• Školní kolo BIOLOGICKÉ olympiády
     • Školní kolo BIOLOGICKÉ olympiády

     • Ve dnech 12. a 13. září 2023 proběhlo na ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 školní kolo Biologické olympiády. Žáci  osmých tříd srovnávali své znalosti o životě na lukách a polích formou testu a poté praktickým poznáváním rostlin a živočichů.

      1.místo – Helena Novosadová , 8.A – 38 bodů

      2.místo – Žofie Šaratová, 8.A – 36 bodů

      3.místo – Alice Jurečková, 8.A – 35,5 bodů

      4. místo – Inna Kozáčková, 8.B – 33,5 bodů

      5. místo – Ella Sobotková, 8.B – 33 bodů

      6.   místo  – Tereza Stejskalová, 8.A – 31 bodů

      7.   místo – Lucie Vavříková, 8.B – 30,5 bodů

      8.  místo – Valerie Olejníková, 8.A – 28 bodů

      9.  místo – Lukáš Orava, 8.A – 27,5 bodů

      10. místo – Magdalena Zemanová, 8.B – 27 bodů

      Bylo nádherné sledovat, jak se naši žáci s nadšením ponořili do světa přírody a ukázali své dovednosti.

      Děkujeme všem zúčastněným za snahu a gratulujeme vítězům. 

    • Sportovně - turistický kurz
     • Sportovně - turistický kurz

     • Jako každý rok i letos zahájili šesťáci svůj školní rok v přírodě. V pondělí 11. září odjeli na Troják, aby tam sportovali, soutěžili a „chodili“.

      A začali opravdu odvážně. První den je čekala túra z Chvalčova do kopce na Hostýn. Tam si děti hodinku odpočinuly a po svačině a nákupu sladkostí se vydaly na Troják. Zpáteční cesta byla dlouhá a hlavně horká. Sluníčko pálilo a stromů na kdysi nádherné trase velmi ubylo, takže i pohled do okolí byl trochu smutný. Nicméně šesťáci došli svých 17 kilometrů statečně do cíle. Po večeři a krátkém odpočinku je čekalo rozdělení do soutěžních družstev podle zadaných indicií na Shreky, Simpsony, Matýsky a Pottery. Večer se ukázalo, že ani noční hra nemůže šesťáky rozhodit. Všechna družstva ji zvládla bez většího strachu. Další dva dny děti plnily znalostní, sportovní a všestranné úkoly, hrály si na hřišti a díky krásnému počasí trávily veškerý čas venku až do tmy. Vyvrcholením sportovního klání byla přetahovaná mezi holkami a kluky. Ve středu čekalo děti ještě vyhlášení soutěže družstev, kdy výsledky byly opravdu vyrovnané, a závěrečný úklid pokojů – musíme všechny pochválit za rychlý a vzorný úklid. Na zpáteční cestě se v autobuse zpívalo a cesta domů rychle uběhla.

    • Návštěva knihovny
     • Návštěva knihovny

     • Hned na začátku školního roku se sedmé ročníky vydaly navštívit Městskou knihovnu Lipník nad Bečvou. Nebyla to ovšem obyčejná návštěva. Žáci se zde dozvěděli, jaký je vůbec rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak je členěno oddělení pro děti a mládež a hlavně jakým způsobem se kýžené knihy vyhledávají. Paní knihovnice si pro žáky připravila přehledný kvíz, žáci dále zkoušeli vyhledávat na tabletech i počítačích knihy podle názvu, autora či tématu a tvořili ve skupinách originální příběhy. Po skončení exkurze jsou bezesporu knihy i knihovna žákům blíže a ne jeden návštěvník se později vrátil pro registraci.

    • Udělení ředitelského volna
     • Udělení ředitelského volna

     • Ředitel školy na základě ustanovení § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) uděluje 1 den ředitelského volna v termínu pátek 29. 9. 2023.

      Důvodem pro udělení ředitelského volna jsou organizačně technické důvody.

       

      Školní družina bude na základě požadavků v provozu.


      Školní jídelna bude tento den v provozu.
       

    • Lídři v oblasti digitálního vzdělávání
     • Lídři v oblasti digitálního vzdělávání

     • V dnešní době je digitální vzdělávání neodmyslitelnou součástí školního prostředí. Je to oblast, která se rychle vyvíjí a vyžaduje neustálou adaptaci. Včera jsme měli tu čest hostit první setkání Centra kolegiální podpory pro digitální vzdělávání, které se stalo příležitostí pro výměnu zkušeností a spolupráci mezi naší školou a okolními školami.

