• Deváťáci v jídelně

     •  

      V rámci spolupráce školní jídelny a žákovské samosprávy si deváťáci zašli popovídat s paní vedoucí školní jídelny Světlanou Nohejlovou a paní vedoucí kuchařkou Pavlínou Špunarovou.

      A musíme říct, že žáky většina informací překvapila! Dozvěděli se, že ve školní jídelně se vaří převážně česká jídla a paní vedoucí se musí řídit tabulkami a normami. Jídelníček paní vedoucí sestavuje podle tzv. potravinového koše, který určuje, kolik musí uvařit luštěnin, masa, ryb a hlavně ovoce a zeleniny. Naopak, jak musí šetřit se solí, cukrem a výrazným kořením. Protože naše kuchyně vaří i pro děti ze školky, prvním jídlem v jídelníčku je vždy lehčí jídlo, které je vhodné i pro malé děti. Ani požadovaných hranolků se v jídelně nedočkáme, protože by rázem vyčerpaly možnou tukovou dotaci na celý týden. Hamburgery ani tacos do české školní jídelny bohužel nepatří. Naopak polévky jsou tradiční součástí českého oběda a z nich mají děti nejraději frankfurtskou, gulášovou a kuřecí vývar. Deváťáci se shodli, že kvalita jídel se od jejich první třídy výrazně zlepšila. Na závěr besedy se mohli žáci po skupinkách podívat i do školní kuchyně. Tam je např. překvapilo, že kvůli bezpečnosti nikde nesmí ležet ostré nože. Po úterní besedě, kdy deváťáci zjistili, kolik práce se skrývá za přípravou oběda pro 600 strávníků, jim bude v jídelně určitě chutnat ještě víc. 

    • Běh pro zdraví
     • Běh pro zdraví

     • 2. května se v Lipníku nad Bečvou konal charitativní běh podporující „společnost pro ranou
      péči podporující rodiny s dětmi v těžkých situacích“. Naše škola u akce takového charakteru
      rozhodně nechyběla. Startovné našich běžců zajistila příspěvkem SRPŠ. Akce se vydařila a
      k běhu nám přálo počasí. Trať byla obohacena o stanoviště, kde běžci plnili různé úkoly a
      zároveň se občerstvili a načerpali sílu na další běh. Naši školu reprezentovalo 14 běžců, kteří
      cestou úspěšně plnili úkoly na všech stanovištích. Do cíle doběhli všichni v pořádku a bez
      zranění. Z akce si všichni odvezli drobné odměny a hlavně pocit, že svou účastí pomohli dobré věci.

    • Výsledky zápisu do první třídy
     • Výsledky zápisu do první třídy

     • Vážení rodiče,

      rádi bychom vám oznámili, že jsme úspěšně dokončili zápis budoucích prvňáčků na naší škole. Rádi bychom poděkovali všem, kteří projevili zájem o vzdělání svých dětí na naší škole a důvěru v nás.

      Zápis se konal 18. a 19. dubna a nyní jsou výsledky zpracovány. Rrozhodnutí o přijetí vašeho dítěte můžete vyzvednout v kanceláři školy od 1. 5. 2023. Níže uvádíme anonymizovaný seznam, ten rovněž najdete na vstupních dveřích do školy.

      Řízení o udělení odkladu stále probíhá a byli jste kontaktováni individuálně.

      Schůzka budoucích prvňáčků s třídním učitelem a dalšími pedagogy se uskuteční 15. 6. 2023 v aule školy. Na této schůzce budou rodiče seznámeni s podrobnostmi o organizaci výuky, školním řádu a dalšími důležitými informacemi.

      Věříme, že naše škola bude pro vaše dítě přínosem a těšíme se na spolupráci s vámi.

