• Lipenská koloběžka
     • Lipenská koloběžka

     • Dne 29.9.2021 se na stadioně v Lipníku nad Bečvou konal 11. ročník koloběžkových závodů pro žáky škol Mikroregionu Moravská Brána.

      Těchto závodů se zúčastnilo 11 žáků naší školy. První na řadě byl závod jednotlivců ve sprintu na 400 m. Závodníci  soutěžili ve dvou kategoriích.

      1. Kategorie ročník 2011, 2012, 2013

       

      • 2. místo Klára Barošová       5. A
      • 2. místo Tomáš Mořkovský  5. B

       

      1.  Kategorie ročník 2009, 2010

       

      • 2. místo Klára Hradilová     7. A
      • 3. místo Sára Sochurková 7. A

       

      Na závěr se jely smíšené štafety na 400 m. V obou kategoriích jsme získali zlaté medaile.

      1. Kategorie ročník 2011, 2012, 2013

       

        1. místo

                Klára Barošová          5. A

                Tomáš Mořkovský     5. B

                Tomáš Polívka            4.A

                Aleš Matějíček            4.A

       

      1. Kategorie ročník 2009, 2010

          1.místo

                 Klára Hradilová          7. A

                 Sára  Sochurková     7. A

                 Alice Jurečková        6.A

                 Lukáš Mořkovský     7.A     

      Děkujeme všem zúčastněným závodníkům za reprezentaci školy a medailistům blahopřejeme.

      Markéta Matušková

    • Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů od 4. 10. - 22. 10. 2021.

      Kaštany se budou vybírat v pondělí od 7:30 - 7.50 hod. u vchodu z Jiráskovy ulice.

      Nejlepší třída bude odměněna.

    • Exkurze - sluneční elektrárna
     • Exkurze - sluneční elektrárna

     • Ve čtvrtek 23. 9. 2021 vyrazili žáci devátého ročníku na exkurzi do slunečních elektráren v Horní Moštěnici, jež je realizována v rámci projektu Evropský týden udržitelného rozvoje. Během přednášky se žáci dozvěděli zajímavé informace o vzniku elektrárny, jejím principu a využití. Nechyběly ani zajímavosti týkající se např. ceny solárních panelů, jejich počtu, výkonu nebo údržby.

      Po návratu do školy žáky čekala skupinová práce v podobě pracovního listu, která sloužila k ověření nově nabytých znalostí.

      G. Zaoralová, A. Doležalová

    • Turnaj ve stolním tenisu
     • Turnaj ve stolním tenisu

     • Dne 22. 9. 2021 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou turnaj ve stolním tenisu – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 34 žáků. Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:

        I. kategorie – 1. - 5. ročník

       II. kategorie – 6. - 9. ročník

      V I. kategorii se umístil na 3. místě Jan  Zamazal ze třídy 5. B, na druhém místě skončil Václav Uličník a 1. místo vybojoval Dominik Přikryl, oba ze třídy 5. A.

      Ve II. kategorii získal 3. místo David Mikulič z 9. A, 2. místo obsadil Adolf Vyhlídka z 6. A a vítězem se stal Filip Přikryl z 8. A.

       Nejlepší hráči byli odměněni diplomy, medailemi a poháry.

      Velký dík patří Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat, ZŠ Osecká 315 a všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli.

       

      Mgr. Pavel Rytíř

    • Skřivánek - pěvecká soutěž
     • Skřivánek - pěvecká soutěž

     • V úterý 21. září 2021 se na naší škole konala již 23. rokem pěvecká soutěž Skřivánek.
      Zúčastnilo se celkem 16 žáků prvního stupně ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Každý ze
      soutěžících zazpíval dvě písně: lidovou a libovolnou.
      Všichni zpěváci se snažili ze všech sil a porota rozhodla takto:


      V kategorii 1. - 2. ročníků zvítězili:
      1. místo - Veronika Charvátová, 2. B
      2. místo - Helena Synková, 2. A
      3. místo - Eliška Špunarová, 2. A


      V kategorii 3. - 5. ročníků se umístili:
      1. místo - Tereza Dobrotková, 4. A
      2. místo - Jan Jurečka, 3. A
      3. místo - Kamila Macháčková, 5. B


      Odměnou pro vítěze byla medaile, dárková taška, zpěvník plný překrásných písniček a
      diplom. Ostatní účinkující obdrželi omalovánky, sladkou odměnu a pamětní list.
      Vítězům ještě jednou moc gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, odvahu a
      příjemné dopoledne.
      Velké poděkování patří také městu Lipník nad Bečvou za finanční podporu formou grantu.