      Tématem setkávání je digitální vzdělávání řešené skrze školní lídry. Bylo fascinující vidět, jak učitelé a vedení škol z našeho regionu přichází s novými nápady a strategiemi pro zapojení technologie do výuky. Bylo zřejmé, že digitální vzdělávání má obrovský potenciál pro zlepšení způsobu, jakým se žáci učí, a připravuje je na svět digitálních technologií, který je obklopuje.

      Tento projekt vzniká pod záštitou MAP Lipensko, ale jedním z velmi důležitých partnerů našeho projektu je organizace MAP Hranicko, která nás podporuje a sdílí s námi své znalosti a zkušenosti. Tato spolupráce nám umožňuje využít nejnovější poznatky a pedagogické přístupy..

      Významným momentem našeho setkání byla návštěva lídrů digitálního vzdělávání z okolních malotřídek a úplných základních škol. Tato příležitost nám umožnila prezentovat naši dosavadní práci a ukázat, jaký potenciál může mít digitální vzdělávání pro žáky na prvním stupni. Moc nás těší, že můžeme být inspirací pro ostatní školy a přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v našem regionu.

      Naše škola je hrdá, že může hrát aktivní roli v rozvoji digitálního vzdělávání a spolupráce mezi školami v našem regionu. Věříme, že tato spolupráce nám umožní dosáhnout ještě větších úspěchů a připravit naše žáky na digitální svět, který je čeká. Společně můžeme být lídry v oblasti digitálního vzdělávání a otevřít nové dveře pro budoucí generace.

      Mgr. Lukáš Rejzek

    • Schůzka SRPŠ
     • Schůzka SRPŠ

     • Vážení rodiče,

      dovolte mi, abych Vás pozvala na společnou schůzku Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Osecká 315, která se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 16.00 na druhém stupni školy (vstup od semaforu z ulice Osecká). Zváni jsou všichni, kdo mají zájem podílet se na kvalitním vzdělávání našich dětí a dopřát jim i něco navíc v podobě nadstandardních pomůcek, odměn, soutěží a výletů, které díky své činnosti SRPŠ dětem členů spolku dopřává. V plánu jsou i pro tento školní rok minimálně dvě větší akce (Společenský večer a Den pro rodinu), které nejen pomáhají získávat potřebné prostředky pro podporu vzdělávání dětí, ale zároveň jsou příležitostí, jak se poznat s dalšími rodiči a prožít příjemně a smysluplně společné chvíle.

       

      Těšíme se na spolupráci a na setkání ve druhé půlce měsíce září.

       

      S pozdravem

      Ing. Mgr. Gabriela Němčáková

      předsedkyně SRPŠ při ZŠ Osecká 315

    • Poprvé ve škole
     • Poprvé ve škole

     • Dne 4. září 2023 usedlo celkem 39 prvňáčků poprvé do školních lavic 1. A a 1. B třídy ZŠ Lipník nad Bečvou,Osecká 315. Ráno u vchodu je přivítal maskot naší školy Sova a děti byly dekorovány šerpou JSEM ŠKOLÁK 2023. Cestu do krásně vyzdobených tříd lemovaly pestré balónky. Zde je přivítali třídní učitelé a pasovali je na školáky.
      Kromě vyučujících prvních ročníků přišli prvňáčky v tento pro ně slavnostní den přivítat také pan ředitel Mgr. Lukáš Rejzek a pan místostarosta Mgr. Ondřej Vlček.   Věříme, že si malí školáci odnesli kromě dárečků také krásný zážitek z prvního školního dne. Novým školáčkům přejeme, ať mají stále úsměv na tváři a ve škole se jim vše daří.

       Třídní učitelé Mgr. Pavel Rytíř a Mgr. Eva Mikešková

    • Posezení na školním dvoře
     • Posezení na školním dvoře

     • Chceme vyjádřit upřímné poděkování všem rodičům, kteří nám rychle a štědře darovali palety pro naše posezení. Jejich příspěvek nám umožnil vytvořit prostředí, které naši žáci mohou již nyní využívat a těšit se na slibované opékání po letních prázdninách. Bez jejich podpory bychom to nedokázali, a proto si vážíme jejich příspěvku a důležité role, kterou hrají ve vytváření příjemného prostředí naší školy.

