• Adventní věnce
     • Adventní věnce

     • ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 uspořádala soutěž ve výrobě adventních věnců.

      V rámci pracovních činností si žáci vyráběli pro zpříjemnění předvánoční atmosféry adventní věnce.

      Soutěže se zúčastnilo celkem 52 žáků. Porota měla nelehkou úlohu rozhodnout, které věnce obdrží nejvyšší ocenění. Proto se rozhodla po dlouhém zvažování a rozhodování vyhlásit dvě třetí, dvě druhá a dvě první místa.

      Na třetích místech se umístili žáci: Bořek Hanslian ze třídy 4. A a Veronika Molinová z 6. A, druhé místo obsadila Emma Kozáčková ze třídy 4. A a Honza Humplík z 3. B a celkovými vítězkami soutěže se staly: Nela Prokešová ze 4. B a Veronika Blahová ze třídy 4.A.

      Gratulujeme !!

      Nejlepší tři soutěžící obdrželi medaile a vítězky i krásný pohár. Děkujeme  Městu Lipníku nad Bečvou, které nám umožnilo prostřednictvím grantu tuto soutěž financovat, ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 a všem zúčastněným.

      Už se všichni těšíme na další ročník této soutěže.

      Pavel Rytíř

    • Herna Džungle
     • Herna Džungle

     • V letošním roce už podruhé jsme s dětmi ŠD navštívili hernu Džungle v Hranicích. Děti zde mají možnost se úžasně vyřádit. Na různých průlezkách, trampolíně, na motorkách i při hraní se stavebnice  a hračkami. Mohly si zahrát i vzdušný fotbálek nebo si nakoupit sladkosti v obchůdku. Dvě hodiny utekly jako voda a nastal čas návratu. Rodičům jsme děti předaly řádně vyběhané a unavené. Výlet se nám zase moc líbil.

      Školní družina

    • Čtení ve školní družině
     • Čtení ve školní družině

     • 11.11.2021, po delší pauze mezi nás, děti ŠD,přišla paní knihovnice Simona Ryšavá. Přečetla nám příběh z knížky Radka Adamce "Dušička a Dušinka". Legrační příběh se nám moc libil. Poté jsme si s paní knihovnicí vyrobili kvíteček ze starých knih, který použijeme na o zdobení adventního věnečku. Odpoledne se nám moc líbilo a už se těšíme na další. Děti ŠD

    • Plavecké vysvědčení
     • Plavecké vysvědčení

     • V pátek 12. listopadu dostali čtvrťáci z naší školy vysvědčení. Bylo to u příležitosti ukončení plaveckého výcviku. V deseti lekcích zvládly děti různé plavecké styly, plavaly na výdrž a někteří se naučili i skákat šipku. V poslední hodině mohli malí plavci využít atrakce plaveckého bazénu v Hranicích - tobogán, protiproud, skluzavky. Všichni si to pěkně užili.                     

      4.A, 4.B

    • Vánoční hvězda
     • Vánoční hvězda

     • I letos se naše škola zapojí do charitativní akce Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem - sdružení Šance. 

      Zakoupením přispějete na nemocné děti, které se léčí na Dětské klinice FN v Olomouci.

      Více info: http://vanocnihvezda.eu/

      Cena za kus 120Kč.

      V případě zájmu si hvězdu objednejte u svojí paní učitelky do 26. 11. 2021.

      Děkujeme.

      Zuzana Kovářová

    • EDUbus
     • EDUbus

     • 1.11.2021 k nám do školy přijel EDUbus. V mobilní laboratoři tohoto autobusu žáci propojili stavebnici Lego WeDo s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkoušeli naprogramovat svého robota tak, aby plnil dané zadání. Tato činnost vedla k pozitivnímu vztahu k programování, rozvíjela kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku.

      Žákům se tento vzdělávací blok velmi líbil.

      Odpolední program byl pro pedagogy velmi přínosný. Zkusili jsme si nové pomůcky, nové metody a experimenty, které využijeme ve výuce.

      Děkujeme MAP  Moravská brána za zprostředkování této vzdělávací akce.

    • Exkurze Terezín
     • Exkurze Terezín

     • V úterý před podzimními prázdninami vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Terezína a Litoměřic. Po dlouhé cestě autobusem byl prvním cílem Terezín. Prohlídku tohoto klidného a smutného města začali žáci návštěvou Muzea Ghetta v budově bývalé městské školy. Po úvodním filmu následovala prohlídka stálé expozice „Terezín v 'konečném řešení židovské otázky'1941 – 1945“ a Pamětní síně dětí z terezínského ghetta, věnované jeho nejmladším obětem a výběru ze světoznámých kreseb dětí z ghetta. Druhým navštíveným místem se stala Magdeburská kasárna. Zde byl v roce 1941 zřízen koncentrační tábor pro židovské vězně z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Transporty v letech 1941–1945 přivážely do Terezína mnoho významných osobností z různých oblastí kultury a ti rozvíjeli v Terezíně širokou škálu kulturních aktivit, což bylo v tehdejší válečné Evropě nevídané. Na poslední prohlídku se deváťáci přesunuli do Malé pevnosti. Ta fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa a můžeme si v ní prohlédnout expozici o historii policejní věznice. Na všechny padl smutek při vyprávění pana průvodce o perzekuci českého národa za nacistické okupace. Přejezd do Litoměřic a prohlídka tohoto krásného města na soutoku Labe a Ohře všem zvedla náladu. Stejně jako v Terezíně i tady žáci vyplnili pracovní list a seznámili se s hlavními historickými památkami města. Po krátkém rozchodu nasedli všichni do autobusu a v noci se vrátili unavení, ale obohacení o nové poznatky o naší zemi do Lipníka.

      L. Procházková, T. Scwanzerová

    • Sběr kaštanů
     • Sběr kaštanů

     • Jako každoročně, tak i letos proběhla v naší škole soutěž ve sběru kaštanů. Této soutěže se zúčastnili převážně žáci prvního stupně.
      Během tří týdnů přinesly děti za pomocí svých rodičů a prarodičů 2329 kilogramů.
      Nasbírané kaštany si odvezli lesníci do Obůrky pod Hůrkou, kde žijí mufloni, divočáci, jeleni, daňci a další zvěř. Do této obory se pojedeme na jaře podívat.


      Výhercem této soutěže a krásného dortu se stala třída 1.B
      1.místo 1.B 427 kg
      2.místo 2.A 407 kg
      3.místo 1.A 279 kg


      Cenu nejlepšího sběrače pro tento školní rok získala žákyně 1.A Karolínka Pešanová.
      Všem sběračům děkujeme a výhercům blahopřejeme.


      Markéta Matušková