• Workshop bojových technik
     • Workshop bojových technik

     • Dnešní hodinu TV měli osmáci a šesťáci velmi zajímavou. S paní Chytrou přijeli studenti SOŠ Hranice a udělali žákům workshop bojových technik. Zkusili si střílet na terč, ubránit se přepadení a naučili se pár prvků ze sebeobrany.

      Všem se to moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Drazí přátelé,

       chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za spolupráci v loňském roce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a nám společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.

       

      Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

      Moc si Vaší aktivity a spolupráce vážíme!

    • Velikonoce ve škole
     • Velikonoce ve škole

     • My, Hanáci od Lipníka, víte, co to znamená?

      Haná, ta je na Moravě, je to zem zaslíbená.

      Obilíčko u nás roste, gde  se Hanák podívá,

      staré  zvyk  a rozum prosté, mezi  nama přebývá.

      Su Hanačka ešče malá, ale věru chytrá dosť,

      dyby fšeci taci byli, bylo by teho až dosť.

       

      Lidové zvyky a obyčeje dávno zapomenutého Lipenského Záhoří se už po čtyři desitky let snaží uchovávat a oživovat  Dětský folklorní soubor Maleníček  ze Střediska volného času v Lipníku.

      Děti z Maleníčku  mají ve svých pořadech pásmo velikonočních zvyků, které  dnes předvedly žákům prvního stupně na Záklaní škole Osecká 315.

       Děti se zajímavým způsobem seznámily s jednotlivými dny celého pašijového týdne :   od Květné neděle až po Velikonoční pondělí. Ale nejen to, mohly si vyzkoušet jednotlivá říkadla a zvyky, dozvědět se spoustu zajímavých tradic a pranostik, vztahujících se k jednotlivým dnům,  ale  také si zazpívat, zatancovat a obdivovat záhorský kroj.

      Zdá se, že Škaredá středa se nesla ve znamemí smíchu a legrace. Ne nadarmo se říká, že kdo se na Škaredou středu bude mračit, ten se bude mračit celý rok.

      Přejeme všem krásné Velikonoce.

    • Úspěch našich přírodovědců
     • Úspěch našich přírodovědců

     • Naši žáci opět slaví úspěch na přírodovědné soutěži. Po 1. místě v soutěži Naší přírodou a 2. místě v soutěži YPEF, tentokrát bodovali v soutěži Jaloveček, která se konala 8. dubna v krásných prostorách zámku ve Vsetíně. Družstvu Lipanů ve složení Pavlína Vočková, Teodor Zverbík, Jana Horáková a Sára Sedláčková se podařilo vybojovat 2. místo v konkurenci dalších 17. týmů. Žáci museli prokázat svoje znalosti o vodních živočiších a rostlinách, řece Bečvě, vodě v krajině i ekologických aspektech spotřeby vody. Za svůj výkon  si odnesli také krásné ceny. Družstvo Jelců ve složení David Simon, Lukáš Mořkovský, František Solmoši, Karolína Kulhánková a Anna Lucie Zahradníková na svůj velký den teprve čeká.

      Marrina Suchánková

    • Výlet se školní družinou
     • Výlet se školní družinou

     • Celý čtvrteční den byly děti neklidné. Věděly totiž, že ve školní družině  pojedou do multikina Šantovka v Olomouci na   pohádku "Příšerákovi 2".

      A odpoledne bylo tady!! V autobuse byly děti natěšené a nemohly se dočkat popcornu a pohádky.

      Příběh byl moc pěkný a  poučný. Moc se nám všem v kině líbilo a těšíme se na další odpolední program v družině.

                                               

    • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně
     • Návštěva divadelního představení Noc na Karlštejně

     • Na „apríla“ se žáci osmých a devátých ročníků vydali za kulturou. Cílem bylo divadelní představení Noc na Karlštejně v podání Moravského divadla Olomouc. Po dvouleté covidové pauze se ojedinělého zážitku žáci nemohli dočkat a ani nepřízeň počasí je neodradila. Z chlapců se tedy ze dne na den stali elegáni v košilích a děvčata vyměnila kalhoty za šaty.

      Slavné dílo Jaroslava Vrchlického, oblíbeného i díky filmové adaptaci, doprovázel živý orchestr a účinkujícími vedle herců byli i opravdoví šermíři olomoucké skupiny ADOREA. Snad každý v hledišti si nejednou se souborem zanotoval známé písně Karla Svobody jako např. Do věží či Lásko má, já stůňu. Po skončení představení jsme se plni zážitků přesunuli do Galerie Šantovka na krátké občerstvení před cestou zpět do Lipníka nad Bečvou.