      Navíc, jsme rádi, že jsme se na vytvoření tohoto posezení podíleli společně s našimi žáky. Byla to skvělá příležitost pro nás všechny se zapojit do společného projektu a ukázat našim žákům, jak se důležitou roli mohou podílet na vylepšování naší školního prostředí. Společnými silami jsme pracovali na stavbě, broušení a nakonec natírání, a výsledek je nyní krásné posezení, které už aktivně využíváme. Je to důkazem síly spolupráce a zároveň připomínkou, že každý jednotlivý příspěvek je cenný a má své místo ve vytváření příjemného prostředí naší školy. Těšíme se na slavnostní opékání po prázdninách, kdy se znovu sejdeme a oslavíme úspěšnou realizaci našeho posezení.

    • Jak rozvíjíme digitální kompetence na 1. stupni v naší škole?
     • Jak rozvíjíme digitální kompetence na 1. stupni v naší škole?

     • Ve dnešním digitálním světě je nezbytné připravit žáky na efektivní využívání moderních technologií a rozvíjet jejich digitální kompetence. V naší škole klademe velký důraz na tuto oblast a postupně se snažíme zapojovat digitální techniku do běžného vyučování na 1. stupni.

      Jedním z hlavních prvků naší výuky je práce s moderními technologiemi. Ve svých třídách používáme chromebooky, tablety a interaktivní tabule, které nám umožňují efektivněji a interaktivněji prezentovat učivo. Navíc máme výhodu nové odborné učebny informatiky, kde se žáci mohou seznámit s různými technologickými nástroji a programy.

      Učení se začíná postupně již v 1. třídě. Žáci se seznamují s digitální technikou a spolupracují se staršími spolužáky, kteří jim pomáhají využívat technologie efektivně a bezpečně. Cílem je, aby žáci získali základní dovednosti v práci s počítačem a digitálními nástroji již v raném věku.

      Jednou z hlavních činností, kterou v rámci digitálních kompetencí provádíme, je vyhledávání a zpracování informací. Žáci se učí, jak efektivně hledat informace na internetu, jak je vyhodnocovat a kriticky zpracovávat. Dále se seznamují s používáním e-mailu, EduPage a google aplikací, které jsou důležitými nástroji pro komunikaci a práci s informacemi.

      Nabízíme žákům také různé výukové programy, které je motivují a pomáhají jim rozvíjet své digitální dovednosti. Využíváme například QR kódy, které umožňují interaktivní prozkoumávání různých témat. Žáci se také učí jednoduchému programování pomocí ScratchJr, což jim umožňuje tvořit vlastní interaktivní příběhy a hry. Dalším zajímavým prvkem je interaktivní robot Bee Bot Včelka, se kterým žáci pracují a poznávají základy robotiky. A nezapomínáme ani na populární robotickou stavebnici Lego, která žákům umožňuje tvořit a programovat vlastní roboty.

      Důležitým aspektem výuky digitálních kompetencí je také vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu. Žáci se učí, jak chránit své osobní údaje, jak rozpoznat nebezpečné situace na internetu a jak se chovat odpovědně online.

      Ve škole se snažíme nejen poskytovat žákům technické znalosti, ale také je motivovat k tvořivému a kritickému myšlení v digitálním prostředí. Sledujeme neustále se rozvíjející technologické trendy a snažíme se adaptovat nové nástroje a metody do naší výuky.

      Rozvíjení digitálních kompetencí na 1. stupni je pro nás důležité, protože věříme, že připravuje žáky na současnou digitální společnost a dává jim nezbytné dovednosti pro jejich budoucí úspěch.

     • Polygon Přerov

     • Dnes se konala akce v rámci projektu IKAP a spolupráce SŠE Lipník nad Bečvou, na které všichni účastníci získali mnoho zajímavých informací o výrobě a dopravě elektrické energie do domácností a jak fungují běžné elektrické zařízení v domácnostech.

      Po prezentaci následovala soutěž na osmi různých místech, kde si žáci vyzkoušeli manuální dovednosti elektrikářů a elektrotechniků.

      Jsme velmi pyšní na naše žáky, kteří obsadili 1. a 2. místo v soutěži. Druhé místo sdíleli s dalšími soutěžními skupinami.

