• Návrat žáků 2. stupně do škol
     • Návrat žáků 2. stupně do škol

     • Vážení žáci a rodiče,

       

      zde jsou velmi důležité informace, týkající se možnosti návratu žáků II. stupně do škol od pondělí 8. 6. 2020.

       

      Z organizačních důvodů a dle doporučení MŠMT se bude jednat pouze o konzultace, které budou probíhat jednou až dvakrát týdně po jednotlivých ročnících.

      Pondělí 6. ročník, úterý 7. ročník, středa 8. ročník, čtvrtek 9. ročník, pátek individuální konzultace.  Žáci se sejdou s třídním učitelem a budou mít třídnické hodiny. 

      Žáci i rodiče se o přesné náplni, termínu a času konzultací dovědí prostřednictvím Edupage a systému, který používali pro web vyučování.

       

      S ohledem na složitost požadavků MŠMT nejsme schopni zajistit žákům druhého stupně oběd.

       

      I nadále platí limit 15 žáků ve skupině, pokud přijde více dětí, třída se bude dělit. Účast žáků je dobrovolná a není nutné se přihlašovat.

       

      Hodiny nemusí probíhat v kmenové třídě, některé učebny jsou již obsazené třídami prvního stupně.

       

      Sraz před vyučováním bude vždy v prostoru před hlavním vchodem.

      S sebou: přezůvky, 2 roušky a čestné prohlášení. Bez něj nebude žák do školy vpuštěn.

       

      Roušku je potřeba si nasadit před vstupem do školy.

       

      Vydávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 podle časového rozpisu, který Vám bude včas oznámen. 

       

      Všichni žáci 6. - 8. ročníku si ponechají učebnice přes prázdniny. V červnu odevzdají učebnice pouze žáci, kteří v září nenastoupí (odchod na víceleté gymnázium nebo na jinou školu, stěhování...).

    • Soutěž s Noe
     • Soutěž s Noe

     • Asi před dvěma měsíci jsme se ptali žáků, kolik hraček firmy Noe jsme ubytovali v naší tělocvičně. Tipů jsme dostali mnoho, ale těm, co se přiblížili k počtu 10 500 ks, přišel dnes pan Beckert poblahopřát. Výhercům zářily oči, když z dárkové tašky na ně vykoukl všem známý František.

    • Hodně štěstí u přijímacích zkoušek !!
     • Hodně štěstí u přijímacích zkoušek !!

     • Od 11. 5. povolilo MŠMT obnovení výuky devátých ročníků, proto jsme se s nadšením vrátili zpět do školních lavic. Hlavní náplní byla příprava na nadcházející přijímací řízení. Denně jsme s chutí a radostí plnili zadané úkoly z českého jazyka a matematiky od našich  vyučujících. Naši dlouhou, únavnou a vyčerpávající přítomnost ve škole jsme se rozhodli obohatit a zpříjemnit příchodem v neobvyklém převleku. Tento jeden vybraný den v týdnu nás motivoval k ještě většímu úsilí, vylepšil náladu a odlehčil stres.

      I když se cítíme na pokraji svých sil, věříme, že to přesto zvládneme! Tak nám v pondělí držte palce.

      Žáci devátých tříd

     • Učíme se společně ve škole i doma

     • Už druhý týden se učíme opět ve škole, ale nezapomínáme ani na ty, kteří se stále učí doma. Dále jim posíláme pozdravy i učivo na dálku a občas se s nimi spojíme přes videohovor ze třídy, který si společně užívají školáci ve škole i doma.

      Zdravíme domškoláky také pomocí fotografií!

      A. Lukačovičová

    • Zpátky ve školní lavici
     • Zpátky ve školní lavici

     • Dnešní ráno nebylo úplně typické, po 11 týdnech se žáci prvního stupně vrátili do školních lavic. Do školy se vcházelo různými vchody, každá skupina v jiný čas, ale vše jsme zvládli. Žáci se usmívali, byli ukázněni a většina z nich se těšila na kamarády i paní učitelku. Doufáme, že nám dobrá nálada, optimismus a zdraví vydrží do konce června. Zdravíme také všechny, kteří zůstali doma. Nezapomněli jsme ani na ně. Stále budeme pracovat i s nimi.

    • Wi - fi stipendium
     • Wi - fi stipendium

     • Část žáků se vrátila do školních lavic a my jsme ukončili soutěž o wi - fi stipendium. Tady je přehled všech nejpilnějších žáků v domácím prostředí, kteří se po návratu do školních lavic mohou těšit na wi - fi.

      Pracujte i nadále, všechny žáky školy chválíme za snahu při domácím vzdělávání a výhercům blahopřejeme.

     • Školní družina informuje

     • Vážení rodiče,
      z důvodu uzavření školy v době koronaviru budou poplatky za školní družinu, školní klub a zájmové kroužky přesunuty na školní rok 2020 / 2021.

    • Fotosoutěž
     • Fotosoutěž

     • Vyhlašujeme soutěž ....Vytvořte fotografii, na které budete s knihou.Pošlete ji paní učitelce Schwanzerové a těšte se 10. 6. 2020 na výherce.

     • Návrat do školy v číslech

     • Z 215 žáků 1. stupně se jich v pondělí 25. 5. 2020 vrátí 60,5 %.
      Přivítá je 100 % vyučujících (všichni třídní, v 5. ročnících navíc vyučující anglického jazyka, češtiny a přírodopisu).

      Škola bude rozdělena na 3 oddělené části. 
      Budeme učit v 11 skupinách. 
      Odpolední družinu budeme poskytovat v 6 odděleních.
      Pro stravování využijeme 3 místnosti ve školní jídelně.
      Než se 11 skupin v jídelně vystřídá, potrvá to 2 hodiny.

