• Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření - ve škole bude povinný respirátor nebo zdravotnická rouška
     • Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření - ve škole bude povinný respirátor nebo zdravotnická rouška

     • Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření vztahující se také na naší školu. Podle tohoto dokumentu se od 25. února 2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků, kterými jsou nyní již pouze respirátor nebo zdravotnická rouška (pro osoby mladší 15 let), které splňují všechny technické podmínky a požadavky. Do 28. února 2021 lze ještě ve škole místo výše uvedených ochranných prostředků použít klasické látkové roušky.

      Děkujeme za pochopení.

    • Online RECITAČNÍ SOUTĚŽ
     • Online RECITAČNÍ SOUTĚŽ

     • Dne 18. 2. 2021 proběhla na naší škole ZŠ Osecká 315 online RECITAČNÍ SOUTĚŽ žáků 1. stupně.

      Prostřednictvím videohovoru recitovalo čtrnáct žáků 3. - 5. ročníků, jejich kamarádi z 1. třídy měli možnost přednést básničky před porotou přímo ve škole. Žáci druhé třídy se bohužel vzhledem k nevlídné epidemiologické situaci tentokrát nezúčastnili, ale budeme se na ně těšit příští rok v této tradiční soutěži.

      Recitátoři byli velmi dobře připraveni a porota stála před těžkým úkolem, obsadit stupně vítězů. Po náročném rozhodování byli v online kategorii vyhodnoceni tito žáci:

      1. místo Elen Holubová (5. B)
      2. místo Kristýna Linhartová (5. B) a Barbora Miklasová (3. A)
      3. místo Elen Hubálovská (5. A) a Dominika Václavíková (4. A)

      Diplomy a ceny budou předány po návratu do školy.

      Stupně vítězů v první třídě obsadili:

      1. místo Klára Kovářová (1. B)
      2. místo Hynek Kotek (1. A)
      3. místo Ladislav Metelka (1. B) a Sabina Mia Roché (1. A)

      Vítězům moc GRATULUJEME!
      Poděkování a pochvalu si však zaslouží všichni zúčastnění za snahu v této nelehké době, kterou jsme si recitací krásně zpříjemnili.

      Porotci M. Světnická, A. Lukačovičová, M. Ulma

       

    • Recitační soutěž on-line
     • Recitační soutěž on-line

     • Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhne recitační soutěž žáků I. stupně. Žáci budou soutěžit ve II. kategoriích. Třídní učitelé žáky přihlásí do 17. 2. e-mailem paní učitelce Světnické. Těšíme se ....

    • Organizace od 4. 1. 2021
     • Organizace od 4. 1. 2021

     • Vážení rodiče a žáci,

      dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020 nastupují v pondělí 4. 1. 2021 k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem (z domu).
      Výuka bude probíhat jako dříve a jak ji dobře známe.
      Děti mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu již od pondělí. Ranní družina bude k dispozici od 6:00 a v odpolední družině bude zajištěn dohled nad žáky do 16:00. Žáci v družině budou ve stejných skupinách jako při vyučování (nebudou se míchat).
      Stravování ve školní jídelně bude probíhat jako při běžném provozu s dodržením všech platných hygienických opatření. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Zbytek žáků si může odebrat obědy do jídlonosičů ze školního dvora.

      Vzhledem ke zkušenostem s odebíráním obědů do jídlonosičů byly všem žákům 3. - 9. ročníku obědy odhlášeny (sami si je můžete zpětně přihlásit). 
      Dítě, prosím, vybavte několika rouškami. Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci roušku nasazenou. Respektujte, prosím, zákaz vstupu cizích osob do školy a dodržujte zvýšená hygienická opatření.

      Přejeme všem do nového roku mnoho zdraví a pozitivní energie a také jen negativní testy.

    • TOUR FOR THE FUTURE na ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315
     • TOUR FOR THE FUTURE na ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315

     •  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

      dne  1. října 2020 odstartovalo projekt Tour For The Future, jehož cílem je seznámit žáky napříč republikou s technikou a novými technologiemi.