      Soutěžní disciplíny zahrnovaly:

      1. Zapojování elektrických obvodů a měření proudu a napětí.
      2. Rozpoznávání součástek a zařízení.
      3. Vyzkoušení postroje pro práci ve výškách.
      4. Práce s lankovými vodiči.
      5. Tvarování vodičů.
      6. Pravdivostní tabulky a vytvoření logického obvodu.
      7. Práce s elektrickou výbavou elektrikáře při práci pod napětím.
      8. Návštěva pracoviště partnera ČEZ – JE Dukovany, kde se žáci dozvěděli více o jaderné elektrárně Dukovany.

      Byla to skvělá příležitost pro naše žáky, aby si vyzkoušeli praktickou stránku elektrotechniky a elektrikářství a rozšířili své znalosti v této oblasti.

    • Návrat z neuvěřitelného dobrodružství
     • Návrat z neuvěřitelného dobrodružství

     • Vzpomínky na Greenwich a Tower of London nás provázejí na cestě domů.

      S radostí oznamujeme, že jsme se vydali na cestu směrem k Eurotunelu a za krátkou chvíli bychom se měli vrátit zpět do našich domovů. Po náročném, ale naprosto úžasném dni jsme unavení, avšak spokojení, překypující dojmy a nezapomenutelnými zážitky.

      Jsme nesmírně hrdí na sebe, že jsme překonali vlastní obavy a vykročili mimo svou komfortní zónu. Naše schopnost vzájemné komunikace a spolupráce nás provázela po celou dobu cesty.

      Naše fotografie z tohoto dne nám připomínají okamžiky strávené v Greenwichi, kde jsme se ocitli na nultém poledníku. Bylo to neskutečné prožití stát současně na obou polokoulích a vnímat jedinečnou atmosféru tohoto místa. Navštívili jsme také Národní námořní muzeum, kde jsme se ponořili do fascinující historie námořního světa a objevili mnoho zajímavých artefaktů.

      Dalším z vrcholů naší cesty byla návštěva Toweru v Londýně. I přes dlouhou frontu, kterou jsme ochotně čekali, protože jsme toužili spatřit slavné korunovační klenoty. Naše odhodlání bylo odměněno neuvěřitelným zážitkem, kdy jsme se ocitli tváří v tvář těmto historickým symbolům. 

      Naše výprava pokračovala s návštěvou ikonického Tower Bridge, který nám připomínal bohatou historii Londýna. Fascinovala nás jeho architektura a majestátnost, zvláště když jsme viděli, jak se plaví lodě pod jeho vztyčenými věžemi. 

      Náš den jsme zakončili návštěvou Památníku Velkého požáru Londýna, který nás hluboce dojal. Bylo to dojemné setkání s historií a připomínka lidské síly a odolnosti při obnově tohoto úžasného města.

      Nyní se vracíme domů s plným srdcem a vzpomínkami, které nám zůstanout na celý život. Těšíme se na setkání s našimi milovanými rodiči a na tu vytouženou postel, která nás čeká s otevřenou náručí. Naše cesta byla naplněna dobrodružstvím, odvahou a nezapomenutelnými okamžiky, které nám připomínají, že jsme schopni překonat jakýkoliv strach a dosáhnout svých cílů.


       

    • Anglie
     • Anglie

     • Ahoj všichni!​​​​​​​

      Včera jsme se vydali na cestu plnou kouzel a dobrodružství v Harry Potter Studiích. Po čtyřech hodinách strávených v tomto magickém světě jsme byli nadšeni a plní dojmů. Fotografie, které jsme pořídili, vám přinášíme jako důkaz našeho neuvěřitelného zážitku.

      ​​​​​​​

      Dnes ráno jsme se vydali na další zastávku naší cesty - muzeum voskových figurín. Byli jsme ohromeni dokonalými replikami známých osobností a filmových hrdinů. Každá figurína byla tak realistická, že jsme se cítili, jako bychom stáli tváří v tvář skutečným celebritám.

      Odpoledne jsme se pak vydali do slavného města Oxford, které je známé svou historií a prestižní univerzitou. Prozkoumávali jsme úchvatné univerzitní budovy, které nás vtáhly do atmosféry učení a vědění. Bylo to pro nás opravdu vzrušující a poučné dobrodružství.