      “Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.” (Božena Němcová)


      Mgr. Monika Rytířová

    • Sportovně - turistický kurz
     • Sportovně - turistický kurz

     • V pondělí 6. 9. 2021 vyrazili žáci šestého ročníku na pětidenní sportovně-turistický kurz do Velkých Losin. Po příjezdu do Šumperka jsme se vydali Čarovným lesem, který mapoval místa spojená s čarodějnickými procesy, až do kempu Losinka. Po příchodu jsme se ubytovali a pochutnali si na vydatné večeři, kterou pro nás připravil tamější personál. 

      Žáci se kromě pěších a turistických aktivit zúčastnili celotáborové soutěže, která byla spjata s různorodými úkoly zaměřenými na seznamování, sport, paměť, vědomosti, zručnost, Morseovu abecedu a další. 

      Celotáborovou hru vystřídala návštěva ruční papírny ve Velkých Losinách, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o výrobě papíru. Středeční odpoledne jsme strávili v místním termálním aquaparku, kde jsme si odpočinuli a načerpali síly na další den. Čtvrteční den plný aktivit završilo opékání špekáčků a vyhodnocení celotáborové soutěže. S celkovým počtem 58 bodů vyhrál tým Shreků. Výsledky všech skupin byly těsné, proto patří poklona a ocenění všem zúčastněným. U ohně jsme si zazpívali známé táborové písně s doprovodem na kytaru a podtrhli tak celkovou příjemnou atmosféru celého týdne. 

      Kurz hodnotíme jako velice zdařilý, moc jsme si ho užili.  

    • Požární cvičení
     • Požární cvičení

     • Vážení rodiče a žáci,

      v úterý 7. 6. 2022 se v naší škole uskuteční taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se po vyhlášení požárního poplachu budou evakuovat. Požární cvičení proběhne po deváté hodině a bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu. Po požárním cvičení bude pokračovat běžná výuka.

      Bezpečnost Vašich dětí a našich žáků je pro nás důležitou prioritou, proto je zapotřebí krizové situace velmi dobře nacvičit a zvládat.

    • Hurá na plavání
     • Hurá na plavání

     • Epidemiologická situace konečně umožnila, aby i žáci naší školy zahájili plavecký  kurz v Hranicích. Výcviku se zúčastní celkem 34 žáků čtvrtých ročníků. V 1. lekci si plavečtí instruktoři rozdělili žáky do čtyř skupin podle výkonnosti. V těchto skupinách budou žáci zdokonalovat a rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti ještě v 9 lekcích.         

      P. Rytíř, M. Světnická                   

    • Vítání prvňáčků
     • Vítání prvňáčků

     • Dnes 1. září 2021 byl velký den pro 40 prvňáčků z naší školy ZŠ Osecká, kteří přišli poprvé usednout do školních lavic.

      Hned u vchodu je přivítal maskot školy Sova a děti dostaly šerpu JSEM ŠKOLÁK. Cestu do své krásně vyzdobené třídy jim ukazovaly balónky. Zde je přivítala paní učitelka a pasovala na školáky.
      Pozdravit nové žáčky i jejich rodiče přišel také pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a místostarosta Mgr. Ondřej Vlček.

      Věříme, že si školáci odnesli kromě dárečků také krásný zážitek z prvního školního dne. Novým školáčkům přejeme, ať mají stále úsměv na tváři a ve škole se jim vše daří.

      Třídní učitelky Mgr. Eva Mikešková, Mgr. Alena Lukačovičová