    • XXVIII. ročník ve šplhu
     • XXVIII. ročník ve šplhu

     • Žáci lipenských a okolních škol se účastnili soutěže ve šplhu v tělocvičně naší školy. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 

      Za první stupeň si prvenství ,,vyšplhali" Tomáš Belhar a Anna Buzrlová, v kategorii 6.–⁠⁠⁠9. třídy první místa obsadili Dominik Ficnar a Daniela Nguienová. Pohár si odvezli vítězové Základní školy 1. Máje Hranice.

       

    • Světový den Downova syndromu
     • Světový den Downova syndromu

     • 21.3. jsme si vzali každou ponožku jinou. Symbol rozdílných ponožek nám zvýšil povědomí o Downově syndromu a připomněl nám, že jsme každý jiný. Tento ten byl pestrý a lepší.

    • Světový den vody
     • Světový den vody

     • úterý 22. března jsme slavili Světový den VODY. Připomeňme si její důležitost!

      V roce 1993 vyhlásilo OSN datum 22. března jako Světový den vody, abychom si uvědomili a každoročně připomínali, co voda pro život člověka a celé planety znamená, a také proč a jak bychom o ni měli pečovat.

      I my jsme si v 1. A o vodě povídali, kreslili, zkoumali ji, pustili si pohádku o koloběhu vody https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M a připili si vodou na zdraví, protože víme, že bez vody se žít nedá!

       

    • Biologická olympiáda - školní kolo
     • Biologická olympiáda - školní kolo

     • V úterý 22.3.2022 proběhlo na ZŠ Osecká 315 školní kolo Biologické olympiády. Žáci sedmých tříd srovnávali své znalosti o životě ve vodě a u vody formou testu a poté praktickým poznáváním rostlin a živočichů. Děkuji všem zúčastněným za snahu a gratuluji vítězům. Dále uvádím 11 nejúspěšnějších žáků (z celkového počtu  44), kteří obdrží diplomy a drobné odměny, první 3 také wifi-stipendium.

      1. místo – Lukáš Kympergr , 7.B – 49,5 bodů
      2. místo – Jana Horáková, 7.B – 49 bodů
      3. místo – Martin Karbas, 7.B – 46 bodů

       

      1. místo - David Poletin, 7.B – 44 bodů
      2. místo - Janišová Thea, 7.B – 41 bodů

      6. -7. místo  – Lukáš Mořkovský, 7.A – 37 bodů

      6. – 7. místo – Kristýna Pokorná, 7.B – 37 bodů

      8. místo – Eliška Habermannová, 7.B – 36,5 bodů

      9. – 11. místo – Veronika Plachá, 7.B – 36 bodů

      9. – 11. místo – František Solmoši, 7.A – 36 bodů

      9. – 11. místo – Lucie Prokešová, 7.A – 36 bodů

      Mgr. Martina Suchánková

    • Beseda v Domečku
     • Beseda v Domečku

     • 11. března si děti ze druhých tříd zpříjemnily dopoledne návštěvou Městské dětské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Na setkání se současným českým autorem pro děti, Pavlem Bryczem, určitě dlouho nezapomenou. Zaujal je nejen poutavým čtením svých knih, ale také zajímavým vyprávěním o svém životě a tvorbě. Děkujeme knihovně za příjemné dopoledne.

      2. A, 2. B

    • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
     • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

     • V pátek 25. února 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a zájem byl opravdu veliký. Letošního ročníku se v porovnání s tím předchozím zúčastnil dvojnásobný počet žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemné a ústní, po jejichž splnění se jednotlivé body sečetly. V I. kategorii (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístila Anna Lucie Zahradníková (7. A), 2. místo obsadil Felix Vebr (7. B) a z 1. místa se mohl radovat Richard Ferenc ze 7. A. Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) skončila na 3. místě Pavlína Vočková (8. A), na 2. místě se umístil Martin Románek (9. A) a 1. místo obsadil Tomáš Anderla (9. A).

      Všem zúčastněným děkujeme za skvěle podané výkony, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

      vyučující AJ

    • Masopustní vodění medvěda
     • Masopustní vodění medvěda

     • Masopust – období veselí, zabíjaček, karnevalů a zábavy.

       Také po chodbách naší školy se v masopustní úterý prošel průvod. V jeho čele vedl hrdý medvědář zuřivého medvěda, provázeli ho Karkulka, policista, metaři, čarodějnice, kořenářka, víly – naši osmáci.

