• Zahrajme si pohádku
     • Zahrajme si pohádku

     • Během května se postupně všechny třídy prvního stupně Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315 zúčastnily v rámci polytechnického vzdělávání workshopu „ZAHRAJME SI POHÁDKU“, kterou připravil místní výrobce textilních hraček a kostýmů firma Noe ve spolupráci s MAS Moravská Brána.

      V rámci workshopu si žáci pod vedením lektorky Elišky Beckertové vyrobili jednoduché kulisy, aby si na závěr společně zahráli známou pohádku “O Červené Karkulce“. Během dvouhodinových bloků si jednotlivé třídy dotvořily předem připravené ilustrace za pomoci šablon různých tvarů a s využitím dodaných barevných látkových výseků. Zručnější děti si tvary samy vystřihly. Jednotlivé tvůrčí týmy popustily uzdu své fantazii a vytvořily krásné koláže.

      Starší žáci prvního stupně se navíc dozvěděli, jakým způsobem se jednotlivé textilní materiály vyrábějí a využívají v praxi. Také se nově seznámili s termínem UPCYKLACE, tedy způsobem přeměny odpadového či nepotřebného materiálu na něco nového užitečného, na jehož principu je založen i tento workshop. V závěru programu si každá třída „za odměnu“ zahrála pohádku v nových kulisách látkového divadla a s pomocí pohádkových maňásků firmy Noe s.r.o. Vzhledem k tomu, že žáci byli zároveň i účastníky vystoupení, často se stávalo, že si vytleskali reprízu pohádky.

    • Organizace výuky od 17. května
     • Organizace výuky od 17. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti se změnou organizace výuky od 17. května vám přinášíme tyto informace:

       

      17.5. - 21.5. PREZENČNĚ: celý první stupeň, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní třídy distančně

       

      VYUČOVÁNÍ: Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.

      ŠATNY: Všichni žáci přítomní ve škole budou již využívat šatny.

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Návrat žáků do škol od 10. května
     • Návrat žáků do škol od 10. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s návratem žáků i druhého stupně vám přinášíme tyto informace.

      KDO SE VRACÍ?
      Žáci druhého stupně rotačním způsobem.
      Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

       

      OD 10.5. - 14.5. PREZENČNĚ
      1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
      6.A, 6.B, 7.A, 
      ostatní třídy distančně

      OD 17.5. - 21.5. PREZENČNĚ
      1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
      8.A, 8.B, 9.A, 9.B 
      ostatní třídy distančně
       

      VYUČOVÁNÍ
      Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.


      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
      Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy.
      Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.


      ŠKOLNÍ DRUŽINA
      Ano, bude fungovat ve standardní době, ale vždy jen pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku. Ranní družina bude již v pondělí.


      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů. Tímto vás žádáme o kontrolu objednávek a dostatečného kreditu pro platbu.

      ŠATNY
      1. stupeň jako doposud.
      2. stupeň využívá šatny jako za běžného režimu. 


      TESTOVÁNÍ
      JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?
      Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

      KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?
      Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

      CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?
      Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Bude ale postupovat jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

      CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?
      V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva viz. níže. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

      Na všechny se těšíme, vše jistě spolu zvládneme.


      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

     • Letos se podruhé konal zápis e-lektronickou formou. Nechtěli bychom si na tuto metodu zvykat, ale vzhledem k aktuálním opatřením nebyly jiné možnosti.

      Jak to vše dopadlo?

      Eleketronickou přihlášku vyplnilo 45 zákonných zástupců. Do prvních tříd jsme přijali 36 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 9 žádostí o odklad, dva byly uděleny a u 7 dětí se čeká na dodání podkladů.

      Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kaceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry, moc nás těší, že Vás k zápisu „přišlo“ tolik!

      Věříme, že tak jako v loňském roce se s budoucími prvňáčky potkáme už poslední srpnový týden na tradiční "škole nanečisto".


      Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi.