• 197 společných kilometrů
     • 197 společných kilometrů

     • 23. – 27. května jsme byli na  cykloturistickém kurzu v Horce na Moravě.

      Protože nejsme ,,bábovky“, nejeli jsme autobusem ani vlakem, ale od školy vyrazili hned na kolech.

      Po 45 kilometrech jsme dojeli do pondělního cíle, kterým byla krásná Lovecká chata, ve které jsme bydleli.

      V úterý po snídani jsme se  vypravili do centra Litovelského Pomoraví – Litovle, kde  jsme si prohlédli kamenný most, na radniční věži si při zvonění na zvon něco tajně přáli a stihli jsme i zmrzlinu.  Odpoledne po příjezdu jsme hráli hry, minigolf a udělali tématicky zaměřený kvíz.

      Středeční deštivé dopoledne, neboli odpočinkový den, jsme strávili v pevnosti FORT Křelov, kde jsme si mohli vyzkoušet středověké zbraně a prohlédli si pevnost. Program se nám moc líbil.

       

      Zámecký park v Náměšti na Hané byl cílem čtvrtečního výletu. Večer byl táborák, u kterého jsme si opekli špekáček a dokonce si zazpívali. Bylo veselo 😊

      Po páteční snídani jsme odstartovali svých zpátečních 45 kilometrů do Lipníka.

      Všichni jsme dojeli spokojeni, unaveni, zpocení ……se spoustou cyklistických zážitků.

      Cyklisté 8.A

    • Exkurze v Praze
     • Exkurze v Praze

     • Poslední květnový pátek se sedmáci vydali na exkurzi do našeho hlavního města, někteří zamířili do Prahy poprvé. Cílem bylo poznávání míst spjatých s naší historií. První zastávkou byl Petřín, jeho bludiště a rozhledna. Přes most Legií prošli sedmáci kolem Národního divadla na Staroměstské náměstí s orlojem a místem popravy 27 českých pánů. Přeplněnými uličkami se nakonec dostali na spodní část Václavského náměstí a zamířili na polední pauzu do obchodního centra Palladium. Odpolední program začali procházkou přes Karlův most a výšlapem na Pražský hrad. Zde měli žáci zajištěnou komentovanou prohlídku katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dále Vladislavského sálu se slavnými okny ještě slavnějších defenestrací a nakonec je čekala Zlatá ulička, bohužel už pořádně zmoklá. Metrem dojeli sedmáci na Václavské náměstí, kde se pořídila povinná fotka s Václavem. A zbývalo už jen dostat se na hlavní nádraží a konečně si po náročném výletě odpočinout v kupé vlaku.

    • Mimořádný úspěch žákyně ZUŠ A. Dvořáka
     • Mimořádný úspěch žákyně ZUŠ A. Dvořáka

     • Veronika Muchová z 5.B  je na první pohled celkem obyčejná jedenáctiletá dívka, která ale hraje na největší dechový nástroj – tubu. Už při zápisu do naší ZUŠ v Lipníku nad Bečvou, mě zarazila odpovědí na otázku: „Slečno, na co bys chtěla hrát“? “Na tubu“!!

      Její začátky studia jsou stejné jako u dalších dětí. Prvním přípravným nástrojem byla zobcová flétna, následovaly dva roky studia na baryton a momentálně hraje již druhým rokem na tubu. Od letošního roku je také platným členem dechového orchestru.

      V tomto školním roce 2021/22 byla vyhlášena soutěž ve hře na dechové nástroje pod záštitou MŠMT. Tyto soutěže jsou celkem čtyřkolové, Veronika absolvovala v lednu školní kolo v naší zuš, v březnu okresní kolo v ZUŠ Přerov a v dubnu oblastní kolo v ZUŠ Zábřeh. V těchto soutěžích vždy byla hodnocena na 1. místě s postupem do dalšího kola. Tímto se probojovala do ústředního kola, které probíhalo od 19. - 21. května na ZUŠ Jana Hanuše v Praze. Soutěž ve hře na tubu byla na pořadí v sobotu 21. května od 18.00 hodiny. Veronika zahrála bezchybně jistým výkonem, který byl porotou ohodnocen mimořádným úspěchem – prvním místem. Ve své věkové kategorii do dvanácti let je nejlepším tubistou v celé naší republice!