      Mezi pouhých 35 zastávek se v celé České republice podařilo zařadit i naši školu. Jakmile se rozplynuly obavy o tom, jestli se vůbec kamion na náš školní dvůr dostane, mohly začít dva plánované workshopy pro žáky devátých tříd.  

      Z epidemiologických důvodů jsme museli vybrat ze dvou devátých tříd pouze jednu. Výběr proběhl losováním a do kamionu na první workshop mohla vyrazit třída 9. A.

      Žáci se v mobilní učebně seznámili s 3D  tiskem, s rozšířenou realitou a také zlehka s pneumatickými zařízeními. Při praktickém workshopu si žáci vyrobili na 3D tiskárně přívěšek na klíče, kolečko do vozíku a modely dle vlastní fantazie.

      Součástí této akce bylo i kariérové poradenství. Zkušený tým lektorů pomáhal s volbou povolání našim žákům, aby co nejvíce odpovídalo jejich přáním, zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu lektoři využili dotazníky, které žáky  příjemnou a zajímavou formou  provedly volbou povolání. Dozvěděli se, která povolání jsou pro ně vhodná, která střední škola je dokáže na vybrané povolání připravit a jakou mají šanci uplatnit se na trhu práce.

      Odpolední program byl určen pro dospělé. Pod vedením speciálního týmu lektorů se workshopu zúčastnili i  zástupci okolních škol, MAS a také pan místostarosta Lipníku nad Bečvou Mgr.  Ondřej Vlček. V rámci odpoledního programu dostala škola jednoduchý úkol, pokud ho splní, obdrží v rámci projektu  jednu ze 3D tiskáren zdarma. Na 3D tiskárnu se už těšíme a připravujeme jí  místo v právě rekonstruované PC učebně. 

    • Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
     • Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

     • V úterý a ve středu nás navštívila známá spisovatelka, lektorka a scénáristka Klára Smolíková. Žákům první a páté třídy představila komiksy, které děti znají,ale i žhavé novinky. Při workshopu žáci dokreslovali, spojovali, navrhovali, vymýšleli, tvořili a hlavně se bavili a dopoledne si moc užili.Za splněné úkoly si odnesli mnoho příjemných zážitků, vědomostí a dárků. Žáci si mohli zakoupit knihu paní spisovatelky a nechat si ji podepsat.

      Děkujeme MAP Lipník nad Bečvou za zprostředkování této besedy a za zakoupení knih pro naši školu.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Vážení rodiče a žáci,

      MŠMT stanovuje 21. prosince a 22. prosince pro žáky základních škol volné dny.

      Obědy byly všem žákům na tyto dny hromadně odhlášeny.

      O další organizaci vzdělávání v naší škole vás budeme včas informovat obvyklým způsobem.

    • Den Slabikáře
     • Den Slabikáře

     • Čtvrtek 10. prosince byl pro nás prvňáčky slavnostní den. Navštívila nás totiž sova a přinesla nám dopisy a slabikáře.

      Kdo chtěl získat slabikář, musel, tak jako v pohádce, splnit tři úkoly. Byli jsme šikovní a vše jsme zvládli. K novému slabikáři jsme dostali i sladkou odměnu.

      Byl to zkrátka prima den!

                                                    Žáci 1.A a 1.B

    • Vánoční sbírky
     • Vánoční sbírky

     • Minulý týden se naše škola zapojila do celorepublikové vánoční sbírky pro děti ze sociálně slabých rodin "Vánoce v krabici od bot".

      Celkem jsme dárky naplnili 29 krabic pro děti různého věku i pohlaví.

      Zúčastnili jsme se také charitativní akce sdružení Šance Olomouc. Zakoupením 173 ks vánočních hvězd jsme pomohli naplnit sny nemocných dětí z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci.

