichni si moc přejeme, aby prvňáčkům jejich úsměv vydržel nejméně po celý školní rok.

                                                                        Zuzana Kovářová, Milena Králová

    • Informace k začátku školního roku
     • Informace k začátku školního roku

     • Vážení rodiče,

      1. školní den proběhne slavnostní zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 7:55.
      Do pátku 4.9. bude probíhat výuka dle individuálního rozvrhu. 1. stupeň do 11:30, 2. stupeň do 12:00.

      Od pondělí 7.9. se bude vyučovat již dle běžného rozvrhu hodin.

      Školní družina bude otevřena od středy 2.9.

      Školní jídelna je v běžném provozu a obědy si můžete zaplatit a objednat už nyní.

      Schůzka žáků prvního ročníku proběhne 31.8. v 16 hod., v ostatních ročnících proběhnou třídní schůzky 3.9. v 16 hod.

      V případě dotazů kontaktujte

      zástupkyni ředitele Mgr. Denisu Koláčkovou 581 292 025,

      vedoucí školní družiny Marii Horkou 581 292 028,

      vedoucí školní jídelny Světlanu Nohejlovou 581 292 029.

    • Informace pro školní rok 2020/2021
     • Informace pro školní rok 2020/2021

     • Vážení rodiče a žáci,

      právě vám přinášíme důležité informace pro příští školní rok. Pevně věříme, že se sejdeme již v běžném režimu 1. září v běžný čas 7h a 55min ve svých třídách.

      Protože mimořádná opatření nám neumožňovaly uspořádat školu nanečisto (to nás velmi mrzí), tak jsme se rozhodli přesunout první třídní schůzky rodičů žáků prvňáčků již na 31. srpna na 16 hod. Zde se dozvíte rozdělení do tříd, organizaci prvního týdne a také organizaci prvního školního roku Vašeho dítěte, tak aby první školní den proběhl slavnostně a děti si odnesly jen ty nejpříjemnější zážitky. 

      Tak jako přicházejí i odcházejí na naší školu žáci tak je to i mezi učiteli (naštěstí ne tak ve velkém počtu). Níže se dočtete rozdělení třídních i netřídních učitelů, kteří budou příští rok vyučovat.

      1. A - Milena Králová,  1. B - Zuzana Kovářová

      2. A - Jana Horalíková,  2. B - Monika Rytířová

      3. A - Alena Lukačovičová,  3. B - Martina Světnická

      4. A - Michal Ulma,  4. B - Petra Macháňová

      5. A - Pavel Rytíř,  5. B - Eva Mikešková

      6. A - Monika Tvrdá, 6. B - Eliška Čechová

      7. A - Libuše Procházková

      8. A - Gabriela Zaoralová,  8. B - Tereza Schwanzerová

      9. A - Radek Novotný,  9. B - Petr Václavek

      Netřídní: Martina Suchánková, Břetislav Hájek, Lenka Schmidtová, Magda Techetová, Veronika Lívová, Ivo Mádr

       

      Požadavky na nákup pomůcek pro 1. ročníky

      Pomůcky pro žáky 2. - 5. ročníku řeší třídní učitelé na začátku září

      Požadavky na nákup sešitů pro 2. stupeň

       

       

       

       

    • Školní jídelna
     • Školní jídelna

     • Od 14. 7. 2020 vaří školní jídelna OPĚT pro cizí strávníky. 

      Podrobnější informace získáte na tel. čísle 581 292 029.

      Přejeme dobrou chuť.

    • Letní tábor
     • Letní tábor

     •  

      Den šestý - JE KONEC!!! Jsme doma. Byl to super týden plný zábavy, her a poznání. Děkujeme a těšíme se do Horky zase příští rok.

      Den pátý - dnešní den se nesl v duchu přípravy na večerní maškarní dovádění. Připravovali jsme scénky, masky, hry, soutěže. Fotky z maškarního večera dodáme ráno na fb.

      Den čtvrtý  -  vyrazili jsme na celodenní výlet do Sluňákova

      Děti si během cesty prohloubily a procvičily své znalosti z přírody a po vekém úsilí fyzickém i psychickém  jsme se těšili na večerní program :-)Takže žádné spaní, ale večer dovádění:-)

      Den třetí - celý den nám rychle uběhl. Hráli jsme golf, vyráběli všechno možné, soutěžili jsme a bavili se navzájem. Byla legrace :-)

      Den druhý -  Druhý den je plný zážitků a tvoření. Soutěžíme, plníme různé úkoly a navíc nám chutná jídlo. A večer hrajeme hry. Počasí nám přeje a všechny zdravíme.

      Den první - Dnes jsme se po roce zase sešli v Horce v Lovecké chatě. Hráli jsme seznamovací hry, poznávali okolí a těšíme se na příjemně strávený týden. Každý den vám pošleme pár fotek z našeho pobytu.

       

      Den první

      Den druhý

      Den třetí

      Den čtvrtý

      Den pátý - karneval

    • Soutěž v cookingu
     • Soutěž v cookingu

     • Dne 26.6.2020 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 plánovanou soutěž v anglickém cookingu, i když jsme museli měnit její podobu. Nakonec nás ani žáky však neodradila složitá situace posledních měsíců a poslední červnový pátek jsme se sešli, aby nám přihlášené týmy předvedly své dovednosti angličtiny a vaření.