      S pozdravem

      Ředitel školy

    • Den pro rodinu
     • Den pro rodinu

     • Vážení rodiče,

      SRPŠ při ZŠ Osecká 315 zve všechny své žáky, jejich rodiče, prarodiče, kamarády, a také učitele na společně strávené odpoledne plné zábavy, pohodové nálady a dobrého jídla. Akce DEN PRO RODINU se koná v pátek 26. 5. 2023 v klášterní zahradě v Lipníku nad Bečvou. Pro všechny hravé budou nachystána různá stanoviště plná her, těšit se můžete na ukázku armádní techniky, dovednostní soutěže, představí se i žáci ZŠ Osecká 315 při svých volnočasových aktivitách. Během celého odpoledne až do večerních hodin bude možné si posedět u táboráku, opéct si špekáček a třeba si i zazpívat. Tak přijďte a pobuďte se svými dětmi.

      Zároveň prosíme aktivní rodiče o pomoc s organizací. Pokud se chcete zapojit, ozvěte se prosím paní Gabriele Němčákové.

    • McDonald´s CUP
     • McDonald´s CUP

     • Rádi bychom vás informovali o úspěšné účasti naší školy ve fotbalové soutěži pro první stupeň - McDonald´s CUP. V okrskovém kole, které se konalo v Hranicích dne 25.4.2023, jsme se zúčastnili ve dvou kategoriích: 1.-3. třída a 4.-5.třída.

      Družstvo menších fotbalistů 1.-3. třída se umístilo na krásném 3. místě po pěti zápasech, kde jsme ani jednou neprohráli, ale 3x remízovali. Družstvo 4. a 5. třída se umístilo na 4. místě po vzájemných soubojích.

      Chtěli bychom tímto poděkovat všem klukům za jejich obětavé výkony a reprezentaci naší školy. Jsme hrdí na jejich sportovní výkony a těšíme se na další turnaj v příštím roce.

       

      tým učitelů tělesné výchovy

    • Soutěž Jaloveček
     • Soutěž Jaloveček

     • Soutěž Jaloveček se konala dne 26.4.2023 ve Valašském Meziříčí. Soutěž byla pořádaná Muzeem Regionu Valašsko a tématem letošního ročníku bylo "Ze života hmyzu". Soutěžilo celkem 16 týmů složených z žáků z různých škol.

      Soutěžící absolvovali test, badatelské úkoly a výtvarnou dílnu, kde si vyráběli sádrové modely hmyzu. Vyhodnocení soutěže proběhlo na závěr a naše družstvo Lipanů obsadilo velmi pěkné 3. místo, zatímco družstvo Labutí se umístilo na krásném 6. místě.

      Soutěžící byli odměněni diplomy, účastnickými listy a drobnými dárky. Celkově byla soutěž velmi zajímavá a akční a soutěžící se dozvěděli spoustu nových informací o životě hmyzu, které by mohly využít v dalších přírodovědných soutěžích nebo při výuce přírodopisu.

    • Lego v 5. ročníku
     • Lego v 5. ročníku

     • Žáci pátého ročníku naší školy se právě seznámili s neuvěřitelně zábavným a užitečným zdrojem výuky - LEGO Education stavebnicemi. Tato novinka v rámci výuky informatiky a programování má za cíl rozvíjet kreativitu, logické myšlení a problémové řešení u našich žáků.

      Prvním úkolem žáků bylo postavit golfové hřiště s využitím blokového programování. Na první pohled se to může zdát jako hra, ale v pozadí se skrývá mnoho učení. Žáci museli vytvořit funkční mechanismus, který umožní pálkování míčku a jeho dopravu do jamky. Přitom se museli zamyslet nad tím, jakým způsobem budou řešit úkoly a jaké kroky budou programovat.

      Po dokončení golfového hřiště žáci pracovali na jeho vylepšení pro hru s ostatními spolužáky. Každý tým se zaměřil na jiné aspekty hry a snažil se přidat nové prvky a vylepšení. Byly vytvořeny překážky, propady a další zajímavé prvky, které z hřiště učinily skvělou zábavu pro všechny.