      Děkujeme všem žákům a jejich rodinám za účast v těchto dobročinných projektech. 

    • PROJEKT JUMANJI
     • PROJEKT JUMANJI

     • Do projektu Jumanji se k dnešnímu datu zapojilo 25 žáků, kteří se na hledání QR kódů a úspěšném plnění úkolů aktivně podílejí každý týden. 

      Všechny levely jsou stále aktuální, což znamená, že se můžete zapojit i nyní a jednotlivé úkoly zpětně vyřešit. 

      Těšíme se na další odvážlivce, kteří se z počítačové hry Jumanji dokážou vrátit zpět do reality.

    • Projekt P.B.O.
     • Projekt P.B.O.

     • od 16.11. probíhá pro žáky II. stupně pohybový projekt plný odměn. Celkem se registrovalo 16 týmu a téměř všichni zúčastnění žáci dosáhli díky cvičení na zasloužené odměny. Týmy si vybíraly z balíčků cviků jako např. běh (v součtu za tým) 20km, video rozcvička, Pozdrav slunci, či série cviků angličák - klik - dřep. Za splnění úkolu celý tým obdržel body, které pak směnil například za hrníčky s logem školy, Mikulášské sladkosti, košík plný vitamínů a mnoho dalšího.

      Umístění za dvě kola projektu P.B.O. je následovné:

      I. kolo

      1. místo: tým Sportovci/ tým Uličníci

      2. místo: tým Pandičky

      3. místo: Sedmikrásky

      II. kolo

      1. místo: tým Blondýnky

      2. Místo: tým Pandičky

      3. místo: tým Hráči

      Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se vaše další sportovní výkony. 

      Mgr. Eliška Čechová

    • Vánoční hvězda
     • Vánoční hvězda

     • letos jsme se zapojili do charitativní akce Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem - sdružení Šance.

      Zakoupením přispějete na nemocné děti, které se léčí na hemato - onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

      Cena za kus 100Kč.

      Objednávky i s penězi odevzdejte do 4. 12. 2020 třídní učitelce. Vánoční hvězdy budou dětem předány v příštím týdnu.

      Děkujeme.

    • Vánoce v krabici od bot
     • Vánoce v krabici od bot

     • Naše škola zprovoznila tabletovou učebnu s dvaceti tablety.

      Po tabletech zbyly prázdné krabice a tak si říkáme, co s nimi? Nebylo by pěkné, je něčím naplnit a udělat někomu radost? Ano, bylo. A proto jsme se rozhodli zapojit do celostátní akce "krabice od bot" v našem případě od tabletů. 

       

      Cílem projektu je udělat na Vánoce radost dětem z chudých rodin. 

       

      Jak se můžeš zapojit i ty, tvoje třída nebo skupina kamarádů?

      Vyzvedni si u paní učitelky Čechové krabici.

      Zabal do ní pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost a napiš na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určena.    

      Krabici odnes do kabinetu ČJ nejpozději v pátek 4.12.2020.

     • Vyúčtování kroužků, školní družiny a klubu

     • Vážení rodiče,

       

      v období od 11. března 2020, kdy vláda rozhodla o uzavření provozu škol a školských zařízení, byla také ukončena pravidelná činnost kroužků.

      Platba za kroužky, kterou jste provedli v 1. pololetí, byla určena do května 2020., kroužky neprobíhaly za měsíce duben - květen, z tohoto důvodu se platby budou vracet ve výši 140,-x 2 = 280,- Kč.  

      Přeplatky se budou vracet hotově přes vedoucí kroužků nebo u paní Horké M.

       

      Školní družina a klub rok 2020/2021 byly uzavřeny od 14.10.-17.11.2020

      Z poplatků za školní družinu za období 9-12/2020  vznikne přeplatek  83,-Kč za říjen 2020 a 83,Kč za listopad 2020  u žáků 1-2.tříd.