                  Moc jí blahopřeji a přeji jí mnoho dalších úspěchů! Při této příležitosti bych velmi rád poděkoval hlavně její rodině za podporu ve studiu, dále kolegyni Petře Urbánkové za skvělý klavírní doprovod a v neposlední řadě vedení naší ZUŠ A. Dvořáka.

                                                                                                                          Petr Slaměník vyučující ZUŠ

    • Okresní kolo Pohár rozhlasu
     • Okresní kolo Pohár rozhlasu

     • Naši žáci 6. – 9. ročníků se zúčastnili soutěže v atletice , kde se soutěžilo v šesti disciplinách:

      běh na 60 m, 1500m, skok daleký a skok vysoký , vrh koulí a štafetě 4 x 60 m. Výsledky z každé disciplíny se převádí na body , které se sečtou a družstvo získá celkový počet bodů.. V tvrdé  konkurenci ostatních 10 škol jsme součtem bodů ve všech disciplinách  dosáhli nejlepšího výsledku u mladších děvčat, která se umístila na 6. místě. U ostatních tří kategorií nám bohužel došlo k výpadku některých klíčových závodníků, takže součet bodů nestačil na lepší umístění.

      Pěkné výkony předvedla Habermannová Eliška a Banarová Kristýna v běhu na 60 m - 2. místo, Budai Petr v téže disciplíně. Na prvním místě se umístila štafeta mladších dívek.

      Všechny závodníky chválíme za nasazení, obětavost a reprezentaci školy.

    • Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
     • Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

     • Díky svým žákům se Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,22 t.  Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

      Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

      Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 2,59 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

      Nebylo nutné vytěžit 128,98 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 5 krát.

      Došlo také k úspoře 1 327,73 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1328 krát.

      Podařilo se recyklovat 126,66 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 6 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

      Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4,46 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 794 1€ mincí, nebo 5,42 kg hliníku, který by stačil na výrobu 362 plechovek o objemu 0,33 l.

    • Putování osmáků za historickými památkami
     • Putování osmáků za historickými památkami

     • První květnovou středu vyrazili osmáci za historickými památkami. Prvním cílem exkurze byl památník Mohyla míru, který připomíná bitvu tří císařů u Slavkova. Při komentované prohlídce žáci zjistili podrobnosti o Napoleonově vojenské taktice, prohlédli si dobové uniformy, archeologické nálezy a dozvěděli se zajímavosti o stavbě samotného památníku.

      Po asi hodinovém přejezdu všechny čekala prohlídka nádherného barokního zámku Milotice, kde se natáčela řada pohádek /např. Za humny je drak/ a filmů, třeba Poslední aristokratka – podle knižní předlohy Evžena Bočka, který je zároveň kastelánem zámku Milotice. Krásně vybavený zámek obklopuje francouzský park se vznešenými pávy.

      Poslední kulturní zastávkou byla návštěva jediného ženského cisterciáckého kláštera v republice Porta coeli /Brána nebes/v Předklášteří u Tišnova. Jeho portál je světoznámou ukázkou gotického stavitelství.

      Následovala cesta domů s plánovanou zastávkou na Rohlence, kde se všichni za odměnu dosyta najedli.

      Příště pojedeme zas!

    • Výšlap na Lysou horu
     • Výšlap na Lysou horu

     • Celý měsíc duben jsme si zapisovali kroky a soutěžili jsme, která třída ,,dojde" na Lysou horu.  

      9.B blahopřejeme - v průměru každý žák ušel 135,7 km . Všichni by viděli charakteristický telekomunikační vysílač, meteorologickou stanici a několik horských chat.

      Královnu Moravskoslezských Beskyd by zdolal i Pavel Nový (9.A), který za měsíc duben ušel 313 km, Michaela Horáková (8.A) s 296 km a Kateřina Ježková s 272 km. ,,Turistům" ke krokům blahopřejeme.

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

     • K zápisu do první třídy, který se konal ve dvou dnech, dorazilo 42 dětí s rodiči.

      Do prvních tříd jsme přijali 32 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 10 žádostí o odklad, jeden odklad byl udělen a u 9 dětí se čeká na dodání podkladů.

      Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kanceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry.

      V tuto chvíli nezbývá nic jiného než se těšit na slavnostní  datum 1. září. My se už těšíme.