      Zpětná vazba od žáků byla velmi pozitivní. Všichni si užili výzvu, kterou LEGO Education stavebnice nabízejí. Byli nadšeni, že mohli pracovat s reálnými součástkami a vidět, jak se jejich programování překládá do skutečného světa. Navíc, všechny týmy mohly prezentovat své golfové hřiště před ostatními a ukázat, jakou práci odvedly.

      Závěrem lze říci, že seznámení s LEGO Education stavebnicemi bylo velkým úspěchem. Naši žáci si užili výzvu a mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti v oblasti informatiky a programování.

    • Den Země
     • Den Země

     • Den Země se slaví 22. dubna již mnoho let. Naše škola si tento svátek planety Země letos připomněla v pátek 21.dubna. Každá třída absolvovala jednu celodenní exkurzi za poznáním přírody.

      Šestáci absolvovali program Lesní pedagogiky s paní Bc. Klevarovou v oboře v Bohuslávkách, kam také pěšky z Lipníka dorazili. Poznávali  lesní rostliny i živočichy, zahráli si různé hry a došlo i na propojení s angličtinou.

      Sedmáci navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, nejteplejší v České republice, kde si vyzkoušeli, jak vypadá absolutní tma. Poté se přesunuli k dalšímu rekordnímu přírodnímu útvaru, Hranické  propasti, která je nejhlubší zatopenou propastí v Evropě.

      Osmáci se v tento den vydali do Pevnosti poznání v Olomouci. Zde si mohli obléknout vojenské uniformy z dob Pruské války za vlády Marie Terezie a vyzkoušet si některé ze 150 interaktivních exponátů, rozdělených do 4 expozic – Rozum v hrsti, Světli a tma, Živá voda a Do historie! Největší úspěch sklidil  obří model mozku a zubařské křeslo, dále pak různé mechanické modely, na kterých si žáci mohli ověřit fungování fyzikálních zákonů.

      Žáci 9. ročníku se připojili k akci Ukliďme Česko! Uklidili oblast kolem Bečvy, skateparku a cyklostezky do Týna od odpadků. Našli jich opravdu velké množství, odhadem asi 150 kg, což stačilo na naplnění celého kontejneru. Nechyběly staré pneumatiky, sklo a porcelán, PET láhve, plechovky či dveře a dokonce staré kanape a záchodová mísa. Děkujeme všem zúčastněným žákům, že se podíleli na úklidu našeho okolí a přispěli tak k tomu, abychom si  procházku okolní přírodou více užili.

      Na náš Den Země bylo slunečné počasí, které velkou měrou přispělo k tomu, že se exkurze vydařily a  žáci se vrátili domů bohatší o spoustu nových informací a zážitků.

    • Výsledky zápisu
     • Výsledky zápisu

     • Drazí rodiče a budoucí žáci,

      s velkou radostí Vám sdělujeme, že k zápisu do naší školy přišlo 51 dětí, z čehož 9 žádalo o odklad. Toto číslo nás velmi potěšilo a chceme Vám za to poděkovat. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu a projevili nám tak důvěru.

      Naše škola se snaží vytvářet příjemné a kreativní prostředí, které podporuje nejen akademický rozvoj, ale také všeobecný rozvoj dětí. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má svůj vlastní talent a snažíme se ho podporovat a rozvíjet.

      Také Vám rádi sdělíme, že rozhodnutí budou zveřejněny na našem webovém portálu www.zsosecka.cz a na dveřích do školy do konce tohoto měsíce. Věříme, že se vám u nás bude líbit a budeme se na Vaše děti těšit.

      Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi a věříme, že budeme moci přispět k jejich úspěšnému vzdělávání a budoucímu životu.

      S pozdravem

      Vedení školy

    • XXIX. ROČNÍK soutěže VE ŠPLHU
     • XXIX. ROČNÍK soutěže VE ŠPLHU

     • ZŠ Osecká hostila úspěšnou soutěž ve šplhu, která se konala v tělocvičně 2. stupně. Soutěž se rozdělila do dvou kategorií podle věkového rozmezí soutěžících, a to 1. - 5. ročníky a 6. - 9. ročníky.

