• Putování osmáků za historickými památkami
     • Putování osmáků za historickými památkami

     • První květnovou středu vyrazili osmáci za historickými památkami. Prvním cílem exkurze byl památník Mohyla míru, který připomíná bitvu tří císařů u Slavkova. Při komentované prohlídce žáci zjistili podrobnosti o Napoleonově vojenské taktice, prohlédli si dobové uniformy, archeologické nálezy a dozvěděli se zajímavosti o stavbě samotného památníku.

      Po asi hodinovém přejezdu všechny čekala prohlídka nádherného barokního zámku Milotice, kde se natáčela řada pohádek /např. Za humny je drak/ a filmů, třeba Poslední aristokratka – podle knižní předlohy Evžena Bočka, který je zároveň kastelánem zámku Milotice. Krásně vybavený zámek obklopuje francouzský park se vznešenými pávy.

      Poslední kulturní zastávkou byla návštěva jediného ženského cisterciáckého kláštera v republice Porta coeli /Brána nebes/v Předklášteří u Tišnova. Jeho portál je světoznámou ukázkou gotického stavitelství.

      Následovala cesta domů s plánovanou zastávkou na Rohlence, kde se všichni za odměnu dosyta najedli.

      Příště pojedeme zas!

    • Výšlap na Lysou horu
     • Výšlap na Lysou horu

     • Celý měsíc duben jsme si zapisovali kroky a soutěžili jsme, která třída ,,dojde" na Lysou horu.  

      9.B blahopřejeme - v průměru každý žák ušel 135,7 km . Všichni by viděli charakteristický telekomunikační vysílač, meteorologickou stanici a několik horských chat.

      Královnu Moravskoslezských Beskyd by zdolal i Pavel Nový (9.A), který za měsíc duben ušel 313 km, Michaela Horáková (8.A) s 296 km a Kateřina Ježková s 272 km. ,,Turistům" ke krokům blahopřejeme.

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

     • K zápisu do první třídy, který se konal ve dvou dnech, dorazilo 42 dětí s rodiči.

      Do prvních tříd jsme přijali 32 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 10 žádostí o odklad, jeden odklad byl udělen a u 9 dětí se čeká na dodání podkladů.

      Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kanceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry.

      V tuto chvíli nezbývá nic jiného než se těšit na slavnostní  datum 1. září. My se už těšíme.

    • Minifotbal - okresní kolo
     • Minifotbal - okresní kolo

     • Na podzim jsme prošli okrskovým turnajem bez prohry a zaslouženě postoupili do okresního
      kola. Na tuto akci jsme vycestovali v rozšířené sestavě o žáky z nižších ročníků, aby získali
      cenné zkušenosti do příštích let. Počasí nám přálo a v úvodu proběhl los určující pořadí
      utkání. První utkání jsme odehráli s družstvem, které nakonec turnaj vyhrálo. Další utkání
      jsme odehráli ve vysokém tempu a úspěšně jsme vzdorovali silnějším a hlavně sehranějším
      soupeřům. V utkáních jsme nakonec vždy tahali za kratší konec a postup do kraje se nám
      bohužel vybojovat nepodařilo. Žáci až na malé chyby, které ke sportu patří, odevzdali
      maximum. Skvělými výkony se zaskvěli mladší žáci David Simon, Martin Sedlák a Štěpán
      Molin. Deváťáci si odehráli svůj standard.

      Klukům za vzornou reprezentaci patří velké díky.
       

    • Den Země
     • Den Země

     • Všechny třídy se vydaly v pátek 22.4.2022 ,,oslavit" Den Země do přírody.

      První stupeň šel na farmu domácích zvířat, prošli se přírodou v okolí Škrabalky, Piskáče a stihli plnit úkoly spojené s přírodou.

      Šestáci absolvovali program Lesní pedagogiky s paní Bc. Klevarovou v oboře v Bohuslávkách, kam také pěšky z Lipníka dorazili. Seznámili se s lesními rostlinami i živočichy a zahráli si různé hry. Sedmáci navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast, kde mohli obdivovat krasovou výzdobu i jarní květiny. Osmáci se v tento den dozvěděli, kde se nachází a jak funguje čistírna odpadních vod v našem městě a co se děje s odpadem po té, co ho odneseme do Sběrného dvora.