      S ohledem na GDPR budeme během čtvrtečního dopoledne informovat o přesné organizaci všechny rodiče individuálně.
      Organizačně to bylo náročné, přesto se na všechny děti velmi těšíme.

    • Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020
     • Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

     • Vážení rodiče, nabízíme Vám všechny klíčové informace spojené s návratem žáků prvního stupně do škol. 

      Nejdůležitější informace
      Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
      Ranní družina není poskytována. Odpolední činnost (družina) navazuje na dopolední vzdělávání a je poskytována do 16.00 hod.

      Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete na našem webu.

      Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit do 18. 5. 2020. Prohlášení zájmu najdete na našem webu. Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, bude ve škole k dispozici v papírové podobě společně s čestným prohlášením.

      Žákům, kteří navštěvují vzdělávací aktivity ve škole, je umožněno stravování ve školní jídelně. Protože ani v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin, je součástí vyjádření zájmu o docházku také vyjádření zájmu o obědy ve školní jídelně. Ze stejného důvodu je pro nás nezbytné, abyste vyjádřili zájem o odpolední přítomnost Vašich dětí ve škole. Obědy budou mít žáci automaticky přihlášeny, pokud zvolíte tuto možnost v přihlášce k docházce.

      Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. O nošení roušek přímo ve třídě rozhodnou jednotliví pedagogové.

      Předběžná organizace výuky
      •    4 vyučovací hodiny 
      •    Odpolední činnost má charakter školní družiny.
      •    Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupin je neměnné po celý den.
      •    Přímo ve škole budou učit všichni třídní učitelé prvního stupně.
      •    Konkrétní rozvrh připravíme poté, jakmile zjistíme Váš zájem o tuto výuku.
      •    V návaznosti na sdělení Vašeho zájmu o výuku rozdělíme žáky do skupin s přihlédnutím k odpolední výuce a stravování. 
      •    Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
      •    Každá skupina bude mít svůj čas příchodu do školy a vchod, u kterého ji vyzvedne pověřený pracovník.
      •   O rozdělení žáků do skupin, vstupech do školy apod. Vás budeme informovat, jakmile zjistíme Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020.
      •   Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.
      •   Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy, platí obvyklá školní pravidla. S výjimkou přítomnosti rodičů – vstup rodičů do budovy školy je zakázán.

      SHRNUTÍ - CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT
      •    Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
      •    Vyjádřit zájem o docházku do školy (do 18. 5. 2020), o obědy a o „školní družinu“. 
      •    Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.
       

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

     • Dneska z jiného soudku. Ani o výuce distanční, ani o aktuální organizaci výuky, ale o výuce budoucí. V září přivítáme ve škole 45 prváčků! 
      Elektronický zápis do školy absolvovalo 56 dětí, rozhodnutí o přijetí dostalo 45 budoucích prváčků, na další 2 děti se budeme moc těšit příští školní rok. U zbylých 9 dětí pokračuje správní řízení. 
      Všichni účastníci zápisu byli vyrozuměni prostřednictvím České pošty.
      Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry, moc nás těší, že Vás k zápisu přišlo tolik! Termín školy na nečisto sdělíme, jakmile to bude jen trochu možné.

      Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi.

     • Žádost o ošetřovné

     • Vážení rodiče, vzhedem k dalším opatřením vlády zavádíme možnost potvrdit žádost o ošetřovné elektronickou poštou (e-mailem).


      Na odkazu ČSSZ vyplňte prosím požadované údaje. Dokument uložte jako pdf a zašlete na reditel@zsosecka.cz. Dokument elektronicky podepíši a obratem pošlu zpět.

      údaje pro vyplnění:
      název školy: Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace
      zafajfknout do odvolání
      Název orgánu: Ministerstvo zdravotnictví
      Důvod uzavření: Rozšíření onemocnění COVID-19

      Výrazně doporučujeme řešit toto pouze elektronickou cestou. Dle vyjádření MPSV ČR je tato cesta nyní akceptována a zaměstnavatelé mají povinnost toto potvrzení přijmout.

      LR

     • Wi-fi stipendium

     • Máme za sebou další týden vzdělávání se doma. Blahopřejeme nejaktivnějším žákům minulého týdne.

    • Informace k otevření škol
     • Informace k otevření škol

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k tomu, že MŠMT zaslalo pokyny k znovuotevření škol až během víkendu a vzhledem k požadavkům MŠMT, bude plánování otevření velmi náročné.
      O organizaci zpřístupnění školy pro žáky 9. ročníků (příprava na příjmací zkoušky od 11. 5. 2020) vás budeme informovat do 7.5.2020.
      O otevření 1. stupně naší školy vás budeme informovat během příštího týdne (předpoklad 25. 5. 2020)

      Děkujeme za trpělivost.

       

      Vzhledem k tomu, že na videohovory, které se uskutečnily v minulém týdnu máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, rozhodli jsme se tento způsob výuky preferovat. Novinkou je nahrávání videohovorů, abychom vás nelimitovali časem vyučování. Plán videohovorů najdete na našich webových stránkách.
      Vedení ZŠ

    • Wi - fi stipendium
     • Wi - fi stipendium

     • Máme za sebou další týden vzdělávání se doma. Blahopřejeme nejaktivnějším žákům minulého týdne.

    • Napsali o nás na svém blogu
     • Napsali o nás na svém blogu

     • Učitelé se „učí učit“, ve škole se šijí roušky

      Tak jako v mnoha školách, tak i na ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou, se učitelé ocitli v situaci, která tady doposud nebyla a která překvapila nejenom rodiče a žáky, ale i je samotné. Zavřely se školy a řešila se otázka, co bude dál. 

      číst více >>>