      Ale co nás nejvíce těší, je to, jak moc jsme si všichni užívali společnost našich rodin. Naše hostitelské rodiny nás překvapily svou pohostinností, otevřeností a ochotou nám ukázat jejich město. Někteří dokonce hráli s našimi rodinami Lipenské pexeso, které jsme jim přivezli jako dárek. Jsme rádi, že jsme měli možnost navázat nová přátelství a prohloubit naše porozumění různým kulturám.

      A zítra nás čeká naprosto úžasný den v samotném srdci Londýna! Navštívíme Tower, divadlo Globe, Tower Bridge, památník k požáru, katedrálu svatého Pavla a mnoho dalších ikonických míst. Jsme plní očekávání a nemůžeme se dočkat, až zažijeme tuto výjimečnou atmosféru.

      Budeme vás nadále informovat o našich dobrodružstvích, takže se nezapomeňte vrátit na náš web, abyste byli v obraze. Děkujeme všem, kteří nám umožnili tuto nezapomenutelnou zkušenost a podporovali nás v našem cestovatelském putování.

      Těšíme se na další dobrodružství!

       

      Zpráva z prvního dne.

      "Wow, první den v Londýně! 🇬🇧 Dnes jsme se konečně dostali sem a je to tady úžasné! Dorazili jsme před Buckinghamský palác a udělali si fotku, i když krále jsme bohužel nepotkali 🤷🏻‍♀ Ale to nevadí, protože jsme viděli spoustu dalších ikonických míst! Navštívili jsme London Eye, Big Ben, Houses of Parliament, Westminster, Trafalgarské náměstí s Národní galerií a prošli jsme si i St. James Parkem. A to není vše! Při přesunu lodí jsme obdivovali další významné památky kolem Toweru. Momentálně si dáváme přestávku a brzy se budeme vlakem přesouvat do Harryho Pottera do Studií. Jsme nadšení z toho, jaký zážitek tohle cestování přináší! 🚂✨ #Londýn #HarryPotterStudia #Cestování #ÚžasnýDen"

    • Turnaj o přeborníka ve stolním tenise – dvouhry
     • Turnaj o přeborníka ve stolním tenise – dvouhry

     • Dne 21. června 2023 se konal na školním dvoře velkolepý stolní tenisový turnaj o přeborníka Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315. Tato událost přilákala nadšené hráče z různých ročníků a nabídla skvělou příležitost pro soutěživé duchy prokázat své dovednosti.

      Turnaj se rozdělil do dvou kategorií - mladší žáci (1. - 5. ročník) a starší žáci (6. - 9. ročník), aby se zajistilo spravedlivé soupeření mezi hráči podle jejich věku a úrovně zkušeností. Celkem se na turnaji zúčastnilo 42 hráčů ze dvou škol, a to ZŠ Osecká 315 a ZŠ Osecká 301.

      Soutěžní systém zahrnoval skupiny po čtyřech účastnících, kde se hráči utkali mezi sebou. Nejlepší dva hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovacího pavouka, kde se střetli s nejlepšími hráči z ostatních skupin. Každý zápas byl plný napětí, vzrušení a skvělých herních momentů.

      V kategorii mladších žáků se na stupních vítězů umístili Lukáš Haluška z 5.B (1. místo), Vilém Sedláček ze 4.A (2. místo) a Ondřej Karásek z 5.B (3. místo). Tito talentovaní mladí hráči předvedli vynikající výkony a zaslouženě si odnesli diplomy, medaile a poháry jako ocenění svých úspěchů.

      Ve starší kategorii žáků se nejlépe dařilo Filipu Přikrylovi z 9.A, který si odnesl zlatou medaili a titul přeborníka ZŠ Osecká 315. Na druhém místě se umístil Bruno Haluška ze ZŠ Osecká 301 a na třetím místě skončil Jan Polák z 6.B. I tito talentovaní hráči byli odměněni diplomy, medailemi a poháry.

      Organizátoři by rádi poděkovali ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou a statutárnímu orgánu, který jim prostřednictvím grantu umožnil zafinancovat tento úžasný turnaj. Díky jejich podpoře se hráči mohli sejít a soutěžit v přátelské a inspirující atmosféře.

      Turnaj o přeborníka ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 ve stolním tenise – dvouhry se stal nejen příležitostí pro hráče prokázat své dovednosti, ale také příležitostí ke sportovnímu duchu, soutěžení a vzájemnému setkávání. Gratulujeme všem vítězům a děkujeme všem zúčastněným za skvělou událost, která jistě zanechá nezapomenutelné vzpomínky.