      Maškary zpívaly tradiční moravské masopustní písničky, tančily s žáky i učiteli a za doprovodu vozembouchu rozveselily celou školu.

      Průvod měl obrovský úspěch, takže věříme, že příští rok bude maškar ještě víc!

                                                                                       Redakce Světa medvědů

    • 22. 2. 2022 – magické datum
     • 22. 2. 2022 – magické datum

     • Podle astrologů dávají dvojky dni neskutečnou energii. Jsou symbolem harmonie. Člověk by v takový den neměl být pohodlný, ale zvednout se ze židle a jít za něčím novým.

      Naši kluci a holky na druhém stupni opravdu na židlích neseděli. Běhali po chodbách a plnili úkoly spojené s dvojkou. Čekalo na ně celkem 20 otázek z různých oblastí lidské činnosti. Odpovědi zapisovali na záznamové lístky, které měli záludně schované ve třídě a museli si je nejprve najít. Vše pečlivě kontrolovali zástupci žákovské samosprávy a jen tak někomu sladkost nebo drobnou odměnu nevydali! Ale protože šikovných žáků máme dost, košíky s odměnami se během přestávek vyprázdnily.

      Díky, že jste se zúčastnili!

                                                                                               Žákovská samospráva

    • Mezinárodní den mateřského jazyka - 21. únor
     • Mezinárodní den mateřského jazyka - 21. únor

     • Rodný, mateřský, národní - český. Všechna tato pojmenování znají žáci z hodin češtiny.

      V pondělí se zájemci z jednotlivých ročníků zapojili do oslavy českého jazyka opravami chyb. Pro každý ročník byl na chodbách vyvěšený text s přiměřeným počtem hrubek. Žáci na papírky napsali chybná slova správně, nechali si svoji korekturu zkontrolovat paní učitelkou češtiny a za námahu dostali karamelku.

      Zapojili se dokonce i žáci z prvního stupně a nebyli vůbec špatní!

      Všem moc děkujeme, že strávili chvilku s češtinou.

                                                                                                                                               vyučující češtiny

    • Recitační soutěž
     • Recitační soutěž

     • Recitační soutěže se po roční pauze zúčastnila spousta odvážlivců. Soutěžilo se celá dvě dopoledne, a
      to v pěti kategoriích.


      Na valentýnské pondělí přednášeli žáci druhého stupně. Vítězkou III. kategorie (6. a 7. ročník) se stala
      Eliška Habermannová s ukázkou z Malého prince a IV. kategorii (8. a 9. ročník) vyhrála Michaela
      Matoušková, která vsadila na moderní poezii.


      Úterní přednesy patřily žákům z prvního stupně. V I. kategorii (2. a 3. ročník) byl nejlepším Hynek
      Lukáš Kotek a Michaela Loučková si odnesla 1. místo z kategorie II. (4. a 5. ročník). Nově se letos
      představili i prvňáčci, kteří si zkusili recitovat v nulté kategorii a první příčku obsadil Richard Frydrych.
      Z I. – IV. kategorie postupují dva nejlepší recitátoři do okresního kola v Přerově. Všem moc děkujeme
      za píli a snahu a postupujícím přejeme štěstí a dobrou paměť na texty.


      Mgr. Tereza Schwanzerová, Mgr. Libuše Procházková

    • Soutěž YPEF
     • Soutěž YPEF

     • Letos se opět po roční přestávce způsobené covidem-19 konala soutěž YPEF, mladí lidé v evropských lesích. Naší školu reprezentovali žáci Pavlína Vočková a Teodor Zverbík z 8.A, Michaela Matoušková, Zdeněk Omasta, Andrea Netopilová, Nela Osmančíková a Vojtěch Pikonski z 9.A. 

      V první části soutěže vyplňovali znalostní test o lesích, v druhé části soutěže museli prokázat praktické znalosti při poznávání přírodnin. V poznávačce nechyběla například lebka jezevce, šiška borovice vejmutovky či harvestor na kácení stromů. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 družstev ze tří škol z Lipníka a Přerova.

      Naši žáci vybojovali krásné 2. místo (Vočková, Zverbík, Osmančíková), takže postup do regionálního kola nám bohužel o vlásek unikl. Snad se podaří příští rok. Druhé naše družstvo obsadilo 5. příčku.

      Všem žákům, kteří se na soutěž připravovali, děkujeme za reprezentaci naší školy.