      Z poplatků za školní družinu za období 9-12/2020  vznikne přeplatek  83,-Kč za říjen 2020 a 140,- Kč za listopad 2020 u žáků 3-5.tříd

      Tyto přeplatky převedeme do roku 2021 a započtou se na další měsíce činnosti školní družiny a klubu.

    • Organizace výuky na týden 30. 11. až 4. 12. 2020
     • Organizace výuky na týden 30. 11. až 4. 12. 2020

     • V rámci krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 se mění organizace vyučování na ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 takto:

      Prezenční výuka (ve škole): 1. stupeň, 6., 7. a 9. ročník

      • Dle upraveného rozvrhu hodin publikovaného na webových stránkách školy.
      • Vstup do školy je umožněn hlavním vchodem od 7:30, vyučování začíná 7:55.
      • Školní družina je v provozu. Ranní od 6 hod., odpolední do 16 hod.
      • Školní klub je pro žáky uzavřen.
      • Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně. Žáci běžně přihlášeni k odběru obědů mají stravu od pondělí přihlášenou.
      • Vzhledem k vládním opatřením vybavte prosím své dítě několika rouškami. 

      Distanční vzdělávání (z domu): 8. ročník

      • Probíhá dle aktuálního rozvrhu od 30. 11. 2020
      • Pravidla pro distanční vzdělávání jsou stejné jako v předchozích týdnech.
      • Obědy možno odebrat do jídlonosiče ze školního dvora v časech mezi 11:00 až 14:00 

       

    • Pohybové projekty
     • Pohybové projekty

     • Dnešním dnem nám ve škole startuje druhý pohybový projekt.

      Tak se zvedni ze židle a začni něco dělat :D

      ---

      JUMANJI

      Vítejte ve světě, kde je možné úplně vše.

      Dokážeš se z virtuální reality dostat zpět a nezůstat v ní na věky?

      ČTYŘTÝDENNÍ program začne již 23. 11. 2020. (Témata jsou vypsaná na plakátě).

      Zašifrované úkoly v QR kódech naleznete rozmístěné v Lipníku nad Bečvou. Za jejich splnění budete získávat postupně klíče k odemknutí finálních zámků, které budou umístěny na školním dvoře.

      Jakmile finální zámek odemknete, dostanete se do dalšího levelu.

      Úkoly můžete plnit přes víkend, ale k zámkům na školním dvoře se dostanete pouze od pondělí do pátku).

      Jsme zvědaví, zda mezi vámi budou praví hrdinové, kteří se ze hry dokážou vrátit.

      P.B.O.

      Pohybový projekt pro celý II. stupeň.

      Za splnění pohybového úkolu budou žáci odměněni přímo od svých učitelů

      Co je v nabídce vždy pro celý tým??

      - čokoládové sušenky

      - hrníčky s logem školy

      - připojení ke školní Wi-Fi

      - pokec u pana ředitele s domácí limonádou a zákuskem

      - 2x pizza dle vlastního výběru

      a mnohem MNOHEM víc

      Vytvoř si tým a zapoj se i ty

      Registrace týmu emailem u paní učitelky Čechové.

    • Zpátky ve škole
     • Zpátky ve škole

     • Dne 18. listopadu jsme se s žáky prvních a druhých ročníků opět usadili do školních lavic. Žáci obdrželi diplom za výbornou a usilovnou práci během distanční výuky, která byla obzvlášť náročná nejen pro ně, ale i pro rodiče, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za trpělivost, ochotu a spolupráci. V přiložených fotografiích si můžete prohlédnout výtvarné tvoření žáků, mladších sourozenců, ale i rodičů, kteří se aktivně zapojovali během celé online výuky. 

      Paní učitelky prvních a druhých tříd.

    • 31. výročí sametové revoluce
     • 31. výročí sametové revoluce

     • Připomínáme si 31. výročí sametové revoluce. Události 17. listopadu 1989 ztvárnili žáci 8. a 9. tříd. V galerii si můžete prohlédnout výběr prací v symbolickém počtu 17.