      43 žáků  9. ročníku se připojilo k projektu Ukliďme Česko! Uklidili oblast kolem Bečvy, skateparku a cyklostezky od odpadků. Našli jich opravdu velké množství, odhadem asi 60 kg, což stačilo na naplnění celého kontejneru. Nechyběly staré pneumatiky, sklo, PET láhve, plechovky či elektroodpad (žehlička) nebo cigaretové nedopalky a dokonce staré dveře. Jako nejaktivnější sběrač odpadu byl třídními učitelkami zvolen David Mikulič z 9.B, který za svůj výkon obdrží tričko s logem Ukliďme Česko, z 9.A byl nejaktivnější Vojtěch Pikonski. Děkujeme všem zúčastněným žákům, že se podíleli na úklidu našeho okolí a přispěli tak k tomu, abychom si  procházku okolní přírodou více užili.

       

       

      Mgr. Suchánková Martina

    • Workshop bojových technik
     • Workshop bojových technik

     • Dnešní hodinu TV měli osmáci a šesťáci velmi zajímavou. S paní Chytrou přijeli studenti SOŠ Hranice a udělali žákům workshop bojových technik. Zkusili si střílet na terč, ubránit se přepadení a naučili se pár prvků ze sebeobrany.

      Všem se to moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Drazí přátelé,

       chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za spolupráci v loňském roce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a nám společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.

       

      Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

      Moc si Vaší aktivity a spolupráce vážíme!

    • Velikonoce ve škole
     • Velikonoce ve škole

     • My, Hanáci od Lipníka, víte, co to znamená?

      Haná, ta je na Moravě, je to zem zaslíbená.

      Obilíčko u nás roste, gde  se Hanák podívá,

      staré  zvyk  a rozum prosté, mezi  nama přebývá.

      Su Hanačka ešče malá, ale věru chytrá dosť,

      dyby fšeci taci byli, bylo by teho až dosť.

       

      Lidové zvyky a obyčeje dávno zapomenutého Lipenského Záhoří se už po čtyři desitky let snaží uchovávat a oživovat  Dětský folklorní soubor Maleníček  ze Střediska volného času v Lipníku.

      Děti z Maleníčku  mají ve svých pořadech pásmo velikonočních zvyků, které  dnes předvedly žákům prvního stupně na Záklaní škole Osecká 315.

       Děti se zajímavým způsobem seznámily s jednotlivými dny celého pašijového týdne :   od Květné neděle až po Velikonoční pondělí. Ale nejen to, mohly si vyzkoušet jednotlivá říkadla a zvyky, dozvědět se spoustu zajímavých tradic a pranostik, vztahujících se k jednotlivým dnům,  ale  také si zazpívat, zatancovat a obdivovat záhorský kroj.

      Zdá se, že Škaredá středa se nesla ve znamemí smíchu a legrace. Ne nadarmo se říká, že kdo se na Škaredou středu bude mračit, ten se bude mračit celý rok.

      Přejeme všem krásné Velikonoce.

    • Úspěch našich přírodovědců
     • Úspěch našich přírodovědců

     • Naši žáci opět slaví úspěch na přírodovědné soutěži. Po 1. místě v soutěži Naší přírodou a 2. místě v soutěži YPEF, tentokrát bodovali v soutěži Jaloveček, která se konala 8. dubna v krásných prostorách zámku ve Vsetíně. Družstvu Lipanů ve složení Pavlína Vočková, Teodor Zverbík, Jana Horáková a Sára Sedláčková se podařilo vybojovat 2. místo v konkurenci dalších 17. týmů. Žáci museli prokázat svoje znalosti o vodních živočiších a rostlinách, řece Bečvě, vodě v krajině i ekologických aspektech spotřeby vody. Za svůj výkon  si odnesli také krásné ceny. Družstvo Jelců ve složení David Simon, Lukáš Mořkovský, František Solmoši, Karolína Kulhánková a Anna Lucie Zahradníková na svůj velký den teprve čeká.

      Marrina Suchánková

    • Výlet se školní družinou
     • Výlet se školní družinou

     • Celý čtvrteční den byly děti neklidné. Věděly totiž, že ve školní družině  pojedou do multikina Šantovka v Olomouci na   pohádku "Příšerákovi 2".

      A odpoledne bylo tady!! V autobuse byly děti natěšené a nemohly se dočkat popcornu a pohádky.

      Příběh byl moc pěkný a  poučný. Moc se nám všem v kině líbilo a těšíme se na další odpolední program v družině.

                                               

    • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně
     • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně

     • Na „apríla“ se žáci osmých a devátých ročníků vydali za kulturou. Cílem bylo divadelní představení Noc na Karlštejně v podání Moravského divadla Olomouc. Po dvouleté covidové pauze se ojedinělého zážitku žáci nemohli dočkat a ani nepřízeň počasí je neodradila. Z chlapců se tedy ze dne na den stali elegáni v košilích a děvčata vyměnila kalhoty za šaty.