      Soutěžní skupiny do poslední chvíle nevěděly, co je přesně čeká. Až na místě se dozvěděly, že jejich úkolem bude připravit hned dvě jídla podle anglických receptů v asijské tématice, a to klasické kuřecí kung-pao a jako dezert síťované palačinky roti jala.

      Soutěžící měli po zahájení krátký čas na to, aby se seznámili s oběma recepty, které jim byly poskytnuty v angličtině, a dohodli se na postupu vaření. Následně museli oba tyto pokrmy současně připravit během pouhých 90 minut.

      Během vaření byla posuzována samostatnost skupiny a spolupráce jejich členů, schopnost aktivní komunikace v anglickém jazyce a dodržování postupů v receptech. Na posouzení výsledných jídel pak byli přizváni i ředitel školy Mgr. Lukáš Rejzek a zástupkyně ředitele Mgr. Denisa Koláčková, kdy byla hodnocena vizuální prezentace a výsledná chuť připravených pokrmů.

      Všechny skupiny prokázaly, že jim angličtina ani vaření nedělají žádný problém a že připravená jídla by se nemusely stydět naservírovat ani doma nebo ve školní jídelně. Ze všech účastníků však nakonec podal nejlepší výkon tým děvčat ze třídy 8.A ve složení A.Siekliková, T.Stloukalová a N.Šromová. Velké poděkování, které bylo vyjádřeno i krásnými cenami, včetně kuchařek od Romana Vaňka, však patří všem soutěžícím.

      Rovněž děkujeme městu Lipník nad Bečvou, které uspořádání soutěže podpořilo prostřednictvím uděleného grantu, a vedení školy za pomoc s organizací i průběhem akce.

       

      Mgr. Eliška Čechová, Mgr. Petr Václavek

     • Informace ředitele školy

     • Vážení rodiče a žáci,
      vzhledem k informacím starosty města o rozšíření nemoci COVID-19 na území města Lipníka nad Bečvou a uzavření Základní školy v Loučce, vás chceme informovat, že na naší Základní škole nemáme prokázán výskyt nemoci ani u žáků ani u zaměstnanců naší školy.
      Všechny naplánované aktivity běží nadále. Vysvědčení bude žákům předáváno v úterý 30. 6. 2020. O časovém harmonogramu budou informovat jednotliví třídní učitelé.

    • Výsledky SCIO Mapa školy.
     • Výsledky SCIO Mapa školy.

     • Vážení rodiče, předkládáme vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření, kterého jste se společně se svými dětmi zúčastnili. 
      Z výsledků se nám vyselektovaly oblasti, na které se v dalších letech musíme zaměřit. Jakým způsobem s danými oblastmi budeme pracovat se dozvíte v koncepci rozvoje školy na léta 2020-2024. Koncepce bude představena školské radě a poté uveřejněna na webu školy.
      Tímto vám chceme poděkovat za zodpovdný přístup a za vyplnění dotazníku, který nám poskytl tolik potřebnou zpětnou vazbu.

    • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“
     • „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“

     • Od září do června jsme sbírali materiál na recyklaci a naše škola získala 730 bodů v celorepublikovém hodnocení.

      • Sběr plechovek – 3560 ks
      • Sběr elektrozařízení – 43,5 kg
      • Sběr telefonů – 10 ks
      • Sběr baterií – 40,1 kg
      • Sběr tonerů a cartridgí – 21 ks
      • Z žáků se nejvíce zapojil Tommi Fridrich, Völkl David a Klika David. Tito žáci budou odměněni dárky od sponzorů akce.
      • Děkujeme a sbírat začneme zase 1. 9. 2020.
    • Předposlední týden ve sportovním
     • Předposlední týden ve sportovním

     • Školní rok se pomalu blíží ke konci, a přestože byl trochu netradiční, rozhodli jsme se jej žákům druhého stupně trochu zpestřit. 

      V pondělí 15. června se sešlo 21 šestáků a vyrazili společně do přírody. Děti měly velkou radost, že se zase vidí a mohou společně strávit pár hodin. Všichni si celou cestu na Jadran vyprávěli, co zažili v době karantény a kam se těší na prázdniny. Po příchodu do školy se nikomu domů nechtělo.

      Úterní den patřil sedmákům, kdy si pro ně učitelé připravili stezku okolo řeky Bečvy. V týmech řešili vědomostní úkoly a museli cestou zdolat nelehké překážky, při kterých ne každá noha zůstala suchá. Na nejlepší tým pak čekala v cíli sladká odměna.

      Osmé ročníky pro změnu ve středu ráno v plné síle vyrazily na kola. Cíl - hrad Drahotuš a samozřejmě si projížďku náramně užít. Cestou necestou stateční žáci překonávali klikaté zatáčky, náročné stoupání i nepřízeň počasí. Přes upadlou šlapku po píchlá kola se ale výlet podařilo přežít většině bez úhony.

      Na všechny zážitky budou žáci určitě rádi a s úsměvem vzpomínat.