      Soutěže se zúčastnily čtyři školy, a to ZŠ Osecká, ZŠ Hranická, Sluníčko a ZŠ 1. máje z Hranic, což dohromady přineslo celkový počet 124 soutěžících.

      Přeborníky ve šplhu se stali Tomáš Polívka ze ZŠ Osecká s časem 3,43 sekundy a Tia Hilda Mareček ze ZŠ 1. Máje z Hranic s časem 3,22 sekundy v kategorii 1. - 5. ročníky. V kategorii 6. - 9. ročníky  nejrychleji vylezli Dominik Ficnar ze ZŠ 1. máje s časem 1,56 sekundy a Tina Řezáčová ze ZŠ Osecká s časem 2,82 sekundy.

      Soutěž byla velmi napínavá a úspěšná a všichni soutěžící ukázali, že mají silnou vůli a zdatnost.

      Gratulujeme vítězům a těšíme se na další podobné akce!

    • Hledáme tělocvikáře
     • Hledáme tělocvikáře

     • Do našeho týmu hledáme nového kolegu. Ideálně s aprobací tělesná výchova.

      Znáš někoho takového nebo jsi to právě ty?

       

      Požadujeme:

      - VŠ magisterské vzdělání, odborná kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.

      - Pozitivní myšlení a ochotu se dále vzdělávat

      - Týmovost a spolehlivost

      - Preferovaná aprobace - Tv

       

      Nabízíme:

      - Práci na plný úvazek

      - Práci v příjemném kolektivu

      - Možnost profesního růstu a prostor pro seberealizaci

      - Moderní pracovní prostředí a pomůcky

      - Zaměstnanecké benefity

       

      V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis na e-mail reditel@zsosecka.cz

    • Na statku
     • Na statku

     • Jedno zrnko popela, druhé zrnko máku …

      V pondělí 17. dubna jsme se neocitli v pohádce o Popelce, ale na statku v Lipníku nad Bečvou. Hned u vchodu nás prvňáčky radostně vítaly ovečky a kozy se svými mláďaty. My jsme je za milé přivítání odměnili laskominami v podobě jablíček, mrkví a tvrdého pečiva. Domácí drůbež a králíky jsme nakrmili zrním, jablíčky, čerstvě natrhanou trávou a pampeliškami. Celým programem nás prováděla paní Klementová a přítulná kočka Anežka. Oběma patří velký dík za trpělivost a hezké vyprávění.

      1.A, 1.B

    • Záhoráček v Praze
     • Záhoráček v Praze

     • Děti ze souboru Záhoráček  vyrazily na Bílou sobotu do Prahy, aby roztančily a rozezpívaly Staroměstské náměstí. Děvčata svým půlhodinovým jarním pořadem přiblížila divákům lidové zvyky našich prababiček z Lipenského Záhoří. 

      V prvním pořadu vynesla paní Zimu, které se na našem Lipenském Záhoří říká MORANA . 

      Druhý pořad byl věnovaný Velikonocům.  Děvčátka zajímavým způsobem seznámila diváky se zvyky celého Pašijového týdne od Květné neděle až po Velikonoční pondělí.

      Děkujeme dětem za reprezentaci školy.

      Markéta Matušková

    • Naši přírodou
     • Naši přírodou

     • Ve finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, která se konala 11. dubna v Biologické stanici
      v Přerově, získala žákyně 7.B, Jolana Poláková, 3. místo v kategorii společenstva polí, luk a
      pastvin mladších žáků a Kryštof Spáčil, rovněž z 7.B vybojoval dokonce 2. místo v kategorii
      společenstva lesa v mladších žácích. Kromě diplomu si ze soutěže odnesli také věcné ceny a
      samozřejmě mnoho nových poznatků. Ella Sobotková ze 7.B a Jana Horáková z 8.B se
      musely spokojit pouze s „bramborovou medailí“. Všichni účastníci finále pojedou za odměnu
      v květnu na přírodovědnou exkurzi na Jižní Moravu, kde navštíví hadcovou step Mohelno.
      Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů v příštím
      roce.