      Slavné dílo Jaroslava Vrchlického, oblíbeného i díky filmové adaptaci, doprovázel živý orchestr a účinkujícími vedle herců byli i opravdoví šermíři olomoucké skupiny ADOREA. Snad každý v hledišti si nejednou se souborem zanotoval známé písně Karla Svobody jako např. Do věží či Lásko má, já stůňu. Po skončení představení jsme se plni zážitků přesunuli do Galerie Šantovka na krátké občerstvení před cestou zpět do Lipníka nad Bečvou.

    • XXVIII. ročník ve šplhu
     • XXVIII. ročník ve šplhu

     • Žáci lipenských a okolních škol se účastnili soutěže ve šplhu v tělocvičně naší školy. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 

      Za první stupeň si prvenství ,,vyšplhali" Tomáš Belhar a Anna Buzrlová, v kategorii 6.–⁠⁠⁠9. třídy první místa obsadili Dominik Ficnar a Daniela Nguienová. Pohár si odvezli vítězové Základní školy 1. Máje Hranice.

       

    • Světový den Downova syndromu
     • Světový den Downova syndromu

     • 21.3. jsme si vzali každou ponožku jinou. Symbol rozdílných ponožek nám zvýšil povědomí o Downově syndromu a připomněl nám, že jsme každý jiný. Tento ten byl pestrý a lepší.

    • Světový den vody
     • Světový den vody

     • úterý 22. března jsme slavili Světový den VODY. Připomeňme si její důležitost!

      V roce 1993 vyhlásilo OSN datum 22. března jako Světový den vody, abychom si uvědomili a každoročně připomínali, co voda pro život člověka a celé planety znamená, a také proč a jak bychom o ni měli pečovat.

      I my jsme si v 1. A o vodě povídali, kreslili, zkoumali ji, pustili si pohádku o koloběhu vody https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M a připili si vodou na zdraví, protože víme, že bez vody se žít nedá!

       

    • Biologická olympiáda - školní kolo
     • Biologická olympiáda - školní kolo

     • V úterý 22.3.2022 proběhlo na ZŠ Osecká 315 školní kolo Biologické olympiády. Žáci sedmých tříd srovnávali své znalosti o životě ve vodě a u vody formou testu a poté praktickým poznáváním rostlin a živočichů. Děkuji všem zúčastněným za snahu a gratuluji vítězům. Dále uvádím 11 nejúspěšnějších žáků (z celkového počtu  44), kteří obdrží diplomy a drobné odměny, první 3 také wifi-stipendium.

      1. místo – Lukáš Kympergr , 7.B – 49,5 bodů
      2. místo – Jana Horáková, 7.B – 49 bodů
      3. místo – Martin Karbas, 7.B – 46 bodů

       

      1. místo - David Poletin, 7.B – 44 bodů
      2. místo - Janišová Thea, 7.B – 41 bodů

      6. -7. místo  – Lukáš Mořkovský, 7.A – 37 bodů

      6. – 7. místo – Kristýna Pokorná, 7.B – 37 bodů

      8. místo – Eliška Habermannová, 7.B – 36,5 bodů

      9. – 11. místo – Veronika Plachá, 7.B – 36 bodů

      9. – 11. místo – František Solmoši, 7.A – 36 bodů

      9. – 11. místo – Lucie Prokešová, 7.A – 36 bodů

      Mgr. Martina Suchánková

    • Beseda v Domečku
     • Beseda v Domečku

     • 11. března si děti ze druhých tříd zpříjemnily dopoledne návštěvou Městské dětské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Na setkání se současným českým autorem pro děti, Pavlem Bryczem, určitě dlouho nezapomenou. Zaujal je nejen poutavým čtením svých knih, ale také zajímavým vyprávěním o svém životě a tvorbě. Děkujeme knihovně za příjemné dopoledne.

      2. A, 2. B

    • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
     • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

     • V pátek 25. února 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a zájem byl opravdu veliký. Letošního ročníku se v porovnání s tím předchozím zúčastnil dvojnásobný počet žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly. V I. kategorii (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístila Anna Lucie Zahradníková (7. A), 2. místo obsadil Felix Vebr (7. B) a z 1. místa se mohl radovat Richard Ferenc ze 7. A. Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) skončila na 3. místě Pavlína Vočková (8. A), na 2. místě se umístil Martin Románek (9. A) a 1. místo obsadil Tomáš Anderla (9. A).

      Všem zúčastněným děkujeme za skvěle podané výkony, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

      vyučující AJ