    • Šesťáci v ZOO Olomouc
     • Šesťáci v ZOO Olomouc

     • Páteční den si šesté ročníky zpříjemnily výletem do ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Žáci si vedle procházky areálem a focením zvířat mohli navíc díky pracovním listům rozšířit své vědomosti a dozvědět se další zajímavosti o obyvatelích ZOO. Např. od názvu řádu savců chudozubí byste určitě odvodili, že nemají zuby. Ale věděli byste, že jim konktrétně chybí řezáky a špičáky? Šesťáci už ano.
      Ovšem největší úspěch měl výběh domácích zvířat, kde žáci zvířata osobně krmili a ne jedna žačka si roztomilá kůzlátka chtěla odnést domů. To se jim naštěstí nepovedlo, ale setkání s kozou zakrslou zůstane jistě nezapomenutelným zážitkem. Hned vedle výběhu někteří odvážlivci také vyšplhali na vyhlídkovou věž. Po krátkém občerstvení a osvěžení zmrzlinou jsme se mohli vrátit zpět do Lipníka.

    • Deváťáci vyrazili za moderními památkami Prahy
     • Deváťáci vyrazili za moderními památkami Prahy

     • Ve středu 14. 6. 2023 si deváťáci po dvou letech zopakovali výlet do Prahy. Tentokrát ale nezamířili na Hrad nebo Petřín. Jejich 28 000 kroků je zavedlo na místa modernější historie.

       První zastávkou byl vyšehradský hřbitov, kde žáci hledali náhrobky slavných českých osobností a vyplnili pracovní list. Metrem se přesunuli k pravoslavnému kostelu sv. Cyrila a Metoděje, prohlédli si i jeho kryptu, ve které zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří spáchali atentát na R. Heydricha, a odpočinuli si u tematického dokumentu.

      Cestou kolem Tančícího domu a Národního divadla se žáci zastavili u sousoší Olbrama Zoubka

      vytvořeného na památku obětem komunismu. Na Kampě všechny překvapila velikost miminek Davida Černého a vznikly krásné fotky u Lennonovy zdi. Přes Karlův most prošli deváťáci kolem Rudolfina do židovského města. Prohlédli si starý židovský hřbitov a Španělskou synagogu, před níž stojí pomník Franze Kafky.

      Po občerstvení v Palladiu se žáci vydali kolem Obecního domu na Václavské náměstí. Lucerna

       a pamětní deska Jana Palacha na místě, kde se upálil, byly posledními zastávkami.

      Ve večerních hodinách dorazili deváťáci zpět do Lipníka.

    • Pasování prvňáčků na čtenáře
     • Pasování prvňáčků na čtenáře

     • Po celý školní rok jsme se učili nová písmenka, slabiky a slova. Naše píle se nám vyplatila. Ve středu 14. června jsme dostali pozvání do městské knihovny. Plni očekávání jsme vstupovali na slavnostně vyzdobené nádvoří knihovny. Přivítala nás princezna Knihovna, královna, víla Tilinka, vodník Kašňák a rytíř Brtník. Řekli jsme čtenářský slib, dostali jsme krásné knížky a byli jsme našimi patrony - paní ředitelkou Papežovou a paní ředitelkou Kašíkovou – pasováni na čtenáře. Celý program byl doplněn hudebními písničkami a pohádkovými hádankami. Nejlepší čtenáři byli odměněni za své jedničky ze čtení a získané vagónky.
      Všem přítomným děkujeme za příjemné a zábavné dopoledne.
      A hlavně … UŽ JSME ČTENÁŘI!

        Žáci 1.A a 1.B

     • Zápis do školní družiny

     • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny a termín možnosti podat přihlášku. 

       

      Kritéria pro přijetí naleznete na www.zsosecka.cz

      Termín možnosti podání přihlášky: od 15.6.2023 do 31.7.2023


       

      V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 31. 7. 2023. Přihlásit se musí i dítě, které tento školní rok ŠD navštěvuje.

      Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky na níže uvedeném odkazu nebo na www.zsosecka.cz. Po vyplnění elektronického formuláře bude přihláška automaticky odeslána do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou stačí vytisknout a předat do ŠD. Jako čas podání přihlášky se považuje čas elektronického vyplnění. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 14. 8. 2023 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

       

      Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/cy6kK2RJ8Npbe3iR8