    • Soutěž - vyfoť báseň/knihu
     • Soutěž - vyfoť báseň/knihu

     • V březnu u nás na škole probíhala soutěž – Vyfoť báseň/knihu s tím, co s ní souvisí. Porota vybrala do finále 10 fotek z 1. a 2. stupně. Sada 20 fotek tak zdobila poslední týden v březnu přízemí naší školy. O celkovém vítězi nerozhodovala porota, ale žáci celé školy, kteří mohli hlasovat nalepením samolepky z druhé strany fotografie.

      Dne 11. 4. proběhlo slavnostní vyhlášení a předávání cen – diplomů, knih, záložek a sladkostí.

      Na prvním stupni obsadil první místo Jan Prokeš (2.A), druhé místo získali Veronika Völklová (2.B) a Karel Jan Haluška (2.A).

      Druhý stupeň může být právem pyšný na výherkyni Sáru Sedláčkovou (8. B) a na Adolfa Vyhlídku (7. A), který vyhrál 2. místo.

      V závěru vyhodnocení byla vyhlášena Cena poroty za nejoriginálnější a nepropracovanější fotografii, ze které se těšila Rozálie Konečná z 2. A.

      Všem zúčastněným děkujeme za účast a zapojení se do soutěže.

    • Barevná pastelka
     • Barevná pastelka

     • 28. 3. se na ZŠ a MŠ Hranická za spoluúčasti města Lipník nad Bečvou tradičně pořádala
      výtvarná soutěž Barevná pastelka. Letošním společným tématem byla budoucnost – pro 1. a
      2. kategorii Čím budu? a pro 3. a 4. kategorii Cesta do budoucnosti. Naše škola vyslala
      soutěžit celkem 20 účastníku z prvního i druhého stupně.
      V mladších kategoriích uspěla Hana Bebjaková z 1. A, která si vymalovala cenu poroty.
      Ve 3. kategorii slavila úspěch druhým místem Polina Kucherenko z 6. A. a třetí místo
      v nejstarší kategorii obsadil Patrik Kreutz z 9. A.

      Na slavnostním vyhlášení výsledků, které se
      konalo 4. 4. na ZŠ a MŠ Hranická, vítězové obdrželi nejen diplomy, ale i hodnotné ceny.
      Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme.

    • Vynášení Morany
     • Vynášení Morany

     • Vynášení Morany je starobylý lidový zvyk spojený s příchodem jara. Tento rituál se provádí většinou dva týdny před Velikonocemi a to na Smrtnou neděli nebo také na postní neděli Družebnou a Květnou.

         V úterý 4. dubna všichni žáci prvního stupně navštívili program Vítání jara v kulturním domě Echo, který nám předvedly děti z dětského folklórního souboru Maleníček a Záhoráček ze ZŠ Osecká 315 pod vedením paní Květy Kohoutkové a Markéty Matuškové. Po krásném vystoupení jsme se společně všichni za zpěvu lidových písní vydali k řece Bečvě, kde jsme se rozloučili se zimou vynesením Morany a tím jsme přivítali jaro.

      Morano, Morano, smrtko naša milá,

      chceme, abys konečně jaro probudila.

      Co my s tebó uděláme? 

      Na Bečvě tě vykópáme.

    • Den učitelů
     • Den učitelů

     • Milé paní učitelky a milí páni učitelé.
      Dovolte nám, abychom vám dnes popřáli k vašemu svátku!
      Máme vás rádi. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, neustále dobrou náladu a radost z vaší náročné
      práce.
      Hezký Den učitelů!!
      Vaši žáci